xem bong da ngon

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 07/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về xem bong da ngon

xem bong da truc tuyen kèo nhà cái

Tóm lược:Mục đích Nghiên cứu và phân tích tác dụng lâm sàng của Magnesi sulfat kết hợp với nifedipin trong điều trị bệnh nhân tăng huyết áp trong thai kỳ và ảnh hưởng của nó đến các chỉ số huyết thanh.phương pháp Lựa chọn ngẫu nhiên mù2017năm5Tháng tới2019năm7Tổng số bệnh nhân THA khi mang thai nhập viện này94thí dụ,Theo bảng số47Nhóm kiểm tra tình huống và47Nhóm điều khiển ví dụ.Nhóm đối chứng chỉ được điều trị bằng magie sulfat,Nhóm thử nghiệm được điều trị bằng magnesium sulfate kết hợp với nifedipine,Các chỉ số huyết thanh, hiệu quả lâm sàng và sự thay đổi huyết áp trước và sau khi điều trị của hai nhóm được phân tích và so sánh.Kết quả trước khi điều trị,So sánh huyết áp tâm trương và huyết áp tâm thu giữa hai nhóm,Không có sự khác biệt đáng kể(P> 0,05);Sau khi điều trị, huyết áp tâm trương và huyết áp tâm thu của hai nhóm đều thấp hơn trước khi điều trị.,Và nhóm kiểm tra thấp hơn đáng kể so với nhóm kiểm soát(P <0,05).Homocysteine ​​huyết thanh trong nhóm thử nghiệm(Hcy)Và huyết thanhNSProtein phản ứng(CRP)Thấp hơn nhóm đối chứng,Tổng khả năng chống oxy hóa trong huyết thanh(TAC)Cao hơn nhóm đối chứng,Sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm(P <0,05).Tổng tỷ lệ hiệu quả của nhóm thử nghiệm là95,74%,Cao hơn đáng kể so với nhóm đối chứng76,60%,Sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm(P <0,05).Kết luận Magnesium sulfate kết hợp với nifedipine có hiệu quả lâm sàng tốt trong điều trị bệnh nhân tăng huyết áp trong thai kỳ.,Có thể làm giảm đáng kể huyết áp của bệnh nhân,Cải thiện hiệu quả các chỉ số huyết thanh của bệnh nhân.


Chúc các bạn đọc tin xem bong da ngon vui vẻ!

Original text