xem keo bong da

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 16/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về xem keo bong da

chem gio bong da

Tóm tắt: Bài báo này lấy việc quản lý và ứng dụng thương mại điện tử doanh nghiệp làm đối tượng nghiên cứu, giải thích ngắn gọn mô hình thương mại điện tử truyền thống đang dần thay đổi, thương mại điện tử doanh nghiệp đã dần được công chúng chấp nhận. -commerce đã hình thành ở một mức độ nhất định Quy mô, hầu hết các công ty đang dần bắt đầu phát triển các công ty thương mại điện tử của riêng mình. Nó phân tích chi tiết các hoạt động như phân bổ nguyên vật liệu, trao đổi thương mại và điều phối nhân sự thông qua Internet và thảo luận sâu về sự bắt đầu tương đối muộn của thương mại điện tử trong các doanh nghiệp Trung Quốc, và có tương đối nhiều vấn đề trong quản lý và ứng dụng, chẳng hạn như như: tỷ lệ thâm nhập thấp Và mức độ thương mại hóa và thông tin hóa thấp. Với việc đề xuất các biện pháp đối phó tương ứng, hy vọng sẽ cung cấp thông tin tham khảo và giúp ích cho việc quản lý và ứng dụng thương mại điện tử của doanh nghiệp.


Từ khóa: thương mại điện tử doanh nghiệp; thương mại điện tử; quản lý và ứng dụng


Từ thế kỷ XXI, doanh nghiệp từ lâu đã trở thành một trong những nhân tố tích cực nhất trong nền tảng kinh tế của đất nước, đồng thời là cơ sở cho sự phát triển kinh tế và ổn định xã hội của toàn xã hội. Ngày nay, trình độ thông tin hóa của xã hội không ngừng được nâng cao, công nghệ truyền thông và công nghệ máy tính phát triển mạnh, đưa toàn xã hội bước vào kỷ nguyên của thông tin hóa và Internet. Sự phát triển nhanh chóng của thương mại điện tử không chỉ ảnh hưởng đến người tiêu dùng và các nhà quản lý doanh nghiệp mà còn do sự phổ biến toàn cầu của Internet, sự phát triển của thương mại điện tử sẽ ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của các quốc gia trong thương mại thế giới. Ngày nay, khi các công ty lựa chọn cách phát triển thương mại điện tử và nâng cao trình độ hoạt động của chính mình thì họ phải sử dụng thương mại điện tử để mang lại cơ hội kinh doanh cho sự phát triển của chính mình.


1. Phân tích các Nguyên tắc Quản lý Thương mại Điện tử


Phân tích quản lý thương mại điện tử có thể được thảo luận từ các chức năng quản lý và đối tượng quản lý. Phân tích nguyên tắc của thương mại điện tử có những khía cạnh sau đây để giải thích: Thứ nhất, trách nhiệm của quản lý doanh nghiệp thương mại điện tử bao gồm: cơ cấu quản lý thương mại điện tử, các hoạt động và tổ chức trong thương mại điện tử, nội dung và phạm vi hoạt động trong thương mại điện tử, v.v. Thứ hai là mô hình hoạt động của thương mại điện tử, trong đó chủ yếu bao gồm các hoạt động kinh doanh trong hệ thống quản lý thương mại điện tử, vì vậy muốn phân tích và nghiên cứu mô hình thương mại điện tử thì phải bắt đầu từ cấu trúc của thương mại điện tử. hoạt động quản lý thương mại. Hoạt động thương mại điện tử chủ yếu bao gồm: kế hoạch hoạt động thương mại điện tử, hệ thống hoạt động thương mại điện tử, cấu trúc hoạt động thương mại điện tử, mô hình nội bộ thương mại điện tử, v.v. Thứ ba là quy trình ứng dụng của thương mại điện tử, trong đó chủ yếu là các yêu cầu về chuẩn mực ứng xử trong quá trình hoạt động thương mại điện tử Doanh nghiệp muốn đạt được tiêu chuẩn quản lý quy trình vận hành thương mại điện tử thì cần phải thực hiện trong quá trình quản lý thương mại điện tử. , cần phải thông qua nền tảng quản lý hậu cần, Bắt đầu với nền tảng quản lý dòng vốn, nền tảng quản lý công nghệ mạng, nền tảng quản lý dòng thông tin, v.v. Thứ tư, hệ thống quản lý thương mại điện tử có mối quan hệ nhất định với hệ thống quản lý thương mại điện tử truyền thống, nhưng cũng có những điểm khác biệt nhất định. Hệ thống quản lý thương mại điện tử chủ yếu bao gồm hệ thống tổ chức và quản lý kinh doanh. Hệ thống thương mại điện tử không ngừng thay đổi cùng với sự thay đổi của xã hội, thương mại điện tử từ lâu đã được các doanh nghiệp chủ yếu sử dụng trong các khía cạnh như cơ chế quản lý doanh nghiệp.


2. Phân tích hiện trạng quản lý thương mại điện tử của doanh nghiệp


Xét về giai đoạn hiện tại, xu hướng phát triển của thương mại điện tử Trung Quốc đang dần chín muồi. Do việc quản lý thương mại điện tử vẫn đang trong giai đoạn phát triển nên khi hầu hết các học giả nghiên cứu tìm hiểu về quản lý thương mại điện tử, hầu hết họ sẽ chú ý đến nội dung lý thuyết vận hành thương mại điện tử hoặc bảo mật quản lý đang tìm hiểu, và có rất ít luận văn về hệ thống và lý thuyết.


Do sự ra đời của thời đại thông tin máy tính và sự xâm nhập của các ý tưởng công nghệ thông tin tiên tiến của nước ngoài, Trung Quốc đã mang lại sự thay đổi xuyên thời gian trong nghiên cứu về quản lý thương mại điện tử ở Trung Quốc và quản lý thương mại điện tử đã bắt đầu thay đổi theo các khái niệm trưởng thành. và các khái niệm. Ví dụ: quản lý nguồn lực doanh nghiệp, quản lý quan hệ hệ thống khách hàng, quản lý cung ứng khách hàng, v.v. Trong môi trường thương mại điện tử, các hệ thống quản lý này có quan hệ mật thiết với nhau, có thể nói các phương pháp quản lý mới nhất được đặt ra cuối cùng cho việc quản lý môi trường thương mại điện tử. Trong một thời gian hạn chế, hiệu quả đã được cải thiện, giảm chi phí và đạt được các mục tiêu quản lý chất lượng cao hơn nữa.


Trong các phương pháp quản lý thương mại điện tử hiện nay thiếu nghiêm trọng hệ thống quản lý và tính toàn vẹn, ví dụ như trong quy trình quản lý hậu cần của thương mại điện tử, không thể thiết lập được mối quan hệ quản lý với người tiêu dùng, điều này chính là thiếu e -Quản lý thương mại. Đó là do tính hệ thống và đầy đủ của phương pháp Trung Quốc. Vì vậy, để thiết lập hệ thống quản lý thương mại điện tử một cách khoa học và hiệu quả hơn, trước hết chúng ta nên bắt đầu từ các nguyên tắc và nội dung của quản lý thương mại điện tử.


3. Quản lý và ứng dụng thương mại điện tử doanh nghiệp


(1) Quá trình phát triển của các ứng dụng thương mại điện tử doanh nghiệp


Kể từ khi thương mại điện tử của Trung Quốc bắt đầu tương đối muộn, sự phát triển của thương mại điện tử đã trải qua các giai đoạn sau: Thứ nhất, ảnh hưởng của trang vàng điện tử trong xã hội. thay thế một số cách lây lan tương đối truyền thống. So với các phương thức truyền thông truyền thống, trang vàng điện tử có những ưu điểm lớn như tiện lợi, nhanh chóng, chi phí thấp và sức mạnh truyền thông lớn. Do sự tiến bộ không ngừng của xã hội, loại hình thức tuyên truyền này đã dần bị loại bỏ bởi các công ty lớn, tuy nhiên xét theo tình hình thị trường hiện nay, một số ít công ty đang sử dụng nó. Thứ hai, từ quan điểm của quảng cáo điện tử và tài liệu quảng cáo tương đối truyền thống, quảng cáo điện tử có nhiều lợi thế hơn. Sự mở rộng liên tục của các hình thức quảng cáo công khai trực tuyến có tác dụng mạnh hơn so với hình thức quảng cáo truyền thống về lượng thông tin, đồng thời nó cũng tạo dựng được uy tín và danh tiếng tốt cho doanh nghiệp. Thứ ba, do sự phổ biến của Internet, sự phát triển nhanh chóng của thương mại điện tử đã mang đến sự tiện lợi cho con người. Từ đó mô hình bán hàng thương mại điện tử dần được các doanh nghiệp chấp nhận, mọi người đều xây dựng website, cửa hàng trực tuyến cho doanh nghiệp và đều chuyển sản phẩm từ bán hàng offline sang bán hàng trực tuyến, đây cũng chính là ưu điểm của e- thương mại cho doanh nghiệp, và Việc sử dụng mô hình bán hàng qua Internet đã làm giảm đáng kể chi phí đầu tư và giá thành sản phẩm, do đó các công ty và người tiêu dùng sẵn sàng sử dụng mô hình bán hàng này để thực hiện các giao dịch. Có thể thấy, chỉ có việc thành lập website thương mại điện tử là yếu tố then chốt nhất đối với sự phát triển của một doanh nghiệp.


(2) Xu hướng phát triển của quản trị thương mại điện tử doanh nghiệp


Theo quan điểm hiện tại, hoạt động chính của thương mại điện tử dựa trên thị trường ảo, có thể kết nối toàn thế giới với nhau. Đối với nhu cầu xã hội lớn như vậy có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả phát triển của thương mại điện tử. Đối với nước ta, thị trường ảo trực tuyến đã hình thành ở một quy mô nhất định, mỗi cư dân mạng là một người tiêu dùng và hơn 90% trong số họ có sức chi và sức mua. Có thể hình dung rằng trong tương lai gần, với sự phát triển nhanh chóng của thương mại điện tử, các dịch vụ bán hàng trực tuyến sẽ có thể đạt được tốc độ thâm nhập ngày càng rộng rãi.


Giao dịch trên thị trường thương mại điện tử truyền thống cần có các dịch vụ hỗ trợ như ngân hàng, giới kinh doanh, quảng cáo… Thương mại điện tử cũng không thể tách rời môi trường kinh doanh, thương mại điện tử cũng đã có những đóng góp to lớn cho môi trường kinh doanh. Ví dụ, giao dịch thương mại điện tử bao gồm các trang web thương mại điện tử, thanh toán, hậu cần, ... Đây không chỉ là quan điểm lạc quan về sự phát triển thương mại điện tử của nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ khác nhau, mà các ngân hàng Trung Quốc cũng đã cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến trong thương mại điện tử. Thuận tiện và đảm bảo tính hợp pháp và an toàn.


(3) Các ứng dụng cụ thể của thương mại điện tử doanh nghiệp


Trong quá trình giao dịch trực tuyến, dưới tác động của thương mại điện tử, dịch vụ bán hàng trước không bị giới hạn về thời gian, địa điểm, không gian và có thể quảng bá sản phẩm thông qua trang web của công ty, cho phép người tiêu dùng hiểu nhanh hơn về sản phẩm, thông tin liên quan. So với một số hình thức quảng cáo truyền thống, hình thức quảng cáo này có chi phí thấp hơn và giảm chi phí bán hàng. Trong quá trình giao dịch trên mạng thương mại điện tử, dịch vụ bán hàng đã trở nên thuận tiện hơn rất nhiều dưới tác động của thương mại điện tử, người tiêu dùng hoàn toàn có thể nói chuyện, mua hàng hoặc thanh toán trên Internet, điều này cũng rút ngắn quy trình dịch vụ bán hàng và cung cấp cho các công ty Tiết kiệm thời gian, nhân lực và vật lực, đồng thời tạo cơ hội cho sự phát triển nhanh chóng của doanh nghiệp. Tất nhiên, dịch vụ sau bán hàng cũng rất tiện lợi, trong dịch vụ hậu mãi, công nghệ dịch vụ mạng có thể được sử dụng để khắc phục sự cố và cung cấp dịch vụ sau bán hàng cho người tiêu dùng, trong quá trình người tiêu dùng phản hồi về thông tin dịch vụ sau bán hàng của sản phẩm. cũng có lợi cho doanh nghiệp, sản phẩm được cải tiến. Với sự hỗ trợ của thương mại điện tử đối với các doanh nghiệp, toàn bộ quy trình dịch vụ có thể nói là đạt hiệu quả cao, chất lượng cao và phản hồi nhanh chóng.


Kết luận


Về sự phát triển nhanh chóng của công nghệ mạng máy tính và công nghệ truyền thông ở nước ta, đưa toàn xã hội bước vào kỷ nguyên thương mại điện tử, các doanh nghiệp vừa và nhỏ lớn đã mở rộng phạm vi kinh doanh của mình thông qua thương mại điện tử, và thiết lập các giao dịch kinh doanh với Khách hàng nước ngoài. Trong việc lựa chọn mô hình giao dịch thương mại điện tử chính xác, việc thực hiện thành công chiến lược thương mại điện tử không chỉ liên quan đến sự phát triển của bản thân doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển tương lai của thế giới.


Về tác giả: Sun Hong (1989-), nữ, Han, Hoài An, Jiangsu, trợ giảng, học viên cao học, Jiangsu Yangzhou Higher Career School of Commerce, quản lý kinh doanh.


Chúc các bạn đọc tin xem keo bong da vui vẻ!

Original text