vtv6 bong da

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 24/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về vtv6 bong da

nhan dinh bong da cua chuyen gia

【Tóm tắt】 Trong thời đại Internet, sự tiến bộ và phổ biến của công nghệ thông tin không chỉ thay đổi đời sống xã hội và phương pháp làm việc, mà còn thay đổi mô hình giáo dục và giảng dạy. Thời đại thông tin đòi hỏi người giáo viên phải có năng lực xử lý thông tin, có khả năng sử dụng công nghệ thông tin để đổi mới phương pháp dạy học, nhận thức được sự chuyển đổi của mô hình dạy học truyền thống. Trong dạy học dựa trên thông tin, giáo viên cần có khả năng sử dụng các phương tiện kỹ thuật để thu thập thông tin một cách sâu rộng, xử lý thông tin và đưa thông tin đến học sinh một cách hiệu quả, sử dụng công nghệ thông tin như một phương tiện để nâng cao hơn nữa chất lượng dạy học. Khả năng tin học hóa toàn diện của giáo viên dạy nghề trung cấp chủ yếu đề cập đến khả năng chuyển tải, khả năng đánh giá và khả năng cộng tác trong dạy học tin học. Việc trau dồi những năng lực toàn diện này có ý nghĩa to lớn đối với việc giáo dục và giảng dạy của giáo viên.

[Từ khóa]giáo viên dạy nghề trung học; khả năng thông tin

1. Tầm quan trọng và tính cấp thiết của việc trau dồi khả năng tin học toàn diện của giáo viên dạy nghề trung học

(1) Tầm quan trọng của việc trau dồi khả năng tin học toàn diện của giáo viên dạy nghề trung học

Thứ nhất, việc trau dồi khả năng tin học hóa toàn diện của giáo viên dạy nghề là khâu then chốt để giáo viên tự bồi dưỡng và nâng cao trình độ. Việc trau dồi khả năng thông tin toàn diện của giáo viên dạy nghề là hữu ích để nâng cao năng lực giảng dạy của giáo viên, nâng cao cấu trúc kiến ​​thức của giáo viên và giúp giáo viên tự hoàn thiện hơn.

Thứ hai, việc trau dồi khả năng tin học toàn diện của giáo viên trung cấp nghề góp phần nâng cao chất lượng dạy học. Khả năng thông tin hóa toàn diện chủ yếu đề cập đến khả năng thu thập thông tin, xử lý thông tin và xử lý thông tin bằng công nghệ thông tin. Bằng cách sử dụng khả năng này, giáo viên không chỉ có thể làm phong phú nội dung giảng dạy, nâng cao cấu trúc và hệ thống kiến ​​thức mà còn cho phép học sinh tiếp thu nhiều kiến ​​thức hơn trong thời gian hạn chế trên lớp và sử dụng các phương tiện kỹ thuật để hiển thị các kiến ​​thức phức tạp một cách trực quan hơn. Điều này đóng vai trò quan trọng vai trò nâng cao chất lượng dạy học.

Thứ ba, việc trau dồi khả năng tin học hóa toàn diện của giáo viên trung cấp nghề giúp thúc đẩy việc thay đổi phương pháp dạy học. Theo phương pháp dạy học truyền thống, nguồn tài liệu hiện có hạn chế, dạy học chủ yếu dựa vào bảng đen, tuy nhiên sau khi sử dụng công nghệ thông tin, phương pháp dạy học của giáo viên đã có những thay đổi lớn giúp nâng cao hiệu quả dạy học.

(2) Tính cấp thiết của việc đào tạo năng lực tin học hóa toàn diện của giáo viên trung cấp nghề

Ngày nay, công nghệ thông tin đã được tích hợp vào giảng dạy trong các lớp học ở các cấp học, dần thay thế mô hình giảng dạy truyền thống và trở thành một biểu tượng quan trọng của nền giáo dục hiện đại. Để thích ứng với sự chuyển đổi mô hình giáo dục, GVCN cần trau dồi năng lực tin học hóa toàn diện, chỉ theo quan niệm dạy học hiện đại, sử dụng toàn diện năng lực tin học hóa để tích hợp các nguồn lực giáo dục thì họ mới có thể đạt được mục tiêu phát triển giáo dục. Đồng thời, trong bối cảnh ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng sâu rộng, việc trau dồi khả năng toàn diện về công nghệ thông tin cho giáo viên TCCN sẽ giúp giáo viên kiểm soát lớp học tốt hơn và thực hiện chuyển đổi mô hình lớp học.

Trong thời đại Internet, thông tin có thể lan truyền và phát triển nhanh hơn thông qua các phương tiện mạng, tuy nhiên vẫn có những hiện tượng như quá tải thông tin, chất lượng thông tin không đồng đều, thậm chí thông tin sai lệch. Về vấn đề này, giáo viên dạy nghề trung học cần tăng cường khả năng thông tin toàn diện, lọc ra những thông tin có giá trị và nâng cao hiệu quả lớp học.

2. Những bất cập trong việc nâng cao năng lực tin học cho giáo viên dạy nghề trung cấp

Nâng cao năng lực tin học của giáo viên dạy nghề trung học không chỉ là yêu cầu tất yếu của sự phát triển giáo dục mà còn là nhu cầu phát triển của chính giáo viên. Thực tế, việc xây dựng tin học hóa dạy học hiện nay đang trong thời kỳ quá độ, phương thức dạy học truyền thống và phương thức dạy học hiện đại luân phiên cùng tồn tại, giáo viên còn một số tồn tại trong việc nâng cao năng lực tin học.

(1) Nhận thức chưa đầy đủ về nâng cao năng lực thông tin hóa và thiếu sự tham gia tích cực

Giáo viên dạy nghề chưa có nhận thức sâu sắc về nâng cao năng lực tin học, theo như các giáo viên thì họ thường nghĩ rằng nâng cao năng lực tin học chủ yếu là khả năng sử dụng công nghệ thông tin, chỉ cần họ có thể sử dụng công nghệ đa phương tiện thì cách hiểu này đơn phương tóm tắt Thực tế, ứng dụng đa phương tiện để nâng cao năng lực tin học hóa chỉ là một phần của nâng cao năng lực tin học hóa. Trong việc xây dựng năng lực tin học hóa, làm thế nào để xử lý và xử lý thông tin tốt hơn là một trong những nội dung quan trọng.

Theo quan điểm của nhà trường, nó không nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực tin học hóa của giáo viên. Nhà trường chưa trau dồi việc nâng cao năng lực tin học cho giáo viên THCS, cũng như chưa có quy định thống nhất cho việc nâng cao năng lực tin học. cá nhân giáo viên. Trong quá trình này, giáo viên không chủ động tham gia nhưng khi phải sử dụng công nghệ thông tin khi xử lý các vấn đề dạy học, họ sẽ tăng cường nâng cao năng lực tin học cho chính mình.

(2) Nâng cao năng lực thông tin hóa thiếu các tiêu chuẩn tương ứng và thực hành không được tiêu chuẩn hóa

Việc nâng cao năng lực sử dụng tin học cho giáo viên dạy nghề trung học đòi hỏi bản thân giáo viên phải tích cực tham gia, đồng thời cần có các tiêu chuẩn hệ thống liên quan để hướng dẫn giáo viên xây dựng năng lực tin học, đảm bảo cho việc nâng cao năng lực tin học của giáo viên dạy nghề trung cấp có thể được chuẩn hóa và chính thức hóa ở góc độ vĩ mô. Trên thực tế, nước ta hiện nay chưa có tiêu chuẩn đặc biệt về nâng cao năng lực tin học cho giáo viên dạy nghề trung cấp. Trong công tác đào tạo, nâng cao năng lực tin học cho một số giáo viên trung cấp, các trường thường làm theo kinh nghiệm, mô hình đào tạo trước đây nên phần lớn việc đào tạo giáo viên trung cấp còn giống nhau, thiếu đổi mới, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của thời đại thông tin. Theo kịp với thời đại. Khi không có hướng dẫn chuẩn, giáo viên dạy nghề trung cấp thiếu kiến ​​thức về nâng cao năng lực tin học hóa và không biết liệu năng lực của mình có đáp ứng được nhu cầu dạy học hay không và có đáp ứng được nhu cầu dạy học tin học hay không.

Giáo viên có nhiều cách khác nhau để sử dụng khả năng tin học theo sở thích riêng của họ. Đây là vấn đề nan giải hiện nay của giáo viên trong việc xây dựng tin học, và nguyên nhân của vấn đề này là do thiếu chuẩn hóa. Do chưa có hướng dẫn chuẩn hóa nên giáo viên thiên về tăng cường nâng cao năng lực tin học hóa theo nhu cầu của bản thân, trong thực tế sử dụng chưa thực hiện đúng các yêu cầu vận hành công nghệ tin học, một số giáo viên còn tham gia các cuộc thi dạy học tin học. trau dồi khả năng thông tin hóa.

(3) Nguồn cung cấp giáo dục trường học không đủ và hệ thống đánh giá giáo viên không hoàn hảo

Việc nâng cao năng lực tin học cho giáo viên dạy nghề trung học đòi hỏi các trường phải cung cấp các nguồn lực giáo dục, do không có cơ sở hạ tầng bên ngoài nên giáo viên không thể tăng cường sử dụng công nghệ thông tin, tuy nhiên do nhận thức và nguồn lực của cán bộ quản lý nhà trường nên một số trường không cung cấp cho giáo viên nền tảng Cơ sở phần mềm. Một số phần cứng dạy học tin học của trường thiếu cán bộ quản lý kỹ thuật chuyên nghiệp, một số thiết bị sử dụng lâu ngày có vấn đề nhưng không được sửa chữa kịp thời gây ra sự cố trong giảng dạy bình thường. Các trường có thế mạnh tài chính khác nhau và đầu tư cho giáo dục khác nhau, một số trường chưa xây dựng thư viện số hoặc mua các nguồn tài liệu dạy học số, xét từ góc độ toàn bộ giáo dục nghề nghiệp THCS, các trường có mức độ xây dựng và hỗ trợ thông tin khác nhau. Một số trường cao đẳng nghề có mức độ rất phong phú. Nguồn lực giảng dạy tin học hóa, nhưng một số trường cao đẳng và đại học lại thiếu nguồn lực giảng dạy tin học hóa trầm trọng.

Ngoài việc cung cấp không đủ nguồn lực và các điều kiện khắt khe khác, hệ thống đánh giá giáo viên của một số trường học không tuân thủ các yêu cầu về nâng cao năng lực thông tin hóa và không có tiêu chuẩn đánh giá năng lực thông tin hóa trong các hệ thống liên quan. Đánh giá từ các tiêu chuẩn đánh giá của trường, hiệu suất giảng dạy của giáo viên chiếm trọng lượng lớn hơn. Hiệu suất giảng dạy xuất sắc đồng nghĩa với khả năng giảng dạy xuất sắc. Mối quan hệ đơn giản và tương đương này bỏ qua sự phức tạp của việc xây dựng năng lực thông tin hóa của giáo viên.

3. Chiến lược đào tạo năng lực ứng dụng tin học cho giáo viên trung cấp nghề

(1) Thay đổi quan niệm của giáo viên và tăng cường đào tạo năng lực ứng dụng và thực hành tin học của giáo viên

Trong quá trình trau dồi khả năng tin học của giáo viên dạy nghề, trước hết cần thay đổi quan niệm về giáo viên. Trong một số khái niệm về giáo viên dạy nghề trung học, khả năng ứng dụng tin học của giáo viên chủ yếu là mức độ làm chủ công nghệ hời hợt. Khái niệm này chỉ nắm được một phần của hình thành năng lực mà bỏ qua phần quan trọng nhất, đó là khả năng nắm bắt thông tin. Và sức mạnh xử lý. Giáo viên dạy nghề trung học nên thay đổi quan niệm của mình, bắt đầu từ khả năng thông tin hóa dạy học chuyển đổi, khả năng đánh giá và khả năng ứng dụng toàn diện vào dạy học, và tập trung vào việc trau dồi những năng lực này và áp dụng chúng vào giáo dục nghề nghiệp trung học. Sau khi chuyển đổi quan niệm về giáo viên, cần tăng cường giáo dục và đào tạo, xác định mục tiêu đào tạo và hình thức dạy tin học, giáo dục nghề nghiệp theo đặc điểm cá nhân của giáo viên dạy nghề trung học.

Từ góc độ mục tiêu đào tạo, mục tiêu đào tạo ngắn hạn là tạo điều kiện cho giáo viên dạy nghề phổ thông quan tâm đến dạy học tin học, hướng dẫn giáo viên sử dụng công nghệ tin học vào giảng dạy, nâng cao năng lực thông qua thực hành và tiếp tục đổi mới trong quá trình thực hành. . ý tưởng. Về hình thức đào tạo, cần nhấn mạnh các phương thức linh hoạt, đa dạng, tức là tùy theo đặc điểm riêng của giáo viên dạy nghề mà xây dựng các hình thức đào tạo tương ứng để giúp giáo viên dạy nghề trung cấp nắm vững năng lực công nghệ thông tin theo các mô đun khác nhau.

(2) Phong phú nguồn tài liệu giảng dạy và hoàn thiện hệ thống đánh giá giảng dạy

Là cơ sở chính để phát triển giáo viên, các trường học phải đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng năng lực thông tin hóa của giáo viên dạy nghề trung học, và các trường học nên cung cấp cơ sở hạ tầng và nguồn lực giảng dạy phong phú hơn. Các trường có thể thiết lập nền tảng mạng, tích hợp một cách có hệ thống các tài nguyên tương ứng và tải chúng lên nền tảng. Giáo viên dạy nghề THCS có thể tải các tài nguyên cần thiết trên nền tảng mạng để học tập. Mô hình chia sẻ này có thể thúc đẩy giáo viên dạy nghề trung học xây dựng khả năng tin học. Các giáo viên dạy nghề có thể thu được nhiều trường hợp xuất sắc hơn thông qua nền tảng và nhận được sự khai sáng từ các trường hợp thành công.

Tất nhiên, ngoài việc cung cấp tài nguyên giảng dạy, các trường cũng nên tăng cường cải tiến hệ thống đánh giá giảng dạy. Hệ thống đánh giá giảng dạy được định hướng vào sự phát triển của giáo viên dạy nghề trung học và có thể thay đổi hành vi của giáo viên. Hệ thống đánh giá giảng dạy nên coi khả năng thông tin hóa là một phần quan trọng của việc đánh giá. Việc đánh giá giáo viên do giáo viên và học sinh cùng thực hiện, khả năng thu thập thông tin, tích hợp và di chuyển thông tin của giáo viên được kiểm tra và cho điểm, điều này cuối cùng đã khơi dậy sự chú ý của giáo viên đối với việc xây dựng năng lực tin học.

(3) Tối ưu hóa môi trường đào tạo và xác định nội dung đào tạo

Việc nâng cao năng lực tin học của giáo viên dạy nghề cần được thực hiện trong một môi trường tốt, trước hết phải có môi trường vật chất cần thiết, giáo viên cần phát huy năng lực của mình thông qua thực tế, vì vậy các trường cần đào tạo trung cấp nghề. giáo viên có thiết bị phần cứng máy tính tương ứng. Ngoài ra, các trường cũng cần tạo môi trường giảng dạy dựa trên thông tin để khuyến khích giáo viên chủ động trau dồi năng lực dựa trên thông tin của bản thân. Khả năng thông tin hóa của giáo viên dạy nghề trung học chủ yếu đề cập đến khả năng tiếp thu, khả năng di chuyển và khả năng đổi mới của thông tin hóa. Những khả năng này có điểm nhấn riêng và có sự khác biệt trong đào tạo cụ thể. đến các giai đoạn khác nhau sẽ được giáo viên phát huy hết khả năng của mình.

Thứ tư, kết luận

Việc nâng cao năng lực tin học của giáo viên dạy nghề cần sự hợp tác của giáo viên và nhà trường, giáo viên là người chủ động trong việc nâng cao năng lực và cần thay đổi nhận thức, chú ý đến hành vi của họ trong thực tế. Các trường cao đẳng nghề cũng cần cung cấp một môi trường nhất định để giáo viên nâng cao năng lực thông tin hóa ở cấp độ vĩ mô, tạo ra một bầu không khí văn hóa để nâng cao năng lực thông tin hóa, sau đó thay đổi nhận thức của giáo viên, hướng dẫn hành vi của giáo viên từ lập kế hoạch hệ thống và chuyển đổi truyền thống của giáo viên Phương thức dạy học .

người giới thiệu:

[1]Liu Hongxing. Khả năng giảng dạy tin học của giáo viên trường cao đẳng nghề

Nghiên cứu sơ bộ về cải thiện sức mạnh[J]Giáo dục nhiệt độ (Phần 1), 2016, (01).

[2]Wang Yanli. Đào tạo khả năng giảng dạy tin học cho giáo viên dạy nghề trung học

Chiến lược hỗ trợ[J]Giáo dục Kỹ thuật và Dạy nghề, 2014, (32).

[3]Wang Wenjun, Wang Weijun. Khả năng giảng dạy thông tin của giáo viên

Lực lượng thực hành phân tích[J]Giáo dục Từ xa Hiện đại, 2012, (03).

[Bài báo này là thành tựu theo từng giai đoạn của dự án trọng điểm năm 2016 của Cơ quan Giáo dục Nghề nghiệp Trung Quốc "Nghiên cứu và Thực hành Giáo dục Nghề nghiệp" và tiểu dự án "Internet + Kỷ nguyên Phát triển Thông tin hóa Giáo dục Nghề nghiệp Trung học" (ZJY16034)]


Chúc các bạn đọc tin vtv6 bong da vui vẻ!

Original text