xem bong da hd

 • Sự đóng góp
 • Thời gian cập nhật 16/10/2021
 • 3 readings
 • Rating 0
 • great
 • Step on

Giới thiệu về xem bong da hd

ket qua bong da anh

Kể từ khi cải cách và mở cửa, với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế xã hội, các công nghệ mới trong các công trình thủy lợi cũng đã được sản sinh ra. Để đảm bảo tính hợp lý khoa học của thiết kế tổ chức thi công các công trình thuỷ lợi, việc nghiên cứu cách thức tối ưu hoá thiết kế tổ chức thi công công trình thuỷ lợi có ý nghĩa thực tiễn lớn. Xuất phát từ đặc điểm của thiết kế tổ chức xây dựng công trình thủy lợi, bài báo này phân tích một số vấn đề tồn tại trong giai đoạn thiết kế tổ chức xây dựng công trình thủy lợi hiện nay, đồng thời kết hợp các điều kiện thực tế để đưa ra các biện pháp tối ưu hiệu quả về cách giải quyết nhằm đảm bảo vận hành hợp lý. xây dựng công trình thủy lợi.


Từ khóa dự án thủy lợi; thiết kế tổ chức xây dựng; quy hoạch đo đạc


Số phân loại thư viện Trung Quốc TV2 Mã nhận dạng tài liệu A Số bài viết 2095-6363 (2017) 11-0116-02


Khi Trung Quốc ngày càng chú trọng hơn đến việc xây dựng cơ sở hạ tầng, thì việc xây dựng các công trình thủy lợi cũng dần tăng theo. Là một công trình phức tạp, có tính hệ thống, thời gian thi công các công trình thủy lợi nhìn chung kéo dài, không chỉ giới hạn ở một đơn vị mà còn liên quan đến nhiều phòng, ban, đơn vị khác, điều này cũng gây khó khăn cho việc xây dựng các công trình thủy lợi. Trên cơ sở đó, các nhân viên có liên quan được yêu cầu tổ chức tốt trong giai đoạn đầu xây dựng dự án thủy lợi và sử dụng đầy đủ khoa học và công nghệ hiện tại để tối ưu hóa dự án, để có thể phân bổ tối ưu các nguồn lực khác nhau trong quá trình bảo vệ nguồn nước. xây dựng dự án nhằm rút ngắn thời gian thi công, nâng cao hiệu quả mà vẫn đảm bảo chất lượng công trình.


1 Đặc điểm của công trình thủy lợi và thiết kế tổ chức xây dựng của công trình


Khác với các công trình kỹ thuật khác, công trình thủy lợi có những đặc điểm riêng biệt. Trước hết, môi trường xây dựng các công trình thủy lợi hầu hết được thực hiện trên các sông lớn nhỏ, điều này có nghĩa là môi trường xây dựng phức tạp hơn các công trình khác. liên quan trực tiếp đến tính mạng và an toàn tài sản của người dân vùng hạ du, đặt ra yêu cầu khắt khe hơn về chất lượng các công trình thủy lợi, đặc biệt quan trọng là phải đảm bảo chất lượng. Thứ hai, sông thường chảy qua nhiều khu vực khiến việc xây dựng các công trình thủy lợi ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế của nhiều khu vực, cũng gây khó khăn cho việc thiết kế và xây dựng các công trình thủy lợi. Thứ ba, do hầu hết các công trình thủy lợi được xây dựng còn hoang sơ, giao thông đi lại không thuận tiện, dân cư thưa thớt là vấn đề thường gặp hơn nên đội thi công phải làm rất nhiều công tác chuẩn bị trước khi khởi công, xây dựng một số cơ sở hạ tầng như đường giao thông. Nó đòi hỏi đội ngũ thi công phải tiến hành thiết kế hợp lý, hiệu quả để đảm bảo công việc phát triển suôn sẻ và hiệu quả. Đặt nền móng vững chắc cho việc xây dựng các công trình thủy lợi. Cuối cùng, vì công trình thủy lợi là một công trình rất phức tạp và khắt khe nên quá trình thi công không chỉ dựa vào một bộ phận mà có nhiều bộ phận, đơn vị cùng thực hiện, dẫn đến đội ngũ nhân lực trên công trường rất lớn. Theo cách này, công trường có khả năng gây nhầm lẫn và gây nhiễu ở mức độ nhất định cho công trình, điều này đặt ra các yêu cầu đối với các bộ phận liên quan và cần có kế hoạch hợp lý về nhân sự tại chỗ để tối ưu hóa việc phân bổ nhân lực tại chỗ. nguồn lực và nhân lực và nâng cao hiệu quả., để đảm bảo rằng việc xây dựng được thực hiện một cách có trật tự.


2 Phân loại thiết kế tổ chức dự án công trình thủy lợi


2.1 Phân loại trước và sau khi đấu thầu


Thiết kế tổ chức thi công công trình thủy lợi trước khi đấu thầu được gọi là thiết kế trước khi đấu thầu, thiết kế sau khi đấu thầu được gọi là thiết kế sau đấu thầu. Mục đích của thiết kế trước khi đấu thầu là thắng thầu và ký hợp đồng, trước khi chuẩn bị đấu thầu, người quản lý thực hiện thiết kế để có thể đưa công trình trúng thầu, mục đích là đạt được những lợi ích kinh tế. Sau khi trúng thầu, đặc biệt là sau khi ký hợp đồng, công ty phải tiến hành thiết kế thi công trước khi khởi công dự án để đảm bảo công trình duy trì được hiệu quả công việc tương đối cao và xử lý được các sự cố xảy ra trong quá trình thi công từ khâu chuẩn bị ban đầu đến khi chấp nhận cuối cùng. Để đảm bảo rằng dự án có thể được hoàn thành với chất lượng và số lượng.


2.2 Phân loại theo đối tượng của dự án


Theo đối tượng của dự án, thiết kế tổ chức thi công của công trình thủy lợi có thể được chia thành ba phần: thiết kế tổng thể của tổ chức thi công, thiết kế tổ chức thi công của công trình đơn vị và thiết kế tổ chức thi công của công trình phụ các dự án. Thiết kế chung của tổ chức thi công là dự án xây dựng của toàn bộ công trình thủy lợi, bao gồm tình hình cơ bản của toàn bộ dự án, các phương án sắp xếp khác nhau trong quá trình xây dựng, tiến độ kế hoạch xây dựng, v.v. Thiết kế . So với thiết kế chung của tổ chức thi công, thiết kế xây dựng của dự án đơn vị chú trọng nhiều hơn đến dự án đơn vị, bố trí và hỗ trợ kỹ thuật tương ứng đối với tình hình chung của dự án đơn vị, kế hoạch xây dựng dự án đơn vị, và tiến độ cụ thể của dự án đơn vị. Thiết kế tổ chức thi công tiểu dự án hướng đến công nghệ mới và vật liệu mới được sử dụng trong xây dựng.Đồng thời chú ý đến các liên kết yếu trong quá trình thi công, đặc biệt thi công các liên kết yếu.


thiết kế.


3 Nội dung chính của thiết kế tổ chức thi công công trình thủy lợi


3.1 Lựa chọn phương án xây dựng


Trong thiết kế tổ chức xây dựng công trình thủy lợi, điểm quan trọng nhất là lựa chọn phương án thi công, việc lựa chọn phương án thi công liên quan đến việc toàn bộ công trình có thể vận hành suôn sẻ hay không. Trong quá trình thiết kế phương án xây dựng cần xem xét phương án đó có khả thi về mặt kỹ thuật và kinh tế hay không. Mục đích chính của việc lựa chọn phương án xây dựng là đảm bảo công nghệ và trình tự xây dựng của dự án trong quá trình xây dựng, đảm bảo việc xây dựng có thể được tiến hành liên tục, không bị gián đoạn và dự án có thể hoàn thành trong thời gian ngắn nhất có thể. mà vẫn đảm bảo chất lượng. Đảm bảo chi phí thấp, chất lượng cao và có thể thông qua nghiệm thu một cách suôn sẻ.


3.2 Lập kế hoạch tiến độ thi công


Tiến độ xây dựng là mối quan hệ giữa quy trình xây dựng và tốc độ thi công của từng cá nhân trong bố trí đầu mối của tất cả các dự án kỹ thuật trong toàn bộ thời gian xây dựng từ khi bắt đầu chuẩn bị xây dựng đến khi nghiệm thu cuối cùng. Sau khi tổng hợp tiến độ thi công thì phải triển khai, kiểm tra tiến độ công trình thường xuyên để nhận biết, nếu tiến độ thi công hiện tại khác xa so với tiến độ thi công đã lập thì phải xác định rõ nguyên nhân. Dựa trên lý do: Lập kế hoạch nâng cao hiệu quả và bắt kịp tiến độ, nếu không bắt kịp tiến độ thì phải kịp thời điều chỉnh tiến độ thi công cho phù hợp với tình hình thực tế. Chỉ có như vậy mới nâng cao được hiệu quả sử dụng các nguồn lực khác nhau nhằm đạt được mục đích giảm chi phí, nâng cao lợi ích kinh tế, rút ​​ngắn thời gian xây dựng.


3.3 Sử dụng công nghệ mạng máy tính quản lý xây dựng


Trong quá trình xây dựng các công trình thủy lợi quy mô lớn hiện đại ngày càng phụ thuộc vào khoa học công nghệ, tính truyền thống dựa vào kinh nghiệm và tính toán thủ công ngày càng không thích ứng được với thiết kế xây dựng công trình thủy lợi hiện nay Công nghệ mạng máy tính được sử dụng để thiết kế xây dựng các công trình thủy lợi là xu hướng phát triển tất yếu, sử dụng công nghệ Internet, các thông số khác nhau có thể được tính toán ngay lập tức, các sơ đồ mạng khác nhau có thể tự động vẽ và sửa đổi động. Đặc biệt trong thi công một số công trình thuỷ lợi lớn, phức tạp càng thể hiện rõ ưu điểm của công nghệ mạng máy tính nhanh, hiệu quả, chi phí thấp, do đó cần tích cực sử dụng công nghệ mạng máy tính cho tổ chức thi công khi thiết kế các công trình thuỷ lợi. công việc quản lý, đặc biệt là trong công việc điều chỉnh và tối ưu hóa mạng.


3.4 Tiến hành phân tích kinh tế kỹ thuật


Việc phân tích kinh tế kỹ thuật trong thiết kế tổ chức thi công là hết sức cần thiết. Mục đích của phân tích kinh tế kỹ thuật là xác minh xem thiết kế có hợp lý về mặt kinh tế hay không, công nghệ có thể vận hành được hay không và tìm kiếm giải pháp tốt nhất thông qua các phương tiện khoa học nhằm tối đa hóa lợi ích kinh tế và tìm cách tiết kiệm. Phân tích kinh tế kỹ thuật cần được thực hiện trên ba khía cạnh, đó là chất lượng, thời gian xây dựng và giá thành. Trên cơ sở đạt được chất lượng tuyệt vời, rút ​​ngắn thời gian thi công càng ngắn càng tốt, giảm chi phí dự án và tối đa hóa lợi ích kinh tế. Sau khi thiết kế tổ chức thi công hoàn thành, vẫn cần phân tích kinh tế kỹ thuật để sửa đổi phương án hoặc tối ưu hóa nhiều phương án.


4. Kết luận


Thực tiễn xây dựng các công trình thuỷ lợi nhiều năm cho thấy, trong xây dựng các công trình thuỷ lợi cần hết sức chú trọng đến khâu tổ chức và thiết kế, chỉ có thiết kế tổ chức thi công tốt mới đảm bảo phát huy hiệu quả công trình thuỷ lợi. dự án xây dựng và giải quyết vướng mắc trong quá trình lập dự án. Đối với những vướng mắc phát sinh, bố trí hợp lý nguồn lực để nâng cao hiệu quả công trình, rút ​​ngắn thời gian thi công trên cơ sở đảm bảo chất lượng công trình thủy lợi, nâng cao lợi ích kinh tế, bảo đảm các dự án thủy lợi có thể hoàn thành thuận lợi trong thời gian quy định. Nếu không chú ý đến thiết kế tổ chức thi công sẽ kéo theo nhiều rắc rối cho công trình, thậm chí gây ra những tổn thất không thể khắc phục được. Việc thiết kế tổ chức thi công trước khi xây dựng là rất quan trọng.


người giới thiệu

 [1]Huang Liyan. Vài suy nghĩ về cách làm tốt công tác thiết kế tổ chức thi công các công trình thủy lợi[J]Kinh tế Thủy điện, 2015 (10): 92.

 [2]Wang Hongmin. Thiết kế tổ chức xây dựng dự án thủy lợi và chi phí dự án[J]Lập kế hoạch và thiết kế nguồn nước, 2015 (11): 106-107.

 [3]Wang Jun. Thiết kế tổ chức xây dựng cho các dự án thủy lợi quy mô vừa và nhỏ[J].Decision and Information Daily, 2015 (9): 85.

 [4]Cheng Yixuan. Ứng dụng Phân tích Thành phần Chính trong Đánh giá Kế hoạch Tổ chức Xây dựng các Dự án Bảo tồn Nước[J]. Zhihuai, 2016 (7): 18-19.

 [5]Liu Mengqi. Thảo luận về phân tích tối ưu hóa thiết kế tổ chức thi công công trình thủy lợi[J]Công nghệ và Thiết kế Kỹ thuật Xây dựng, 2017 (4).

 [6]Jiang Peng. Hãy thử phân tích bố cục chung của thiết kế tổ chức xây dựng của các dự án bảo vệ nguồn nước đất nông nghiệp[J]. Đầu tư Khoa học và Công nghệ Trung Quốc. 2016 (36).

Tác giả: Li YongChúc các bạn đọc tin xem bong da hd vui vẻ!

Original text