xem bong da trưc tuyen

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 26/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về xem bong da trưc tuyen

tì so bong da hom nay

KATHMANDU, ngày 26 tháng 10

Ngân hàng TNHH Lumbini Bikas (LBBL) đã đề xuất khoản thanh toán bằng cổ phiếu 13,712% cho năm tài chính 2077-78.

Ngân hàng có một khoản vốn đã thanh toán là 2,90 tỷ NRS.

Cuộc họp lần thứ 407 của hội đồng quản trị của công ty được tổ chức vào ngày 25 tháng 10 (Kartik 8) đã quyết định chia cổ tức cho các cổ đông của mình trên số vốn đã trả nói trên.

Công ty đã đề xuất trả 10% cổ phiếu thưởng trị giá 29,06 Rs và 3,712% cổ tức tiền mặt (cho mục đích thuế) trị giá 1,078 triệu Rs.

Cổ tức cố định phải được ngân hàng trung ương phê duyệt và sự chứng thực của Đại hội đồng cổ đông sắp tới của công ty.

Tính đến thứ Ba, LBBL có giá giao dịch cuối cùng là 540.


Chúc các bạn đọc tin xem bong da trưc tuyen vui vẻ!

Original text