xem bong da tieng viet

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 24/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về xem bong da tieng viet

bong da tile

Tóm tắt: Một khóa học hấp dẫn như thế nào đối với sinh viên phụ thuộc vào giáo viên. Hiện nay, việc giáo dục và giảng dạy các môn học tư tưởng và lý luận chính trị đang phải đối mặt với hai thách thức lớn: thách thức về định hướng giá trị học thuật đa dạng cho các môn lý luận chính trị và tư tưởng, và thách thức của chủ nghĩa vị lợi xã hội đối với các môn lý luận chính trị và tư tưởng. Đồng thời, sinh viên đại học quan tâm đến các vấn đề thời sự và chính trị, có niềm đam mê theo đuổi chân lý và quan tâm đến tương lai và vận mệnh của đất nước. Là một giáo viên giảng dạy lý luận chính trị tư tưởng, bạn nên tận dụng triệt để nền tảng giảng dạy trên lớp để làm tốt việc khơi dậy hứng thú học tập lý luận chính trị của sinh viên và hướng dẫn sinh viên học tập.


Từ khóa: dạy học tình huống; giáo dục chính trị tư tưởng; hiệu quả; sinh viên đại học


Về tác giả: Cui Huixia (1961-), nữ, đến từ Quảng Châu, Quảng Đông, giáo sư Khoa Tư tưởng và Lý luận Chính trị của Đại học Nông nghiệp Nam Trung Quốc, giáo sư, thạc sĩ kinh tế, nghiên cứu sinh trường Kinh tế và Quản lý, miền Nam Đại học Sư phạm Trung Quốc, (Quảng Châu, Quảng Đông 510006) Hướng nghiên cứu chính: Kinh tế thị trường và hệ thống tài chính. (Quảng Châu, Quảng Đông 510275)


Dự án Quỹ: Bài báo này là kết quả nghiên cứu của Dự án giáo dục chính trị tư tưởng tỉnh Quảng Đông năm 2007, "Nghiên cứu hiệu quả giảng dạy giáo dục chính trị tư tưởng trong các trường cao đẳng và đại học" (số dự án: 2007ZZ008).


Với sự chuyển đổi theo chiều sâu của hệ thống kinh tế thị trường của Trung Quốc, xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu ngày càng rõ nét và sự ra đời của xã hội mạng, việc giảng dạy các môn lý luận chính trị tư tưởng trong các trường cao đẳng và đại học đang đứng trước những tình hình mới, những tình huống mới và những vấn đề mới. Tác dụng của công tác giáo dục tư tưởng, lý luận chính trị cho sinh viên ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh và ổn định của xã hội. Giáo viên giảng dạy các lớp lý luận chính trị tư tưởng phải phù hợp với yêu cầu của thời đại, mở rộng nội dung giáo dục chính trị tư tưởng, cải tiến phương pháp giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, sử dụng các kênh chủ yếu của giáo dục lý luận chính trị tư tưởng trong các trường cao đẳng, đại học để làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên Một vấn đề lớn liên quan đến chất lượng đào tạo nhân tài trong các trường cao đẳng, đại học.


Làm thế nào để huy động hết tính chủ động, sáng tạo của học sinh, tích cực tham gia dạy học trên lớp, dạy học trải nghiệm trong cuộc sống là câu hỏi đáng suy nghĩ của mỗi giáo viên. Dạy học tình huống là một hình thức dạy học mở quan trọng. Dạy học mở nhấn mạnh: học tập là một quá trình thể hiện tinh thần bên trong do người học chủ động xây dựng, và vai trò của người dạy là người thúc đẩy tư tưởng. Người dạy cần chú ý đến sự thay đổi tâm lý của người học, không nên giới hạn sức lực chủ yếu vào nội dung dạy. Vì vậy, dạy học mở đòi hỏi giáo viên không chỉ chú trọng để học sinh nắm vững kiến ​​thức mà còn phải có nhiều hình thức khác nhau để khơi dậy lòng hăng say học tập của học sinh và trau dồi tinh thần tìm tòi của học sinh.


1. Thực trạng cơ bản và thực trạng tư tưởng của sinh viên đại học đương thời


Sinh viên đại học là một trong những lực lượng quan trọng để thực hiện chiến lược trẻ hóa đất nước thông qua khoa học và giáo dục. Tình trạng tư tưởng và chính trị của sinh viên đại học liên quan đến tương lai và vận mệnh của đất nước, và liên quan đến sự trẻ hóa lớn của Trung Quốc dân tộc. Xã hội Trung Quốc đương đại đang trong thời kỳ thay đổi sâu sắc và biến đổi toàn diện. Sự thịnh vượng của kinh tế thị trường, sự hình thành của xã hội thông tin và sự biến đổi của các loại hình văn hóa đã tác động mạnh mẽ đến cách nhìn, giá trị thế giới của sinh viên đại học Trung Quốc đương thời. và cái nhìn về cuộc sống. Sinh viên đại học ở tuổi vị thành niên nhạy cảm, dễ mâu thuẫn, dễ bị kích động, có khả năng tiếp thu thông tin từ thế giới bên ngoài rất mạnh, tâm lý của họ rất phức tạp và hay thay đổi. (Yu Na, 2007) Đại học Nông nghiệp Nam Trung Quốc là một ngôi trường truyền thống với lịch sử hàng thế kỷ, nằm ở Quảng Đông, nơi đi đầu trong cải cách và mở cửa. Phần lớn sinh viên đến từ tỉnh Quảng Đông, đặc biệt là từ Châu Giang. Đồng bằng châu thổ. Trong nhiều năm, tổng kinh tế của Quảng Đông đứng đầu cả nước, trình độ kinh tế tương đối cao, Internet phổ biến. Học sinh có khả năng tiếp xúc mạnh mẽ với các sinh vật mới, tiếp nhận thông tin nhanh chóng và có nhiều nguồn thông tin. Sinh viên đại học đương đại có tư duy và đam mê, có những hiểu biết độc đáo về điều kiện xã hội hiện tại, có thể đánh giá một cách khách quan, toàn diện và đúng đắn các vấn đề xã hội, và có thể nhận ra rằng có một mối quan hệ phức tạp giữa xã hội và cá nhân, tự nhiên và cá nhân, và cá nhân và cá nhân.Quy luật và mâu thuẫn. Nhiều học sinh tự nhận thức và đánh giá bản thân có xu hướng khách quan, tự nhận thức và ý thức về thành công ngày càng mạnh mẽ hơn, các em có thể năng nổ, có lý tưởng và theo đuổi, nhưng lý tưởng của các em là thực tế, thực dụng và đề cao tính cá nhân. sự phát triển. Ngày nay, khi thị trường hóa và mạng hóa ngày càng sâu rộng, sinh viên đại học là nhóm có tỷ lệ người dùng Internet lớn nhất, và sinh viên đại học đương đại đã lớn lên cùng với Internet. Internet mang lại nhiều lợi ích, nhưng nó cũng mang đến nhiều vấn đề mới. Một mặt, trên Internet có một lượng lớn thông tin khoa học và công nghệ, giáo dục, kinh tế, văn hóa có giá trị, mặt khác thông tin sai sự thật, thông tin có hại cũng ngày càng gia tăng. Một số học sinh khi tiếp nhận thông tin trên mạng, do nhận thức yếu kém, không có khả năng phân xử đúng sai, chọn điều thiện bỏ điều ác nên dễ bị lời nói bên ngoài can thiệp, lòng tin không vững. Đồng thời, tính chất ảo của Internet dễ khiến học sinh đánh mất mục tiêu, lung lay niềm tin, lạc lối. Thực tế xã hội và các giá trị phổ biến có tác động lớn hơn đến sinh viên đại học, và các vấn đề tâm lý của họ ngày càng trở nên nổi cộm. Sinh viên đại học có học lực cao, tiếp thu nhanh, có tinh thần tự tôn, tự hào dân tộc, yêu nước và tuân thủ pháp luật, ủng hộ cải cách và mở cửa, nhưng thờ ơ với chính trị, thiếu tinh thần trách nhiệm với xã hội, tập thể và những người khác, thiếu khó khăn và chịu khó làm việc và cống hiến, và chỉ tập trung vào cá nhân Nhận thức giá trị. Tóm lại, tư duy của học sinh trình bày các đặc điểm của đa nguyên, khả biến, tìm kiếm lợi nhuận, cá thể hóa và tự chủ. Những đặc điểm này được hình thành do ảnh hưởng toàn diện của đặc điểm, kinh nghiệm và môi trường kinh tế, xã hội của học sinh, ở một mức độ nhất định, chúng đã tác động đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng truyền thống, làm tăng độ khó và phức tạp của công tác giáo dục tư tưởng, chính trị. . Vì vậy, công tác giáo dục chính trị tư tưởng ở giai đoạn này phải dựa vào thực tiễn, không ngừng đổi mới tìm tòi lý luận và thực tiễn. Việc giảng dạy giáo dục tư tưởng, chính trị cho sinh viên đại học phải tuân thủ nguyên tắc kết hợp tư tưởng, linh hoạt, sinh động, phù hợp.


2. Dạy học mở là hình thức chủ yếu để nâng cao hiệu quả dạy học tư tưởng, lý luận chính trị.


Xã hội hiện đại là một xã hội mở, và một xã hội mở thì việc dạy học trên lớp cũng phải mở. Thiết lập giảng dạy mở trong lớp học là phù hợp với suy nghĩ thực tế của sinh viên đại học. Cái gọi là dạy học mở bao gồm hai mặt của dạy và học, cốt lõi của nó là hoàn thiện việc chuyển đổi vai trò của giáo viên và học sinh trong hoạt động dạy học: giáo viên chuyển từ người truyền tri thức thành người hướng dẫn, học sinh chuyển từ người thụ động kiến ​​thức sang chủ động. kiến thức. Người xây dựng. Dạy học mở có thể kích thích sự hăng hái học tập của học sinh, trở nên thụ động và tích cực, và biến các nhà giáo dục thụ động thành chủ thể học tập tích cực, để học sinh học cách học, học cách hợp tác và học cách đổi mới.


Trong dạy học trên lớp, giáo viên không nên giới hạn sức lực chủ yếu của mình vào nội dung dạy mà cần chú ý đến sự thay đổi tâm lý của người học. Mục tiêu của giáo dục là giáo viên và học sinh chia sẻ quá trình sống và cùng nhau tạo ra kinh nghiệm sống; nuôi dưỡng những con người tích cực và vui vẻ, thích ứng với những thay đổi của thời đại và khỏe mạnh về tinh thần. Sinh viên đại học đương thời có nhận thức chính thống mạnh mẽ, nhưng một số sinh viên không mấy hứng thú với việc học các môn lý luận chính trị, và họ thiếu hiểu biết về sức sống mạnh mẽ thể hiện trong việc hướng dẫn và thực hành hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Là một giáo viên giảng dạy lý luận chính trị tư tưởng, làm thế nào để giúp sinh viên trẻ hiểu sâu hơn về tiến trình lịch sử đổi mới và mở cửa, hiện đại hóa thông qua nhiều hình thức, kênh trong giảng dạy lý luận đã trở thành chìa khóa để nâng cao lòng hăng say học tập của sinh viên đại học và nâng cao hơn nữa hiệu quả giảng dạy. Dạy học mở thông qua phân tích tình huống là phù hợp với quy luật giáo dục chính trị tư tưởng. Chủ nghĩa Mác luôn coi trọng ảnh hưởng của thực tiễn đối với việc hình thành lý tưởng và niềm tin của con người và giáo dục tư tưởng, Mao Trạch Đông từng đề xuất rằng “mọi tri thức chân chính đều bắt nguồn từ kinh nghiệm trực tiếp”. "Nhập môn Tư tưởng Mao Trạch Đông và lý luận về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc" là môn học lý luận không chỉ dạy kiến ​​thức lý luận mà còn chuyển giáo dục lý luận thành phẩm chất chính trị tư tưởng cho học viên, để họ tin tưởng vào lý luận của chủ nghĩa Mác. Điều này đòi hỏi giáo viên phải làm trong thực tế giảng dạy trên lớp còn hạn chế: một là khơi dậy sức sống học tập của học sinh trong giảng dạy; hai là tạo tình huống dạy học mở có lợi cho sự phát triển của học sinh; điều chỉnh quá trình dạy học. Việc giảng dạy mở phù hợp với đặc điểm cốt yếu của khóa học "Nhập môn tư tưởng Mao Trạch Đông và hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc". Tư tưởng Mao Trạch Đông và hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc đều được hình thành trong thực tiễn cách mạng Trung Quốc, trong công cuộc xây dựng, cải cách và phát triển của Trung Quốc, là sự kết tinh lý luận của việc kết hợp những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác với thực tiễn cụ thể của Trung Quốc, và liên tục được phát triển trong thực tế. Vì vậy, lý thuyết này rất đương đại và thực tế. Những đặc điểm này quyết định rằng trong quá trình giảng dạy môn lý thuyết này, học viên cần phải hiểu và trải nghiệm càng nhiều càng tốt những bước tiến vĩ đại của 30 năm cải cách, mở cửa và xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc, phát huy vai trò chủ yếu của học sinh học lý thuyết, và để nâng cao hơn nữa chất lượng giảng dạy (Xia Jichun, 2005).


3. Dạy tình huống là một phần quan trọng của giáo dục và dạy học mở


Phương pháp truyền thống là giáo viên dạy một chiều theo tài liệu giảng dạy trên lớp, học sinh nghe giảng một cách thụ động. Mặc dù cách dạy này có thể gây hứng thú cho học sinh, cũng có thể rất sinh động, nhưng không có lợi cho việc nâng cao trình độ tư tưởng và năng lực tư duy của học sinh, vì học sinh không được tham gia vào quá trình dạy học, và các em không có hiểu biết sâu sắc các lý thuyết trừu tượng Khả năng phân tích chính xác các hiện tượng xã hội, các vấn đề xã hội. Để phát huy tối đa hứng thú học tập của học sinh, nâng cao tính hấp dẫn, tính liên kết và hiệu quả thiết thực của việc giảng dạy trên lớp, chúng tôi đã sử dụng phương pháp giảng dạy tình huống trong giảng dạy "Tư tưởng Mao Trạch Đông và hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc" .Đã đạt được hiệu quả nhất định.


Dạy học tình huống do giáo viên và học sinh làm chủ thể, việc dạy lý thuyết được lồng ghép vào quá trình dạy học tình huống, giáo viên không những phải giải thích những điểm mấu chốt và khó khăn của lý thuyết mà còn phải làm rõ ý tưởng của vấn đề, hướng dẫn học sinh nêu và suy nghĩ về vấn đề. Trong giai đoạn này, các bài giảng được kết hợp với đặt câu hỏi và thảo luận để đạt được sự tương tác trong lớp học giữa giáo viên và học sinh. Chỉ có những kiến ​​thức thu nhận được thông qua tư duy của chính học sinh thì học sinh mới có thể học một cách vững chắc. Ví dụ, trong "Giới thiệu về tư tưởng Mao Trạch Đông và hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc" Chương 3 "Lý thuyết về cuộc cách mạng dân chủ mới", "Phương tiện thu tiền trong chính phủ quốc dân của Kong Xiangxi" được sử dụng làm ví dụ về tài khóa. quyền lực; sự chiếm đoạt kiêu ngạo và tích lũy "tài sản của Khổng Tử". Phân tích lịch sử tài sản của gia tộc Kong Xiangxi là lịch sử phát triển của tư bản quan liêu ở Trung Quốc hiện đại. Và đưa ra hai câu hỏi tư duy để học sinh thảo luận. Đầu tiên, thông qua quá trình tích lũy tài sản của Kong Xiangxi, làm thế nào để hiểu được sự cản trở của tư bản quan liêu đối với sự phát triển kinh tế của Trung Quốc? Thứ hai, kết hợp với trường hợp này, hãy nói về lý do tại sao chúng ta nên chống lại chủ nghĩa tư bản quan liêu trong giai đoạn của cuộc cách mạng dân chủ mới? Trong chương thứ bảy "Cải cách xã hội chủ nghĩa và mở cửa ra thế giới bên ngoài", tổ chức giảng dạy đặc biệt "Ba mươi năm cải cách và mở cửa", và thực hiện hai nghiên cứu điển hình về "Sự cố Ericsson" và "Sự cố in và nhuộm Qingfeng" để minh họa quá trình mở cửa với thế giới bên ngoài.Trung Quốc, những thách thức và cơ hội mà nước ta phải đối mặt. Trong Chương 8 "Xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc", một nghiên cứu điển hình về "Mô hình phân phối thu nhập Quảng Đông" đã được thực hiện; trong Chương 9 "Xây dựng nền chính trị xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc", một phân tích trường hợp của Xu Ting đã được thực hiện để minh hoạ việc xây dựng hệ thống pháp luật Được hoàn thiện trong quá trình hoàn thiện không ngừng. Trường hợp dạy học kết hợp nội dung giáo dục với thực tế cuộc sống của sinh viên đại học, sinh viên tích cực tham gia thảo luận, không khí lớp học sôi nổi, hiệu quả dạy học tốt, có tác dụng “âm thầm vạn vật”.


Chất lượng giáo viên quyết định hiệu quả giáo dục sinh viên đại học ở một mức độ nhất định. Chìa khóa để xây dựng một lớp học tự trị, sinh động và hiện đại cho học sinh là cải thiện hành vi giảng dạy trong lớp. Thông qua phân tích tình huống trong lớp bắt nguồn từ việc giảng dạy trên lớp của giáo viên và ở điểm giao giữa lý thuyết và thực hành, nó có thể giúp giáo viên thay đổi hành vi giảng dạy của họ. Phân tích tình huống trong lớp học có nghĩa là giáo viên sử dụng phân tích và phản ánh đa góc độ và đa cấp độ về tình hình thực tế của việc giảng dạy trong lớp học và kinh nghiệm giáo dục để tìm ra những lợi thế và khoảng trống trong hành vi giảng dạy thúc đẩy sự phát triển của học sinh, đồng thời thúc đẩy sự chuyển đổi và tối ưu hóa của hành vi dạy học trên lớp. Nó rất hữu ích cho việc hình thành các khái niệm giáo dục của giáo viên và học tập, nghiên cứu, hiểu và ứng dụng các lý thuyết giáo dục, đồng thời giúp giáo viên biến các khái niệm dạy học thành các hành vi dạy học. Để đạt được hiệu quả thiết thực trong công tác giảng dạy lý luận chính trị tư tưởng, cần thực hiện nguyên tắc gắn lý luận với thực tiễn, sát thực tế tư tưởng của sinh viên, hiểu được những băn khoăn, hứng thú của suy nghĩ của sinh viên, từ đó thực hiện giảng dạy có mục tiêu. để được nhắm mục tiêu. Ngày nay, sinh viên đại học có ý thức tham gia và mong muốn thể hiện tương đối mạnh mẽ, khi giáo viên giảng bài trên lớp, họ sẽ có một số suy nghĩ và ý tưởng. Giáo viên sử dụng phương pháp giảng dạy tình huống và bài giảng trên lớp để học sinh kịp thời nói ra một số ý tưởng của mình, điều này không chỉ làm sôi động không khí lớp học mà còn giúp giải quyết kịp thời những bối rối trong tâm trí học sinh.


Bản chất của các trường hợp dạy học trên lớp là một hình thức dạy học theo phương pháp heuristic. Sự hiểu biết tri thức được thực hiện thông qua tư duy, nhưng chỉ trên cơ sở tư liệu phong phú, tiêu biểu và tri giác đúng đắn thì chúng ta mới có thể so sánh, phân tích, tổng hợp, trừu tượng hóa, khái quát hóa tốt hơn để hiểu được bản chất và quy luật của sự vật. Giáo viên sử dụng phương pháp dạy học tình huống trên lớp để huy động đầy đủ tính chủ động học tập của học sinh, truyền cảm hứng cho học sinh tư duy độc lập, chủ động suy nghĩ, nắm vững kiến ​​thức một cách toàn diện, nâng cao khả năng phân tích và giải quyết vấn đề. Khổng Tử nói: “Không giận thì không giận, không chọc thì giận, không đố thì nhịn”. lúc khai sáng và gây ra. Mối quan hệ dân chủ và hài hòa giữa giáo viên và học sinh là điều kiện tiên quyết và chất xúc tác để thực hiện dạy học trải nghiệm. Trải nghiệm trên lớp của mỗi học sinh là một nguồn tài liệu giảng dạy quý giá. Giáo viên phải giỏi phát triển, sử dụng, trình bày và khuếch đại nguồn tài liệu này để nâng cao tính sinh động và hiệu quả của việc dạy giới tính. Thúc đẩy sự phát triển của học sinh là tiêu chí cao nhất quyết định mọi hành vi dạy học. Để các khóa học tư tưởng và chính trị trở thành một khóa học có ích cho cuộc sống mà sinh viên thực sự yêu thích, giáo viên phải chuẩn bị bài cẩn thận, tổ chức cẩn thận các bài tập tình huống và các hình thức giảng dạy trên lớp, tích cực khuyến khích sinh viên suy nghĩ, lắng nghe, khám phá và nắm bắt. 'những câu hỏi, ý tưởng có giá trị và ý tưởng ban đầu, mở rộng và thăng hoa ngay lập tức; và đối với những ý kiến ​​tiêu cực và tiêu cực của học sinh, chúng ta phải giỏi đối phó và giải tán chúng, để không kìm hãm những tia lửa suy nghĩ của họ, mà còn hướng dẫn họ suy nghĩ trở lại vào nhóm, và quay trở lại các sắp xếp giảng dạy đã định sẵn trong thời gian (Yang Li, Zhang Zeke, 2005). Thực tiễn giảng dạy đã chứng minh rằng giáo viên càng làm rõ được mục đích, ý nghĩa của từng kiến ​​thức cụ thể trong dạy học trên lớp, để học sinh biết được giá trị của kiến ​​thức này thì kiến ​​thức này càng thu hút được học sinh khao khát và có ý định theo đuổi. Vì vậy, giáo viên nên lồng ghép chặt chẽ các điểm nóng xã hội hiện nay và bám sát cuộc sống của trường dựa trên nội dung giảng dạy.


Thứ tư, kết luận


Các thí nghiệm dạy học đã chứng minh rằng chỉ khi áp dụng những cách hữu hiệu để cung cấp tài liệu tri giác thì khả năng hiểu biết của học sinh mới được nâng cao. Kiến thức học tập cần dựa trên những tư liệu phù hợp, phong phú và có tính cảm thụ điển hình, chú trọng hình thành các khái niệm cơ bản và nắm vững các nguyên tắc cơ bản. Khuyến khích học sinh hiểu sâu hơn về bản chất và quy luật của sự vật. Tất nhiên, trong trường hợp dạy học, sử dụng nội dung phong phú và thú vị, logic, hệ thống và phương pháp dạy học sinh động để thu hút học sinh, để học sinh có được sự thỏa mãn về tinh thần thông qua học tập, có thể khơi dậy thêm hứng thú học tập. Những điều mới mẻ có thể kích thích sự ham học hỏi của học sinh, việc cập nhật, thay đổi nội dung và phương pháp dạy học liên tục có thể khơi dậy hoạt động tìm hiểu của học sinh, từ đó có thể tạo ra mức độ tò mò cao hơn trên cơ sở đó.


người giới thiệu:

  [1]Jin Xiaoyan. Năm mới và năm mới tiến lên cùng thời đại[N]Nhật báo Quảng Minh, 2008-08-27.

  [2]Yu Na. Phân tích và các biện pháp đối phó với tình trạng tư tưởng của sinh viên đại học Trung Quốc đương đại[J]. Học song ngữ, 2007, (10): 116-117.

  [3]Xia Jichun. Nâng cao hiệu quả thực tế của việc giảng dạy lý luận tư tưởng và chính trị[N]Nhật báo Quảng Minh, 2005-06-30.

  [4]Yang Li, Zhang Zeke. Nghiên cứu điển hình: Thúc đẩy tối ưu hóa hành vi giảng dạy trong lớp học[J]Những người bạn của Giáo viên, 2005, (5): 70-73.

Tác giả: Cui HuixiaChúc các bạn đọc tin xem bong da tieng viet vui vẻ!

Original text