wap bong da

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 17/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về wap bong da

bong da7m

Với thực trạng giảng dạy và đặc điểm của môn học thiết kế địa chấn kết cấu công trình đối với chuyên ngành công trình dân dụng, kết hợp với giảng dạy kinh nghiệm thực tế, tìm hiểu việc sử dụng các biện pháp như tăng cường kết nối giữa các khóa học, phân tích hệ thống các thiệt hại do động đất, so sánh thiết kế địa chấn phương pháp của các quốc gia khác nhau, và tăng cường liên kết thực hành, và thúc đẩy các khái niệm cơ bản như Phương pháp giảng dạy hàng đầu nâng cao tính hệ thống của kiến ​​thức chương trình học của sinh viên, hiểu sâu hơn kiến ​​thức chuyên môn của sinh viên và cải thiện chất lượng giảng dạy của khóa học thiết kế địa chấn kết cấu tòa nhà .


Từ khóa:


Thiết kế kết cấu địa chấn; phương pháp giảng dạy; kết nối chương trình giảng dạy; phân tích thiệt hại do địa chấn


Số phân loại thư viện Trung Quốc: TU3521; Mã đánh dấu tài liệu G6420: Số bài báo:


10052909 (2018) 02008004


Trung Quốc là quốc gia dễ xảy ra động đất. Giảm thảm họa động đất và bảo vệ cuộc sống của người dân đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo phát triển kinh tế, xã hội và cuộc sống của người dân. Trong đó, khả năng chống động đất và giảm chấn của các công trình xây dựng là những phương tiện kỹ thuật hiệu quả để giảm thiểu thảm họa động đất.Thiết kế chống động đất của kết cấu công trình là một trong những khóa học chuyên nghiệp của chuyên ngành xây dựng dân dụng, là một khóa học rất lý thuyết và thực hành dựa trên điều tra thiệt hại do địa chấn.[1]Khóa học này đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức về chống địa chấn, hiểu các khái niệm về chống địa chấn và thành thạo các chuyên gia thiết kế chống địa chấn.


Động đất có độ không chắc chắn mạnh, phản ứng địa chấn cấu trúc phi tuyến và tác động địa chấn là đặc điểm của tải trọng động. Do đó, so với các khóa học kỹ thuật dân dụng khác, lý thuyết của khóa học thiết kế địa chấn kết cấu chưa đủ hệ thống và thuần thục, và hiệu quả giảng dạy thực tế của khóa học dành cho sinh viên thiết kế địa chấn. Quá trình này không có tay nghề cao, khái niệm thiết kế địa chấn không được nắm vững và kiến ​​thức địa chấn không thể sử dụng một cách linh hoạt.Về cải cách chương trình giảng dạy thiết kế địa chấn của các công trình, Viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân đề xuất rằng việc cải cách giảng dạy cần tuân thủ sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, gắn liền giảng dạy và nghiên cứu khoa học, tăng cường xây dựng đội ngũ giảng viên, trả lương. chú ý đến các phương pháp giảng dạy tương tác và truyền cảm hứng, và thiết lập một cơ chế đánh giá dài hạn Đề xuất[2].Đại học Tongji đã đề xuất việc hình thành một khái niệm giảng dạy với lý thuyết phổ phản ứng và thiết kế khái niệm làm đường chính, đồng thời nêu bật tầm quan trọng của khả năng biến dạng kết cấu. đã được thảo luận. Điểm giảng dạy[3].Đại học Hồ Nam đề xuất rằng các sinh viên chuyên ngành xây dựng dân dụng nên theo ý tưởng "công trình dân dụng lớn", mở rộng khóa học thiết kế địa chấn kết cấu tòa nhà thành khóa học thiết kế địa chấn kết cấu, đồng thời đưa ra những điều chỉnh và đề xuất cải cách trong việc xây dựng sách giáo khoa và giảng dạy khóa học.[4].Đại học Vũ Hán đề xuất


Sắp xếp nội dung dạy học một cách hợp lý, chú trọng suy luận lý thuyết, kết hợp dạy học theo định mức, chú trọng gợi ý dạy học thực hành.[5].Có thể thấy, việc tích hợp “giảng dạy, học tập và nghiên cứu”, kết hợp chặt chẽ giữa giảng dạy và nghiên cứu khoa học, kết hợp giảng dạy môn học và giảng dạy thực hành là cách hiểu chung của việc giảng dạy thiết kế địa chấn công trình. Đồng thời huy động tối đa sự chủ động, nhiệt tình của học sinh, nhằm đạt được mục tiêu giáo dục là ươm mầm những nhân tài có phẩm chất toàn diện để xây dựng các địa danh kháng chiến.[6].


Trong quá trình thực hiện giảng dạy môn học này, tác giả kết luận rằng quá trình giảng dạy môn học này cần chủ yếu nhấn mạnh các khái niệm cơ bản, lý thuyết cơ bản và bề rộng của hệ thống kiến ​​thức theo đặc điểm tư duy và tình hình học tập của học sinh. chuyên ngành này. Mối liên hệ giữa hai phương pháp này, để học sinh có thể hệ thống lại kiến ​​thức về khả năng chống động đất.


1. Hiện trạng của khóa học về thiết kế địa chấn của kết cấu công trình


Trong giảng dạy đại học bốn năm về kỹ thuật dân dụng, khóa học thiết kế địa chấn của kết cấu tòa nhà thường được bố trí vào học kỳ thứ sáu hoặc học kỳ thứ bảy, thường là 32 giờ học. Khóa học này không chỉ yêu cầu sinh viên có nền tảng tốt về toán học (phương trình vi phân, lý thuyết xác suất), cơ học (cơ học vật liệu, cơ học kết cấu) và động lực học (một bậc tự do, phân tích động lực học kết cấu nhiều bậc tự do), mà còn đòi hỏi học viên phải làm quen với vật liệu xây dựng (Kiến thức môn học chuyên nghiệp về xây, bê tông, thép), móng, kết cấu xây, kết cấu bê tông và kết cấu thép. Làm thế nào để sử dụng những kiến ​​thức này một cách toàn diện, hiểu và nắm vững lý thuyết và phương pháp thiết kế địa chấn là chìa khóa của khóa học.


Các sách giáo khoa về thiết kế địa chấn của các cấu trúc xây dựng thường chứa một số lượng lớn các mã thiết kế địa chấn của Trung Quốc[7]Các mệnh đề, công thức và bảng của, các mệnh đề liên quan đến nhiều hệ số điều chỉnh và các biện pháp kết cấu địa chấn, nội dung tương đối nhàm chán và tính đều đặn không mạnh mẽ. Ngoài ra, do sự liên kết giữa khóa học thiết kế địa chấn kết cấu tòa nhà và các khóa học khác, việc kiểm tra hiệu quả giảng dạy cần liên quan đến nhiều kiến ​​thức của các khóa học khác. mức độ nắm bắt kiến ​​thức liên quan của học sinh có ảnh hưởng đến hiệu quả giảng dạy môn học.


Nhìn chung, thiết kế địa chấn của kết cấu công trình có các đặc điểm sau: khó về mặt lý thuyết, kiến ​​thức rộng, tính toàn diện mạnh và ít giảng dạy thực hành.


2. Khám phá các phương pháp giảng dạy về thiết kế địa chấn của kết cấu công trình


(1) Tăng cường kết nối giữa các khóa học, mở rộng chiều sâu và bề rộng của kiến ​​thức và khả năng


Thiết kế địa chấn kết cấu là một khóa học chuyên nghiệp lấy động lực học kết cấu làm cơ sở lý thuyết chính cho sinh viên đại học ngành xây dựng dân dụng. Các khóa học cơ bản chuyên nghiệp tiền thân của nó bao gồm cơ học lý thuyết, cơ học vật liệu, cơ học kết cấu, nguyên lý thiết kế kết cấu bê tông và các nguyên tắc cơ bản và thiết kế kết cấu thép. Chúng chủ yếu dựa trên phân tích tĩnh và thiết kế kết cấu, rất khác với phân tích động của kết cấu, và phương pháp thiết kế tĩnh tương đương vẫn chủ yếu được sử dụng trong thực hành thiết kế địa chấn công trình. Vì vậy, điều đặc biệt quan trọng là phải nhấn mạnh mối liên hệ và sự khác biệt giữa khóa học thiết kế địa chấn kết cấu và khóa học cơ bản chuyên nghiệp trước đó.


Nhiệm vụ cơ bản của thiết kế địa chấn kết cấu là xác định tác động địa chấn hoàn toàn giống với quy trình thiết kế kết cấu bê tông và thép, tương đương với tải trọng bất lợi nhất của thiết kế kết cấu. Lý thuyết phổ ứng phó là khái niệm cốt lõi trong thiết kế địa chấn công trình. Mục đích của nó là xác định tác động địa chấn của cấu trúc. Đồng thời, lý thuyết phổ phản ứng là mối liên hệ giữa phân tích động cấu trúc và phân tích tĩnh tương đương (như trong Hình 1) .Sự khác biệt quan trọng trong khóa học. Do đó, người hướng dẫn không chỉ phải giải thích các khái niệm cơ bản của lý thuyết phổ phản ứng mà còn phải giải thích rõ ràng cách chuyển lý thuyết phổ phản ứng từ phân tích động cấu trúc sang phân tích tĩnh tương đương.


Đường cong phổ phản ứng của một bản ghi lịch sử thời gian chuyển động trên mặt đất trực tiếp thu được thông qua phân tích lịch sử thời gian động của một cấu trúc bậc tự do. Phổ thiết kế trong đặc điểm kỹ thuật thu được bằng cách tính toán thống kê đường cong phổ phản ứng gia tốc của một số lượng lớn ghi lại lịch sử thời gian chuyển động trên mặt đất và làm mượt nó bằng kinh nghiệm. Do đó, lực phục hồi tối đa của kết cấu một bậc tự do trong khoảng thời gian tham chiếu thiết kế có thể được tính gần đúng bằng phổ thiết kế trong mã và lực được tác dụng như một tải trọng bên lên hạt của một bậc- cấu trúc tự do cho thiết kế, hoàn thành việc chuyển đổi phân tích động kết cấu sang Quy trình phân tích tĩnh tương đương.


Phổ thiết kế trong mã về cơ bản được sử dụng để dự đoán tác động động đất mà kết cấu có thể phải chịu trong thời gian tham khảo thiết kế. cũng được sử dụng để xác định kết cấu trong thiết kế Tải trọng bất lợi nhất trong thời kỳ tham chiếu được phân biệt bởi tải trọng tĩnh và tải trọng sống, và tác động của động đất là tải trọng động. Do đó, tập tải có thể được sử dụng như một cầu nối và liên kết giữa các khóa học này. Lý thuyết phổ phản ứng có thể được giảng dạy bằng cách thu tải như là điểm kết nối kiến ​​thức giữa các khóa học. Ở một mức độ nhất định, nó có thể mở rộng kiến ​​thức của học sinh. và khả năng, và tăng cường đào tạo kiến ​​thức và hiểu biết của học sinh giữa các khóa học. Sự kết nối nội bộ về năng lực và phẩm chất, v.v., gắn kết các khóa học khác nhau thành một tổng thể liên kết chặt chẽ.


(2) Chú ý đến việc phân tích có hệ thống các thiệt hại do động đất và kết hợp các điểm và bề mặt để tạo thành một hệ thống kiến ​​thức


Động đất mang lại thảm họa cho nhân loại, nhưng cũng mang lại những dữ liệu địa chấn có giá trị cho nhân loại. Lý thuyết thiết kế địa chấn được phát triển trên cơ sở một lượng lớn kinh nghiệm và bài học thực tế. Hầu hết mọi trận động đất lớn đã trải qua sẽ cho thấy điều gì đó chưa được thể hiện hoặc có giá trị. hư hỏng, lý thuyết thiết kế địa chấn sẽ được phát triển tương ứng. Do tính ngẫu nhiên của động đất và tính phi tuyến hysteretic của phản ứng địa chấn của các cấu trúc, sau một thế kỷ phát triển, lý thuyết thiết kế địa chấn vẫn chưa hình thành một lý thuyết thuần thục về hệ thống. Không thể giải thích chính xác các thiệt hại do địa chấn của kết cấu, đặc biệt là kết cấu xây và kết cấu bê tông cốt thép. Vì vậy, kinh nghiệm trưởng thành về thiệt hại do động đất trong lịch sử là đặc biệt có giá trị. Tìm hiểu lịch sử phát triển của lý thuyết thiết kế địa chấn sẽ giúp sinh viên hiểu sâu hơn về lý thuyết địa chấn và mở rộng kiến ​​thức cho sinh viên.


Ví dụ, trong trận động đất 8,0 độ ở Vấn Xuyên năm 2008 và trận động đất 71 độ ở Yushu năm 2010, các tòa nhà trường học ở các trường cấp 1 và cấp 2 bị hư hại nghiêm trọng, nhiều học sinh cấp 1 và cấp 2 bị thương và thiệt mạng. Theo số liệu điều tra về trận động đất Yushu năm 2010, các tòa nhà cấp 1 và cấp 2 là những loại tòa nhà bị thiệt hại nặng nề nhất trong số tất cả các tòa nhà được khảo sát. 76% trong số đó bị hư hại và sụp đổ nghiêm trọng, và 21% trong số đó bị sập. Hiện tượng sát thương động đất của các công trình trường khung bê tông cốt thép trong trận động đất ở Vấn Xuyên là: chấn thương do chấn của cột khung rõ ràng là nghiêm trọng hơn của dầm khung, không tuân theo nguyên tắc “cột chắc, dầm yếu” trong khung chung. kết cấu, và hư hỏng của đỉnh cột dưới cùng của kết cấu nghiêm trọng hơn chân cột. Thông qua các bức ảnh về thiệt hại do trận động đất và kết quả phân tích mô phỏng số, thiệt hại của trận động đất đã được giải thích một cách có hệ thống, đồng thời chỉ ra nguyên nhân và giải pháp của thiệt hại do động đất gây ra: các tiêu chuẩn kiên cố của các công trình trường học phải được cải thiện và các biện pháp chống địa chấn của “Cột mạnh và dầm yếu” phải được đào sâu để tạo điểm kiến ​​thức cho học sinh “Tác động nổ” cho phép học sinh nắm được kiến ​​thức chịu động đất từ ​​phân tích thiệt hại do địa chấn và nắm chắc khái niệm về thiết kế địa chấn của kết cấu.


(3) So sánh các phương pháp thiết kế chống địa chấn của các quốc gia khác nhau và củng cố các ý tưởng thiết kế chống địa chấn


Bộ luật địa chấn của Trung Quốc áp dụng phương pháp thiết kế hai giai đoạn để đạt được ba mục tiêu công sự cơ bản là "động đất nhỏ không tồi, động đất vừa phải có thể sửa chữa, động đất lớn không bị sập". Hầu hết các cấu trúc chỉ cần thiết kế trong đầu. giai đoạn động đất nhỏ Tác động địa chấn được sử dụng để kiểm tra khả năng chịu lực của mặt cắt và chuyển vị giữa các lớp đàn hồi; các yêu cầu về tính năng của cấp thứ hai và thứ ba được thực hiện thông qua các biện pháp chống địa chấn. Luật Tiêu chuẩn Xây dựng của Nhật Bản quy định hai cấp độ thiết kế địa chấn. Cấp độ thứ nhất tương đương với cấp độ động đất trung bình của Trung Quốc và độ bền đàn hồi của kết cấu được kiểm tra theo ứng suất cho phép; cấp độ thứ hai tương đương với cấp độ động đất lớn của Trung Quốc, đối với biến dạng lớp xen cấu trúc, Giới hạn lực cắt lớp, tỷ lệ độ cứng và tính toán kiểm tra độ lệch tâm. Bộ luật thiết kế địa chấn của Hoa Kỳ thực hiện tính toán sức chịu tải địa chấn và biến dạng của kết cấu theo động đất thiết kế (tương đương với cấp động đất trung bình của Trung Quốc), và lựa chọn các cấp độ dẻo khác nhau của kết cấu để đáp ứng các yêu cầu của tương ứng. tiêu chuẩn chống thấm, và sử dụng hệ số điều chỉnh phản ứng kết cấu R để chuyển đổi Giảm độ đàn hồi và tác động địa chấn, để xem xét khả năng biến dạng đàn hồi-dẻo của kết cấu để giảm phổ phản ứng đàn hồi.


Thông qua so sánh ngang về sự giống và khác nhau của các phương pháp thiết kế địa chấn ở Trung Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ, các khái niệm cốt lõi của thiết kế địa chấn và các đặc điểm của phương pháp thiết kế địa chấn của Trung Quốc được làm nổi bật. Việc thực hiện các mục tiêu địa chấn ở cấp độ thứ hai và thứ ba của Trung Quốc thuộc về thiết kế định tính. Mặc dù quy trình tính toán được đơn giản hóa và khó khăn khi sử dụng các phương pháp thiết kế có vẻ giảm, nhưng nó đòi hỏi sự hiểu biết sâu hơn và thông thạo. Cấp độ thứ hai và thứ ba phải được nhấn mạnh. Đây là ưu tiên hàng đầu của thiết kế chống động đất của kết cấu và là phương tiện quan trọng để bảo vệ an toàn địa chấn của kết cấu. So sánh các phương pháp thiết kế địa chấn của các quốc gia khác nhau có thể giúp sinh viên hiểu và nắm vững những điểm chính của thiết kế địa chấn, đồng thời hiểu rõ hơn và sử dụng các phương pháp thiết kế địa chấn của Trung Quốc. Thiết kế chống động đất của kết cấu tòa nhà cần thích ứng và thích ứng một cách tinh tế với thiên nhiên, phát huy hết khả năng biến dạng dẻo và tiêu hao năng lượng của hệ thống kết cấu và các bộ phận chính, đây là phương tiện hữu hiệu nhất để giảm thiểu thiệt hại do thảm họa động đất gây ra.


(4) Tăng cường giảng dạy thực tế và trải nghiệm kiến ​​thức về khả năng chống chịu động đất một cách toàn diện


Sự hiểu biết của học sinh về động đất chủ yếu thông qua sách giáo khoa và dạy học PPT, kênh truyền hình tương đối đơn giản, phương pháp giảng dạy cần tận dụng tối đa nguồn tài nguyên mạng và tài nguyên phòng thí nghiệm. Trước tiên, cho học sinh xem video động đất để tạo ra tác động trực quan, chẳng hạn như xem clip "Thảm họa cuối cùng · Động đất" do National Geographic Channel sản xuất, để cảm nhận tác động của trận động đất đối với trái đất, đất đai, cấu trúc và các đồ vật trong nhà ; xem bàn rung E-Defense của Nhật Bản video kiểm tra toàn bộ cấu trúc, quan sát kỹ độ rung, biến dạng và hư hỏng của cấu trúc dưới tác động của động đất. Sau đó, sử dụng bàn rung mô phỏng địa chấn trong phòng thí nghiệm để mô phỏng lại quá trình động đất một cách chân thực, để học sinh có thể cảm nhận trận động đất như thể họ đang ở hiện trường, đồng thời cho học sinh xem bài kiểm tra lực đẩy tĩnh của kết cấu hoặc bộ phận kết cấu và hiểu tình hình cơ bản của việc kiểm tra kết cấu chống động đất. Thông qua các phương pháp trên, học sinh có thể hiểu đầy đủ về động đất và hiểu được thiệt hại của các công trình dưới động đất, đồng thời nâng cao sự hứng thú và tò mò của học sinh đối với kiến ​​thức về động đất, để các em tìm hiểu kiến ​​thức về động đất trên lớp bằng các câu hỏi.


3. Kết luận


Hiện nay chưa có một hệ thống giáo trình và giáo trình giảng dạy thống nhất về thiết kế địa chấn của các công trình xây dựng, nhưng vấn đề về khả năng chịu động đất của kết cấu ngày càng thu hút được nhiều sự quan tâm. Bài viết tóm tắt một số phương pháp và kinh nghiệm giảng dạy, sẽ tiếp tục khám phá và cải tiến trong thực tế giảng dạy trong tương lai. Nói chung, khóa học cần chú trọng sự liên kết với các khóa học khác, nhấn mạnh trải nghiệm thảm họa động đất và mối liên hệ của nó với các điểm kiến ​​thức khác nhau, và hiểu rõ từng quốc gia. Phương pháp thiết kế địa chấn có thể được sử dụng một cách linh hoạt. Vì vậy, khóa học cần tiếp tục ủng hộ quan điểm giảng dạy "chủ yếu dựa trên các khái niệm cơ bản", với lý thuyết phổ phản ứng và độ dẻo thành phần là đường chính, và thực hiện giảng dạy trên lớp thông qua việc kết hợp các điểm và mặt của phân tích thiệt hại do động đất, truyền cảm hứng học sinh suy nghĩ nhiều hơn và kích thích tính tò mò của học sinh trong học tập, Nâng cao lòng hăng say học tập, nhằm mục đích nâng cao chất lượng dạy học.


Tác giả: Wang JianChúc các bạn đọc tin wap bong da vui vẻ!

Original text