xem bong da truc tiep nha cai

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 07/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về xem bong da truc tiep nha cai

xem truc bong da

Tóm lược:Mục đích Quan sát suy tim cấp (AHF) Hiệu quả điều trị của việc áp dụng kết hợp natri nitroprusside và dopamine ở bệnh nhân.Lựa chọn phương pháp2017năm5Tháng tới2018năm7Trong bệnh viện của chúng tôi94thí dụAHFBệnh nhân được chia ngẫu nhiên thành nhóm chứng và nhóm quan sát, mỗi nhóm47thí dụ.Nhóm đối chứng được xử lý bằng natri nitroprusside và nhóm quan sát được xử lý bằng natri nitroprusside+Điều trị dopamine. So sánh hiệu quả điều trị của hai nhóm.Kết quả Tổng tỷ lệ điều trị hiệu quả trong nhóm quan sát95,74%, Cao hơn đáng kể so với nhóm đối chứng80,85% (P <0,05). Tỷ lệ tim-lồng ngực và đường kính cuối tâm trương của tâm thất trái sau khi điều trị trong nhóm quan sát (LVD) Thấp hơn đáng kể so với nhóm chứng, phân suất tống máu thất trái (LVEF) Và tỷ lệ rút ngắn trục ngắn thất trái (LVFS) Cao hơn đáng kể so với nhóm đối chứng (P <0,05).Kết luận Điều trị kết hợp natri nitroprusside và dopamineAHFBệnh nhân có thể cải thiện tích cực các triệu chứng lâm sàng và chức năng tim.


Chúc các bạn đọc tin xem bong da truc tiep nha cai vui vẻ!

Original text