xem bong da truc tiêp

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 25/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về xem bong da truc tiêp

lịch bong da

0 Lời nói đầu
Sự nâng cao nhanh chóng của trình độ khoa học kỹ thuật máy tính và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ mật mã đã tạo ra không gian phát triển rộng rãi cho nghiên cứu trong lĩnh vực giấu thông tin. Mạng máy tính liên quan đến tất cả các khía cạnh của cuộc sống của chúng ta, trong đó việc truyền tải an toàn thông tin quan trọng đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng mà các quốc gia, doanh nghiệp và thậm chí giữa chúng ta phải đối mặt. Bí mật quốc gia cần được truyền đi một cách an toàn và thông tin liên lạc giữa các quốc gia cần được bảo mật tuyệt đối. Theo luật của mỗi quốc gia, những người làm lộ bí mật quốc gia sẽ bị nghiêm trị; tài liệu của công ty cần được truyền đi một cách an toàn và nếu thông tin của công ty bị rò rỉ độc hại có thể gây thiệt hại cho công ty. Thiệt hại ước tính thậm chí có thể dẫn đến phá sản công ty; việc truyền tải thông tin giữa mọi người đôi khi cần phải được truyền tải an toàn và việc rò rỉ thông tin cá nhân có thể gây ra cho chúng ta nhiều rắc rối không đáng có. Vì vậy, trong cuộc sống của chúng ta, việc mã hóa những thông tin quan trọng trước khi truyền tải là một phương tiện không thể thiếu. Tuy nhiên, công nghệ mã hóa truyền thống vẫn có những hạn chế lớn trong việc bảo vệ và xác thực tính toàn vẹn của nội dung đa phương tiện. Nếu chỉ thực hiện mã hóa đơn giản trên thông tin truyền, bản mã được tạo ra có thể dễ dàng thu hút sự chú ý của kẻ tấn công trong quá trình truyền và có thể bị bẻ khóa độc hại.
Việc truyền tải thông tin thời kỳ đầu chủ yếu tập trung vào hai khía cạnh: nguồn thông tin và kênh truyền tải thông tin. Trong nguồn thông tin, một số biện pháp mã hóa chủ yếu được áp dụng, chẳng hạn như thuật toán mã hóa MD5 để mã hóa dữ liệu, được sử dụng rộng rãi trong mật khẩu đăng nhập của người dùng; thuật toán mã hóa RSA, có thể được sử dụng cho cả mã hóa dữ liệu và chữ ký số, có chưa được hoàn thành. Đột phá; thuật toán mã hóa DES do IBM thiết kế và được Cục Tiêu chuẩn Quốc gia chấp nhận làm tiêu chuẩn mã hóa dữ liệu chính thức cho dữ liệu không bí mật hiện là một thuật toán mã hóa phổ biến.Về kênh truyền, công nghệ giấu thông tin có đặc điểm là không dễ nhận biết, mạnh và có lượng thông tin lớn. Bảo vệ bản quyền và theo dõi vi phạm bản quyền của các tác phẩm kỹ thuật số, cũng như xác minh tính toàn vẹn và tính xác thực của các tác phẩm kỹ thuật số và khôi phục nội dung, v.v.[1,2].
Công nghệ che giấu thông tin sử dụng sự vô cảm của hệ thống giác quan của con người để che giấu thông tin bí mật trong một vật mang cụ thể, làm cho nó trở nên vô hình hoặc không dễ bị nhận thấy. Vật mang ẩn có thể là các tín hiệu kỹ thuật số như hình ảnh, âm thanh hoặc văn bản.Hình ảnh có khả năng che khuyết điểm và che khuyết điểm tốt[3,4].
Do đó, giải pháp này đề xuất sử dụng thuật toán LSB và biến đổi DCT để nhúng bản mã vào ảnh sau khi thông tin truyền đi cần được mã hóa bằng AES, điều này che giấu dạng tồn tại của thông tin và không dễ thu hút sự chú ý của kẻ tấn công, từ đó tránh được nguy cơ bị tấn công.Ngay cả khi tập tin truyền đi bị kẻ tấn công phát hiện và trích xuất thông tin thì thứ mà kẻ tấn công độc hại nhận được chỉ là bản mã được mã hóa, muốn lấy được thông tin thật thì vẫn phải vượt qua thuật toán mã hóa AES để trích xuất thông tin.[5].
1 Kiến thức liên quan
1.1 Thuật toán mã hóa AES
Trong bài viết này, độ dài khóa của thuật toán mã hóa AES được chia thành ba loại khác nhau: 128 b, 192 b và 256 b. Thuật toán thực hiện 10 vòng, 12 vòng và 14 vòng tương ứng. Thuật toán mã hóa AES được chia thành ba phần: mở rộng khóa, mã hóa dữ liệu và giải mã dữ liệu.
1.1.1 Phần mở rộng khóa
Khóa đầu vào AES là tùy chọn 128 b, 192 b hoặc 256 b, tương ứng với 10 vòng, 12 vòng và 14 vòng cho các hoạt động mã hóa và giải mã. Không mất tính tổng quát, hãy lấy 128 b, 10 vòng phép toán làm ví dụ. Khóa là khóa 4 từ cho đầu vào của thuật toán tạo và đầu ra là khóa 44 từ cần thiết cho mã hóa khóa 4 từ ban đầu và 10 vòng mã hóa tiếp theo.
1.1.2 Mã hóa dữ liệu[6]
(1) Thay thế byte: thay thế các số trong ma trận trạng thái theo bảng hoán vị S.
(2) Dịch chuyển hàng: Phương pháp liệt kê được sử dụng để thực hiện thao tác dịch chuyển tuần hoàn trên mỗi hàng dữ liệu trong ma trận trạng thái.
(3) Trộn cột: thực hiện thao tác trộn cột trên ma trận trạng thái.
(4) Phép cộng khóa: Thực hiện phép biến đổi cộng khóa tròn trên ma trận trạng thái.
Ma trận 4 × 6 byte có thể thu được bằng cách thay thế hộp S, trong đó Si, j là các byte trong hàng thứ i và cột thứ j, 0≤i≤3, 0≤j≤5. Là thuật toán cốt lõi của mã hóa và giải mã, Add Round Key mang lại sự tiện lợi lớn cho việc lập trình AES. Nguyên tắc của hoạt động này thực chất là phép toán giữa các đa thức trong miền GF (28). Chúng là các phép toán nhân[7]và OR () độc quyền. Có 6 hằng số được sử dụng trong mã hóa và giải mã: 0x02, 0x03, 0x09, 0x0b, 0x0d và 0x0e.Công thức cốt lõi của mã hóa, đó là hoạt động trộn cột
Xem công thức (1):
1.1.3 Giải mã dữ liệu
Giải mã dữ liệu sử dụng Inv Shift Rows, Inv Sub Byte, Inv Mix Columns và Add Round Key để triển khai các hoạt động giải mã. Mỗi chức năng và chức năng của mã hóa là tương tự nhau, vì vậy tôi sẽ không lặp lại giải thích ở đây. Thuật toán cốt lõi của giải mã được hiển thị trong công thức (2).
1.2 Thuật toán LSB[8,9]Thuật toán LSB còn được gọi là thuật toán bit ít quan trọng nhất, nhằm mục đích sửa đổi bit ít quan trọng nhất của thông tin sóng mang để đạt được mục đích nhúng thông tin.Nhúng thông tin văn bản đích vào hình ảnh bmp
Và giải nén nó.
1.2.1 Thông tin văn bản được nhúng
Vì mỗi ký tự Trung Quốc chiếm hai byte khi được lưu trữ trong máy tính, các ký tự còn lại chỉ chiếm một byte. Do đó, thông tin văn bản được tổ chức với hai byte (nghĩa là, 16 bit) như một đơn vị. Đối với văn bản đầu vào, hãy mở đơn vị (S + 2), nghĩa là (16 × (S + 2)) bit. Lấy đơn vị đầu tiên và cuối cùng làm bit đánh dấu, từ thấp đến cao, lấy các bit tương ứng là '0001' và '#' cho hoạt động mô-đun và dịch chuyển tương ứng. Mô-đun và xử lý dịch chuyển tương tự được thực hiện trên thông tin văn bản cần ẩn, sự khác biệt là dòng thông tin văn bản được sử dụng ở đây để thực hiện các hoạt động với '0001'. Điều này hoàn thành việc xử lý thông tin văn bản.

Chúc các bạn đọc tin xem bong da truc tiêp vui vẻ!

Original text