ve deo bong da

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 23/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về ve deo bong da

bong da24

Việc xây dựng các khu vườn trong bệnh viện là một phần quan trọng của sự phát triển xã hội, và việc xây dựng phủ xanh thêm rất nhiều sức sống cho thành phố. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, vấn đề sâu bệnh trong xây dựng vườn ngày càng trở nên nghiêm trọng, do đó các ngành có trách nhiệm liên quan cũng phải tích cực thực hiện các biện pháp phòng trừ sinh thái đối với sâu bệnh vườn đô thị để thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của xây dựng vườn sinh thái.

Từ khóa: vườn; sâu bệnh; kiểm soát sinh thái; chiến lược

Xây dựng đô thị mới thể hiện hết được sự phát triển của xã hội, vì vậy việc tăng cường xây dựng phủ xanh đô thị là vô cùng quan trọng. Ngày nay việc xây dựng sân vườn đang phải đối mặt với vấn đề sâu bệnh rất nghiêm trọng, vì vậy để xây dựng đô thị ngày càng phát triển thì vấn đề sâu bệnh hại vườn phải được giải quyết đúng đắn, do đó cần chủ động phát hiện để phòng trừ. sâu bệnh hại trong xây dựng vườn đồng thời với việc xây dựng đô thị cũng có thể đảm bảo cân bằng sinh thái và thực hiện sự phát triển hài hòa của con người và thiên nhiên.

1 Đặc điểm phòng trừ sâu bệnh hại cây vườn đô thị

Hệ sinh thái vườn có ảnh hưởng rất quan trọng đến việc xây dựng thành phố, nó khác với hệ sinh thái đất trồng trọt, hệ sinh thái đất trồng trọt không thể tự duy trì trạng thái sinh trưởng mà cần có nhân lực để duy trì, đồng thời hệ sinh thái vườn khác với hệ sinh thái rừng vì hệ sinh thái rừng Cấu trúc của hệ thống rất phong phú, có thể tự duy trì và phát triển. Trong xây dựng đô thị, vị trí của sinh thái vườn nằm giữa hệ sinh thái đất trồng trọt và hệ sinh thái rừng, vì nó không hoàn toàn dựa vào yếu tố con người để sinh tồn mà còn do mối quan hệ giữa các đô thị nên thảm thực vật trong xây dựng vườn mất dần đi. khả năng tự điều chỉnh.Có khả năng, dễ bị sâu bệnh xâm nhập và nâng cao chất lượng công trình vườn đảm bảo vai trò phủ xanh đô thị Kết hợp với những điều trên có thể biết rằng chỉ cần tìm hiểu nguyên nhân gây bệnh và sâu bệnh trong xây dựng vườn đô thị có thể đảm bảo sự phát triển lành mạnh của xây dựng vườn đô thị.

1.1 Các biện pháp đa dạng, khó phòng, chống

Dưới quá trình nghiên cứu của nhiều loại bệnh hại vườn và côn trùng gây hại, nguyên nhân gây ra mỗi loại bệnh và côn trùng gây hại trong xây dựng vườn là khác nhau, do bệnh hại vườn và côn trùng gây hại chủ yếu do yếu tố môi trường và con người gây ra nên hệ sinh thái vườn khó cân bằng. Môi trường, đặc điểm khác nhau, yếu tố sâu bệnh hại cũng khác nhau, có thể thấy sâu bệnh hại vườn công trình đô thị rất đa dạng, việc phòng trừ rất khó khăn.

1.2 Cơ cấu sâu bệnh hại phức tạp, có nhiều loại

Để xây dựng thành phố đẹp hơn, có nhiều kiểu xây dựng vườn nên sự sinh trưởng của nó sẽ có chu kỳ khác nhau, dễ sinh ra vi khí hậu, phá vỡ mối quan hệ giữa các hệ sinh thái, thúc đẩy sâu bệnh phát triển, và cũng có thể gây ra Đa dạng sâu bệnh.

1.3 Sâu bệnh dai dẳng

Trong xây dựng các khu vườn đô thị, sâu bệnh có khả năng phát triển cùng với cây trồng, vì trong xây dựng đô thị, thuốc thử hóa học là cần thiết để bảo vệ các loài gây hại vườn, nhưng đôi khi không những không thể ngăn ngừa và kiểm soát sâu bệnh mà còn có thể làm tăng khả năng tồn tại của bệnh. của sâu.

2 Biện pháp phòng, chống dịch bệnh cây vườn đô thị và côn trùng gây hại

2.1 Tăng cường đào tạo kỹ thuật cho người vận hành và nâng cao ý thức quản lý toàn diện, muốn phòng trừ sâu bệnh hại vườn kịp thời phải thực hiện những việc sau: Trước hết phải tập huấn kịp thời cho cán bộ phòng trừ sâu bệnh hại vườn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, lập phòng trừ đúng khái niệm sâu bệnh hại, hiểu biết và nắm vững kiến ​​thức phòng trừ sâu bệnh hại. Thứ hai, đảm bảo số lượng cán bộ và trang thiết bị kiểm dịch, kiểm soát chặt chẽ công tác phòng, chống, không ngừng mở rộng phạm vi khảo nghiệm, nâng cao chất lượng xét nghiệm, phòng trừ sâu bệnh từ nguồn. Nếu dịch bệnh, côn trùng gây hại xâm nhập cần tìm nguyên nhân kịp thời, chủ động phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng, đồng thời kiểm tra kịp thời từng công ty phủ xanh của thành phố và có hình thức giám sát chặt chẽ. Hệ thống nâng cao nhận thức của công ty về phủ xanh an toàn và nâng cao công tác phòng, chống dịch bệnh hại cây xanh và côn trùng gây hại của công ty, đồng thời giảm thiểu sự xuất hiện của các loại bệnh hại cây trồng và côn trùng gây hại do yếu tố con người gây ra. Thứ ba, cần tăng cường công khai để mọi người nhận thức được tầm quan trọng của việc phủ xanh đô thị và tác dụng có lợi của việc kiểm soát dịch hại đối với việc phủ xanh và đô thị, đồng thời thiết lập một nền tảng truyền thông về phủ xanh đô thị để ngăn ngừa sâu bệnh, để mọi người dân có thể cống hiến mình đối với nó.Vào sự nghiệp bảo vệ cây xanh.

2.2 Tăng cường quản lý hồ sơ về dịch bệnh vườn đô thị và côn trùng gây hại, thiết lập các điểm giám sát dài hạn, làm tốt công tác dự báo sự xuất hiện năng động của dịch bệnh và côn trùng gây hại

Công tác phòng, chống dịch bệnh và côn trùng gây hại trong xây dựng phủ xanh đô thị là một quá trình lâu dài, vì vậy cần tích cực lưu giữ hồ sơ bệnh greening và côn trùng gây hại để tạo nền tảng cho công tác phòng chống sau này và giảm thiểu công tác phòng chống. Do các loại cây khác nhau kết hợp với nhau tạo thành các kiểu sinh thái vườn đô thị khác nhau nên phạm vi phòng trừ được tăng lên. Trong các điều kiện vi khí hậu khác nhau, các khu vực xảy ra sâu bệnh cũng khác nhau. Việc thiết lập các trạm quan sát theo phân chia khu vực có thể giúp người dân đưa ra các phương án phòng, chống kịp thời. Tránh trồng cây bị sâu bệnh và côn trùng ký sinh cho cây, đồng thời chú ý đến sự tương đồng giữa các cây, ngăn ngừa sự xuất hiện của bệnh và côn trùng sau khi giai đoạn được khắc phục.

2.3 Tích cực phát triển công nghệ phòng trừ sinh học không gây ô nhiễm và sử dụng hợp lý các biện pháp hóa học để phòng trừ sâu bệnh hại không chỉ vì mục tiêu diệt sâu bệnh. Trong hệ sinh thái, sự vắng mặt của một loài chắc chắn sẽ dẫn đến sự suy giảm của loài khác, và việc ngăn chặn và kiểm soát triệt để một loài dịch hại chắc chắn sẽ dẫn đến một vòng luẩn quẩn trong đó loài gây hại nhỏ trở thành loài gây hại lớn. Dưới tiền đề của việc xây dựng nền văn minh sinh thái, cần chú ý nhiều hơn đến việc sử dụng công nghệ sinh học và các biện pháp không gây ô nhiễm khác.

3. Kết luận

Tóm lại, công tác phòng, chống dịch bệnh cây trồng và côn trùng gây hại không chỉ lấy mục tiêu làm mục tiêu mà còn phải tính đến an toàn và bảo vệ môi trường thì việc xây dựng và phát triển môi trường sinh thái đô thị mới đi vào đạo đức.


Chúc các bạn đọc tin ve deo bong da vui vẻ!

Original text