ty so ty le bong da

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 17/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về ty so ty le bong da

vi deo bong da

Với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế nước ta, các tầng lớp nhân dân ở nước ta đang có đà phát triển tốt, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao thì yêu cầu của thị trường về tính thực dụng, tính đa dạng và tính cá thể hoá của sản phẩm ngày càng cao. Với sự gia tăng không ngừng của nhu cầu thị trường, sản xuất thủ công truyền thống không còn đáp ứng được nhu cầu thị trường. chi phí sản xuất thấp.Nó đã thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của ngành sản xuất máy móc của Trung Quốc. Để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của con người, cần phải áp dụng và phát triển mạnh mẽ công nghệ chế tạo máy móc.


Một: đặc điểm của công nghệ chế tạo máy


Khi nghiên cứu cách thức phát triển công nghệ chế tạo máy, trước hết chúng ta phải nghiên cứu các đặc điểm của công nghệ chế tạo máy, phát huy những ưu điểm cụ thể của kỹ thuật hệ thống này, sau đó thúc đẩy sự phát triển của các ngành dịch vụ liên quan.


1. Kỹ thuật hệ thống có hệ thống của công nghệ chế tạo máy


Trong sự phát triển của ngành công nghiệp chế tạo máy, cần phải liên tục liên kết giữa khoa học và công nghệ tiên tiến với công nghệ cũ để thực hiện việc kiểm soát có hệ thống dòng năng lượng, nguyên liệu và thông tin trong toàn bộ quá trình sản xuất máy móc. Sự phát triển của công nghệ chế tạo cơ khí đã tích hợp rất nhiều công nghệ chế tạo hiện đại như công nghệ máy tính, công nghệ cảm biến hồng ngoại xa, công nghệ cơ khí tự động hóa, công nghệ quản lý thông tin, công nghệ phát triển vật liệu mới. Trong hoạt động của kỹ thuật hệ thống, R & D sản phẩm và thiết kế, cơ cấu tổ chức, phát triển quản lý cửa hàng bán hàng, bảo trì và dịch vụ sau bán hàng sau này đã được phát triển tương đối hoàn chỉnh, với một hệ thống phát triển khuôn khổ nhất định và ứng dụng công nghệ hiện đại sâu rộng. Có thể thấy, công nghệ chế tạo máy đã chuyển từ nền công nghiệp chế tạo truyền thống thứ ba của đất nước sang công nghiệp công nghệ cao đầu tiên, lấy công nghệ cao là cơ sở để phát triển, công nghệ chế tạo truyền thống được tích hợp với công nghệ thông tin hiện đại.


2. Phát triển toàn diện ngành chế tạo máy móc hiện đại


Công nghệ chế tạo máy không được giới hạn trong sản xuất sản phẩm mà phải được thực hiện trên tất cả các khía cạnh, bao gồm nghiên cứu thị trường, nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, thiết kế sản phẩm, chuẩn bị sơ bộ, sản xuất và chế biến, dịch vụ bán hàng, v.v., và các liên kết này phải được tạo thành một tổng thể có tính phối hợp và thích ứng cao, từ đó nâng cao một cách toàn diện lợi ích kinh tế và xã hội toàn diện của ngành chế tạo máy. Và sự quản lý này, khác với liên kết đơn truyền thống, nâng cao hiệu quả kinh tế chung của doanh nghiệp và thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp công nghệ cao quốc gia.


3. Chế tạo máy móc hiện đại phản ánh sự cạnh tranh của thị trường


Nâng cao chất lượng sản phẩm và giá trị sử dụng ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cạnh tranh trên thị trường của sản phẩm. Với tác động ngày càng sâu rộng của toàn cầu hóa kinh tế, tốc độ hội nhập kinh tế toàn cầu cũng ngày càng nhanh, ngành sản xuất đã mất thị phần nhất định trên thị trường trong nước do tác động của công nghệ cao nước ngoài, điều này đã kích thích ngành sản xuất trong nước đổi mới và chiếm lĩnh thị trường. Sau những năm 1990, năng lực cạnh tranh cốt lõi của ngành sản xuất để nổi bật trong cạnh tranh thị trường là chuyển đổi năng suất lao động sang một phương thức quản lý sản xuất xem xét một cách toàn diện về thời gian, chi phí và chất lượng. Ngành công nghiệp sản xuất tiên tiến của nước ngoài, là cơ sở tham khảo cho sự phát triển của ngành sản xuất trong nước, hướng dẫn các doanh nghiệp sản xuất trong nước đảm bảo sản xuất đạt hiệu quả cao đồng thời tính đến giá thành và chất lượng sản phẩm.


Hai: Xu hướng phát triển của công nghệ chế tạo máy


Dưới tác động của toàn cầu hóa kinh tế, các biện pháp xây dựng kinh tế trong nước đã mở ra một kỷ nguyên mới cho ngành chế tạo máy, kế hoạch phát triển phát triển quy mô lớn và những bước tiến lớn đã thúc đẩy rất nhiều sự phát triển của ngành chế tạo máy. Tuy nhiên, so với các ngành sản xuất công nghệ cao của nước ngoài, ngành sản xuất máy móc trong nước bắt đầu muộn, hướng dẫn kỹ thuật chưa đồng bộ, so với các nước phát triển vẫn còn khoảng cách lớn.


Ngành sản xuất trong nước đã bước vào thời kỳ đổi mới và phát triển từ thế kỷ trước, đã trải qua một số kế hoạch phát triển kinh tế quốc gia lớn, nhưng vẫn chưa trưởng thành so với sự phát triển của ngành sản xuất nước ngoài. Phương Tây đã trải qua những cải cách trong thời đại hơi nước và thời đại điện, với thời gian phát triển đầy đủ và công nghệ sản xuất tương đối hoàn thiện. Đặc biệt, trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế, ngành sản xuất phát triển với tốc độ nhanh hơn nhiều so với nền kinh tế trong nước với sự giúp đỡ của các nguồn lực kỹ thuật mạnh mẽ. Ngược lại, so với công nghệ chế tạo máy của các cường quốc công nghiệp nước ngoài, công nghiệp chế tạo máy trong nước tương đối thô sơ, lạc hậu, trình độ hiện đại hóa tương đối thấp, chưa phát triển được công nghệ cao tiên tiến. .


Trong quá trình phát triển, công nghệ tự động hóa chế tạo máy chủ yếu dựa trên thực tế sản xuất, công nghệ phát triển chủ yếu là phù hợp với thực tế, lấy nâng cao hiệu quả kinh tế là mục tiêu chính, trên cơ sở đó giảm chi phí nghiên cứu phát triển và việc sử dụng công nghệ tự động hóa sản xuất máy móc. Đối với công nghệ tự động hóa, chẳng hạn như công nghệ tích hợp người-máy và kiểm soát môi trường, chúng ta phải nghiên cứu sâu. Các khái niệm hướng đến con người được trình bày nhiều hơn trong quá trình phát triển, bởi vì ngành công nghiệp chế tạo máy là một ngành công nghiệp quan trọng ở nước ta, có ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển kinh tế, vì vậy rất nhiều nhân lực đã được đầu tư cho phát triển truyền thống. Tuy nhiên, việc thực hiện tự động hóa sản xuất cơ khí có thể làm giảm đầu vào nhân lực ở một mức độ lớn, và thậm chí một số phân xưởng sản xuất đã thực hiện quản lý không người lái. Ngoài ra, ngành sản xuất cơ khí ngày càng trở nên thông minh và ảo hóa hơn trong sự phát triển không ngừng. Bởi vì công nghệ tự động hóa được xây dựng trên một nền tảng nhất định, nó có thể nhận ra sự thông minh của sản xuất thông qua hệ thống máy tính, nâng cao hiệu quả giao tiếp giữa người và máy, để sản xuất tự động có thể tối đa hóa giá trị của nó.


Ba: Nhận xét kết luận


Tóm lại, việc thực hiện tự động hóa trong sản xuất máy móc có thể nâng cao hiệu quả sản xuất, không chỉ nâng cao chất lượng sản phẩm sản xuất ra mà còn có ý nghĩa tích cực đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Vì vậy, ngành sản xuất máy móc hiện nay ở nước ta cần nhìn nhận đúng thực tế, tích hợp hiệu quả công nghệ tự động hóa phù hợp với tình hình phát triển thực tế của nó, không ngừng nâng cấp công nghệ sản xuất máy móc. Ngoài ra, với sự trợ giúp của việc đánh giá toàn diện về độ chính xác và hiệu quả, có thể thấy rằng công nghệ chế tạo máy đã phát triển mạnh mẽ, nhưng các cơ quan ban ngành quốc gia có liên quan vẫn cần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của nó thông qua quản lý hiệu quả.


người giới thiệu

  [1]Liu Chao. Nghiên cứu về hướng phát triển của thiết kế và chế tạo máy móc của Trung Quốc và tự động hóa của nó[J]Khoa học và Công nghệ Hà Nam, 2013 (06)

  [2]Wu Yansheng. Phân tích về xu hướng ứng dụng và phát triển của công nghệ chế tạo máy móc hiện đại[J]Công nghệ và Doanh nghiệp, 2015 (14): 231.

  [3]Zhang Changhong, Yi Yingqiang, Zhou Huazhong. Nói chuyện ngắn gọn về ứng dụng công nghệ tự động hóa trong sản xuất máy móc[J]Công nghệ Chế tạo Thiết bị, 2012 (10).

Giới thiệu về tác giả

Wang Chunlin, nam, quê quán: Liêu Dương, Liêu Ninh, trình độ học vấn: cử nhân, học khoa Cơ điện tử, Đại học Liêu Đông, số sinh viên 0616150316 Hướng nghiên cứu: thiết kế cơ khí, chế tạo và tự động hóa;

Fu Jiaoyang, nam, quê quán: Triều Dương, Liêu Ninh, trình độ học vấn: cử nhân, học khoa Cơ điện tử, Đại học Liêu Đông, số sinh viên 0616150326 Hướng nghiên cứu: thiết kế cơ khí, chế tạo và tự động hóa.Chúc các bạn đọc tin ty so ty le bong da vui vẻ!

Original text