tyle bong da

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 16/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về tyle bong da

truc tiep bong da.xyz

【Tóm tắt】 Ngành sản xuất đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế của Trung Quốc, đặc biệt là với sự gia tăng cạnh tranh trong ngành, việc tăng cường nghiên cứu về công nghệ sản xuất tiên tiến và quy trình sản xuất máy móc sẽ không chỉ cải thiện khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất mà còn giúp thúc đẩy Sự phát triển lâu dài và ổn định của ngành công nghiệp chế tạo máy của Trung Quốc có ý nghĩa thực tiễn rất quan trọng.


[Từ khóa]công nghệ sản xuất; quy trình sản xuất cơ khí; phân tích


Với sự phát triển không ngừng của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, công nghệ chế tạo, công nghệ cơ khí chế tạo tiên tiến là bảo đảm cơ bản để thúc đẩy nền kinh tế quốc dân và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế thị trường. Công nghệ chế tạo tiên tiến được coi là thước đo sức mạnh dân tộc toàn diện của tất cả các quốc gia trên thế giới, với công nghệ chế tạo và công nghệ chế tạo cơ khí tiên tiến đã làm chủ thế chủ động trong cuộc cạnh tranh gay gắt. Tuy nhiên, bị ảnh hưởng bởi các điều kiện quốc gia cơ bản của Trung Quốc, về mặt này vẫn còn một khoảng cách lớn so với các nước phát triển trong nước và luật pháp, thực tế sản xuất còn nhiều bất cập. Do đó, chúng tôi tiến hành nghiên cứu chuyên sâu về công nghệ sản xuất tiên tiến và công nghệ chế tạo cơ khí, đồng thời cung cấp mọi điều kiện ưu việt cho sự đổi mới và phát triển của nó. Thông qua việc phân tích các xu hướng phát triển tương ứng và các đặc điểm của công nghệ chế tạo tiên tiến và quy trình sản xuất cơ khí, tác giả thảo luận về mối quan hệ nội tại giữa hai yếu tố này và đưa ra một số đề xuất có mục tiêu, hy vọng sẽ làm tài liệu tham khảo cho nghiên cứu của Trung Quốc về công nghệ chế tạo và cơ khí. quá trình sản xuất.


1 Công nghệ sản xuất tiên tiến và phân tích quy trình sản xuất cơ khí


Được thúc đẩy bởi sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ, khái niệm công nghệ sản xuất tiên tiến không ngừng được mở rộng và mở rộng. chất lượng sản xuất Có thể được cải thiện đáng kể. Công nghệ sản xuất tiên tiến bao gồm quản lý hệ thống, công nghệ tự động hóa toàn diện, công nghệ sản xuất tiên tiến và công nghệ thiết kế tiên tiến. Phương pháp cấu tạo này xác định trình độ sản xuất của Trung Quốc ở một mức độ nhất định. Muốn vậy, bắt đầu từ điều kiện quốc gia và thực tế ngành, Trung Quốc đã xây dựng một hệ thống công nghệ sản xuất tiên tiến tương đối hoàn chỉnh, bao gồm tầng công nghệ tích hợp sản xuất tiên tiến, tầng đổi mới công nghệ đơn vị sản xuất và tầng công nghệ sản xuất tiên tiến. Trong đó, lớp công nghệ chế tạo tiên tiến là cơ bản nhất, bao gồm công nghệ chế tạo tri thức cơ bản sạch, tiêu thụ thấp, hiệu quả cao và chất lượng cao, thường được sử dụng trong hàn thép, rèn và chế tạo cơ khí. Lớp đổi mới công nghệ của ô sản xuất nằm ở lớp thứ hai, bao gồm công nghệ điều khiển số, công nghệ robot, công nghệ sản xuất sạch, kỹ thuật đồng thời, v.v. Và lớp công nghệ tích hợp sản xuất tiên tiến, bao gồm công nghệ thông tin, khoa học quản lý, kỹ thuật hệ thống, công nghệ vật liệu mới,… đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển của thị trường.


Trọng tâm của quá trình sản xuất cơ khí là toàn bộ quá trình sản xuất. Để đạt được mục tiêu năng suất cao, chất lượng cao và hiệu quả cao, nó đã đạt được sự tích hợp của dòng thông tin, dòng nguyên liệu và công nghệ sản xuất truyền thống. Các quá trình kết quả bao gồm nhiệt công nghệ xử lý, công nghệ xử lý bề mặt vật liệu cơ khí, máy móc Công nghệ gia công và chế biến, v.v.


2 Ứng dụng công nghệ sản xuất tiên tiến trong quá trình sản xuất cơ khí


2.1 Ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo


Công nghệ trí tuệ nhân tạo có thể thực hiện các mô phỏng thông minh của con người, và cuối cùng là thực hiện điều khiển thông minh và tự động đối với máy móc hoặc các lĩnh vực khác. Công nghệ trí tuệ nhân tạo có thể thực hiện điều khiển máy móc thông minh, v.v., và có thể được ứng dụng trong nhiều khía cạnh khác nhau như lập trình di truyền, hình ảnh thông tin và ngôn ngữ. Công nghệ trí tuệ nhân tạo có các đặc điểm sau. Đầu tiên, nó là hiệu quả về chi phí. Hãy lấy kỹ thuật điện làm ví dụ để giải thích cụ thể. Kỹ thuật điện một mặt cần tính toán và phân tích một lượng lớn dữ liệu và thông tin trong quá trình vận hành, mặt khác cần giám sát hiệu quả quá trình vận hành. Việc áp dụng phương pháp quá khứ đòi hỏi nhiều chi phí. Sau khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo, cần phải áp dụng chi phí nhỏ hơn để thực hiện điều khiển và phân tích thông minh. Thứ hai, nó có các đặc điểm của độ tin cậy. Trí tuệ nhân tạo là một loại công nghệ cao cấp mới dựa trên công nghệ thông tin mạng, công nghệ máy tính, ... có thể đảm bảo an toàn kỹ thuật điện trong toàn bộ quá trình điều khiển. Thứ ba, nó có các đặc điểm về khả năng cơ động. Sự tiến bộ và phát triển của nhiều lĩnh vực như cáp quang, cáp, mạng thông tin, máy tính, ... hỗ trợ kỹ thuật mạnh mẽ cho việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, có lợi cho sự tiến bộ và phát triển của nó. Chúng tôi tích hợp hiệu quả trí tuệ nhân tạo với công nghệ sản xuất tự động ban đầu để tạo thành một hệ thống sản xuất máy móc tự động mới với các đặc điểm của trí tuệ nhân tạo. Hệ thống này có thể được áp dụng hợp lý trong tất cả các công đoạn của quá trình sản xuất cơ khí. Ví dụ: Để ứng dụng hiệu quả của tự động hóa và trí thông minh, hệ thống có thể sử dụng phân tích, nghiên cứu, phán đoán, mô phỏng thông minh, suy luận và nhiều phương tiện khác để tự động hóa và giám sát thông minh toàn bộ quá trình sản xuất máy móc, điều này có lợi cho chúng tôi để cải thiện liên quan các phương pháp ứng dụng., Giải quyết một cách khoa học đối với một số trường hợp khẩn cấp, nâng cao công nghệ và trình độ chế tạo cơ khí, làm cho nó hiện thực hóa giá trị của nó.


2.2 Xây dựng toàn diện một nền tảng quy trình và công nghệ sản xuất máy móc tiên tiến được thông tin hóa


Trong thực tế sản xuất chế tạo máy móc, dữ liệu và thông tin được tạo ra do áp dụng công nghệ chế tạo tiên tiến và quy trình sản xuất là rất lớn và phức tạp. Trong xu thế phát triển kinh tế và thời đại. Để thúc đẩy tốt hơn sự cải tiến của ngành công nghiệp chế tạo trong xu thế hiện nay, cần xây dựng nền tảng thông tin hóa trên cơ sở trình độ hiện có, kết hợp công nghệ chế tạo cơ khí với quy trình sản xuất và sự phát triển của thông tin hóa và sử dụng các nguồn thông tin mạng khác nhau và Công nghệ CNC tiên tiến cung cấp nền tảng thông tin có lợi cho việc tích hợp dữ liệu, thông tin xử lý và dữ liệu quy trình kỹ thuật cho công nghệ và công nghệ sản xuất cơ khí. Các phương pháp thông tin hóa tương tự như quy trình, mô hình hóa sản phẩm mô phỏng và ảo hóa công nghệ cũng có thể được sử dụng để cải thiện độ chính xác của quá trình sản xuất và chế biến. Và hiệu quả.


2.3 Tăng vốn đầu tư


Cường độ đầu tư vốn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc đổi mới và phát triển công nghệ chế tạo máy móc và quy trình sản xuất, vì vậy chính phủ phải tăng cường tài trợ và hỗ trợ chính sách cho việc này. Cần nghiên cứu sâu về sự phát triển của công nghiệp chế tạo máy, có tầm nhìn dài hạn, xây dựng chiến lược phát triển sản xuất có lợi cho việc nghiên cứu đổi mới công nghệ chế tạo và quy trình chế tạo, chính sách khuyến khích cán bộ kỹ thuật. và toàn bộ ngành công nghiệp đổi mới công nghệ, và phù hợp với luật pháp liên quan Các quy định điều chỉnh ngành công nghiệp sản xuất; đồng thời, các bộ phận liên quan cần khuyến khích phát triển các dự án nghiên cứu về công nghệ chế tạo máy và quy trình sản xuất, nâng cao trình độ công nghệ quy trình, và thúc đẩy phát triển bền vững.


2.4 Đào tạo nhân tài chuyên nghiệp


Tài năng nghề nghiệp liên quan mật thiết đến sự phát triển đột phá của công nghệ chế tạo cơ khí và quy trình chế tạo, vì vậy cần đào tạo rộng rãi hơn các chuyên gia trong lĩnh vực này. Một mặt, các công ty sản xuất có thể duy trì hợp tác với các trường đại học và các tổ chức nghiên cứu liên quan, các công ty cung cấp quỹ nghiên cứu dự án, và các tổ chức nghiên cứu cung cấp kết quả nghiên cứu khoa học để thúc đẩy cải tiến công nghệ và nghề thủ công. Mặt khác, các trường cao đẳng, đại học và một số trường cao đẳng nghề có thể thành lập các chuyên ngành liên quan đến chế tạo máy và thực hiện đào tạo theo điểm cố định và có mục tiêu để gửi thêm nhân tài chuyên nghiệp đến ngành công nghiệp chế tạo máy. Điều này không chỉ để thúc đẩy nâng cao trình độ tổng thể. và chất lượng sản xuất máy móc, mà còn để nâng cao tài năng.


3 Trình độ công nghệ sản xuất tiên tiến và các biện pháp đối phó để nâng cao chất lượng của quá trình sản xuất cơ khí


3.1 Tập trung vào hội nhập và tăng cường đổi mới


Trong những năm gần đây trình độ khoa học công nghệ của Trung Quốc phát triển nhanh chóng, các công nghệ chế tạo mới tiên tiến liên tục xuất hiện, trên cơ sở đó đã sản sinh ra nhiều quy trình chế tạo cơ khí mới đã thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp chế tạo của Trung Quốc trở thành một mức độ nhất định. Trước những hình thức phát triển mới của xã hội, công nghệ chế tạo tiên tiến và quy trình sản xuất cơ khí cần tập trung tích hợp với nhau, nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất của công nghệ chế tạo tiên tiến và quy trình chế tạo cơ khí. Đồng thời, nước ta cũng cần quan tâm đến đổi mới công nghệ chế tạo, công nghệ chế tạo máy móc tiên tiến. Đổi mới không chỉ là cơ sở cho sự phát triển lâu dài của các doanh nghiệp chế tạo máy mà còn là bảo đảm quan trọng cho sự phát triển lâu dài của công nghệ chế tạo và quy trình chế tạo máy tiên tiến.


3.2 Tăng cường đầu tư và hỗ trợ


Sự phát triển của công nghệ sản xuất tiên tiến và quy trình sản xuất cơ khí không chỉ cần sự hỗ trợ về chính sách của Chính phủ mà còn cần sự đầu tư vốn từ các cơ quan ban ngành liên quan, tạo cơ sở chính sách và vốn vững chắc cho sự phát triển của công nghệ chế tạo tiên tiến và quy trình sản xuất cơ khí. Một mặt, chính phủ cần tính đến sự phát triển tổng thể của quy trình sản xuất máy móc và công nghệ sản xuất tiên tiến của Trung Quốc, xây dựng các chính sách phát triển hợp lý từ góc độ dài hạn, đặc biệt là chuẩn hóa hành vi phát triển của ngành, tăng phần thưởng cho những người có đóng góp xuất sắc. trong ngành, khuyến khích họ sáng tạo, không ngừng khắc phục khó khăn, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển bền vững, lâu dài của Ngành. Mặt khác, các cơ quan nhà nước có liên quan cần tăng cường hỗ trợ công nghệ sản xuất tiên tiến và quy trình sản xuất máy móc, đặc biệt các bộ phận chức năng cần bố trí kinh phí đặc biệt cho nghiên cứu công nghệ mới và quy trình mới, v.v., để khuyến khích các doanh nghiệp mạnh liên tục tối ưu hóa và cải tiến công nghệ sản xuất. máy móc, quy trình sản xuất, v.v.


4. Kết luận


Với sự tiến bộ không ngừng của xã hội và sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật, công nghệ chế tạo tiên tiến vẫn là bảo đảm quan trọng cho việc nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Chúng ta nên tập trung vào công nghệ sản xuất tiên tiến và xây dựng công nghệ sản xuất tiên tiến mang đặc điểm xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc. Nói không ngoa rằng khi chúng tôi tiếp tục đào sâu nghiên cứu về công nghệ sản xuất thì trong tương lai gần, công ty sẽ có không gian phát triển rộng hơn, có chỗ đứng vững chắc trong nền kinh tế thị trường khốc liệt của ngành sản xuất thế giới. Dưới sự dẫn dắt của chính sách đúng đắn của Đảng, tôi tin rằng công nghệ sản xuất của Trung Quốc sẽ phát triển lâu dài và tỏa sáng trên trường thế giới.


Chúc các bạn đọc tin tyle bong da vui vẻ!

Original text