xem bong da k

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 11/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về xem bong da k

truc tiep bong da k

Text / Liu Haiwei Tianjin Zhongfa Mechanical and Electrical Engineering Co., Ltd. Thiên Tân 300392.

【Tóm tắt】 Trong thời đại mới, với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế xã hội nước ta, quá trình đô thị hóa tiếp tục đẩy nhanh, ngày càng có nhiều cư dân lựa chọn bước vào cuộc sống đô thị, đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu cao hơn về môi trường sống. Ngành xây dựng đang đón đầu cơ hội phát triển, đồng thời cũng đứng trước nhiều thách thức, các doanh nghiệp xây dựng muốn phát triển tốt hơn trong môi trường cạnh tranh thị trường khốc liệt thì phải quan tâm đến công tác quản lý an toàn để đảm bảo công trình xây dựng trật tự và an toàn. Bài viết này chủ yếu phân tích và đưa ra các biện pháp hữu hiệu nhằm tăng cường công tác quản lý an toàn trong các công trình xây dựng dân dụng, hy vọng sẽ đem lại sự tham khảo và bổ ích cho ngành công trình dân dụng ở nước ta.

[Từ khóa]công trình dân dụng; dự án xây dựng; quản lý an toàn; các biện pháp hiệu quả

Trong những năm gần đây, với sự phát triển mạnh mẽ của ngành xây dựng nước ta, số lượng công trình xây dựng không ngừng tăng lên, kéo theo đó là những tai nạn về an toàn xây dựng thường xuyên xảy ra, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe của người thi công và lợi ích kinh tế. của dự án. Đồng thời, có nhiều yếu tố gây tai nạn an toàn trong xây dựng công trình dân dụng, do đó, các công ty xây dựng phải thiết lập một nhận thức khoa học về an toàn và liên tục tối ưu hóa công tác quản lý an toàn để đảm bảo công trình được hoàn thành tốt trên cơ sở đảm bảo chất lượng.

1. Các yếu tố ảnh hưởng đến an toàn của công trình xây dựng công trình dân dụng

1.1 Yếu tố con người

Nhân viên xây dựng và nhân viên quản lý là những người vận hành và quản lý thực tế việc xây dựng dự án, họ đóng vai trò quan trọng trong chất lượng xây dựng và an toàn công trình.

1.2 Yếu tố vật chất

Vật liệu xây dựng là yếu tố quan trọng trong an toàn xây dựng, nếu vật liệu xây dựng kém chất lượng không chỉ gây ra tai nạn mất an toàn xây dựng mà còn tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn cho chất lượng công trình.

1.3 Hệ thống quản lý

Hệ thống quản lý an toàn có mối quan hệ chặt chẽ với an toàn xây dựng.

1.4 Ngân sách dự án

Ngân sách dự án phản ánh sức mạnh của doanh nghiệp xây dựng, nhưng cũng có tác động trực tiếp đến chi phí nguyên vật liệu và chi phí nhân công, nếu ngân sách cao thì chất lượng nhân công và chất lượng vật liệu xây dựng sẽ được đảm bảo hiệu quả. ngăn ngừa tai nạn mất an toàn thi công.

2. Các biện pháp hữu hiệu để tăng cường quản lý an toàn xây dựng

2.1 Thiết lập nhận thức về an toàn khoa học

Hình thành một nhận thức khoa học về an toàn là tiền đề quan trọng và là tư tưởng chỉ đạo cho công tác quản lý xây dựng. Trước khi thi công công trình, doanh nghiệp xây dựng cần tổ chức đội thi công, tổ chức huấn luyện và giáo dục an toàn cho cán bộ thi công và cán bộ quản lý, tích cực công khai tầm quan trọng của việc thi công an toàn, đôn đốc cán bộ thi công và cán bộ quản lý lập khoa nâng cao nhận thức an toàn. Nếu công nhân xây dựng tạm thời tham gia trong quá trình thi công thì công ty xây dựng phải thực hiện riêng việc huấn luyện và giáo dục an toàn cho họ. các loại công việc mới, từ đó nhắc nhở Đội ngũ thi công tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình để đảm bảo an toàn khi thi công. Đồng thời, các công ty xây dựng cũng phải thực hiện quảng bá an toàn thông qua nhiều kênh như vẽ áp phích an toàn, làm khẩu hiệu an toàn, viết bài hát an toàn để tạo không khí an toàn tốt. Trước khi khởi công xây dựng, cán bộ quản lý phải tổ chức cho nhân viên thi công hát. các bài hát an toàn và sử dụng Nhiều bài giảng về an toàn khác nhau được tổ chức trong những ngày lễ.

2.2 Cải thiện hệ thống quản lý an toàn

Trong khi thực hiện giáo dục an toàn, các công ty xây dựng phải thiết lập và cải tiến hệ thống quản lý an toàn, đồng thời thực hiện đầy đủ các quy tắc và quy định liên quan trong quá trình xây dựng để chuẩn hóa hành vi và hoạt động của nhân viên xây dựng. Việc xây dựng và cải tiến hệ thống quản lý an toàn cần phải giải quyết tình hình thực tế của dự án, có mức độ thích hợp, khả năng hoạt động và tính toàn diện nhất định và đảm bảo rằng nó có thể được triển khai và thực hiện đầy đủ.

Trước hết, các công ty xây dựng nên thiết lập và cải tiến hệ thống kiểm tra dựa trên tình hình thực tế của dự án và tổ chức cho nhân viên quản lý tiến hành kiểm tra an toàn thường xuyên về tình hình xây dựng, ghi lại toàn bộ quá trình kiểm tra an toàn và xác định các vị trí nguy hiểm và các loại nguy hiểm của công việc, và liệt kê chúng như những đối tượng kiểm tra chính. Đồng thời, các công ty xây dựng phải tổ chức cho nhân viên thi công tự kiểm tra, thường xuyên tổ chức họp thi công an toàn để lập báo cáo chi tiết về an toàn và trình người phụ trách an toàn công trình kịp thời.

Thứ hai, trong giai đoạn chuẩn bị trước khi xây dựng, các công ty xây dựng phải thiết lập hệ thống quản lý an toàn sản xuất và tiêu chuẩn hóa công nghệ xây dựng và quy trình vận hành. Đối với công nghệ được sử dụng trong xây dựng, các chuyên gia nên được tổ chức để thực hiện đánh giá nghiêm ngặt và chỉ có thể được sử dụng trong xây dựng sau khi cuộc đánh giá được thông qua. Đồng thời, trước khi thi công công trình, công ty xây dựng nên tổ chức cho cán bộ kỹ thuật tiến hành làm rõ kỹ thuật, ví dụ như cán bộ kỹ thuật bàn giao thông tin kỹ thuật cho nhân viên thi công, theo dõi quá trình thi công đảm bảo an toàn. biện pháp thi công.Nếu có sự cố cần khắc phục kịp thời. Nếu phát hiện công nghệ có sai sót cần cải tiến, sửa đổi kịp thời, trong quá trình thi công nếu thay đổi công nghệ thì doanh nghiệp xây dựng cần kịp thời điều chỉnh các biện pháp thi công an toàn.

Thứ ba, các công ty xây dựng phải hình thành các hệ thống an toàn hiệu quả và thực hiện đầy đủ trong từng công trình cụ thể. Đồng thời, các công ty xây dựng phải thành lập các chốt giám sát an toàn, phân công người chuyên trách chịu trách nhiệm giám sát, làm rõ trách nhiệm thi công an toàn, phân công cụ thể người có trách nhiệm để truy cứu người có trách nhiệm. ngay khi sự cố an toàn xảy ra. Trong quá trình thi công, nếu phát hiện các vấn đề về an toàn và các nguy cơ tiềm ẩn thì phải dừng ngay việc thi công để xử lý, chỉ được tiếp tục thi công sau khi các sự cố được xử lý hợp lý.

Cuối cùng, các công ty xây dựng nên xây dựng hệ thống thưởng phạt an toàn khoa học, hợp lý dựa trên tình hình thi công thực tế của dự án, đồng thời khen thưởng tinh thần và vật chất nhất định cho các cá nhân, bộ phận có đóng góp xuất sắc cho hệ thống an toàn và xây dựng an toàn. Các cá nhân và các bộ phận vi phạm các quy định và hệ thống an toàn trong quá trình xây dựng sẽ bị phạt tài chính nhất định, và mức độ phạt sẽ được xác định tùy theo mức độ nghiêm trọng của tình huống.

2.3 Tăng cường quản lý môi trường xây dựng

Trong thi công các công trình dân dụng, môi trường xây dựng có ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn thi công. Vì vậy, các công ty xây dựng phải quan tâm đầy đủ đến công tác quản lý công trường và môi trường xây dựng.

Trước hết phải đảm bảo công trường trật tự, ngăn nắp, đúng quy cách, vật liệu xây dựng cần được xếp gọn gàng, trật tự để đường đi không bị cản trở, nếu xảy ra tai nạn thì lối đi an toàn cần phải phát huy vai trò sơ tán.

Thứ hai, một số vật tư, thiết bị không cần thiết trong công trường cần được thu dọn kịp thời, đồng thời thu dọn rác thải, phế thải do thi công phát sinh càng sớm càng tốt để đảm bảo công trường sạch sẽ, gọn gàng, tránh va vấp. .

Cuối cùng, đối với các khu vực nguy hiểm, thiết bị nguy hiểm, công ty xây dựng phải thực hiện xử lý an toàn hiệu quả và đặt chế độ nhắc nhở, đối với các thiết bị nguy hiểm, điện thi công cần báo cáo cấp có thẩm quyền nghiệm thu, thẩm định mới được sử dụng thiết bị đã được phê duyệt.

Phần kết luận:

Tựu chung lại, với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế xã hội nước ta, chất lượng cuộc sống của người dân cũng được nâng cao rõ rệt, những yêu cầu mới đặt ra đối với chất lượng công trình. Hiện nay, trong xây dựng các công trình dân dụng ở nước ta, an toàn xây dựng bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố dẫn đến thường xuyên xảy ra sự cố mất an toàn, vì vậy các công ty xây dựng phải làm tốt công tác quản lý an toàn xây dựng để đảm bảo an toàn thi công đồng thời cung cấp cho người -các tòa nhà chất lượng.

người giới thiệu:

[1] Zhang Xiaofeng. Nói về các biện pháp tăng cường quản lý chất lượng các dự án xây dựng công trình giao thông [J].Doors và windows, 2013,05: 301 + 303.[本文转自WWW. dYLw.net 第一论文网]

[2] Hu Chunjin. Về các biện pháp đối phó để tăng cường quản lý chất lượng các dự án xây dựng công trình giao thông [J]Tạp chí Đại học Chifeng (Ấn bản Khoa học Tự nhiên), 2015,04: 24-26.

[3] Zhang Bo, Pei Yunfeng. Thảo luận về các biện pháp hữu hiệu để tăng cường quản lý dự án xây dựng công trình dân dụng [J]. Quản lý và Công nghệ DNVVN (Số đầu tiên), 2015, 04: 43-44.

[4] Sun Lei, Guo Shuang. Thảo luận về Tăng cường các biện pháp quản lý chi phí dự án trong xây dựng công trình dân dụng [J]Tạp chí Đại học Cát Lâm Jianzhu, 2015,02: 86-88.

[5] Huang Yuanbin, Cao Lintong. Thảo luận về tăng cường các biện pháp quản lý an toàn của các dự án xây dựng [J]Các khía cạnh Khoa học và Công nghệ Cam Túc, 2012, 02: 93-95 + 127.


Chúc các bạn đọc tin xem bong da k vui vẻ!

Original text