ty le keo ca cuoc bong da

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 06/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về ty le keo ca cuoc bong da

tructiep bong da keo nha cai

[Abstract]Với sự phát triển không ngừng của y học hiện đại, chương trình giảng dạy y khoa ngày càng toàn diện, cụ thể và khoa học, là một bộ phận quan trọng của hệ thống y học hiện đại, ngành học kết hợp giữa y học cổ truyền phương Tây và y học cổ truyền có những đặc điểm chuyên môn riêng biệt. Nói một cách đơn giản, bộ môn kết hợp giữa y học cổ truyền phương Tây và y học cổ truyền là kết hợp lý thuyết y học cổ truyền Trung Quốc và kiến ​​thức liên quan với lý thuyết y học phương Tây và kiến ​​thức liên quan, khám phá mối liên hệ nội tại của hai mô hình y học, học hỏi từ những ưu điểm của nhau và phát triển thành một phương pháp điều trị lâm sàng kiểu mới. Điểm mấu chốt nhất của môn học tích hợp Đông y và Tây y nằm ở sự kết hợp của hai ký tự, kết hợp như thế nào để đạt được hiệu quả tổng hợp là vấn đề thời sự cần được quan tâm trong môn học tích hợp Hán cổ truyền. và thuốc tân dược.Cách thức và cách thức thực hiện.


[Từ khóa]Y học cổ truyền phương Tây và Trung Quốc kết hợp; Tính năng kỷ luật; Phương pháp kết hợp


【Số phân loại Thư viện Trung Quốc】


R197.3[Mã đánh dấu tài liệu]


A[Số bài viết]1005-0019 (2019) 07-096-01


Y học là không biên giới Trong thế giới ngày nay, chúng ta nên quan tâm nhiều hơn đến sự hội nhập và phát triển của y học, để mang lại lợi ích tốt hơn cho toàn nhân loại và có những đóng góp nhất định cho các lĩnh vực y tế và sức khỏe của thế giới. Bộ môn kết hợp giữa y học cổ truyền Trung Quốc và phương Tây chủ yếu dựa trên việc nâng cao hiệu quả điều trị, dựa trên các lý thuyết và phương pháp điều trị y tế có liên quan của y học Trung Quốc và y học phương Tây, tập trung vào mối liên hệ nội tại giữa y học Trung Quốc và phương Tây, thiết lập một phương pháp điều trị lâm sàng mới. phương pháp và phương tiện, và Định hình lại sự hiểu biết về y học Trung Quốc trên thế giới. Đất nước tôi luôn coi trọng việc xây dựng nền y học cổ truyền đông tây y kết hợp. Ngay từ những năm 1990, y học cổ truyền tây y tổng hợp đã được thành lập như một bộ môn y học cấp I, hệ thống lý luận về y học cổ truyền đông y và tây y. Liên tục được cải tiến, kết hợp được coi là một hướng phát triển quan trọng của nền y học tương lai, lần lượt được đầu tư vào các công trình nghiên cứu về Trung y và Tây y. . Trên cơ sở đó, cần quan tâm hơn nữa đến việc nâng cao hàm lượng của Trung y và Tây y, tiếp tục tìm tòi cách thức đổi mới hội nhập Đông - Tây y, nâng cao hiệu quả của phương pháp điều trị kết hợp Đông - Tây y. .


1 Đặc điểm phát triển của y học cổ truyền phương Tây và y học cổ truyền Trung Quốc


1.1 Sự thống nhất hữu cơ của các phương pháp xử lý


Một đặc điểm chính của bộ môn kết hợp giữa y học cổ truyền Trung Quốc và phương Tây là nhận thức được sự thống nhất hữu cơ giữa y học cổ truyền Trung Quốc và các phương pháp điều trị bằng y học phương tây. Các phương pháp điều trị y học cổ truyền của nước ta chú trọng phân biệt hội chứng, lấy phương pháp điều trị như nhìn, nghe, hỏi bệnh để nắm được tổng thể bệnh, chú trọng mối quan hệ giữa biểu hiện bên ngoài của bệnh và cơ thể bên trong. . Phương pháp điều trị Tây y nhấn mạnh vào thực nghiệm, tức là thông qua kiểm tra bệnh lý của bệnh nhân bằng thiết bị y tế tiên tiến, xác định nguyên nhân gây bệnh, chú trọng phân tích bệnh bằng kính hiển vi. Hai phương pháp điều trị này có những ưu điểm riêng, thông qua sự kết hợp của y học cổ truyền Trung Quốc và phương Tây, hai phương pháp này có thể kết hợp thành một, có thể rút ra những điểm mạnh tương ứng và hoàn thiện chúng để điều trị bệnh. thống nhất hữu cơ Để hình thành một phương pháp điều trị lâm sàng mới.


1.2 Các khái niệm đối xử hài hòa nhưng khác nhau


Cả hai hệ thống y học cổ truyền Trung Quốc và Tây y đều có môi trường phát triển và nguồn gốc lịch sử riêng, trong quá trình phát triển lâu dài của hai bộ môn này đã hình thành nên những khác biệt cốt yếu về quan niệm chữa bệnh. Cốt lõi tinh thần của quan niệm y học Trung Quốc là hướng về con người. và các khái niệm y học phương Tây Cơ sở của sự phát triển xuất phát từ khoa học hiện đại. Mục tiêu phát triển của ngành y học tổng hợp Trung Quốc và Tây y không phải là hợp nhất hai khái niệm này, cũng không phải chỉ đơn giản là tìm ra điểm chung giữa hai khái niệm, mà là phát hiện ra sự khác biệt giữa y học Trung Quốc và y học phương Tây, và tìm ra sự tồn tại của hai khái niệm. Mâu thuẫn là động lực và nguồn gốc của sự phát triển Bộ môn tổng hợp y học cổ truyền phương Tây và y học cổ truyền phương Tây không phải là sự tổng kết đơn giản của y học cổ truyền Trung Hoa và y học phương Tây, mà thông qua sự chuyển hóa của các mâu thuẫn để hình thành một nhận thức lý luận mới dựa trên cơ sở lý thuyết về y học phương Tây và Trung Quốc để hiểu biết toàn diện hơn về bệnh tật.


1.3 Các phương pháp điều trị sáng tạo


Với sự phát triển không ngừng của y học hiện đại, để có những bước đột phá trong nghiên cứu một số bệnh chính không thể chỉ coi một hướng điều trị mà phải thay đổi tư duy điều trị, hiện thực hóa việc đổi mới phương pháp điều trị. Sự phát triển của bộ môn tổng hợp y học cổ truyền Trung Quốc và Tây y đã mang lại khả năng khám phá nhiều phương pháp điều trị khác nhau và chỉ ra hướng phát triển. có những đóng góp tương ứng cho nền y học thế giới.


2 Thảo luận về cách tiếp cận phát triển của ngành y học cổ truyền Trung Quốc và phương Tây kết hợp


2.1 Y học phương Tây và Trung Quốc kết hợp để chẩn đoán bệnh


Để có được sự phát triển tốt hơn trong lĩnh vực y học cổ truyền đông tây y tổng hợp cần phải quan tâm đến việc nghiên cứu lộ trình phát triển, chỉ khi xác định được hướng nghiên cứu thì mới thực sự phát huy được lợi thế của y học cổ truyền đông tây y tổng hợp. Trong quá trình chẩn đoán bệnh, việc sử dụng tổng hợp các phương pháp điều trị Đông y và Tây y Phương pháp có thể nâng cao hiệu quả điều trị một cách hiệu quả. Trong giai đoạn chẩn đoán, trước tiên sử dụng thiết bị tiên tiến để tiến hành phân tích trường hợp khoa học trên bệnh nhân để có cơ sở chẩn đoán trực quan hơn, sau đó sử dụng một lý thuyết y học Trung Quốc nhất định để nắm bắt toàn bộ căn bệnh và phân tích mối quan hệ giữa các triệu chứng của bệnh tật và thể trạng bên trong của bệnh nhân Trên cơ sở có được nhận thức đầy đủ hơn, có thể đưa ra phương pháp điều trị tương ứng nhằm đạt được hiệu quả điều trị cả triệu chứng và nguyên nhân gốc rễ.


2.2 Sự kết hợp giữa y học Trung Quốc và phương Tây trong các thử nghiệm lâm sàng


Để đạt được sự phát triển đột phá trong lĩnh vực y học cổ truyền và tây y tổng hợp, cần phải coi trọng các thí nghiệm lâm sàng tương ứng và kiểm chứng tính khoa học, hợp lý của tổng hợp y học cổ truyền đông y và tây y trong quá trình tổ chức thử nghiệm lâm sàng. Thí nghiệm lâm sàng tổng quát được thực hiện trên động vật, trong quá trình thực hiện thí nghiệm cần thiết lập quy trình thí nghiệm theo mục đích thí nghiệm, kết hợp kiến ​​thức lý luận của Trung y và phương pháp giải phẫu của Tây y dưới sự hướng dẫn của Trung y. y học, quan sát động vật thí nghiệm. Hiệu quả điều trị, hoặc kết hợp với quan niệm điều trị của Tây y, đổi mới phương pháp dùng thuốc của Trung y, và cuối cùng đạt được sự thống nhất giữa phân biệt hội chứng và điều trị toàn diện.


2.3 Kết hợp y học phương Tây và Trung y trong điều trị


Sự kết hợp của Trung Quốc và Tây y trong phương pháp điều trị là một sự đổi mới lớn trong lĩnh vực y học Trung Quốc và Tây y tích hợp. Y học cổ truyền Trung Quốc hiểu rõ ràng và toàn diện về kinh mạch của cơ thể con người. Liệu pháp châm cứu ban đầu có giá trị y học quan trọng. Y học phương Tây có hiểu biết khoa học về cấu trúc vi mô của cơ thể con người thông qua giải phẫu và bệnh lý. Sự kết hợp giữa châm cứu và châm cứu là một bước đột phá lớn trong phương pháp điều trị, trên cơ sở này đã hoàn thiện hơn các phương pháp điều trị bằng châm cứu và gây mê.


2.4 Sự kết hợp giữa y học cổ truyền Trung Quốc và phương Tây để ươm mầm tài năng


Để thực hiện sự phát triển lâu dài của nền y học cổ truyền đông tây và y học cổ truyền tổng hợp, chúng ta phải coi trọng vai trò của nhân tài và ươm mầm nhân tài trong lĩnh vực y học cổ truyền đông y và tây y tổng hợp. Chuyên ngành y học cổ truyền đông tây y tổng hợp đòi hỏi phải nghiên cứu có hệ thống kiến ​​thức lý luận của y học cổ truyền đông y và tây y, có thể áp dụng toàn diện các phương pháp điều trị trong quá trình điều trị cho bệnh nhân, từ đó có thể nhận ra rằng cùng một bác sĩ có thể sử dụng cả hai Y học cổ truyền Trung Quốc và Tây y. Đối với bệnh nhân được điều trị, bằng cách trau dồi tài năng toàn diện như vậy, có thể đạt được những bước phát triển mới trong công cuộc kết hợp giữa y học Trung Quốc và phương Tây.


3. Kết luận:


Từ lâu, y học cổ truyền Trung Quốc đã là một mô hình điều trị gây tranh cãi trong y học thế giới, để làm cho y học Trung Quốc được công nhận trên toàn thế giới, cần phải chú ý đến tính kế thừa quan trọng của y học cổ truyền Trung Quốc. ưu điểm của ngành học. Khi tiến hành nghiên cứu tổng hợp Đông y và Tây y, cần nắm bắt phương hướng nghiên cứu, đổi mới cách tiếp cận tổng hợp Đông y và Tây y, hiểu sâu về tổng hợp Đông y và Tây y, không ngừng làm phong phú thêm nội dung lý luận và thực tiễn. kinh nghiệm tổng hợp đông y và tây y.


Chúc các bạn đọc tin ty le keo ca cuoc bong da vui vẻ!

Original text