xem ket qua bong da truc tuyen 60s

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 17/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về xem ket qua bong da truc tuyen 60s

bong da m88

Tóm tắt: Trách nhiệm chính của ngân sách dự án đường cao tốc là kiểm soát quy mô đầu tư ở một mức độ nhất định, đưa ra các yêu cầu nhất định về thiết kế kế hoạch xây dựng và đưa ra đánh giá chính xác về tính kinh tế của dự án. Đây cũng là một nhiệm vụ quan trọng trong quá trình chuẩn bị các dự án kỹ thuật đường cao tốc. Tuy nhiên, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dự toán công trình đường cao tốc, vì vậy cần phân tích, nghiên cứu để nâng cao hiệu quả chất lượng dự toán công trình đường cao tốc. Bài viết này thảo luận về cách cải thiện chất lượng biên soạn dự toán ngân sách kỹ thuật đường cao tốc.


Từ khóa: kỹ thuật đường cao tốc; dự toán ngân sách; chất lượng chuẩn bị; biện pháp


Việc tính toán khối lượng kỹ thuật để lập ngân sách xây dựng đường cao tốc là một công việc tính toán tẻ nhạt, liên quan đến chủ trương và chính sách của công trình, kiến ​​thức và khả năng cá nhân còn hạn chế nên không thể tránh khỏi những sai sót nhất định. Vì vậy, để thực hiện nghiêm túc việc hoàn thiện và nâng cao chất lượng dự toán xây dựng đường cao tốc, cần phải quan tâm đến công tác lập dự toán. Tích cực làm các mặt nêu trên để nâng cao chất lượng dự toán ngân sách, nhằm thực hiện tốt hơn việc nâng cao chất lượng dự toán và nâng cao tổng thể kết hợp giữa chất lượng công trình xây dựng đường cao tốc với lợi ích kinh tế.


1. Tầm quan trọng của việc lập ngân sách cho kỹ thuật đường cao tốc


(1) Tăng cường kiểm soát, quản lý việc lập dự toán ngân sách các dự án đường cao tốc. Nó có chức năng và giá trị trực tiếp nhất đối với việc quản lý chi phí kỹ thuật đường cao tốc. Bởi vì việc lập dự toán ngân sách không chỉ là một phần quan trọng của chi phí dự án mà còn là cơ sở quan trọng cho quá trình quản lý và kiểm soát cụ thể sau này của nó. Do đó, một khi có vấn đề trong công tác lập dự toán, tất yếu sẽ dẫn đến vướng mắc trong quản lý chi phí tổng thể dự án đường cao tốc, và cuối cùng là ảnh hưởng đến cấp quản lý chi phí của toàn bộ dự án đường cao tốc.


(2) Tăng cường kiểm soát và quản lý việc lập dự toán ngân sách dự án đường cao tốc có vai trò nhất định trong việc đảm bảo chất lượng và tiến độ của dự án ở một mức độ nhất định. Chúng ta đều biết rằng đối với công tác đảm bảo chất lượng công trình đường cao tốc, ngoài việc đảm bảo vật liệu xây dựng, kỹ thuật thi công và nhân lực thi công đáp ứng yêu cầu thi công thì họ cũng cần phải có những đảm bảo nhất định về tài chính. Đối với hình thức bảo lãnh vốn này, chất lượng chuẩn bị ngân sách có ảnh hưởng trực tiếp đến nó, và đặc biệt nó sẽ gây ra một số phiền toái cho việc dự án bị chậm tiến độ hoặc cuối cùng là thiếu vốn. Do đó, tăng cường quản lý tính chính xác của các dự toán ngân sách cũng có thể đảm bảo việc hoàn thành dự án một cách suôn sẻ ở mức độ lớn hơn, và tránh một số vấn đề về chất lượng do thiếu vốn.


(3) Từ góc độ của các đơn vị liên quan đến các dự án kỹ thuật đường cao tốc, việc làm tốt công tác dự toán ngân sách cũng vô cùng quan trọng, đặc biệt việc lập dự toán liên quan trực tiếp đến việc chuẩn bị kinh phí xây dựng và lợi nhuận cuối cùng của doanh nghiệp xây dựng. Do đó, các đơn vị liên quan này chắc chắn sẽ đặt ra những yêu cầu cao hơn về tính chính xác của việc lập dự toán kinh phí kỹ thuật đường cao tốc.


2. Biện pháp nâng cao chất lượng dự toán công trình đường cao tốc.


2.1 Tính toán chính xác giá nguyên vật liệu


Chi phí vật liệu xây dựng là phần quan trọng nhất trong ngân sách dự án đường cao tốc. Xét từ tỷ trọng này, tác động của nó đối với việc lập dự toán ngân sách cũng vô cùng nghiêm trọng. Vì vậy, việc tăng cường quan tâm và tính toán chính xác chi phí nguyên vật liệu cũng là điều vô cùng cần thiết, trong đó cần chú trọng đến việc lựa chọn chính xác giá vật liệu để đảm bảo tính hợp lý của chi phí nguyên vật liệu. nguyên vật liệu là Kết hợp với việc điều tra điều kiện tại chỗ và nguyên vật liệu, tăng cường kiểm soát, tìm hiểu thông tin thị trường, nắm bắt đầy đủ các mức giá chính và xu hướng thay đổi của nguyên vật liệu có liên quan trong quá trình phát triển của thị trường. Theo xu hướng này, đơn giá vật liệu mà các vật liệu này cần mua trong quá trình xây dựng được xác định, sau đó kết hợp với số lượng vật liệu xây dựng sử dụng, cuối cùng đảm bảo tính hợp lý và chính xác của việc tính giá thành vật liệu.


2.2 Phân loại chính xác các đại lượng kỹ thuật tính toán


Nắm vững hoàn toàn nội dung thiết kế và thẩm định chính xác số lượng kỹ thuật là bảo đảm cơ bản cho việc nâng cao chất lượng dự toán. Số lượng các dự án đường cao tốc là dữ liệu cơ bản để lập dự toán ngân sách, và tính chính xác của số lượng các dự án thiết kế trong các lĩnh vực khác nhau là yếu tố chính ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của các tài liệu ngân sách. Bản vẽ thiết kế là cơ sở chính để tính toán các đại lượng công trình, trong quá trình thẩm tra số lượng công trình cần phải nắm rõ các bản vẽ thiết kế, tuy nhiên việc thể hiện một số đại lượng công trình trong các tài liệu thiết kế đường cao tốc hiện hành của Trung Quốc là không phù hợp với định mức ngân sách ước tính, chẳng hạn như cọc khoan nhồi cầu Bản mô tả chất lượng địa chất và đất của đường hầm, bảng địa chất đất đá xung quanh đường hầm, bảng mô tả bảng khảo sát vật liệu, v.v. Do đó, cán bộ chi phí kỹ thuật đường cao tốc không thể sao chép một cách máy móc bảng khối lượng công trình, đối với những nội dung chưa rõ cần kiểm tra kỹ bản vẽ và hợp tác với nhà thiết kế để đảm bảo tính toàn vẹn của khối lượng kỹ thuật đường cao tốc. Đặc biệt đối với các kết cấu mới, quy trình mới, vật liệu mới,… nhân viên kinh phí cần nghiên cứu kỹ bản vẽ thiết kế để đảm bảo đủ số lượng kỹ thuật.


2.3 Lập kế hoạch xây dựng hợp lý


Là một trong những cơ sở chính để lập dự toán dự án đường cao tốc, chất lượng của kế hoạch xây dựng có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dự toán. Trong trường hợp bình thường, kế hoạch xây dựng được xác định bởi nhân viên ngân sách của dự án dựa trên kế hoạch tổng thể của thiết kế bản vẽ dự án, thông số kỹ thuật thi công và kinh nghiệm của nhân viên chi phí. Để nâng cao tính hợp lý và khoa học của phương án xây dựng, cần kết hợp giữa ý đồ, yêu cầu thiết kế và kiểm soát hiệu quả giá thành dự án theo điều kiện cụ thể của địa điểm xây dựng. Ví dụ, các dự án tạm thời và các công trình phụ trợ như bệ xây dựng cho các dự án cầu, thiết bị vận thăng quy mô lớn và đường dẫn thi công trong các dự án tạm thời đã có tác động lớn hơn đến ngân sách. Do đó, nhân viên chi phí kỹ thuật đường cao tốc cần phải thu thập một cách khoa học các số liệu tóm tắt của dự án và tiến hành điều tra tại hiện trường trên địa điểm xây dựng thực tế để nâng cao độ chính xác của việc lập ngân sách dự án.


2.4 Bổ sung việc lựa chọn và chuẩn bị hạn ngạch


Để lập định mức bổ sung, cần phải điều tra, phân tích thực tế và chủ yếu làm các công việc sau: trước tiên, tham khảo ý kiến ​​của người thiết kế đối với kết cấu mới, đồng thời nắm bắt đầy đủ các đặc điểm chính và chất lượng kỹ thuật chi tiết của kết cấu mới; Thứ hai, Đối với công nghệ xây dựng mới, trước hết cần tham khảo ý kiến ​​của các chuyên gia có liên quan, mặt khác, cần thu thập một cách khoa học các hình ảnh, tài liệu liên quan đến kỹ thuật đường bộ trong và ngoài nước, nắm bắt đầy đủ cấu hình thiết bị, rút ​​ra cơ bản. Quy trình xây dựng; thứ ba; Đối với vật liệu xây dựng mới nổi, cần phải tiến hành nhiều cuộc điều tra và tìm hiểu để xác định xem vật liệu chính có thực sự là vật liệu phụ hay không và liệu có cần phải xử lý đặc biệt hay không. Với những thông tin và dữ liệu trên, hạn mức bổ sung được biên soạn dựa trên công thái học, phương pháp biên soạn và nguyên lý xây dựng đường cao tốc trong nước, làm cho hạn mức bổ sung hoàn thiện hơn.


2.5 Phân tích khoa học chi phí


Phân tích chi phí kỹ thuật đường cao tốc chủ yếu bao gồm hai khía cạnh: Một là phân tích đơn giá của các dự án công trình lớn, hai là nghiên cứu các chỉ tiêu tổng hợp của từng dự án. So sánh các chỉ số này với các chỉ số có cùng cấu trúc của các dự án khác, phân tích và nghiên cứu các lỗ hổng, điều tra xem có sai sót về giá nguyên vật liệu và hạn ngạch lựa chọn hay không sau khi xác định nguyên nhân. Sau đó, thực hiện các chỉnh sửa kịp thời và phân tích lặp lại dựa trên kết quả kiểm tra cho đến khi đáp ứng các yêu cầu và tiêu chuẩn để lập ngân sách dự án đường cao tốc. Sau khi hoàn thành dự báo kỹ thuật đường cao tốc và các tài liệu ngân sách, cũng cần phân loại dữ liệu, lập các chỉ số chi phí và tổng hợp chúng dưới dạng bảng. Bằng cách này, nhiều số lượng kỹ thuật và chỉ số kinh tế có thể được tích lũy, và có thể tạo nền tảng vững chắc cho việc nâng cao chất lượng của các dự toán ngân sách kỹ thuật đường cao tốc.


Tóm lại, việc lập dự toán ngân sách dự án đường cao tốc liên quan đến nhiều bộ phận, do đó, khi việc chuẩn bị ngân sách dự án đường cao tốc được thực hiện, các bộ phận quản lý và kiểm soát công trình đường cao tốc tương ứng phải được thành lập để đảm bảo dự toán ngân sách dự án đường cao tốc hoạt động bình thường của công tác chuẩn bị.


Tác giả: Lu FuyanChúc các bạn đọc tin xem ket qua bong da truc tuyen 60s vui vẻ!

Original text