xem lich thi dau bong da hom nay

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 16/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về xem lich thi dau bong da hom nay

lich bong da duc

Tóm tắt: Chiến lược phát triển 5 năm lần thứ 13 quốc gia đã thúc đẩy quá trình đô thị hóa ở Trung Quốc, và ngành xây dựng cũng phát triển mạnh trong việc xây dựng các thành phố. Tuy nhiên, trong ngành xây dựng, do những vấn đề như vật liệu xây dựng được sử dụng sẽ gây ra ô nhiễm nhất định đối với không khí, nguồn nước, ... và phá hủy những ngôi nhà mà con người dựa vào để tồn tại. Vì vậy, để cải thiện hiệu quả hiện tượng ô nhiễm và lãng phí trong ngành xây dựng, bài viết sẽ phân tích những vướng mắc về quản lý xây dựng và quản lý xây dựng công trình xanh, từ đó giúp nâng cao chất lượng quản lý xây dựng công trình xanh.


Từ khóa: quản lý xây dựng; công trình xanh; quản lý xây dựng


Với tốc độ phát triển không ngừng của quá trình đô thị hóa trong nước, quy mô và chất lượng của các công trình đang dần được tăng tốc, nhu cầu của người dân về các công trình không chỉ tập trung vào vấn đề chất lượng mà chuyển dần sang hướng xanh và bảo vệ môi trường. Muốn nâng cao chất lượng công trình và nâng cao tiến độ công trình thì vấn đề lập kế hoạch và kiểm soát chi phí xây dựng là vô cùng quan trọng. Là một loại hình công nghệ quản lý xây dựng mới, quản lý xây dựng công trình xanh đóng một vai trò quan trọng trong các dự án xây dựng, nó không chỉ có thể tiết kiệm chi phí xây dựng của các dự án xây dựng mà còn thúc đẩy nâng cao chất lượng dự án và đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của ngành công nghiệp xây dựng của Trung Quốc.


1 Các vấn đề trong quá trình quản lý xây dựng công trình xanh


1.1 Nhận thức về môi trường tương đối yếu


Phân tích mô hình quản lý xây dựng công trình xanh cho thấy, mô hình quản lý xây dựng là một mô hình quản lý xây dựng mới được giới xây dựng đề cập trong những năm gần đây, việc triển khai mô hình quản lý công trình xanh trong các dự án xây dựng vẫn còn nhiều bất cập. được cải thiện. Trước hết, đơn vị thi công chưa hình thành được mô hình quản lý xây dựng theo khái niệm xanh toàn diện, dẫn đến một số lãng phí vật liệu xây dựng, lãng phí tài nguyên nước, ô nhiễm môi trường và các hiện tượng khác do hệ thống và sự không hoàn hảo trong quá trình thi công, ảnh hưởng đến công việc của đơn vị thi công Theo dõi tiến độ. Thứ hai, xây dựng công trình xanh là một khái niệm hoàn toàn mới, ví dụ như chi phí xây dựng vẫn còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên, yêu cầu cao hơn về thời gian hoàn thành của vật tư và công trình khiến đơn vị thi công gấp rút thi công nhằm hoàn thành công trình trong thời gian sớm nhất, bỏ qua vấn đề chi phí xây dựng đã gây ra. đơn vị thi công phớt lờ các vấn đề liên quan đến xây dựng công trình xanh, làm xanh Công trình quản lý xây dựng chậm lại đã ảnh hưởng đến sự phát triển.


1.2 Hệ thống quản lý công trình xanh chưa tốt


Trong quản lý xây dựng công trình xanh, do mô hình quản lý này là một mô hình quản lý mới xuất hiện nên so với các nước phát triển phương Tây, quản lý xây dựng xanh của Trung Quốc vẫn ở trạng thái cơ bản và một số hệ thống và hệ thống tương ứng chưa hoàn hảo. Vì vậy, đơn vị thi công cần tiến hành từ góc độ của quá trình xây dựng thực tế, đơn vị thi công và cán bộ quản lý phải tiếp tục tìm hiểu khái niệm quản lý xanh. Trong quá trình này chắc chắn sẽ xảy ra nhiều vấn đề, ảnh hưởng nhất định đến công tác quản lý công trình xanh. Mặt khác, thị trường Trung Quốc chưa hiểu rõ về quản lý và hiểu biết về xây dựng công trình xanh, Chính phủ và các nhà thầu sẽ phân chia trách nhiệm trong các mắt xích khác nhau, nhưng việc thiếu hoàn thiện sẽ ảnh hưởng đến quản lý công trình xanh. Có thể thấy, việc cải thiện hệ thống quản lý công trình xanh là rất quan trọng.


1.3 Doanh nghiệp chưa quan tâm đúng mức


Trong việc xây dựng công trình xanh, do hạn chế của nhiều yếu tố như hạn chế về kỹ thuật, hạn chế về vật liệu và đơn vị thi công để điều phối chi phí xây dựng và đảm bảo lợi ích kinh tế của doanh nghiệp xây dựng sẽ phải Ở mức độ nhất định Tỷ lệ xây dựng xanh bị giảm, và việc chú trọng đến quản lý xây dựng xanh bị bỏ qua, dẫn đến sự thiếu hợp lý giữa khái niệm và vật liệu xây dựng và thiết bị trong xây dựng xanh, dẫn đến hiệu quả môi trường kém của các vật liệu xây dựng được sử dụng. trong quá trình xây dựng, do sự cố của các vật liệu xây dựng này sẽ gây ra ô nhiễm và thiệt hại nhất định đến môi trường xung quanh. Khi dự án xây dựng hoàn thành, dự án xây dựng sẽ có ảnh hưởng nhất định đến cư dân, điều này cũng ảnh hưởng nhất định đến hình ảnh của công ty. Có thể thấy, trong quá trình xây dựng của các doanh nghiệp, việc thực hiện quản lý công trình xanh không đúng nơi sẽ ảnh hưởng đến vấn đề môi trường của doanh nghiệp. Trong việc xây dựng các doanh nghiệp trong tương lai, tầm quan trọng của các công trình xanh cần được tăng cường để tạo dựng hình ảnh của các doanh nghiệp xây dựng.


2 Chiến lược quản lý xây dựng công trình xanh


2.1 Cải thiện hệ thống quản lý xây dựng công trình xanh


Theo hệ thống quản lý không hoàn hảo của các đơn vị xây dựng Trung Quốc trong việc xây dựng các công trình xanh, các cơ quan nhà nước có liên quan cần hết sức coi trọng chúng, và để thiết lập và cải thiện hệ thống quản lý công trình xanh, đơn vị quản lý xây dựng công trình xanh quốc gia cần rút kinh nghiệm nước ngoài về xây dựng công trình xanh.


2.2 Hoàn thiện các mục tiêu quản lý xây dựng xanh


Trong đơn vị thi công, để tránh các vấn đề có thể xảy ra trong quá trình xây dựng công trình xanh, cần phân chia các mục tiêu quản lý công trình xanh một cách chi tiết và phân chia hệ thống trách nhiệm quản lý công trình xanh của các chủ thể khác nhau trong đơn vị xây dựng, để có những nỗ lực tương ứng cho mục tiêu quản lý công trình xanh, để có thể đạt được mục tiêu xanh trong thời gian sớm nhất. Ngoài ra, khi công ty phân tích các chỉ số xanh, nên phân bổ các chỉ số xanh cho từng quý, đồng thời nên kết hợp phạm vi kinh nghiệm của các công ty trực thuộc để phân chia chi tiết hơn về công trình xanh của mình để từng phòng Xây dựng trực thuộc có thể nhận thức được tầm quan trọng của công tác tiết kiệm năng lượng xanh và làm rõ trách nhiệm của bản thân trong công tác xây dựng xanh. Trên cơ sở này, các chỉ tiêu xanh cũng cần được phân chia theo từng công trình để làm rõ các tiêu chuẩn xây dựng, để các đơn vị thi công và các sở, ngành phối hợp đưa ra phương án quản lý công trình xanh và thực hiện trong công trình. Đóng một vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp.


2.3 Đổi mới và triển khai công nghệ xây dựng xanh


Trong công tác quản lý xây dựng phải tăng cường chú trọng đổi mới công nghệ, chỉ có đổi mới liên tục mới có thể thúc đẩy ngành xây dựng phát triển. Chúng tôi có thể thực hiện phân tích chi tiết các khiếm khuyết có thể có trong công nghệ xây dựng và đưa ra các giải pháp tương ứng cho những vấn đề này, tận dụng triệt để các vật liệu và vật liệu xây dựng hiện có, đồng thời tiếp thu tinh hoa và loại bỏ sai sót trên cơ sở đó. có thể tăng tỷ lệ sử dụng vật liệu xây dựng. Một số vật liệu trong xây dựng có thể được biến thành kho báu và có thể liên tục giảm việc phát sinh chất thải xây dựng. Vấn đề chi phí trong xây dựng cũng có thể được giảm bớt và môi trường xung quanh có thể được cải thiện. Ngoài ra, tại các đơn vị xây dựng, các nhà quản lý công trình xanh cũng nên giới thiệu các nguyên tắc quản lý của hệ thống trách nhiệm, và thực hiện trách nhiệm của họ đối với mọi công nhân và người quản lý xây dựng, để thúc đẩy tiến độ của công trình xanh. Nếu muốn phát triển theo hướng tiêu chuẩn hóa và tiêu chuẩn hóa thì không nhất thiết phải bắt đầu từ vật liệu, công cụ xây dựng xanh sử dụng trong quá trình xây dựng mà phải đẩy mạnh đầu tư và sử dụng đổi mới công nghệ sản xuất xanh, văn minh để tạo ra một nền xanh khoa học và hoàn chỉnh. xây dựng hệ thống quản lý xây dựng, Để giảm tác động đến môi trường xung quanh của việc xây dựng tòa nhà và thể hiện đầy đủ khái niệm công trình xanh của nó.


2.4 Tích cực thúc đẩy công khai và giáo dục xây dựng xanh


Trong xây dựng công trình xanh, việc tích cực tuyên truyền và giáo dục công trình xanh là vô cùng quan trọng, bởi khi triển khai xây dựng công trình xanh, không chỉ các đơn vị liên quan mà cả các nhà quản lý xây dựng cũng cần quan tâm hơn đến việc xây dựng công trình xanh để thúc đẩy việc xây dựng ngành công nghiệp. phát triển của. Trong xây dựng công trình, mọi đối tượng tham gia xây dựng, vì vậy họ phải hiểu biết đầy đủ về ý nghĩa của công trình xanh để có thể kiềm chế hành vi của mình và thực sự nhận thức được việc quản lý công trình xanh. Vì vậy, trong công tác quản lý công trình xanh, đơn vị thi công cần thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo dục về công trình xanh và thực hiện đào tạo thường xuyên. tham gia vào xây dựng xanh và giúp họ thiết lập nhận thức đúng đắn về Xây dựng xanh có thể thúc đẩy tốt hơn việc quản lý xây dựng xanh, để hiện thực hóa các chỉ số xanh trong xây dựng công trình và thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của ngành xây dựng. Những thành tựu chính của tôi trong những năm gần đây: 1. 2015.11-2015.04 Quản lý xây dựng dự án bảo trì hệ thống thông minh thứ hai của Yuecheng International; 2. 2015.12-2016.05 Quản lý dự án xây dựng tầng hầm Hongtu Sheung Shui Garden; 3. 2016.07-2017.04 Dự án cải tạo kiểm soát truy cập cộng đồng Nam Kinh Cuidao Huacheng quản lý xây dựng; 4. 2017.03-2017.06 Nam Kinh Yushuiwan Garden Giám sát Dự án Cải tạo Xây dựng Quản lý Xây dựng; 5. 2018.02-2018.04 Quản lý Xây dựng Dự án Bảo trì Thông minh Nam Kinh Dongfu Jinzu; 6, 2019.01 Nam Kinh Chunxiao Garden Community Quản lý xây dựng dự án bảo trì và cải tạo hệ thống giám sát;


3 tóm tắt:


Tóm lại, sự phát triển của ngành xây dựng đã thúc đẩy nền kinh tế quốc dân phát triển, có vai trò nhất định trong việc thúc đẩy xã hội phát triển, không chỉ mang lại lợi ích kinh tế nhất định cho các doanh nghiệp xây dựng mà còn tăng cường chú trọng lợi ích sinh thái. Do đó, các đơn vị xây dựng nên thực hiện mô hình quản lý công trình xanh trong xây dựng tòa nhà, hình thành hệ thống quản lý công trình xanh lành mạnh, thúc đẩy sự phát triển của ngành xây dựng Trung Quốc.


người giới thiệu


[1]Zhu Yaogen. Phân tích Quản lý Xây dựng Tòa nhà và Quản lý Xây dựng Công trình Xanh[J]Hàng hóa và Chất lượng, 2016, (12): 284.


[2]Lou Wei. Phân tích Quản lý Xây dựng Tòa nhà và Quản lý Xây dựng Công trình Xanh[J]Công nghệ và Thiết kế Kỹ thuật Kiến trúc, 2019, (24): 343.


[3]Jiang Lei. Phân tích Quản lý Xây dựng Tòa nhà và Quản lý Xây dựng Công trình Xanh[J]Bức tranh Thành phố Nổi tiếng, 2018,000 (002): 406-406.Chúc các bạn đọc tin xem lich thi dau bong da hom nay vui vẻ!

Original text