ty so bong da truc tuyen ma cao

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 24/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về ty so bong da truc tuyen ma cao

ket qua bong da 7m

"Nhập môn Tư tưởng Mao Trạch Đông" thuộc lý thuyết Mác và các môn học về tư tưởng, đạo đức trong các trường cao đẳng và đại học. Là kênh chính và vị trí chính của giáo dục đạo đức trong các trường cao đẳng và đại học, đây là môn học bắt buộc đối với sinh viên chưa tốt nghiệp. Sinh viên nói chung không cảm nhận nhiều về các khóa học chính trị công cộng này. Sự quan tâm và cách nâng cao hiệu quả của khóa học này là những vấn đề mà giáo viên của chúng tôi nên nỗ lực khám phá.


1. Tăng cường kết hợp giữa "lịch sử" và "nghị luận"


Trong bài giảng "Nhập môn tư tưởng Mao Trạch Đông", không được nhấn mạnh "lịch sử" và coi nhẹ "thảo luận", cũng không thể chỉ nói đến "thảo luận" mà bỏ quên "lịch sử". Tư tưởng Mao Trạch Đông là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lê-nin với thực tiễn của cách mạng Trung Quốc, là kết quả của quá trình đấu tranh không ngừng theo chủ nghĩa giáo điều của những người Cộng sản Trung Quốc do Mao Trạch Đông đứng đầu và là kết quả của quá trình gian khổ tìm tòi và không ngừng đổi mới trong thực hành. Các khía cạnh. "Nhập môn Tư tưởng Mao Trạch Đông", là môn học giáo dục chính trị tư tưởng, nhằm giúp sinh viên hiểu và nắm rõ quy luật của cách mạng Trung Quốc và con đường cách mạng trong suốt quá trình lịch sử ra đời, hình thành và phát triển của Tư tưởng Mao Trạch Đông từ góc nhìn của "lịch sử". Bản chất gian khổ của sự tìm tòi, thấu tình đạt lý, cũng như tinh thần yêu nước của các bậc cách mạng tiền bối, trí thức tận tụy với nước, vì dân, không quản ngại hy sinh. Trong việc phổ biến “lịch sử” này, để học sinh đạt được mục đích nâng cao phẩm chất chính trị, tư tưởng. Vì vậy, để dạy tốt "Nhập môn Tư tưởng Mao Trạch Đông", trước hết chúng ta phải có kiến ​​thức lịch sử phong phú, phải xây dựng những giáo lý lý luận như Tư tưởng Mao Trạch Đông trên cơ sở lịch sử phong phú, cố gắng tránh xa rời thực tiễn của Cách mạng và xây dựng Trung Quốc.


Trong khi chú ý đến "lịch sử", chúng ta cũng phải làm nổi bật "lý thuyết" và tập trung vào "lý thuyết". Tư tưởng Mao Trạch Đông là một hệ thống lý luận khoa học hoàn chỉnh, đúng đắn, khoa học, đầy đủ, có hệ thống, muốn phản ánh những mặt này thì phải hiểu chính xác, nắm vững Tư tưởng Mao Trạch Đông và coi nó là một tổng thể. Trong giảng dạy cần chú ý đến mối liên hệ theo chiều ngang trong không gian, ví dụ những điều Mao Trạch Đông nói trong điều kiện từng địa phương cần được đưa vào toàn bộ hệ thống Tư tưởng Mao Trạch Đông, đồng thời cần chú ý thêm chú ý đến mối liên hệ theo chiều dọc theo thời gian. Các quan điểm và một số đoạn tư tưởng nhất định từ thời kỳ này được kết hợp với toàn bộ hệ thống của Mao Trạch Đông, tức là Tư tưởng Mao Trạch Đông bao gồm sáu khía cạnh nội dung và ba khía cạnh của linh hồn sống xuyên suốt. , việc giảng dạy "Nhập môn tư tưởng Mao Trạch Đông" nên sử dụng phương pháp giảng dạy đan xen "" Lịch sử "và" Trên ".


2. Nhấn mạnh bản chất đổi mới của Tư tưởng Mao Trạch Đông


Giang Trạch Dân chỉ rõ: Đổi mới là linh hồn của tiến bộ quốc gia và là động lực vô tận cho sự thịnh vượng của đất nước. Đổi mới là một khía cạnh quan trọng của chất lượng giáo dục mà chúng ta đang tiến hành. Tôi nghĩ rằng tinh thần đổi mới có ở khắp mọi nơi trong tư tưởng của Mao Trạch Đông, điều này có lợi rất nhiều cho việc bồi dưỡng ý thức đổi mới của sinh viên và thúc đẩy các hoạt động đổi mới mà chúng tôi đang thực hiện.


Nội dung tư tưởng đổi mới của Mao Trạch Đông vô cùng phong phú, nó đã phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin về nhiều mặt. Trong các bài giảng, cần nhấn mạnh rằng Mao Trạch Đông và thế hệ cách mạng vô sản cũ đã dựa trên điều kiện quốc gia của Trung Quốc và đổi mới dưới sự hướng dẫn của chủ nghĩa Mác như thế nào, chẳng hạn như câu hỏi về con đường của cách mạng Trung Quốc, họ tin rằng toàn bộ chủ nghĩa đế quốc đã chia rẽ. Trong điều kiện của một nước thuộc địa và nửa phong kiến, cách mạng trước hết phải được phát động ở những mắt xích yếu của ách thống trị của kẻ thù, thực hiện vũ trang ly khai giữa công nhân và nông dân, đi đường bao vây thành thị ở nông thôn. , và vũ trang giành chính quyền, thay cho giai cấp công nhân cách mạng tháng Mười tổ chức khởi nghĩa vũ trang ở thành phố trực thuộc Trung ương để giành lấy chính quyền Cách mạng Đường đến thắng lợi. Những lý thuyết này là sự đổi mới kết hợp các nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin với thực tiễn của cách mạng Trung Quốc. Đây là bước phát triển lớn của lý luận về chủ nghĩa xã hội khoa học, là kinh nghiệm mới và những điển hình thành công cho cách mạng vô sản ở các nước thuộc địa và nửa thuộc địa. Một ví dụ khác là lý thuyết của Mao Trạch Đông về cách mạng xã hội chủ nghĩa, Mao Trạch Đông tin rằng giai cấp vô sản, nắm quyền lực nhà nước, có thể chuyển một xã hội dân chủ mới thành xã hội chủ nghĩa thông qua con đường hòa bình từ trên xuống dưới. Ông phủ nhận rằng nó phải được cơ giới hóa. trước khi hợp tác. Người cũng thực hiện thành công chính sách hòa bình chuộc lợi của giai cấp tư sản và hoàn thành quá trình cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với công thương nghiệp tư bản chủ nghĩa. Nó trở thành trường hợp thành công nhất trong lịch sử của phong trào cộng sản quốc tế, làm phong phú thêm lý luận cách mạng và biến đổi cách mạng liên tục của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Tất cả những điều này là kết quả tất yếu của quá trình đổi mới lý luận và đổi mới thực tiễn của những người Cộng sản Trung Quốc, mà đại diện là Mao Trạch Đông, người đã kết hợp chủ nghĩa Mác với thực tiễn của cách mạng Trung Quốc. Có thể thấy rằng nếu không có sự đổi mới thì sẽ không có Tư tưởng Mao Trạch Đông. Dạy Tư tưởng Mao Trạch Đông thì không thể hiểu sâu nội hàm khoa học và giá trị lịch sử của Tư tưởng Mao Trạch Đông nếu không nhấn mạnh đến đổi mới, và tất nhiên không thể phát huy sức mạnh từ Tư tưởng Mao Trạch Đông. Thông qua việc giảng dạy lý thuyết đổi mới của Mao Trạch Đông, sinh viên nhận ra tầm quan trọng của đổi mới và cố gắng trau dồi ý thức đổi mới trong nghiên cứu của chính họ. Chỉ có đổi mới mới có thể tạo ra sự khác biệt.


3. Làm nổi bật những phẩm chất cá nhân trong thành công của Mao Trạch Đông


Trong bài giảng "Nhập môn tư tưởng Mao Trạch Đông", ông đã nhấn mạnh những phẩm chất cá nhân làm nên thành công của Mao Trạch Đông, điều này rất hữu ích giúp sinh viên thiết lập lý tưởng cao cả và Sự hình thành phẩm chất tốt rất có lợi.


Sự thể hiện xuất sắc phẩm chất cá nhân của Mao Trạch Đông có ba điểm sau:


1. Có hoài bão cao cả và hoài bão lớn. Mao Trạch Đông từ nhỏ đã có những hoài bão cao cả, năm 1910 đến trường tiểu học Đông Sơn, viết bài thơ gửi cha: Đứa con quyết chí hướng về quê hương, nếu không thành danh sẽ không trở về. . Khi còn học ở Sư đoàn số 1 Trường Sa, Mao Trạch Đông đã viết bài hùng biện “Tôi tự tin rằng tôi sẽ sống lâu hai trăm năm, và tôi sẽ là nước đánh đi ba vạn dặm”, thể hiện sự vĩ đại phi thường của ông. Trong bài giảng, học viên có thể liên hệ với những bài thơ của Mao Chủ tịch đã học trong quá khứ, không khó để học viên nhận thấy sự táo bạo phi thường và hoài bão lớn lao của ông. của Trung Quốc cũ.


2. Không muốn bị kìm hãm, dũng cảm kháng cự. Mao Trạch Đông ngay từ nhỏ đã thể hiện tinh thần phản kháng và đấu tranh, không thích gò bó, ghét các loại thói hư tật xấu. trong đấu tranh, họ thể hiện tinh thần cách mạng không sợ thua, không sợ áp lực, không sợ cái ác, như học giả người Mỹ, tác giả cuốn “Tiểu sử Mao Trạch Đông” R. Trier đã nói: “Sự vĩ đại của Mao Trạch Đông nằm ở chỗ kiên trì., nằm trong tinh thần và quyết tâm của anh ấy đã tiêm vào tâm thức thế giới một sức mạnh không thể cưỡng lại. "


3. Siêng năng, chăm học, giỏi tư duy. Mao Trạch Đông cả đời cần cù, hiếu học, từ nhỏ đã nghiên cứu sách cổ của Trung Quốc, sau này đi học, cống hiến hết mình cho cách mạng, ông vẫn tranh thủ thời gian để nghiên cứu. Trong “Tác phẩm sưu tầm của Mao Trạch Đông”, ông đã trích dẫn một số lượng lớn các ám chỉ lịch sử, liên quan đến nhiều nhân vật lịch sử, có thể được mô tả là dễ sử dụng và dễ sử dụng. Mao Trạch Đông không chỉ thích đọc sách mà còn giỏi tư duy và đọc phê phán, điều này giúp Mao Trạch Đông nghiên cứu lý luận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, không ngừng suy nghĩ về cách vận dụng chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào thực tiễn cách mạng Trung Quốc, gọi đó là chủ nghĩa Mác-xít.


Thông qua việc giảng dạy các phẩm chất cá nhân của Mao Trạch Đông, học sinh có thể cảm nhận được sức hấp dẫn trong nhân cách của Mao Trạch Đông, giúp học sinh thiết lập tham vọng cao cả là phục hưng Trung Quốc, khơi dậy lòng nhiệt tình và hứng thú học tập, rèn luyện thói quen tốt là siêng năng suy nghĩ trong học tập.


Bốn, phát huy hết khả năng của giáo viên


Vai trò chủ đạo và vai trò chính của học sinh


Dạy học là một hoạt động song phương của dạy và học, giáo viên đóng vai trò chủ đạo trong dạy học và học sinh đóng vai trò chính trong dạy học, hai bên thúc đẩy lẫn nhau và cùng tồn tại trong một chỉnh thể dạy học. Một trong những khuyết điểm của dạy học truyền thống là bỏ qua vai trò chủ đạo của học sinh, chỉ dựa vào sự truyền dạy, kết quả phải làm bằng một nửa công việc của giáo viên. Đúng là khóa học "Nhập môn Tư tưởng Mao Trạch Đông" là môn học lý thuyết Mác, và lý luận Mác cần được truyền thụ, trong bài giảng, thông qua nội dung lý luận chặt chẽ và hệ thống logic rõ ràng, học viên được nắm vững hệ thống khoa học và linh hồn của Tư tưởng Mao Trạch Đông, tuy nhiên, sự thấm nhuần này khác với lỏng chảy vào ống dẫn, vật chứa sau cùng Quá trình học tập của học sinh là quá trình hiểu biết Chủ thể nhận thức mà hoạt động nhận thức chỉ có thể tự mình thực hiện thông qua nhận thức thực tiễn, hoạt động nhận thức khác không thể thay thế được. Vì vậy, trong dạy học , phải luôn chú ý đóng vai trò là chủ thể của học sinh, vận động học sinh học tập thông qua các phương pháp dạy học như soi sáng, hướng dẫn. thảo luận các vấn đề nóng, khó trong xây dựng đất nước và phát triển xã hội, giải quyết các vấn đề vướng mắc trong học tập và cuộc sống. Ví dụ, hầu hết học sinh trong trường chúng tôi đến từ các vùng nông thôn, và mọi người đều quen thuộc với những gì xảy ra ở nông thôn. Trung Quốc ngày nay, cụ thể là các vấn đề nông thôn, nông nghiệp, nông dân và yêu cầu học sinh tự liên hệ thực tế quê hương, thảo luận nhóm, xem quê em có những vấn đề gì ở những vùng này, em nghĩ mình nên giải quyết như thế nào, học sinh tự do phát biểu , không khí lớp học rất sôi nổi, và cuối cùng, giáo viên đưa ra tổng kết. Điều này sẽ không chỉ khơi dậy sự nhiệt tình của học sinh mà còn trau dồi tư duy khác biệt của học sinh và khả năng gắn lý thuyết với thực hành, để học sinh thực sự cảm thấy rằng việc học là hữu ích.


Tóm lại, mục đích của việc giảng dạy "Nhập môn tư tưởng Mao Trạch Đông" không chỉ để học viên nắm vững những nguyên tắc, nội dung cơ bản của Tư tưởng Mao Trạch Đông mà còn để họ học được lập trường, quan điểm, phương pháp và phẩm chất của Tư tưởng Mao Trạch Đông, và thực sự cảm nhận được Tư tưởng Mao Trạch Đông. Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể đạt được mục đích giảng dạy của khóa học này.


Tác giả: Lou XiangeChúc các bạn đọc tin ty so bong da truc tuyen ma cao vui vẻ!

Original text