xem trực tiếp bong da

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 08/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về xem trực tiếp bong da

lich thi dau bong da asiad 2019

1 Cơ sở hình thành tư tưởng giáo dục thanh thiếu niên của Tập Cận Bình

Kể từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18, Tổng Bí thư Tập đã kết hợp việc thực hiện "Chiến lược củng cố đất nước bằng nhân tài" của Trung Quốc và bố cục chiến lược "Bốn toàn diện" hiện nay, đồng thời tổng kết những tư tưởng giáo dục thanh niên của các nhà lãnh đạo. Ông đã nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của thanh niên trong xã hội vào những dịp quan trọng Tầm quan trọng của sự phát triển, Tập Cận Bình chỉ rõ: "Lịch sử và thực tế cho chúng ta thấy rằng thế hệ trẻ có lý tưởng và trách nhiệm, đất nước có tương lai, và quốc gia có hy vọng. Để đạt được các mục tiêu phát triển của chúng tôi, sẽ có một nguồn lực mạnh mẽ ổn định ". Tổng Bí thư Tập có hy vọng và yêu cầu mạnh mẽ đối với những người trẻ tuổi. Sự hình thành tư tưởng giáo dục thanh niên của Người có nền tảng sâu sắc của thời đại, và việc nắm bắt được nền tảng của thời đại này là tiền đề và cơ sở để chúng ta tìm hiểu và hiểu rõ nó. Dưới sự kêu gọi của mục tiêu "hai trăm năm", Tổng Bí thư Tập tràn đầy tin tưởng vào việc thực hiện mục tiêu "hai trăm năm", đồng thời cũng thể hiện đầy đủ rằng ước mơ đại trẻ hóa dân tộc Trung Hoa. cũng phải Có thể đạt được. Trong thời đại ngày nay, sự cạnh tranh giữa các quốc gia rất gay gắt, vai trò chủ chốt của tài năng trẻ càng trở nên nổi bật, vì vậy, rất cần sự chung sức của các tài năng trẻ trong quá trình hiện thực hóa giấc mơ đại hóa dân tộc Trung Hoa. , bởi tuổi trẻ không chỉ để phát triển xã hội, lực lượng tiềm năng và mạnh mẽ nhất Trung Quốc, mà còn là xương sống để hiện thực hóa giấc mơ Trung Hoa. Tư duy của Tập Cận Bình về giáo dục thanh thiếu niên dần dần được hình thành dưới nền tảng của “Giấc mơ Trung Hoa”. 2 Nội dung chính trong tư tưởng giáo dục thanh thiếu niên của Tập Cận Bình 2.1 Giáo dục lý tưởng và niềm tin theo “Giấc mộng Trung Hoa”

Tư duy của Tập Cận Bình về giáo dục thanh thiếu niên dựa trên "Giấc mơ Trung Hoa", kết hợp với nội hàm lâu dài của "Giấc mơ Trung Hoa", và điều hành nó trong toàn bộ quá trình giáo dục lý tưởng và niềm tin, bởi vì "Giấc mơ Trung Hoa" có thể hướng dẫn những người trẻ để thiết lập lý tưởng và niềm tin cá nhân. "Giấc mơ Trung Quốc" vĩ đại có thể được tích hợp vào "giấc mơ cá nhân". Ông Tập Cận Bình đặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường giáo dục lý tưởng và niềm tin cho thanh niên trên cơ sở "Giấc mơ Trung Hoa", hướng dẫn họ hòa nhập lý tưởng cá nhân vào "Giấc mơ Trung Hoa", coi lý tưởng cộng sản là lý tưởng cá nhân của họ. Khi đó, họ dễ dàng chấp nhận lý tưởng của chủ nghĩa cộng sản từ trong tim, và sau đó là thực hiện lý tưởng của đất nước. Công cuộc xây dựng tương lai của Trung Quốc không thể tách rời thế hệ trẻ, họ không chỉ là lực lượng chính hiện thực hóa “Giấc mơ Trung Hoa” vĩ đại, mà còn là đội ngũ xây dựng sẽ giữ mãi xương máu của sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc. Vì vậy, dựa trên “Giấc mộng Trung Hoa”, giáo dục lý tưởng và niềm tin cho thanh niên là ý nghĩa đúng đắn của giáo dục thanh thiếu niên đương thời. 2.2 Giáo dục các giá trị cốt lõi của xã hội chủ nghĩa tập trung vào "Ba người ủng hộ"

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đưa ra những giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội với “ba chủ trương” làm cốt lõi, mang nội hàm phong phú về thời đại và theo đuổi giá trị. Trong thời đại mà các giá trị đa dạng và nhiều luồng tư tưởng xã hội va chạm, giới trẻ cũng là giai đoạn quan trọng để hình thành các giá trị, họ không có những đánh giá và lựa chọn giá trị độc lập. "ba vận động" Giáo dục cho các giá trị cốt lõi. Ông Tập Cận Bình chỉ rõ: "Định hướng giá trị của tuổi trẻ quyết định định hướng giá trị của toàn xã hội trong tương lai, và tuổi trẻ đang trong thời kỳ hình thành và thiết lập giá trị. Việc nắm bắt sự phát triển giá trị trong thời kỳ này là rất quan trọng." Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng giáo dục giá trị cốt lõi có vai trò không thể thay thế đối với giới trẻ. ưu tiên hàng đầu của giáo dục thanh thiếu niên đương đại. Xây dựng các giá trị xã hội chủ nghĩa cốt lõi trong toàn thể thanh niên là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất trong thời kỳ mới. 2.3 Giáo dục văn hóa tập trung vào văn hóa truyền thống đặc sắc

Tập Cận Bình luôn coi trọng việc nghiên cứu văn hóa truyền thống, và cho rằng mọi người nên nghiêm túc nghiên cứu văn hóa truyền thống xuất sắc, đặc biệt là những người trẻ đang tuổi mới lớn. Vì vậy, chúng ta phải phát huy vai trò giáo dục của văn hóa truyền thống đặc sắc của Trung Quốc đối với quá trình trưởng thành của thanh niên, đồng thời giáo dục thanh niên có văn hóa truyền thống xuất sắc, được bồi đắp bởi những tác phẩm văn hóa xuất sắc, để những tác phẩm văn hóa đặc sắc này sẽ được ảnh hưởng một cách tinh tế và làm cho chúng tốt hơn. Để trở thành người kế thừa và đổi mới những truyền thống xuất sắc của Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình chỉ rõ: “Nền văn hóa truyền thống đặc sắc của Trung Quốc chứa đựng những giác ngộ quan trọng để giải quyết những vấn đề mà con người đương thời phải đối mặt. "Nó phản ánh rất cao những ý tưởng và khái niệm phong phú và có giá trị về văn hóa truyền thống, đồng thời chúng không chỉ truyền cảm hứng cho mọi người trong việc liên tục hiểu và biến đổi thế giới, đồng thời cung cấp cho những người trẻ tuổi những giá trị và mục tiêu rất quan trọng. Vì vậy, Tập Cận Bình nhấn mạnh giáo dục văn hóa lấy văn hóa truyền thống xuất sắc làm cốt lõi, để dưới ảnh hưởng của văn hóa truyền thống xuất sắc, họ có thể nâng cao ý thức tự tin về văn hóa và thực sự là những người xây dựng tốt tương lai của đất nước và dân tộc. 2.4 Giáo dục pháp luật tập trung vào việc nâng cao nhận thức về nhà nước pháp quyền và thúc đẩy tinh thần thượng tôn pháp luật

Kể từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18, ông Tập Cận Bình coi việc xây dựng nhà nước pháp quyền là ưu tiên hàng đầu của sự nghiệp xây dựng và phát triển Trung Quốc. khái niệm pháp quyền và ý thức thượng tôn pháp luật trong giới trẻ. Ông Tập Cận Bình đã đến kiểm tra Trường Đại học Khoa học Chính trị và Luật Trung Quốc và trao đổi chặt chẽ với sinh viên, ông chỉ ra rằng thanh niên không chỉ nên tăng cường giáo dục tư tưởng, đạo đức mà còn phải tăng cường giáo dục pháp luật, để họ có cả đạo đức và pháp luật. Bằng cách này, thanh niên mới có thể tự tham gia vào quá trình xây dựng pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc. Hội nghị toàn thể lần thứ mười tám của Ban Chấp hành Trung ương khóa mười tám đã thông qua "Quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về một số vấn đề chính liên quan đến việc tiến bộ toàn diện nhà nước pháp quyền". "Quyết định" kêu gọi thanh niên thiết lập ý thức của nhà nước pháp quyền. Đồng thời, Quyết nghị cũng chỉ rõ lý luận Nhà nước pháp quyền cần được viết thành tài liệu giảng dạy và đưa vào giảng dạy trong các lớp học của các trường cao đẳng, đại học, nhấn mạnh rằng thanh niên phải có nhận thức khoa học và đúng đắn. pháp quyền và coi việc giáo dục pháp quyền cho thanh niên là nhiệm vụ cần thiết và quan trọng. 2.5 Giáo dục văn minh sinh thái với việc thiết lập nhận thức về văn minh sinh thái làm cốt lõi

Kể từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, việc xây dựng nền văn minh sinh thái đã là thực tiễn mới của Tập Cận Bình trong việc điều hành đất nước, ông đã nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng nền văn minh sinh thái trong những dịp quan trọng. giáo dục văn minh sinh thái, thanh niên là giáo dục văn minh sinh thái. vai trò trong giáo dục sinh thái. Thanh niên không chỉ là những người xây dựng tương lai của Tổ quốc, là những người kế tục xã hội cộng sản, họ còn là những người thụ hưởng công cuộc xây dựng văn minh sinh thái, do đó, nhận thức về văn minh sinh thái và định hướng giá trị sinh thái của họ sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của công cuộc xây dựng văn minh sinh thái. Vì vậy, cần tăng cường giáo dục văn minh sinh thái cho thanh niên giúp họ hình thành nhận thức khoa học về văn minh sinh thái và khái niệm văn minh sinh thái, đồng thời ươm mầm những tài năng trẻ cần thiết để thực hiện công cuộc xây dựng nền văn minh sinh thái của Trung Quốc. 3 Sự giác ngộ tư tưởng của Tập Cận Bình về giáo dục thanh niên cho công tác thanh niên 3.1 Tuân thủ hướng dẫn khoa học của chủ nghĩa Mác và thúc đẩy sự phát triển của tài năng trẻ

Hành động đúng phải dựa trên suy nghĩ đúng đắn, suy nghĩ đúng đắn định hướng cho hành động và chi phối hành vi của con người, vì vậy bất kỳ hành động nào cũng phải dựa trên suy nghĩ đúng đắn. Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn tuân thủ sự chỉ đạo khoa học của chủ nghĩa Mác. Tổng Bí thư Tập Cận Bình không chỉ tổng kết nhân sinh quan mácxít và tư tưởng giáo dục thanh niên mác xít Trung Quốc, mà còn từng bước hình thành tư tưởng giáo dục thanh niên với những đặc điểm riêng biệt của thời đại trong bối cảnh thời đại. Vì vậy, để thanh niên tự nguyện dấn thân vì sự nghiệp Trung Quốc đặc sắc thì phải được chủ nghĩa Mác chỉ đạo, huy động đầy đủ nhiệt huyết và ý thức của thanh niên, truyền sức trẻ vào sự nghiệp vĩ đại của Trung Quốc, và phát huy mạnh mẽ sự nghiệp của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.Trước khi phát triển. Đồng thời, thanh niên phải tiếp tục tăng cường học tập lý luận về thực tiễn vĩ đại của chủ nghĩa xã hội, có ý thức trở thành người tin tưởng vào chủ nghĩa Mác, biến nó thành hành vi của mình, phát huy sự trưởng thành không ngừng, lành mạnh của mình trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc và trở thành một người cộng sản. Sự phát triển toàn diện của những tài năng trẻ theo nhu cầu của chủ nghĩa xã hội. 3.2 Giáo dục thanh niên đi đầu với các giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa

Các giá trị của thanh niên đóng vai trò rất quan trọng đối với sự trưởng thành của thanh niên, việc nhận thức các giá trị cốt lõi của họ không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến phương hướng sống, niềm tin chính trị mà còn quyết định hướng phát triển trong tương lai của thanh niên và sự trưởng thành của họ. con đường. Trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế, giới trẻ độc lập và dễ thay đổi trong hiểu biết tư tưởng và ý thức đạo đức, những nhận định giá trị và lựa chọn giá trị của họ sẽ thay đổi theo sự phát triển của xã hội. Da Yee cũng giáo dục giới trẻ hiện nay về giá trị. Mang lại những thách thức không thể tránh khỏi. Vì vậy, trong một thế giới giá trị đa dạng, chúng ta phải tuân thủ sự chi phối của các giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa, sử dụng các giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa để định hướng giáo dục thanh niên, phát huy hết vai trò định hướng giá trị của các giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa, đưa thanh niên đến phát triển thành tài năng. 3.3 Kế thừa và phát triển nền văn hóa truyền thống đặc sắc của Trung Quốc.Nhận thức văn hóa tự tin của thanh niên

Tập Cận Bình luôn coi trọng nền văn hóa truyền thống đặc sắc của Trung Quốc. Và những người trẻ tuổi là những người kế thừa nền văn hóa truyền thống đặc sắc của Trung Quốc. Tuy nhiên, hiện nay, giới trẻ chưa hiểu biết đầy đủ về văn hóa truyền thống đặc sắc của Trung Quốc, không tán thành văn hóa truyền thống đặc sắc của Trung Quốc, nghiêm trọng hơn là bác bỏ văn hóa truyền thống Trung Quốc, trong hoàn cảnh đó, giới trẻ không thể trở thành người kế thừa xuất sắc văn hóa truyền thống Trung Quốc. Vì vậy, cần phải đưa văn hóa truyền thống nổi bật của Trung Quốc vào sách giáo khoa và lớp học giáo dục thanh thiếu niên, đồng thời kết hợp giáo dục đạo đức thanh thiếu niên với văn hóa truyền thống nổi bật, để giáo dục văn hóa với truyền thống nổi bật làm cốt lõi sẽ có hệ thống và bài bản hơn, và tuổi trẻ sẽ có chiều sâu hơn Học tập, nghiên cứu và tiếp nối những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của Trung Quốc, củng cố lòng tự tin về văn hóa Trung Quốc, kế thừa văn hóa Trung Quốc. 3.4 Dựa trên thực tiễn tuyệt vời của "Giấc mơ Trung Hoa", khuyến khích những người trẻ tuổi đóng góp

Giáo dục thực hành luôn là một trong những phương thức quan trọng để nhận thức giáo dục thanh thiếu niên, và thực hành là nền tảng quan trọng để thực hiện sự phát triển toàn diện của con người. Ông Tập Cận Bình luôn nhấn mạnh rằng thực tiễn là một phương thức quan trọng để đào tạo và giáo dục cán bộ trẻ, họ có thể rèn luyện bản thân trên sân khấu thực hành, chấp nhận các bài kiểm tra khác nhau và cuối cùng là nâng cao năng lực. Đây cũng là lần đầu tiên Bí thư Tập Cận Bình đề xuất lý luận. học tập Cần kết hợp với học tập thực tế. Đồng thời, trong câu trả lời của Tập Cận Bình với các sinh viên đại học ủng hộ giáo dục ở phương Tây, chúng ta có thể hiểu rằng Tập Cận Bình rất coi trọng thực tiễn xã hội ở cơ sở và khuyến khích những người trẻ tuổi đóng góp cho cơ sở và phấn đấu. sự nghiệp của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Vì vậy, trên cơ sở thực hành lớn “Giấc mơ Trung Hoa”, tuổi trẻ hãy tự mình cống hiến sức mình cho cơ sở, cho nhân dân, vững vàng từng bước bám trụ cơ sở, thực hiện lý tưởng và niềm tin vào thực tiễn lớn, để ước mơ tuổi trẻ Rực rỡ rực rỡ trong thực hành vĩ đại của "Giấc mơ Trung Hoa". 3.5 Tập trung vào khả năng tự giáo dục của thanh niên và nhận ra giá trị bản thân của thanh niên

Trong thời đại ngày nay, cách quan trọng nhất để giới trẻ nhận thức được giá trị của bản thân là không ngừng tăng cường tu dưỡng bản thân và nghiên cứu kiến ​​thức lý luận của bản thân. Thanh niên không những phải tăng cường học tập kiến ​​thức lý luận Mác, không ngừng củng cố hệ thống kiến ​​thức lý luận của bản thân, thanh niên phải am hiểu lịch sử Trung Quốc, hiểu biết sâu rộng và nghiên cứu sâu sắc về lịch sử Trung Quốc và văn hóa truyền thống Trung Quốc, và thực sự hiểu Điều kiện quốc gia cụ thể của Trung Quốc. và phát huy hết khả năng chủ quan, sáng kiến ​​của họ. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể yên tâm làm những công việc bình thường, lao động chăm chỉ và vận dụng những kỹ năng của mình cho sự nghiệp chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc một cách hoàn hảo- và cống hiến hết mình cho sự nghiệp vĩ đại của Trung Quốc.

Tóm lại, tư tưởng của Tập Cận Bình về giáo dục thanh niên đã kế thừa những quan điểm chủ yếu của tư tưởng thanh niên mác xít, trên cơ sở đó đã làm phong phú và đổi mới tư tưởng mác xít về giáo dục thanh niên. Tư tưởng Giáo dục thanh niên của Tổng Bí thư Tập Cận Bình nắm vững chủ đề thời đại, hội nhập tinh thần thời đại, đồng thời chỉ ra phương hướng công tác thanh niên trong thời gian tới.


Chúc các bạn đọc tin xem trực tiếp bong da vui vẻ!

Original text