wap.com.bong da

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 12/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về wap.com.bong da

bong da plus

Chen Fengyu

(Công ty TNHH Tập đoàn thiết kế và khảo sát lần thứ tư đường sắt Trung Quốc, Vũ Hán, Hồ Bắc 430063)

Tóm tắt: Với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế nước ta, ngành xây dựng đã phát triển thành một ngành trụ cột liên quan đến nền kinh tế quốc dân và dân sinh cả về xây dựng đô thị và hạ tầng xã hội. Trong số đó, xây dựng dân dụng là một mắt xích xây dựng vô cùng quan trọng trong ngành xây dựng, có đặc điểm là tính ứng dụng mạnh, tính dẻo nhiều, tính đa dụng lớn. Vì vậy, việc thực hiện quản lý khoa học của nó có ảnh hưởng quyết định đến sự phát triển của ngành xây dựng. Phân tích, tổng hợp những vấn đề tồn tại trong công tác quản lý xây dựng dân dụng, từ đó đưa ra các biện pháp giải quyết tương ứng dựa trên tình hình thực tế nhằm thúc đẩy tiến độ xây dựng dân dụng diễn ra thuận lợi.

Mạng Tạp chí Giáo dục http://www.jyqkw.com
Từ khóa: xây dựng dân dụng; công nghiệp xây dựng; quản lý

Thư viện Trung Quốc Số phân loại: TU71 Mã nhận dạng tài liệu: A doi: 10.3969 / j. Issn. 1665-2272.2015.11.1027

Ngày nhận: 2015-04-12

1 Tầm quan trọng của quản lý xây dựng công trình dân dụng

Với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế nước ta, ngành xây dựng đã phát triển thành một ngành trụ cột liên quan đến nền kinh tế quốc dân và dân sinh cả về xây dựng đô thị và hạ tầng xã hội. Trong số đó, xây dựng dân dụng là một mắt xích xây dựng vô cùng quan trọng trong ngành xây dựng, có đặc điểm là tính ứng dụng mạnh, tính dẻo nhiều, tính đa dụng lớn. Vì vậy, việc thực hiện quản lý khoa học của nó có ảnh hưởng quyết định đến sự phát triển của ngành xây dựng. Quản lý xây dựng dân dụng là toàn bộ quá trình từ khi bắt đầu dự án đến khi kết thúc dự án, bao gồm việc lập kế hoạch, tổ chức, điều phối, chỉ huy và kiểm soát việc xây dựng dự án. Chức năng quản lý có thể làm cho dự án hiệu quả hơn, chất lượng hơn và chi phí thấp hơn., để tối đa hóa hiệu quả công việc và lợi ích của xây dựng dân dụng.

Nói chung, quản lý công trình dân dụng được chia thành bốn loại: một là quản lý công trường xây dựng dân dụng. Việc quản lý chính là việc xây dựng có được thực hiện đúng theo kế hoạch trước hay không, các thủ tục có bị đảo lộn và lộn xộn hay không; việc xây dựng có được thực hiện đúng thời gian và theo ca hay không, việc xây dựng có hoàn thành đúng thời hạn hay không, có ẩn an toàn hay không. mối nguy hiểm tại công trường, v.v ... thứ hai là quản lý kỹ thuật công trình dân dụng. Chủ yếu là kiểm tra xem có trục trặc kỹ thuật khi thi công không, chất lượng đội thi công, vật liệu xây dựng có đạt tiêu chuẩn không, v.v… thứ ba là quản lý nhân viên kỹ thuật xây dựng. Nhân viên xây dựng bao gồm nhân viên xây dựng, nhân viên quản lý vật tư, nhân viên an toàn, v.v., cũng như nhân viên chi phí dự án tương ứng, giám sát dự án, v.v ...; thứ tư là quản lý chi phí xây dựng dân dụng. Chủ yếu là trong quá trình xây dựng dự án, cách phân bổ và kiểm soát chi phí dự án một cách khoa học, trên cơ sở hoàn thành dự án phân bổ và cân đối hợp lý các nguồn vốn nhằm tối đa hóa lợi nhuận kinh tế.

2 Hiện trạng quản lý xây dựng công trình dân dụng

2.1 Quy hoạch xây dựng công trình dân dụng chưa chặt chẽ và khoa học

Nói chung, mỗi dự án xây dựng dân dụng bao gồm nhiều người hơn, nhiều máy móc xây dựng hơn và các liên kết phức tạp hơn. Một kế hoạch chi tiết và hợp lý cho tiến độ thi công là đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên, hiện nay, xây dựng dân dụng ở nước tôi nhìn chung chưa hiểu rõ tầm quan trọng của quy hoạch xây dựng, quy hoạch chưa được nhiều người lắng nghe và chưa đủ nghiêm ngặt; những thay đổi sau quy hoạch là lớn và tính ngẫu nhiên mạnh, điều này ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi công và tiến độ của công trình Kết thúc.

2.2 Việc quản lý công trường xây dựng dân dụng hỗn loạn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó loại trừ

Vì công trình dân dụng nói chung là một công trình tương đối lớn nên việc xây dựng công trình là một công việc tương đối phức tạp và nguy hiểm, liên quan đến nhiều máy móc, vật liệu và nhân viên thi công khác nhau nên việc quản lý công trường khó khăn hơn. Một mặt, đơn vị thi công quan tâm đúng mức đến công tác an toàn, nhưng nhiều công tác đảm bảo an toàn chưa được thực hiện đầy đủ, công tác quản lý an toàn còn sơ sài, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Mặt khác, công tác quản lý tại chỗ còn lộn xộn, vật liệu không thể xếp chồng lên nhau một cách trật tự, đôi khi vật liệu xây dựng cần gấp thường không tìm thấy, máy móc quản lý không tốt, một số máy móc quan trọng vô tình bị thất lạc hoặc hư hỏng. Những vấn đề này sẽ ảnh hưởng đến quá trình xây dựng, có thể làm chậm thời gian xây dựng và gây thiệt hại về kinh tế.

2.3 Chất lượng xây dựng dân dụng chưa cao, công nghệ lạc hậu

Xây dựng dân dụng cũng là một công trình có hệ thống, việc sử dụng công nghệ xây dựng, chất lượng của đội ngũ xây dựng và tinh thần trách nhiệm đều liên quan đến chất lượng của dự án cuối cùng. Yếu tố chính gây ra chất lượng công trình dân dụng thấp, công nghệ lạc hậu là do bản vẽ của một số nhà thiết kế mù mờ, khó hiểu, bất chấp hoàn cảnh thực tế, mù quáng theo đuổi vẻ đẹp cá nhân, gây khó khăn lớn cho công trình. Đơn vị; Giảm thiểu chi phí và tạm thời thuê những đội không đủ năng lực như “Du kích trên đường” để thi công. Không chỉ thất vọng về phẩm chất chuyên môn, đạo đức mà họ còn thiếu kinh nghiệm thực tế. Thứ ba, họ không có đủ công nghệ thi công mới hoặc họ không có đủ kinh nghiệm. Vì kinh nghiệm hoặc cân nhắc chi phí, hãy loại bỏ họ.

2.4 Chi phí xây dựng dân dụng cực kỳ không ổn định và khó kiểm soát

Nói chung, chi phí xây dựng công trình dân dụng đã có ngân sách cụ thể trong giai đoạn trước, tuy nhiên trong các dự án thực tế, một là do khối lượng xây dựng tăng lên do dự án xây dựng thay đổi một phần, hai là do Thời gian xây dựng kéo dài, vật liệu xây dựng chính và máy móc xây dựng Giá cả thay đổi, thứ ba là do mặt bằng giá xã hội tăng, tiền công tương ứng của công nhân xây dựng tiếp tục tăng; thứ tư, một số công nhân xây dựng chưa có ý thức tăng thu nhập giảm chi tiêu, hiện tượng lãng phí ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng của các yếu tố này thường dẫn đến thừa kỹ thuật, về ngân sách, khó kiểm soát chi phí xây dựng dân dụng.

3 Các biện pháp đối phó và đề xuất để tăng cường quản lý xây dựng công trình dân dụng

3.1 Theo tình hình thực tế, lập phương án thiết kế khoa học và chặt chẽ

Trước hết, xây dựng dân dụng phải có thiết kế xây dựng tốt. Trên cơ sở điều tra thực tế, người thiết kế phải kết hợp tình hình thực tế, tích hợp nhiều yếu tố, kết hợp kiến ​​thức chuyên môn của bản thân để hoàn thành công việc sau quá trình làm việc vất vả. Trong công việc thực tế, các nhà thiết kế không bao giờ được từ bỏ hoàn cảnh thực tế và theo đuổi thiết kế cá nhân một cách mù quáng. Hãy để ý định và ý tưởng thiết kế của bạn được người khác chấp nhận và có khả năng hoạt động thực tế. Thứ hai, chúng ta phải lập quy hoạch xây dựng dân dụng khoa học và chặt chẽ. Cần phải bắt đầu từ nhiều góc độ, xem xét tất cả các khía cạnh, lập kế hoạch khoa học và chặt chẽ để xây dựng công trình dân dụng có trật tự và nâng cao lợi ích công trình.

3.2 Quan tâm đến an toàn và tăng cường quản lý công trường

An toàn là nhiệm vụ hàng đầu của xây dựng công trình dân dụng. Đơn vị thi công cần thường xuyên giáo dục an toàn cho người lao động, nâng cao ý thức an toàn, kết hợp các hành động thiết thực để nhấn mạnh việc thi công đúng kỹ thuật trong quá trình thi công. Người lao động có thể được trang bị các thiết bị an toàn, yêu cầu người lao động phải đội mũ bảo hộ, thắt dây an toàn và các thiết bị bảo hộ khác khi leo núi, nhằm giảm thiểu tỷ lệ tai nạn xây dựng càng nhiều càng tốt. Tăng cường quản lý công trường, thực hiện hệ thống trách nhiệm mục tiêu và hệ thống trách nhiệm hậu sự. Nhân viên đặc biệt phải chịu trách nhiệm quản lý và hướng dẫn nhân viên thi công và phương tiện ra vào. Các vật liệu cơ khí quan trọng cần được bảo quản tốt, và các vật liệu cơ khí khác nhau Nên đặt hợp lý, thuận tiện cho nhân viên thi công sử dụng, để công việc trên công trường được diễn ra một cách trật tự và hết sức có thể tạo ra một môi trường làm việc dễ chịu cho người thi công.

3.3 Ứng dụng công nghệ mới để nâng cao chất lượng đội ngũ thi công

Xây dựng công trình dân dụng cũng là một hoạt động thực tiễn có tính ứng dụng mạnh mẽ, không chỉ có công nghệ đúc kết và truyền lại nhiều năm mà còn là hoạt động ứng dụng công nghệ mới hiện đại. Trong xây dựng dân dụng bê tông, trong ham muốn vật chất ngày nay, nhiều người cố gắng lừa gạt mọi người để kiếm lợi nhuận. Vì vậy, khi lựa chọn đội thi công cần dùng con mắt tinh tường để chọn lọc. Để hiểu rõ về đội ngũ xây dựng trên nhiều khía cạnh, bao gồm danh tiếng, chất lượng, kinh nghiệm làm việc trước đây, thiết bị thi công và kỹ năng chuyên môn, v.v. Chỉ sau khi có hiểu biết đầy đủ, chúng ta mới có thể cân nhắc đến vấn đề ký kết hợp đồng. Chất lượng của đội xây dựng liên quan đến chất lượng của công trình xây dựng và phải được coi trọng. Ngoài ra, còn có thể áp dụng công nghệ trộn bê tông hiện đại, công nghệ đổ, công nghệ rung, công nghệ bảo dưỡng,… kể cả công nghệ thông tin hiện đại có thể được ứng dụng rộng rãi trong thực tế.

3.4 Tiếp tục cải tiến, tăng cường kiểm soát chi phí xây dựng dân dụng

Quản lý chi phí xây dựng dân dụng không chỉ liên quan đến hiệu quả kinh tế của các dự án công trình dân dụng cụ thể mà còn liên quan đến lợi ích kinh tế của toàn bộ doanh nghiệp xây dựng. chi phí gián tiếp. Chi phí trực tiếp là chi phí liên quan trực tiếp đến các dự án xây dựng dân dụng, chẳng hạn như phí thuê thiết bị, chi phí nhân công và chi phí vật liệu. Chi phí gián tiếp là phí cơ sở tạm thời và phí quản lý phát sinh trong quá trình xây dựng dân dụng. Trong quá trình xây dựng dân dụng, để ngăn ngừa chi phí dự án vượt quá ngân sách, bộ phận quản lý cần dự đoán, lập kế hoạch, thực hiện, tính toán, phân tích, đánh giá, tổ chức dữ liệu chi phí và lập báo cáo chi phí cho tất cả các chi phí cần thiết cho việc xây dựng dự án. Vì quản lý và kiểm soát chi phí công trình dân dụng là giám sát và kiểm tra chi phí của dự án trong suốt quá trình xuất hiện và hình thành chi phí của dự án nên việc xuất hiện và hình thành chi phí cũng là một quá trình động. Do đó, để kiểm soát được chi phí xây dựng dân dụng, các bộ phận cần phối hợp với nhau để giảm lãng phí nguồn lực ở tất cả các khâu và các khâu liên kết xây dựng dự án nhằm tối đa hóa hiệu quả đầu tư của nguồn vốn xây dựng.

4. Kết luận

Xây dựng công trình dân dụng là một phần quan trọng của xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội, trong đó có nhiều công trình là quy hoạch hàng thế kỷ. Công tác quản lý không chỉ liên quan đến chất lượng, uy tín của từng đơn vị thi công mà còn liên quan đến sự phát triển bình thường của kinh tế xã hội. Cần quan tâm đầy đủ và có biện pháp đối phó hiệu quả để công trình xây dựng dân dụng ngày càng ổn định và vững chắc. để có nhiều đóng góp cho sự phát triển xã hội.

Mạng Tạp chí Giáo dục http://www.jyqkw.com
người giới thiệu

1 Luo Xingang. Về chiến lược tối ưu hóa công trường xây dựng dân dụng quản lý kỹ thuật xây dựng[J]. Hướng dẫn khoa học và công nghệ làm giàu, 2011 (24)

2 Yan Feng. Quản lý công trường xây dựng dân dụng trong ngành công nghiệp hóa chất[J]. Kỹ thuật giá trị, 2011 (12)

3 Ngụy Vĩnh Cương. Thực trạng và giải pháp quản lý công trường xây dựng dân dụng[J]. Thông tin Khoa học và Công nghệ, 2009 (2)

4 Li Jian; Về quản lý xây dựng tòa nhà[J]. Kỹ thuật xây dựng, 2006 (7)

5 Li Xiaoyun. Phân tích các phương pháp quản lý và kiểm soát chi phí trong toàn bộ quá trình kỹ thuật xây dựng[J]. Quản lý Kỹ thuật, 2011, (4).

6 Liu Yachao; Zhao Baoyu; Quản lý tại chỗ xây dựng dân dụng và các biện pháp đối phó[J]. Diễn đàn Công nghiệp và Công nghệ, 2011 (2)

7 Lu Fengsen. Thảo luận về quản lý công trường xây dựng dân dụng[J]. Xây dựng Trung Quốc, 2008 (9)

8 Chen Wei. Những điểm chính của toàn bộ quá trình kiểm soát chi phí dự án xây dựng dân dụng[J]. Kỹ thuật xây dựng, 2011 (1)

9 Zhang Jianrong; Về kiểm tra chất lượng các dự án xây dựng[J]; Khoa học Công nghệ và Kinh tế Nội Mông, 2005 (21)

10 Chen Liming, Lu Gaofeng. Thảo luận về kiểm soát chi phí kỹ thuật của các dự án công trình dân dụng[J]. Triển lãm Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, 2010 (15)

11 Sun Yanbo. Phân tích kiểm soát chi phí kỹ thuật của các dự án công trình dân dụng[J]. China Tech Fortune, 2012 (8)

12 Li Cuiyue. Phân tích các vấn đề và biện pháp đối phó trong kiểm soát chi phí của công trình xây dựng dân dụng I[J]. Gió công nghệ, 2011l (23)

13 Zhang Xiaochun. Nói về chiến lược quản lý và kiểm soát chi phí của công trình dân dụng[J]. Nghiên cứu lý thuyết xây dựng đô thị, 2012 (19)

(Phụ trách biên tập Xiaotian)


Chúc các bạn đọc tin wap.com.bong da vui vẻ!

Original text