wap ket qua bong da

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 17/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về wap ket qua bong da

tile bong da hom nay

Ở giai đoạn này, có nhiều vấn đề trong xây dựng chính phủ điện tử như phân chia cấp sở, đảo thông tin, thiếu tính tương tác, đầu tư nhiều lần khiến mô hình xây dựng chính phủ điện tử có vẻ phiến diện và rời rạc. Sự ra đời của điện toán đám mây có thể thúc đẩy sự phát triển tích hợp và chuyên sâu của các mô hình xây dựng chính phủ điện tử và cung cấp phương thức chia sẻ thông tin về chính phủ điện tử. Vì vậy, việc phân tích điện toán đám mây và các mô hình xây dựng chính phủ điện tử cũng cần được tăng cường, để thúc đẩy tốt hơn công tác xây dựng và phát triển chính phủ điện tử.


1. Khái niệm và công nghệ cốt lõi của điện toán đám mây


Điện toán đám mây là một phương pháp tính toán sử dụng mạng để cung cấp độ tin cậy cao và khả năng mở rộng cao cho một số lượng lớn người dùng. Nó có thể sử dụng Internet để hoàn thành việc tùy chỉnh nhóm chia sẻ tài nguyên CNTT, để đạt được sự triển khai và phản hồi nhanh chóng của ứng dụng. dịch vụ thông qua một lượng nhỏ tương tác và quản lý. Hiện tại, số lượng máy chủ "đám mây" là rất lớn, chẳng hạn như Google Cloud đã có hàng triệu máy chủ và thông thường các đám mây riêng dành cho doanh nghiệp cũng có hàng nghìn máy chủ, cho phép người dùng có được sức mạnh tính toán mạnh mẽ. Tại bất kỳ vị trí nào, thông qua bất kỳ thiết bị đầu cuối nào, người dùng đều có thể lấy thông tin dữ liệu từ “đám mây”. Và bởi vì quy mô của "đám mây" có thể được mở rộng một cách linh hoạt, nó có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dùng. Ngoài ra, các nút điện toán "đám mây" là đồng nhất, có thể đạt được khả năng chịu lỗi của nhiều bản sao dữ liệu, vì vậy nó có ưu điểm là độ tin cậy cao hơn. Dưới góc độ các loại hình dịch vụ, điện toán đám mây bao gồm ba công nghệ cốt lõi: công nghệ quản lý nền tảng, công nghệ ảo hóa và mô hình lập trình. Sử dụng công nghệ quản lý nền tảng, các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây có thể sử dụng các máy chủ phân tán rộng rãi để cung cấp các dịch vụ hệ thống không bị gián đoạn nhằm giữ cho việc triển khai kinh doanh thuận tiện và hợp tác, đồng thời có thể sử dụng các phương tiện tự động và thông minh để điều phối các máy chủ, đồng thời phát hiện và khôi phục hệ thống kịp thời Không đảm bảo hoạt động đáng tin cậy của hệ thống. Sử dụng công nghệ ảo hóa, các nền tảng điện toán đám mây có thể đóng gói các ứng dụng phần mềm và thực hiện tư nhân hóa máy chủ dựa trên nhu cầu của người dùng, để có thể phân bổ tài nguyên theo yêu cầu. Bằng cách hợp nhất tài nguyên vào một máy ảo, cũng có thể đạt được việc sử dụng hiệu quả các máy chủ và tài nguyên. Sử dụng mô hình lập trình, lập trình đơn giản đáp ứng nhu cầu của người dùng có thể được hoàn thành thông qua điện toán đám mây. Ví dụ: sử dụng Map-Reduce, các hoạt động của khối dữ liệu có thể được thực hiện thông qua ánh xạ và đơn giản hóa để thu được các tập dữ liệu, sau đó các nút chức năng được sử dụng để lưu các tập dữ liệu và các chương trình được sử dụng để đọc và hợp nhất các kết quả trung gian.


2. Ý nghĩa ứng dụng của điện toán đám mây trong xây dựng chính phủ điện tử


Việc ứng dụng điện toán đám mây trong xây dựng chính phủ điện tử có thể hiện thực hóa tốt hơn việc chia sẻ tài nguyên thông tin chính phủ điện tử, giảm lãng phí tài nguyên trong xây dựng chính phủ điện tử, thúc đẩy tốt hơn sự phát triển của chính phủ thông tin hóa. Theo quan điểm hiện tại, một số cơ quan ban ngành của chính phủ coi việc xây dựng chính phủ điện tử là một dự án thực hiện, tuân theo các phương pháp quản lý trước đây để xây dựng hệ thống tài nguyên thông tin chính phủ điện tử và từ chối thực hiện chia sẻ thông tin của các phòng ban, để mỗi bộ phận tự thực hiện hoạt động trong lĩnh vực xây dựng chính phủ điện tử. Bị ảnh hưởng bởi yếu tố này, các cơ quan ban ngành đều tiến hành xây dựng chính phủ điện tử theo đúng tiêu chuẩn và nhu cầu của mình, nền tảng thông tin được tạo ra không chỉ có sự trùng lặp về chức năng mà còn không thể chia sẻ được nguồn lực, gây lãng phí nguồn lực nghiêm trọng.


Việc ứng dụng điện toán đám mây trước hết có thể giảm chi phí xây dựng chính phủ điện tử. Việc sử dụng chế độ điện toán đám mây để xây dựng nền tảng chính phủ điện tử cho phép người dùng sử dụng thiết bị đầu cuối để có được các dịch vụ, kiến ​​thức và dữ liệu thông tin. - Chính phủ Chi phí xây dựng được kiểm soát hiệu quả. Thứ hai, việc sử dụng điện toán đám mây để xây dựng nền tảng chính phủ điện tử có thể hiện thực hóa việc tích hợp các hệ thống kinh doanh chính phủ điện tử khác nhau của các cơ quan chính phủ và cung cấp nền tảng cho sự phát triển của các doanh nghiệp mới trong tương lai. Đối với các khu vực có công nghệ thông tin kém phát triển, nền tảng này cũng có thể được sử dụng để thực hiện các hoạt động kinh doanh khác nhau, điều này sẽ giúp thúc đẩy sự phát triển cân bằng của chính phủ điện tử ở các khu vực khác nhau. Hơn nữa, việc sử dụng điện toán đám mây để cung cấp một môi trường tương tác hiệu quả có thể cho phép các bộ phận khác nhau nắm bắt tốt hơn nhu cầu xử lý thông tin và tương tác của nhau. Đối với các nhà cung cấp dịch vụ đám mây, họ cũng có thể cung cấp các dịch vụ cá nhân hóa như bách khoa toàn thư, Weibo, v.v., phù hợp với nhu cầu cá nhân hóa của người dùng, nhằm nâng cao hơn nữa trình độ phát triển của chính phủ điện tử. Cuối cùng, từ góc độ bảo mật thông tin, việc sử dụng lưu trữ đám mây làm trung tâm lưu trữ dữ liệu của chính phủ điện tử có thể hiện thực hóa việc lưu trữ tập trung dữ liệu kinh doanh của các bộ phận khác nhau. Theo mức chia sẻ dữ liệu quy định, các bộ phận khác nhau có thể chia sẻ một phần tài nguyên dữ liệu và thực hiện việc quản lý thống nhất tài nguyên dữ liệu, do đó, bảo mật thông tin dữ liệu có thể được đảm bảo ở mức độ cao nhất. Do đó, việc sử dụng công nghệ điện toán đám mây để xây dựng chính phủ điện tử có thể giải quyết những vấn đề tồn tại trong xây dựng chính phủ điện tử trước đây, đưa chính phủ điện tử phát triển theo hướng cao cấp.


3. Mô hình xây dựng chính phủ điện tử dựa trên điện toán đám mây


Ở giai đoạn này, các cơ quan ban ngành của chính phủ nói chung đã hoàn thành việc thành lập các trung tâm dữ liệu tương ứng của họ để đạt được quy trình xử lý nghiệp vụ nặng nề và thúc đẩy quá trình xây dựng thông tin hóa của các bộ phận. Trong bối cảnh số lượng dữ liệu kinh doanh tăng trưởng bùng nổ, Chính quyền thành phố Thiên Tân, để đẩy nhanh tốc độ xử lý nghiệp vụ của các bộ phận khác nhau và thúc đẩy xây dựng chính phủ điện tử ở Thiên Tân, đã hiện thực hóa việc xây dựng chính phủ điện tử bằng cách sử dụng đám mây riêng hoặc đám mây kết hợp làm giải pháp xử lý dữ liệu và thông tin. Nghĩa là, các đám mây riêng được sử dụng để bảo vệ an toàn thông tin cá nhân, các đám mây công cộng được sử dụng để xử lý nghiệp vụ không liên quan đến lõi và các đám mây lai được sử dụng để giảm quá trình xử lý nghiệp vụ chi phí. Trong quá trình xây dựng chính phủ điện tử, các cơ quan ban ngành khác nhau của Chính quyền quận Hedong của Thiên Tân cũng sẽ lựa chọn phương thức xây dựng theo nhu cầu riêng của họ để có được các dịch vụ đám mây phù hợp với nhu cầu của họ.


(1) Cơ bản như một mô hình dịch vụ


Trong việc xây dựng các vấn đề của chính phủ điện tử, để hiện thực hóa việc xử lý dữ liệu các vấn đề cơ bản của chính phủ, Chính quyền quận Hedong của thành phố Thiên Tân đã áp dụng mô hình cơ bản như một dịch vụ. Cụ thể, đó là sử dụng phần cứng, tài nguyên điện toán và lưu trữ đám mây được cung cấp trên các dịch vụ điện toán đám mây để hiện thực hóa việc xây dựng chính phủ điện tử. Trong quá khứ, chính phủ đã tiến hành xây dựng thông tin điện tử, và hầu hết trong số họ đều gặp vấn đề là phải giới thiệu nhiều lần về cơ sở hạ tầng. Tình trạng này xảy ra chủ yếu do không đạt được kế hoạch phát triển thống nhất giữa các phòng ban, dẫn đến dữ liệu của các phòng ban khác nhau không thể được cập nhật và chia sẻ. Ngoài ra, khi các cơ quan chính phủ cấu hình các cơ sở phần cứng, họ thường cấu hình nó phù hợp với sự phân bổ tài nguyên thị trường trong giờ cao điểm, điều này chắc chắn sẽ gây lãng phí tài nguyên. Khi điện toán đám mây được sử dụng để xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ có thể sử dụng đám mây riêng hoặc đám mây lai do các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây cung cấp để lưu trữ dữ liệu kinh doanh cốt lõi, từ đó cung cấp khả năng bảo vệ an toàn thông tin cá nhân của công dân. Sử dụng chế độ xây dựng này có thể tiết kiệm đầu tư vào cơ sở phần cứng, sử dụng CPU được thuê để xử lý dữ liệu công việc của chính phủ và đáp ứng nhu cầu xử lý kinh doanh của chính phủ tại các thời điểm khác nhau. Đối với từng bộ phận, sử dụng mô hình này cũng có thể sử dụng các máy khách mỏng để thu thập dữ liệu, nghĩa là để có được các dịch vụ khác nhau từ đám mây. Trong khi đó, sử dụng PC truyền thống sẽ đạt công suất 200W và sử dụng máy khách mỏng chỉ cần 25W, vì vậy nó có thể tiết kiệm rất nhiều điện năng. Do đó, trong giai đoạn phát triển kinh tế các-bon thấp, việc sử dụng mô hình xây dựng chính phủ điện tử cơ bản là dịch vụ có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển thông tin hóa của chính phủ.


(2) Nền tảng như một mô hình dịch vụ


Để đáp ứng nhu cầu của các cơ quan chính quyền Quận Hedong ở Thiên Tân trong việc xử lý các dịch vụ đặc biệt, mô hình nền tảng như một dịch vụ đã được sử dụng. Sử dụng mô hình này, các cơ quan chính quyền Thiên Tân đã thiết lập một nền tảng phần mềm trung gian đám mây cho các dịch vụ đặc biệt, để phát triển các chức năng hệ thống đặc biệt cho nhân viên xử lý của chính phủ nhằm đáp ứng nhu cầu xử lý của các dịch vụ đặc biệt. Sử dụng nền tảng này, nó có thể cung cấp cho người dùng một môi trường nền tảng có thể thực hiện phát triển thứ cấp. Người dùng có thể tùy chỉnh các sản phẩm phần mềm theo nhu cầu thực tế và sau đó thực hiện quản lý hiệu quả dữ liệu kinh doanh cốt lõi của chính phủ và nhận ra sự chuyên môn hóa của quản lý tài nguyên thông tin dữ liệu của chính phủ. Trong khi đó, mô hình xây dựng chính phủ điện tử nền tảng như một dịch vụ có thể hiện thực hóa quá trình xử lý ảo hóa và quản lý tự động tài nguyên CNTT, đồng thời đáp ứng nhu cầu xử lý của chính phủ của các bộ tổng, chẳng hạn như xử lý tài liệu, hệ thống nguồn nhân lực, v.v. . Tuy nhiên, đối với các sở đặc biệt, mô hình xây dựng chính phủ điện tử nền tảng như một dịch vụ phải được áp dụng, để nền tảng PasS có thể được sử dụng để xử lý hiệu quả dữ liệu kinh doanh không được chuẩn hóa, chẳng hạn như hệ thống thuế trực tuyến và hệ thống thông tin dân cư.


(3) Phần mềm như một mô hình dịch vụ


Trong các cơ quan chính phủ, cần phải hoàn thành nhiều quá trình xử lý của cùng một doanh nghiệp, chẳng hạn như quản lý hàng ngày, quản lý chấm công, v.v. và các nhà cung cấp dịch vụ đám mây có thể được sử dụng để cung cấp các dịch vụ thông thường mà không cần cấu hình máy tính hiệu suất cao. Để đáp ứng nhu cầu xây dựng thông tin hóa chính phủ điện tử kiểu này, Chính quyền thành phố Thiên Tân đã áp dụng mô hình phần mềm như một dịch vụ. Cụ thể, các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây tùy chỉnh các ứng dụng phần mềm, sau đó cung cấp dịch vụ phần mềm cho nhiều người dùng. Với mô hình này, mỗi người dùng sẽ có một trải nghiệm dịch vụ độc quyền, và chỉ cần “thanh toán theo yêu cầu” để sử dụng dịch vụ trực tuyến. Trong quá trình xử lý kinh doanh, người dùng có thể mở trình duyệt hoặc ứng dụng khách trên bất kỳ cơ sở hạ tầng nào như PC và máy tính bảng, đồng thời sử dụng phần mềm để hoàn tất quá trình xử lý và lưu trữ dữ liệu kinh doanh.


(4) Phân tích về việc xây dựng các vấn đề chính quyền điện tử của Chính quyền quận Hedong, Thiên Tân


Như trong hình 1, nó là một nền tảng chính phủ điện tử điện toán đám mây được xây dựng bởi chính quyền quận Hedong, Thiên Tân. Sử dụng lớp quản lý tài nguyên, có thể thực hiện tích hợp, truy cập, lọc và trích xuất tài nguyên dữ liệu. Sử dụng lớp ảo, việc quản lý các máy chủ và mạng ảo có thể được thực hiện. Lớp quản lý ứng dụng chịu trách nhiệm phối hợp xử lý các công việc của chính phủ, có thể cung cấp hỗ trợ ra quyết định cho quá trình xử lý công việc của chính phủ và cũng có thể thực hiện việc quản lý các trang web, trang web và dịch vụ phần mềm khác nhau. Lớp hiệu suất kinh doanh chịu trách nhiệm cho các trao đổi kinh doanh của chính phủ và cũng có thể thực hiện việc quản lý các mạng bên trong và bên ngoài của chính phủ.


Qua phân tích, có thể thấy rằng trong xây dựng chính phủ điện tử, sự ra đời của công nghệ điện toán đám mây có thể giải quyết các vấn đề khác nhau trong quá trình xây dựng chính phủ điện tử trước đây, thúc đẩy chia sẻ thông tin chính phủ điện tử, giảm thiểu lãng phí. tài nguyên trong việc xây dựng thông tin chính phủ điện tử. Kết hợp nhu cầu của các cơ quan chính phủ khác nhau, các phương thức xây dựng khác nhau như cơ bản như một dịch vụ, phần mềm như một dịch vụ và nền tảng như một dịch vụ có thể được thông qua, để chính phủ điện tử có thể phát triển lên một cấp độ cao hơn.


Tác giả: Wang LianmingChúc các bạn đọc tin wap ket qua bong da vui vẻ!

Original text