xem bong da truc tuyến

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 16/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về xem bong da truc tuyến

bong da 247

Từ khóa: Hệ thống quản lý điều độ vận tải đường sắt Jintai; Giao diện; Kênh liên lạc


Hệ thống Quản lý Điều độ Vận tải (TDMS5.0) đã đóng một vai trò quan trọng trong sản xuất và chỉ huy vận tải đường sắt. Nền tảng chuẩn bị kế hoạch kết nối hữu cơ các chức năng chuẩn bị kế hoạch đặc biệt giữa cục đường sắt và cục đường sắt, giữa cục đường sắt và ga điều độ, đồng thời nâng cao chất lượng chuẩn bị kế hoạch và thực hiện việc chuẩn bị tích hợp các kế hoạch cơ bản, hàng ngày (ca) kế hoạch và kế hoạch giai đoạn. Nhận ra sự kết hợp hữu cơ giữa các chuyến tàu, đầu máy và kế hoạch vận chuyển hàng hóa, hiện thực hóa hoạt động theo kế hoạch và phát huy tác động tổng thể của kế hoạch đối với tổ chức vận tải.


1 Phân tích nhu cầu


1.1 Nhu cầu tổng thể


Công tác điều độ, chỉ huy vận tải đường sắt là công việc cốt lõi của sản xuất vận tải đường sắt. Theo tìm hiểu và nghiên cứu thông tin nội bộ của Công ty Bắc Dương và Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc trên TDMS, các loại hình kinh doanh của Đường sắt Jintai chủ yếu bao gồm: điều độ, phân luồng giao thông, điều độ hàng hóa, điều độ hành khách, điều độ máy móc, điều độ xây dựng, điều độ hàng hóa đặc biệt và điều độ khác Cũng như giám đốc trực ca (kế hoạch biên độ / kế hoạch ca ngày), giám đốc trạm điều độ, điều độ công việc thống kê và phân tích. Ở góc độ điều độ, công tác điều động, chỉ huy chủ yếu ở Tòa nhà Điều độ Thái Châu và Trạm Điều độ Ôn Châu, Điều độ viên cấp trạm tham gia chuẩn bị kế hoạch và chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện kế hoạch. Bắt đầu từ tính toàn vẹn của công việc điều động, các chức năng công việc điều phối của Đường sắt Jintai chủ yếu bao gồm ba khía cạnh: một là thu thập dữ liệu và tóm tắt báo cáo; thứ hai là chuẩn bị và gửi các lệnh điều động và kế hoạch công việc điều phối; thứ ba là điều tra nhanh và theo dõi khóa .


1.2 Mô hình kinh doanh


Hành vi điều động lệnh có thể được chia thành ba giai đoạn: chuẩn bị kế hoạch (trước sự kiện), thực hiện kế hoạch (trong sự kiện) và phân tích thống kê (sau sự kiện). Quá trình tổng thể được thể hiện trong Hình 1. Trong công việc thực tế, do toàn bộ quá trình vận chuyển và sản xuất hoạt động liên tục 24/24 giờ không bị gián đoạn, ba giai đoạn chuẩn bị kế hoạch, thực hiện kế hoạch và phân tích thống kê cùng tồn tại cùng một lúc. Do đó, lệnh điều phối có thể được chia thành ba tình huống ứng dụng: chuẩn bị kế hoạch, thực hiện kế hoạch và phân tích thống kê.


1.3 Phân tích khối lượng dữ liệu


1.3.1 Phân tích khối lượng xử lý dữ liệu Hệ thống điều độ chủ yếu bao gồm ba kế hoạch hoạt động chính của tàu hỏa, đầu máy và vận chuyển hàng hóa, bao gồm lịch trình và kế hoạch tàu chở khách, cũng như hành khách và hàng hóa, vận chuyển hành khách và hàng hóa, đầu máy, phương tiện, xây dựng và thông tin khác. Theo ước tính về năng lực và khối lượng vận chuyển hàng ngày của công ty đường sắt, khối lượng truyền dữ liệu hàng ngày của tất cả các tuyến kế hoạch và thực tế là khoảng 19G, và khối lượng xử lý dữ liệu trong một năm là 365 × 19G≈7T. Khối lượng dữ liệu của cục đường sắt lớn có thể được tính bằng 1/8 của trụ sở chính và khối lượng dữ liệu của công ty Jintai có thể được tính bằng 1/20 của cục đường sắt.


1.3.2 Yêu cầu về mạng Hệ thống quản lý điều độ vận tải đường sắt được triển khai trong mạng sản xuất an toàn của mạng máy tính đường sắt, thông tin, dữ liệu giữa các máy chủ các cấp và với các máy chủ của hệ thống sản xuất khác được trao đổi thông qua mạng máy tính đường sắt. Văn phòng Điều độ Đường sắt Jintai tới Văn phòng Điều độ Cục Thượng Hải sẽ cung cấp kênh mạng diện rộng băng thông ít nhất 10M; giữa Văn phòng Điều độ Đường sắt Jintai và ga cơ sở phải cung cấp ít nhất kênh mạng diện rộng băng thông chuyên dụng 2M. Khi chia sẻ mạng, hệ thống điều phối nên được sử dụng. Đặt ở mức ưu tiên cao nhất.


2 phương án thiết kế


2.1 Chức năng phần mềm


Hệ thống Quản lý Điều độ Vận tải Đường sắt Jintai bao gồm một nền tảng quy hoạch mới với quy hoạch là tuyến chính phù hợp với khái niệm "một đoàn tàu, một tuyến". (1) Nền tảng lập kế hoạch chia sẻ thông tin tàu hiện tại ở tất cả các ga, như một người điều phối kế hoạch để chuẩn bị kế hoạch làm việc của đoàn tàu, tính toán thông tin cơ bản cho luồng tàu, phát huy hết vai trò của nền tảng tích hợp thông tin giao thông vận tải, v.v. và tránh thu thập thông tin tàu hiện tại của ga từ một số lượng lớn các ga. (2) Nhiều công việc được hỗ trợ bởi nền tảng lập kế hoạch đã nhận ra tính minh bạch và nhất quán của thông tin giữa các hạng mục công việc và các trạm. và mỗi lịch trình Trạm có thể biên dịch và điều chỉnh kế hoạch của trạm trong khi quan sát chuyển động của các trạm khác trong thời gian thực để đạt được sự hợp tác tốt nhất. (3) Kế hoạch chạy tàu do ga quy hoạch ban đầu tạo ra sẽ đi qua ga cuối, đồng thời đi qua các ga quy hoạch khác và tạo thành luồng giao thông từ ga đến cuối. (4) Nền tảng chịu trách nhiệm về một kế hoạch hoàn chỉnh trong mạng lưới đường sắt Jintai, và nó cũng chứa thông tin về luồng tàu và tuyến chạy tàu của hệ thống quản lý điều độ vận tải đường sắt của tất cả các ga. Dữ liệu kế hoạch là duy nhất, rằng là, tất cả các trạm điều độ chia sẻ và xoay quanh cùng một Bộ phận có kế hoạch phân đoạn và phân loại xử lý. (5) Nền tảng quy hoạch có tính đầy đủ của thông tin và các đặc điểm chung của từng trạm, có lợi cho việc thực hiện tối ưu hóa tổng thể toàn cầu động dựa trên thông tin tổng thể, vượt qua tối ưu hóa cục bộ của một trạm điều độ đơn lẻ.


2.2 Thiết kế chức năng hệ thống


Tuyến Jintai là tuyến đường sắt tốc độ chung với cả tuyến hành khách và hàng hóa, với tốc độ thiết kế là 160km / h. Tính đến vị trí giao thông vận tải và nhu cầu quản lý sau này của Đường sắt Jintai, hệ thống chủ yếu bao gồm các hệ thống con sau.


2.2.1 Hệ thống con lập kế hoạch và điều độ thực hiện chức năng lập kế hoạch chạy tàu. Hệ thống cung cấp các phương tiện có sự hỗ trợ của máy tính cho phép điều độ viên lập kế hoạch biên soạn sơ đồ chạy tàu, kế hoạch điều độ và kế hoạch vận chuyển dựa trên tình hình thực tế của luồng tàu. Theo việc thực hiện kế hoạch thu thập thời gian thực, hoàn thành kịp thời việc điều chỉnh kế hoạch là mục tiêu, chỉ có thể nâng cao hiệu quả và lợi ích vận tải; đồng thời, việc thực hiện kế hoạch giám sát hệ thống được xác nhận thông qua trạm và hoạt động của luồng giao thông được nắm bắt trong thời gian thực.


2.2.2 Hệ thống con điều phối hàng hóa Lịch trình vận chuyển hàng ngày bao gồm lịch trình xếp hàng ngày và lịch trình xếp dỡ hàng ngày. Điều độ viên vận tải có thể nắm bắt đầy đủ tất cả các loại thông tin cần thiết để xây dựng và thực hiện kế hoạch ca làm việc vận chuyển hàng hóa trong ngày của Cục Đường sắt, tự động hoặc phụ trợ tạo ra kế hoạch ca làm việc vận chuyển hàng hóa trong ngày, thực hiện quản lý máy tính kế hoạch ca làm việc vận chuyển hàng hóa trong ngày và cải thiện khả năng của hoạt động vận tải hàng hóa đường sắt. Đường sắt Jintai chưa xây dựng nền tảng thương mại điện tử và không thể thực hiện đầy đủ các chức năng của hệ thống con vận chuyển hàng hóa. Do đó, việc điều chuyển hàng hóa Jintai sẽ được đưa vào quản lý thống nhất của điều phối hàng hóa Cục Thượng Hải và điều phối hàng hóa Jintai sẽ được bảo lưu điều kiện gỡ lỗi giao diện.


2.2.3 Hệ thống phụ điều độ hành khách. Điều phối hành khách được kết nối với công nghệ máy tính tự động hóa. Bằng cách hoàn thành việc chuẩn bị và quản lý lệnh điều độ hành khách, việc quản lý báo cáo được hoàn thành, dữ liệu lưu lượng hành khách, lịch trình tàu và các thông tin khác được tính để nhân viên điều độ hành khách có thể nắm được tình hình chung về công tác vận tải hành khách và Tạo các báo cáo liên quan.


2.2.4 Hệ thống con điều phối EMU thực hiện quản lý phía dưới xe. Hệ thống sắp xếp lưu lượng xe dưới cơ sở dựa trên số dặm đã tích lũy và lịch trình sửa chữa của EMU, đồng thời gửi thông tin như lưu lượng EMU, bảo trì và sao lưu tới trạm điều phối Jintai.


2.2.5 Hệ thống phụ điều động đầu máy Kế hoạch đầu máy là sự đảm bảo cho kế hoạch vận tải. Điều độ viên đầu máy nắm được luồng chạy tàu, nơi ở, số lượng đoàn tàu, trọng tải, xác minh số lượng đôi tàu trong kế hoạch hàng ngày theo lịch chạy tàu hàng ngày, đồng thời phân tích toàn diện tình hình thông qua việc trên. dữ liệu.


2.2.6 Hệ thống con lập kế hoạch xây dựng (bao gồm kế hoạch hàng tháng, phương tiện giao thông đường bộ và kế hoạch hàng tuần) dựa trên công nghệ máy tính, lập kế hoạch xây dựng có thể chuẩn bị, khai báo, tối ưu hóa, phê duyệt và ban hành kế hoạch xây dựng hàng tháng, là cơ sở của kế hoạch xây dựng được tạo tự động theo kế hoạch xây dựng hàng tháng Ở trên, kế hoạch xây dựng được điều chỉnh theo sự sắp xếp của kế hoạch lái xe, trình tự lập lịch kế hoạch xây dựng được tạo tự động và lệnh được cấp cho từng đơn vị quản lý và bộ phận, tình trạng xây dựng và công trình thông tin của từng đơn vị thi công được thống kê.


2.2.7 Hệ thống con đăng ký (bán) hồ sơ điện tử xây dựng chuẩn hóa quy trình hoạt động của liên kết chung xây dựng. Nội dung kế hoạch thi công của hệ thống thông tin quản lý thi công được tự động lấy và gửi từ bàn điều độ thi công đến từng trạm hàng ngày, đồng thời cử cán bộ theo dõi các chốt. Trước khi thi công 40 phút, người phụ trách thi công và đầu mối của đơn vị quản lý thiết bị đăng ký và xác nhận vào biểu mẫu điện tử của kế hoạch ngày thi công theo quy định. Hệ thống tự động nhắc Điều độ viên chạy tàu ra lệnh điều độ theo yêu cầu của ga, việc xây dựng hệ thống liên quan được đăng ký (bán hết) trên biểu mẫu điện tử.


2.2.8 Hệ thống con của người giám sát trực ban Người giám sát trực ban có thể hỏi về tình trạng thực hiện kế hoạch ghi nhật ký thi công, tình trạng rơ moóc được đầu máy sử dụng, việc chạy tàu và chất lượng thực hiện kế hoạch ca hàng ngày.


2.2.9 Nền tảng lập kế hoạch ngày (ca) thực hiện việc duy trì thống nhất chức năng bản đồ cơ bản. Quản lý dữ liệu đồ thị cơ bản theo số phiên bản và cung cấp các chức năng xem, kiểm tra và so sánh phiên bản đồ thị cơ bản. Cung cấp dữ liệu đồ thị cơ bản cho hệ thống TDCS / CTC thông qua thư viện kết hợp TD. Nhận ra thế hệ và phát hành một bức tranh hàng ngày. Mỗi loại công việc phối hợp biên soạn kế hoạch ca hàng ngày thông qua nền tảng lập kế hoạch ca làm việc hàng ngày để tạo thành một kế hoạch làm việc ca hàng ngày, được nền tảng này tóm tắt thành một sơ đồ hoạt động, được giám đốc trực ban xem xét và phát hành.


2.2.10 Nền tảng phát hành lệnh điều phối Nền tảng quản lý phát hành lệnh điều phối có thể chỉnh sửa, phát hành, phát hành, nhận, ký, chuyển tiếp lệnh (hoặc hướng dẫn thông báo) và quản lý lệnh. Nhận ra hình thức thể hiện đa dạng của định dạng nội dung lệnh cho việc lập kế hoạch, giám sát trực ban, điều chuyển khách, chuyển công trình và các vị trí thuyên chuyển đặc biệt, đồng thời cung cấp một giao diện ứng dụng thống nhất và thuận tiện cho nhiều loại công việc khác nhau.


Hệ thống kết hợp 2.2.11T / D Hệ thống kết hợp T / D cung cấp cơ sở để tối ưu hóa kinh doanh cho các ga điều độ chạy tàu. Sau khi kế hoạch ca ngày được tạo tự động, Trạm điều độ tàu sẽ trích xuất dữ liệu biểu đồ vận hành kế hoạch hàng ngày (ca), tự động lập kế hoạch ca ngày ở dạng văn bản trong phạm vi quyền hạn và gửi đến các ga, kho có liên quan dưới dạng gửi lệnh qua mạng viễn thông. Nhận kế hoạch giai đoạn của người lập kế hoạch, sắp xếp trạm trung chuyển và chuyển dữ liệu biểu đồ hoạt động lập kế hoạch (ca) hàng ngày, tự động tạo nguyên mẫu kế hoạch giai đoạn và hình thành kế hoạch giai đoạn hoàn chỉnh sau khi điều chỉnh đơn giản.


2.3 Thiết kế giao diện


(1) Giao diện với hệ thống TDCS / CTC. Hệ thống TDMS cần cung cấp dữ liệu biểu đồ hoạt động cơ bản cho hệ thống TDCS / CTC thông qua máy chủ kết hợp T / D và máy chủ cơ sở dữ liệu. (2) Giao diện với TMDS và TMIS của Cục Thượng Hải. TDMS cần giao diện với các phương tiện hiện tại, số liệu thống kê vận chuyển hàng hóa và TDMS của Cục Thượng Hải và các dữ liệu liên quan khác, và dịch vụ giao diện cần được tải lên. Các chuyến tàu khởi hành và đến trong hệ thống tàu hiện tại của TMIS sẽ trao đổi dữ liệu với TDMS để có được các tuyến chạy tàu và tạo các báo cáo khởi hành và đến tương ứng, gửi đến trụ sở chính và đưa chúng vào cơ chế đánh giá nền tảng tích hợp giao thông vận tải. Dữ liệu về nền tảng ảo hóa liên quan đến TDMS của Cục Thượng Hải cần được mở rộng. (3) Giao diện với hệ thống dịch vụ du lịch. Nền tảng quản lý tích hợp của hệ thống dịch vụ du lịch sẽ đạt được thông tin về chuyến tàu đến theo thời gian thực từ TDMS. TDMS được kết nối với nền tảng quản lý tích hợp của dịch vụ du lịch thông qua tường lửa.


2.4 Sơ đồ thiết kế phần cứng


Cơ sở dữ liệu hệ thống sử dụng các máy tính mini hiệu suất cao để làm việc theo cụm. Lưu trữ thông qua chế độ lưu trữ SAN, được trang bị công tắc SAN, mảng đĩa điều khiển kép, v.v. Máy chủ cơ sở dữ liệu mới được cài đặt (máy tính mini RISC), mảng đĩa, bộ chuyển mạch SAN, bộ định tuyến, bộ chuyển mạch lõi 10G, máy chủ cơ sở dữ liệu thiết bị mới, máy chủ TD kết hợp MQ, máy chủ giao diện TDMS, nền tảng dịch vụ du lịch / SCADA trong phòng thông tin của Tòa nhà điều phối đường sắt Jintai như máy chủ giao diện, máy chủ ứng dụng hệ thống giao thông điện tử, máy chủ ứng dụng tích hợp ga, máy chủ ứng dụng an toàn và vận tải đầu máy, phần mềm cơ sở dữ liệu, phần mềm trung gian, phần mềm xếp hàng tin nhắn MQ và các mô-đun phần mềm hỗ trợ, v.v., các công tắc truy cập mới được thiết lập trong mỗi hệ thống dây thông tin Tủ quần áo, Trong phòng điều độ, một máy tính và máy in hệ thống quản lý điều độ vận tải mới được thiết lập.


Thiết kế mạng 2.5


Hệ thống quản lý điều độ giao thông vận tải đường sắt Jintai và hệ thống quản lý điều phối vận tải tập đoàn thành phố Thượng Hải cần được kết nối với nhau. Tòa nhà tới Phòng điều độ Công ty Jinwen.


3. Kết luận


Hệ thống quản lý điều độ vận tải đường sắt Jintai bao gồm nhiều loại công việc và hệ thống con ứng dụng. Mức độ phức tạp của công việc kinh doanh quyết định nhiều tương tác giữa nhiều hệ thống con.


người giới thiệu


[1]Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. GB50174—2017, Đặc điểm thiết kế Trung tâm Dữ liệu[S]Bắc Kinh: Báo chí Quy hoạch Trung Quốc, 2017.


[2]Bộ Đường sắt. Tích hợp sắt[2008]Số 49: Phương án kỹ thuật tổng thể hệ thống vận hành và điều độ tuyến đường sắt chuyên dùng chở khách[S].2008.Chúc các bạn đọc tin xem bong da truc tuyến vui vẻ!

Original text