wap bong da

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 07/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về wap bong da

ca cuoc bong da

Ai cũng biết rằng viết luận văn là một mắt xích đánh giá quan trọng trong giáo dục và giảng dạy, đồng thời cũng là một phần không thể thiếu của giáo dục đại học, là bài kiểm tra sự hiểu biết tổng thể và nắm vững kiến ​​thức chuyên môn của sinh viên trong toàn bộ quá trình học tập. chúng, tài liệu của luận văn Bản tóm tắt có thể phản ánh khả năng làm chủ của sinh viên tốt nghiệp đối với các kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước về lĩnh vực mà luận án đề cập, và báo cáo mở đầu có thể phản ánh thiết kế tổng thể của sinh viên tốt nghiệp về công việc luận văn và các sắp xếp công việc liên quan. Sau đây là các bước và cách viết của bài báo cáo mở bài do ban biên tập tổng hợp, mời các bạn đón đọc để tham khảo.


1 số bước và phương pháp chính


Báo cáo mở đầu và tổng kết hoàn thành luận văn được thực hiện theo một loạt các bước tổng thể và theo từng giai đoạn, trong đó chủ yếu bao gồm: hướng nghiên cứu sơ bộ và chủ đề của luận án, nghiên cứu tài liệu trong và ngoài nước có liên quan, xác định đề tài luận án và nghiên cứu. nội dung, kế hoạch nghiên cứu luận văn, lộ trình kỹ thuật, dự kiến ​​kết quả, sắp xếp thời gian làm luận văn. Mỗi thành phần đều không thể thiếu, có sự gắn kết về mặt thời gian, trong quá trình hoàn thiện thực tế của học viên phải được hoàn thiện dần theo tình hình thực tế nghề nghiệp của chính gia sư.


1.1 Hướng nghiên cứu sơ bộ và đề tài của luận văn.


Giai đoạn này chủ yếu dựa trên sự xây dựng sơ bộ về chuyên ngành và hướng nghiên cứu của người hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp, cần trao đổi với cán bộ hướng dẫn để nắm được hướng đi chính của cán bộ hướng dẫn này cũng có thể được thực hiện thông qua việc nghiên cứu có hệ các đề tài nghiên cứu khoa học do giáo viên hướng dẫn đã hoàn thành trong thời gian qua và học thuật đã được công bố trong và ngoài nước. Khi bước đầu quyết định đặt tên bài báo, tuy các chuyên ngành, hướng nghiên cứu khác nhau nhưng có những đặc điểm riêng, không thể khái quát được nhưng cần lưu ý tên bài báo không được quá to hoặc rỗng, phải thiết thực, cần chú ý. đến khối lượng công việc liên quan. Và nhiều vấn đề khác, như hướng nghiên cứu "Phân tích lưu vực dầu khí" trong môn học kỹ thuật cấp I "Tài nguyên địa chất và công trình địa chất". Phân tích, giải phẫu quá trình động học hay suy đoán động lực học, v.v. Khối lượng công việc không được quá lớn, có thể trả lời các câu hỏi liên quan dưới sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn, nếu là đề tài luận văn thạc sĩ thì có thể là phân tích đặc điểm cấu tạo và mối quan hệ giữa nó với sự hình thành các vỉa dầu khí. có thể hoàn thành độc lập theo đề tài luận án đã lập; nếu là luận án tiến sĩ thì có thể là phân tích đặc điểm biến dạng cấu trúc tổng thể hoặc cơ chế biến dạng cấu trúc cục bộ trong bể chứa dầu, v.v.


1.2 Nghiên cứu các tài liệu liên quan trong và ngoài nước.


Giai đoạn nghiên cứu tài liệu là một mắt xích quan trọng trong toàn bộ luận văn tốt nghiệp. Nguồn tài liệu rất đa dạng và có thể được chia thành tài liệu công khai và tài liệu không công khai. Trong đó, tài liệu công khai bao gồm sách, tuyển tập tiểu luận, báo cáo khoa học và công nghệ, và luận văn., bằng sáng chế, các tiêu chuẩn khác nhau ở mọi cấp độ, cơ sở dữ liệu, sách chuyên khảo học thuật, tạp chí, báo chí, mạng, v.v. ai đó Chờ.


Việc nghiên cứu và tổng kết tài liệu cần có sự kiên nhẫn và cẩn thận nhất định, điều này chủ yếu là do số lượng tài liệu đa dạng và nhiều thể loại, không thể tham khảo từng loại một khi chọn tài liệu. trước tiên nên chọn các tạp chí và sách đại diện., tác giả, hội thảo, v.v., trên cơ sở này, sau đó mở rộng dần. Ví dụ, các tạp chí đại diện để phân tích các lưu vực có nhiều dầu bao gồm Kiến tạo, Nghiên cứu lưu vực, AAPG, Khoa học Trung Quốc (Series D ), Địa chất Acta, v.v. Trong quá trình nghiên cứu, tổng kết tài liệu cần tuân thủ các nguyên tắc sau: toàn diện và có hệ thống, tập trung, trung thực, khách quan, rõ ràng.


Trong quá trình hoàn thành báo cáo nghiên cứu văn học, bạn phải nhớ không liệt kê những quan điểm và mệnh đề của từng tác giả. Mặc dù báo cáo nghiên cứu tài liệu là bản tổng hợp các kết quả nghiên cứu trước đây, không có khối lượng công việc và kết quả nghiên cứu cá nhân, nhưng một báo cáo nghiên cứu hoàn hảo không chỉ có thể phản ánh tiến độ nghiên cứu khoa học chính hiện nay và động thái học thuật trong và ngoài nước mà còn chỉ rõ the current Các vấn đề khoa học cơ bản đang tồn tại. Điều này đòi hỏi trong quá trình viết báo cáo nghiên cứu văn học, dàn ý chính cần là nội dung nghiên cứu, khi liên quan đến vấn đề địa phương thì có thể liệt kê các quan điểm của các tài liệu tham khảo quan trọng.


Trong số đó, việc phát hiện và trình bày các vấn đề khoa học là vô cùng quan trọng, và các vấn đề khoa học nói chung bắt nguồn từ sáu khía cạnh sau:


(1) Phát hiện những vấn đề có giá trị từ thực tiễn trong sản xuất, đời sống, giảng dạy, v.v ...; (2) Những tranh chấp về đổi mới giữa các quan điểm và các trường phái khác nhau; (3) Những vấn đề mới nảy sinh từ các ngành, các lĩnh vực bên lề; (4) Phát hiện Có những khiếm khuyết hoặc mâu thuẫn trong chính lý thuyết; (5) Mâu thuẫn giữa quan sát hoặc hiện tượng thực nghiệm mới với lý thuyết hoặc quan điểm ban đầu được phát hiện; (6) Phương pháp, công nghệ và nghề thủ công hiện có không thể đáp ứng được sự phát triển và nhu cầu của xã hội.


1.3 Xác định chủ đề và nội dung nghiên cứu của luận văn.


Sau khi hoàn thành nghiên cứu tài liệu, trên cơ sở tổng kết một cách có hệ thống tiến độ nghiên cứu và những vấn đề còn tồn tại trong và ngoài nước, có thể xác định chủ đề của luận án đã soạn thảo sơ bộ, xây dựng nội dung nghiên cứu của luận án. Việc xây dựng nội dung nghiên cứu của luận án cần có tính hệ thống, giữa các chương phải có sự liên kết nhất định, nói chung có thể chia mối liên hệ này thành hai loại, một là đặc điểm tiến dần, tức là Chương sau là chương trước. Ví dụ, đối với sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành lưu vực có dầu, hoạt động chính là phân tích biến dạng cấu trúc và các đặc điểm tiến hóa của nó trong khu vực nghiên cứu, và bao gồm tác động kiểm soát của cấu trúc đối với sự tích tụ hydrocacbon. Nó liên quan đến địa chất bề mặt khảo sát, phân tích biên dạng địa chấn, biến dạng cấu trúc hình học, động học, phân tích động lực học, cấu trúc và kiểm soát và ảnh hưởng của vỉa; còn lại là mối quan hệ song song, nghĩa là, bằng cách liệt kê các khu vực khác nhau hoặc các khía cạnh khác nhau của biến dạng cấu trúc Để có được một thuộc tính chung nhất định, cho Ví dụ, đối với sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành phân tích lưu vực chứa dầu, nếu đề tài “Phân tích sự khác biệt của lưu vực nội địa ở trong và ngoài nước” là chủ đề của luận án thì nội dung nghiên cứu của luận án hầu hết liệt kê nội nước là các phương pháp chính.


1.4 Đặc điểm nghiên cứu và điểm đổi mới.


Đặc điểm nghiên cứu và điểm đổi mới là điểm hoàn thiện của luận án. Luận án cần có tính khái quát và tổng kết cao, bắt đầu từ bản thân vấn đề khoa học, tổng hợp chính xác những điểm khác biệt so với kết quả nghiên cứu trước đó, chỉ ra sự đổi mới của luận án. Nói chung không nên có quá nhiều điểm đổi mới, đối với sinh viên chưa tốt nghiệp chỉ có một điểm đổi mới, đối với sinh viên tốt nghiệp thạc sĩ có thể có hai điểm đổi mới, đối với sinh viên tốt nghiệp tiến sĩ có 2 ~ 4 điểm đổi mới là phù hợp.


1.5 Phương pháp nghiên cứu luận văn và tuyến kỹ thuật.


Kế hoạch nghiên cứu của luận án đề cập đến các phương pháp nghiên cứu liên quan đến nội dung nghiên cứu trên, ở các chuyên ngành khác nhau, các phương pháp tham gia có sự khác biệt lớn. nghiên cứu các vành đai cấu trúc, giải đoán cấu trúc địa chấn, biên soạn các bản đồ cấu trúc địa chất khác nhau, sản xuất và phân tích cấu trúc cân bằng, phân tích không phù hợp và ước tính bóc mòn, kiểm tra và phân tích theo trình tự thời gian kiến ​​tạo, v.v.


Tuyến kỹ thuật là việc sắp xếp các phương pháp nghiên cứu khác nhau theo một trình tự nhất định để có thể từng bước hoàn thiện các nội dung nghiên cứu khác nhau. Việc thiết kế tuyến kỹ thuật phải có tính hệ thống và logic, biểu hiện chung là một lưu đồ, thường bắt đầu từ phương pháp thu thập thông tin cơ bản, sau đó là các phương pháp nghiên cứu khác nhau và cuối cùng là mục tiêu nghiên cứu cuối cùng của luận án.


1.6 Hoạch định kết quả mong đợi.


Kết quả mong đợi là nội dung mang tính biểu tượng của luận văn, đồng thời nó cũng là biểu hiện của sự khác biệt giữa luận văn cuối cùng và kết quả nghiên cứu trước đó. . Nó cũng có thể là sự ươm mầm tài năng, giành được nhiều giải thưởng khác nhau, v.v. Trong quá trình lập kế hoạch kết quả nghiên cứu, không được lập kế hoạch quá nhiều cũng như không được thiết kế quá ít, phải phù hợp với nội dung nghiên cứu, nói chung một nội dung nghiên cứu có thể có từ 1 đến 2 kết quả như mong đợi.


1.7 Sắp xếp thời gian làm luận văn.


Việc sắp xếp thời gian làm giấy có hợp lý hay không ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ công việc giấy tờ chung và chất lượng của bản giấy cuối cùng. Hiện nay, thời gian làm luận văn ở các trường, chuyên ngành, sinh viên tốt nghiệp ở nước ta khá khác nhau, sinh viên tốt nghiệp có thể bắt đầu làm luận văn theo thời gian bắt đầu của trường mình, thời gian bảo vệ luận văn dự kiến ​​là kết thúc. Trong giai đoạn này, bố trí các công việc luận văn khác nhau, trong quá trình sắp xếp cần phù hợp với nội dung nghiên cứu trước đây, phương pháp kỹ thuật và lộ trình kỹ thuật, nói chung lấy hai tháng hoặc một quý làm đơn vị thời gian lập kế hoạch. công việc cần căn cứ vào điều kiện thực tế Tình hình mà điều chỉnh thời gian, nên không cần ghi rõ ngày tháng trong thời gian sắp xếp.


2 Điều kiện và đảm bảo


2.1 Đủ thời gian.


Đủ thời gian là điều kiện tiên quyết và đảm bảo để hoàn thành một báo cáo mở đầu luận văn và tổng quan tài liệu xuất sắc. Nói chung, việc mở luận văn và tổng quan tài liệu hầu hết là khi sinh viên tốt nghiệp có nhiều việc, ví dụ đối với sinh viên tốt nghiệp đại học thì hầu hết đều bắt đầu làm luận văn vào năm thứ 4 đại học, lúc này đã đa dạng rồi. hội chợ việc làm. Thường xuyên hơn, đây cũng là một giai đoạn quan trọng để chuẩn bị cho việc ôn tập các kỳ thi tuyển sinh sau đại học. Sinh viên tốt nghiệp thường phân tâm sức lực của họ trong việc chuẩn bị cho luận văn tốt nghiệp vì tìm việc làm hoặc luyện thi. Điều này đòi hỏi sinh viên tốt nghiệp phải xem xét các vấn đề liên quan đến luận văn tốt nghiệp của họ một cách nghiêm túc trong tư tưởng của họ, và càng nhiều càng tốt mà không ảnh hưởng đến những thứ khác, giành mọi thời gian có sẵn để hoàn thành các nhiệm vụ liên quan đến luận án.


2.2 Các phương pháp hiệu quả.


Như có câu: “Thói mài dao, không biết chặt củi” Nếu có một phương pháp làm việc thiết thực và hiệu quả sẽ giúp cho công việc mở đầu luận văn và tổng quan tài liệu trở nên hiệu quả hơn. việc học thông thường. Việc học thông thường chủ yếu là sách giáo khoa, có lời giải của thầy cô, bài tập sau giờ lên lớp,… và cuối cùng kết thúc bằng một bài kiểm tra. và người hướng dẫn chưa có kế hoạch nghiên cứu cụ thể, sinh viên tốt nghiệp cần tích cực phát huy tính chủ quan của bản thân, tận dụng hết kiến ​​thức chuyên môn và khả năng làm việc của mình, đồng thời thiết kế và lập kế hoạch thực hiện luận văn một cách toàn diện.


2.3 Sự hướng dẫn của giáo viên.


Người hướng dẫn luận văn chủ yếu đóng vai trò tư vấn, hướng dẫn khi sinh viên hoàn thành báo cáo mở luận văn và tổng quan tài liệu, có thể cung cấp thông tin cơ bản liên quan và giải thích về phương pháp nghiên cứu cơ bản, không được tham gia quá nhiều, nếu không sẽ rất nghiêm trọng. việc thực hiện các năng lực cá nhân của sinh viên tốt nghiệp.


2.4 Giám sát và quản lý các phòng ban, trường học.


Sự giám sát của các phòng ban và trường học đề cập đến việc thiết lập một số hệ thống đánh giá cho các báo cáo mở khóa luận văn của sinh viên tốt nghiệp và đánh giá tài liệu, chẳng hạn như tổ chức các giáo viên có liên quan để thành lập nhóm bảo vệ, và kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất tiến độ luận án của sinh viên tốt nghiệp Hoặc kiểm tra tại chỗ, và tiến hành một số giám sát có mục tiêu đối với sinh viên tốt nghiệp có tiến độ chậm hơn và chất lượng kém hơn.Chúc các bạn đọc tin wap bong da vui vẻ!

Original text