xem bong da ngon

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 23/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về xem bong da ngon

bong da ma cao

【Tóm tắt】 Bài viết này trước tiên thảo luận về sự trình bày có hệ thống của Đặng Tiểu Bình về ý tưởng rằng khoa học và công nghệ là lực lượng sản xuất đầu tiên, và sau đó phân tích đề xuất rằng "khoa học và công nghệ là lực lượng sản xuất đầu tiên", cũng dựa trên quan niệm của Đặng Tiểu Bình về Chiến lược vĩ đại xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc Vì vậy, luận án khoa học này có ý nghĩa chỉ đạo sâu rộng, cuối cùng đã nghiên cứu “khoa học và công nghệ là lực lượng sản xuất đầu tiên”, đồng thời cho thấy đây là một quy luật kinh tế. Vì vậy, bài báo này có ý nghĩa lý luận sâu sắc và ứng dụng thực tiễn sâu rộng.


[Từ khóa]khoa học và công nghệ; năng suất sơ cấp; chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc


[Số phân loại thư viện Trung Quốc]F204[Mã nhận dạng tài liệu]B[Số bài báo]1005-1074 (2008) 06-0026-02


1 Đặng Tiểu Bình giải thích một cách có hệ thống ý tưởng rằng khoa học và công nghệ là lực lượng sản xuất đầu tiên


Khoa học và công nghệ là lực lượng sản xuất chủ yếu dựa trên sự hiểu biết sâu sắc của khoa học và công nghệ hiện đại về sự phát triển của lực lượng sản xuất và vai trò của nền kinh tế xã hội.


1.1 Vai trò của khoa học và công nghệ đối với hệ thống năng suất ngày càng trở nên quan trọng và nó có vai trò thay đổi đầu tiên Năng suất là một hệ thống hữu cơ bao gồm các yếu tố khác nhau. Người lao động, tư liệu lao động và đối tượng lao động là vật chất cơ bản nhất của nó. các yếu tố. Trong sự phát triển của năng suất hiện đại, vai trò và địa vị của các nhân tố không thực chất ngày càng trở nên quan trọng, trong đó khoa học và công nghệ không chỉ là nhân tố độc lập tương đối, mà còn vươn lên vị trí chủ yếu, có vai trò quyết định. sự phát triển của năng suất. Đặc biệt với sự ra đời của kinh tế tri thức ngày nay, phát triển kinh tế dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại là cốt lõi và trực tiếp dựa trên sản xuất, phân phối và sử dụng tri thức. Trên thực tế, ở một số nước có nền kinh tế phát triển, tỷ trọng tăng trưởng GDP phụ thuộc vào yếu tố tiến bộ khoa học và công nghệ ngày càng tăng, hiện đã lên tới 60% -80%. Trong một số lĩnh vực, nó thậm chí còn hơn 90%.


1.2 Với sự phát triển của khoa học và công nghệ, chu kỳ chuyển đổi thành tựu khoa học và công nghệ thành năng suất đã được rút ngắn, khoa học và công nghệ đã thâm nhập đầy đủ vào các yếu tố khác nhau của hệ thống năng suất, thúc đẩy chúng chuyển đổi theo hướng tích cực Đồng chí Đặng Tiểu Bình nói, lịch sử sản xuất Các tư liệu đều được kết hợp với cùng một bộ khoa học và công nghệ. Tương tự, lực lượng lao động trong lịch sử cũng là lực lượng lao động có trình độ hiểu biết khoa học và công nghệ nhất định, sự thay đổi nhanh chóng của thiết bị sản xuất và quy trình sản xuất cũng do sự thay đổi nhanh chóng của khoa học và công nghệ. Sự phát triển của khoa học và công nghệ hiện đại đã thúc đẩy sự thay đổi về cơ cấu và chất lượng của lực lượng lao động. “Người lao động phải có trình độ khoa học và văn hóa cao hơn, có kinh nghiệm sản xuất phong phú, kỹ năng lao động tiên tiến để có vai trò to lớn hơn trong nền sản xuất hiện đại.” Cán bộ khoa học và công nghệ trở thành lao động chính, được điều khiển thông minh bằng máy tính điện tử. .Hệ thống máy móc đã trở thành công cụ lao động chính, và các nguồn lực tái tạo và mở rộng trở thành đối tượng lao động chính. Khoa học và công nghệ hiện đại cũng có vai trò quyết định đến các yếu tố không quan trọng như quản lý sản xuất và thông tin sản xuất. Trình độ quản lý sản xuất phụ thuộc phần lớn vào trình độ khoa học công nghệ. Trình độ và tốc độ phát triển của khoa học và công nghệ hiện đại quyết định hoàn toàn trình độ và tốc độ của năng suất xã hội. Đồng chí Đặng Tiểu Bình nhấn mạnh điều này: "Cùng một lượng lao động có thể tạo ra sản phẩm gấp hàng chục lần, gấp hàng trăm lần trong cùng một giờ lao động. Đã có sự phát triển vượt bậc về năng suất xã hội, và năng suất lao động tăng lên lớn như vậy." có dựa vào đâu? Điều quan trọng nhất là phải dựa vào sức mạnh của khoa học và công nghệ. "


1.3 Khoa học và công nghệ không chỉ ảnh hưởng đến bản chất và trình độ của các yếu tố khác nhau của năng suất mà còn ảnh hưởng đến cấu trúc và tổ hợp bên trong của nó, từ đó ảnh hưởng đến cấu trúc và hình thức của toàn bộ hệ thống năng suất. nó cho phép vật liệu phi kim loại và tổng hợp hữu cơ. Tỷ trọng vật liệu mới như vật liệu và các hạt khác ngày càng tăng và nó đang phát triển theo hướng có giá trị gia tăng cao: về cơ cấu bên trong của lực lượng lao động, nó làm giảm số người trực tiếp làm nhà ở, nhất là số người lao động chân tay, trong khi tỷ lệ người làm công tác quản lý, nghiên cứu khoa học và công nghệ không ngừng tăng lên và tỷ lệ người lao động trí óc ngày càng tăng. Các yếu tố năng suất giống nhau, do tỷ trọng khác nhau và cách kết hợp các khâu khác nhau nên hiệu quả sản xuất chung cũng khác nhau. Ngoài ra, khoa học và công nghệ hiện đại cũng có thể thay đổi mô hình hoặc hình thức của cơ cấu năng suất, chuyển từ thâm dụng lao động, thâm dụng tài nguyên, thâm dụng vốn sang thâm dụng tri thức và công nghệ (tỷ trọng lớn) sang cơ cấu loại hình (công nghiệp cấp ba chiếm tỷ trọng lớn) và v.v.


1.4 Nghiên cứu khoa học và công nghệ hiện đại ngày càng trở thành một bộ phận của quá trình sản xuất, trước đây nghiên cứu khoa học và quá trình sản xuất tách rời nhau, người ta quan tâm đến việc ứng dụng những kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ nhất định vào quá trình sản xuất. Ngày nay, nghiên cứu khoa học và sản xuất đổi mới tri thức được tích hợp chặt chẽ và trở thành một bộ phận quan trọng của quá trình sản xuất. Bộ phận sản xuất trực tiếp nghiên cứu lý luận và nghiên cứu ứng dụng, bộ phận nghiên cứu khoa học trực tiếp tiến hành sản xuất Kết quả nghiên cứu khoa học đã trở thành một dạng kết quả sản xuất quan trọng và được sử dụng rộng rãi. Xu hướng gắn kết nghiên cứu khoa học và sản xuất ngày càng rõ nét trong quá trình sản xuất hiện đại, khoa học công nghệ trực tiếp trở thành năng suất rất lớn.


2 “Khoa học và công nghệ là lực lượng sản xuất chủ yếu” có ý nghĩa chỉ đạo sâu rộng


Trước hết, như đã nói ở trên, Đặng Tiểu Bình nhận thấy rõ rằng lịch sử đã gây ra tình trạng lạc hậu về phát triển kinh tế - xã hội và khoa học công nghệ của Trung Quốc. , và làm cho nền kinh tế Trung Quốc phấn đấu đạt mức cao hơn trong một vài năm. Rõ ràng cần lặp lại những sai lầm như cuộc “Đại nhảy vọt” trước đó là xa rời thực tế khách quan, vi phạm các quy luật kinh tế, mù quáng theo đuổi sự phát triển tốc độ cao; hoặc thực hiện “chiến lược đón đầu” như ở Liên Xô trước đây. dẫn đến phát triển kinh tế quốc dân mất cân đối, rõ ràng là không mong muốn; hoặc Theo suy nghĩ thông thường của người dân, phát triển kinh tế chỉ giới hạn trong phát triển kinh tế của nền kinh tế mà chỉ đơn giản là tăng đầu tư, mở rộng quy mô, phấn đấu tăng lượng năng suất ban đầu. Về vấn đề này, Đặng Tiểu Bình đã lựa chọn tư duy chiến lược có tầm nhìn xa nhất và tốt nhất, phù hợp với điều kiện quốc gia của Trung Quốc, đó là phát triển khoa học, công nghệ và giáo dục. Người nhấn mạnh: "Phát triển kinh tế phải dựa vào khoa học công nghệ và giáo dục. Tôi nói khoa học công nghệ là lực lượng sản xuất chủ yếu. Mười hai năm trở lại đây, khoa học công nghệ thế giới phát triển nhanh như thế nào! Có phát triển nhanh như vậy không?" ? Chúng ta phải thúc đẩy khoa học và dựa vào khoa học để có hy vọng. ”Ở đây, Đặng Tiểu Bình đã chỉ rõ ý định chiến lược của mình là“ khoa học và công nghệ là lực lượng sản xuất chính ”, tức là đặt hy vọng vào khoa học công nghệ và giáo dục, và thực hiện Trẻ hóa đất nước thông qua khoa học và giáo dục, thoát khỏi lạc hậu, theo kịp các tiến bộ. Nói cách khác, trong môi trường quốc tế cạnh tranh gay gắt và nhiều thách thức gay gắt, nếu muốn tiếp tục thu hẹp khoảng cách với trình độ tiên tiến của thế giới, Trung Quốc không còn cách nào khác là phải từ bỏ khoa học và giáo dục. Đây có thể nói là một ý nghĩa thực tiễn quan trọng của luận điểm “khoa học và công nghệ là lực lượng sản xuất chủ yếu”. Thứ hai, Đặng Tiểu Bình chỉ rõ bản chất của chủ nghĩa xã hội là giải phóng lực lượng sản xuất, phát triển lực lượng sản xuất, xóa bỏ bóc lột, xóa bỏ phân cực, và cuối cùng là đạt được thịnh vượng chung. Sự phát triển của khoa học và công nghệ liên quan đến tương lai và vận mệnh của chủ nghĩa xã hội. Đối với Trung Quốc, một nước xã hội chủ nghĩa phát triển từ điểm xuất phát thấp trong một xã hội nửa thuộc địa, nửa phong kiến ​​và luôn lạc hậu về kinh tế, văn hóa, việc phát triển khoa học và công nghệ là đặc biệt cấp thiết. Trong thế giới ngày nay, khi chủ đề thời đại thay đổi, hòa bình và phát triển đã xuất hiện, nhưng điều này không có nghĩa là nới lỏng các mâu thuẫn mà ngược lại, ở một khía cạnh nào đó, các mâu thuẫn cơ bản trên thế giới vẫn đang tiếp diễn và phát triển, và mang tính quốc tế. sự cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt. Mặc dù khả năng bùng nổ chiến tranh thế giới đã giảm đi và tính toàn vẹn của nền kinh tế thế giới tăng lên, điều này đã tạo cho chúng ta những cơ hội để phát triển, tuy nhiên, tình hình cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt mà các nước phát triển phương Tây đứng đầu. Kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước phương Tây rõ ràng đã chấp nhận bài học của lịch sử ở một mức độ nhất định, thay đổi chiến lược, thay đổi phương thức bóc lột kinh tế siêu ngạch trước đây, áp dụng phương thức bóc lột tư bản chủ nghĩa và bóc lột các nước đang phát triển trên phạm vi quốc tế. Đồng thời, họ dựa vào sức mạnh kinh tế mạnh mẽ ban đầu của mình để nắm bắt các đỉnh cao chỉ huy của khoa học và công nghệ nhằm duy trì độc quyền trong các lĩnh vực kinh tế, quân sự và thậm chí cả khoa học và công nghệ, thúc đẩy chủ nghĩa bá quyền của họ trên phạm vi quốc tế và sử dụng chính trị quyền lực như là phương tiện để liên tục xâm phạm chủ quyền của các nước khác và can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác, đặc biệt là theo đuổi “không có chiến tranh, đoàn kết chính trị và hợp tác, tôn trọng lẫn nhau trong niềm tin, quan tâm chăm sóc trong cuộc sống và nâng cao giáo dục tư tưởng là một số hướng dẫn cơ bản để xử lý quan hệ với giới tôn giáo, đồng thời cũng để hình thành mặt trận thống nhất với giới tôn giáo. ”, phấn đấu những điều kiện cơ bản mà các bậc thượng tôn trong giới tôn giáo cần phải có.


3 "Khoa học và công nghệ là lực lượng sản xuất chủ yếu" bộc lộ các quy luật kinh tế


Luận điểm “khoa học và công nghệ là lực lượng sản xuất chủ yếu” cho thấy đó là quy luật kinh tế phổ biến trong các giai đoạn lịch sử khác nhau của sự phát triển kinh tế xã hội loài người, càng làm sâu sắc thêm sự hiểu biết của chủ nghĩa Mác về lý luận lực lượng sản xuất và bản chất của nó. Như chúng ta đã biết, các quy luật kinh tế dùng để chỉ mối liên hệ nội tại và bản chất phổ biến giữa các hiện tượng kinh tế và xu thế phát triển tất yếu. Việc khoa học và công nghệ là lực lượng sản xuất chủ yếu vừa có tính phổ biến, tính khách quan, tính tất yếu của các quy luật kinh tế. Về tính phổ biến của nó, có thể nói nó có thể áp dụng cho các giai đoạn lịch sử phát triển và các quốc gia khác nhau của xã hội loài người. Trong suốt lịch sử phát triển năng suất của loài người, chúng ta có thể thấy rõ rằng sự tiến bộ và phát triển của năng suất không thể tách rời các phát minh và sáng tạo khoa học, ngay cả trong các giai đoạn phát triển năng suất ở trình độ thấp. Ví dụ, vào cuối xã hội nguyên thủy, con người đã phát minh ra việc sử dụng kim loại để chế tạo công cụ, điều này đã làm cho sự phát triển của năng suất chuyển từ thời kỳ đồ đá sang thời đại kim loại. Hơn nữa, trên phạm vi toàn cầu, sự phát triển của khoa học và công nghệ ở một quốc gia có thể thúc đẩy phát triển kinh tế một cách hiệu quả, thậm chí có thể xảy ra kỳ tích về bước nhảy vọt. Lịch sử của nước Anh, và sau đó là sự xuất hiện của "Bốn con rồng nhỏ" ở Hoa Kỳ, Nhật Bản và châu Á đều minh họa một cách hùng hồn cho điểm này. Xét về mặt khách quan của nó, thực tế nó tồn tại một cách khách quan. Năng suất tồn tại khách quan với tư cách là khả năng con người cải tạo và tận dụng giới tự nhiên, vì vậy khoa học và công nghệ, với tư cách là nhân tố quan trọng của năng suất, chắc chắn tồn tại khách quan. Và cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, vị thế và vai trò của nó sẽ ngày càng trở nên nổi bật hơn. Về tính tất yếu của nó, nó cho thấy rằng khoa học và công nghệ (đặc biệt là thông tin) được sử dụng như những liên kết và hỗ trợ giữa tất cả các yếu tố của năng suất hiện đại, cho thấy một mối liên hệ tất yếu bên trong. Chính mối liên hệ nội tại tất yếu này sẽ thúc đẩy sự phát triển của kinh tế xã hội loài người bước sang kỷ nguyên mới của kinh tế tri thức. Theo nghĩa này, chúng ta có thể nói rằng kỷ nguyên kinh tế tri thức trong tương lai là kỷ nguyên kinh tế trong đó khoa học và công nghệ là lực lượng sản xuất chủ yếu. Có thể thấy, lấy “khoa học và công nghệ là lực lượng sản xuất chủ yếu” làm quy luật kinh tế quan trọng, chắc chắn là một chương mới do đồng chí Đặng Tiểu Bình viết về kinh tế học mácxít. Nó giúp chúng ta hiểu sâu hơn về năng suất, các động lực và xu hướng phát triển kinh tế, cho dù đó là hiểu về sự phát triển kinh tế của thế giới đương đại, tìm hiểu sự phát triển của nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc, hay hướng tới xu hướng phát triển trong tương lai của thế giới kinh tế. Cung cấp một quan điểm mới.


4 Khoa học và công nghệ làm cho phạm vi đối tượng lao động tiếp tục được mở rộng và sử dụng có hiệu quả hơn


Khoa học và công nghệ đã cho phép mở rộng không ngừng phạm vi lao động và sử dụng có hiệu quả hơn, là con đường để con người chinh phục và biến thiên nhiên từ lệ thuộc sang thống trị. Trong xã hội nông nghiệp, hoạt động kinh tế của con người chỉ có thể là “dựa vào núi để ăn núi, dựa núi ăn biển ”, xã hội công nghiệp Sự phát triển của khoa học công nghệ áp dụng vào sản xuất từng bước đột phá. Hạn chế này. Tuy nhiên, sự phát triển của khoa học hiện đại không chỉ làm phát hiện quy luật vận động của vật chất và hiểu được cấu tạo bên trong của vật chất mà còn làm tăng số lượng vật thể tự nhiên được đưa vào quá trình sản xuất với tư cách là đối tượng lao động, đồng thời phát hiện ra giá trị sử dụng nhiều mặt của vật chất; nó cũng có thể khuyến khích con người tuân theo các quy luật khách quan của sự vận động của vật chất, sử dụng công nghệ để tạo thành vật liệu mới, trồng trọt có mục đích các loài mới và tạo ra các đối tượng lao động mới; nó cũng có thể tạo điều kiện cho các đối tượng lao động ban đầu đầy đủ hơn , ứng dụng toàn diện và hiệu quả, và lợi ích kinh tế Tốc độ phát triển nhanh gấp vài lần thậm chí hàng chục lần. Và tất cả những điều này đều đạt được nhờ sự phát triển của khoa học và công nghệ. Đây là cách khoa học và công nghệ hiện đại dựa vào kiến ​​thức, kỹ năng, sự khéo léo, v.v. của mình để thâm nhập và hiện thực hóa các yếu tố khác nhau của năng suất, và làm cho các yếu tố khác nhau của năng suất tiếp tục tối ưu hóa thành phần, do đó đóng một vai trò quan trọng trong việc cải thiện Chất lượng của các yếu tố khác nhau của năng suất và năng suất tổng thể. Nó đã trở thành yếu tố kích thích và hỗ trợ cho năng suất và phát triển kinh tế hiện đại, đồng thời cũng trở thành yếu tố cơ bản thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở các nước trên thế giới. Theo thống kê, trong tăng trưởng kinh tế của các nước phát triển sau Thế chiến II, yếu tố công nghệ đã tăng từ 5-10% vào đầu thế kỷ này lên khoảng 80%, vượt xa các yếu tố khác. Vì vậy, việc coi trọng và cạnh tranh trong phát triển khoa học và công nghệ đã trở thành một trọng tâm chiến lược của ngày càng nhiều quốc gia trên con đường phát triển kinh tế và nâng cao sức mạnh quốc gia. Đặng Tiểu Bình lần đầu tiên nhận thấy vai trò ngày càng cao của khoa học và công nghệ đối với nền sản xuất của xã hội hiện đại ở nước ta, và chỉ rõ: “Cùng một lượng lao động có thể tạo ra sản phẩm gấp hàng chục, hàng trăm lần ngày xưa trong cùng một giờ lao động. Năng suất xã hội Với sự phát triển vượt bậc và năng suất lao động tăng lên đáng kể như vậy, thì điều đó là gì? Điều quan trọng nhất là phải dựa vào sức mạnh của khoa học và công nghệ. ”Điều này cho thấy vị trí chủ đạo của khoa học và công nghệ đối với sự phát triển của xã hội hiện đại. Rút ra kết luận: "Chìa khóa của bốn hiện đại là hiện đại hóa khoa học và công nghệ, không có khoa học và công nghệ hiện đại thì không thể xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, công nghiệp hiện đại và bảo vệ Tổ quốc hiện đại. Nếu không có sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ, không thể có một nền kinh tế quốc dân với tốc độ cao. "


Tác giả: Yuan HepingChúc các bạn đọc tin xem bong da ngon vui vẻ!

Original text