ty le keo ca cuoc bong da

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 23/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về ty le keo ca cuoc bong da

ty so bong da truc tuyen 24h

Tóm tắt đồng chí Đặng Tiểu Bình đã đưa ra luận điểm nổi tiếng “khoa học và công nghệ là lực lượng sản xuất chủ yếu” trên cơ sở tổng kết học thuyết nhân tố năng suất của chủ nghĩa Mác “năng suất bao gồm khoa học”. Lý thuyết này hướng dẫn chúng ta liên tục khám phá vai trò của khoa học và công nghệ trong việc thúc đẩy năng suất, và nó cũng thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế Trung Quốc. Ngày nay, sự xuất hiện của khái niệm “Internet +” không chỉ khẳng định bản chất khoa học và tiên tiến của luận điểm “khoa học và công nghệ là lực lượng sản xuất chủ yếu” mà còn mang lại cho lý thuyết này một ý nghĩa mới của thời đại.


Từ khóa Khoa học và Công nghệ Internet + Tầm quan trọng của Thời đại


Số phân loại thư viện Trung Quốc: F014.1 Mã nhận dạng tài liệu: A


1 Nội hàm lý thuyết và định nghĩa khái niệm


1.1 Nội hàm lý luận của khoa học và công nghệ với tư cách là lực lượng sản xuất chủ yếu


Hai hoạt động cơ bản của con người là tìm hiểu thiên nhiên và cải tạo thiên nhiên. Trong quá trình tìm hiểu và biến đổi bản chất, năng suất có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Năng suất là khả năng con người thực hiện các hoạt động sản xuất, tức là khả năng sản xuất ra sức lao động, năng suất lao động cụ thể. Dưới góc độ năng suất là lao động cụ thể, nó bao gồm thể lực và trí tuệ. Trí tuệ có vai trò chủ yếu đối với sự phát triển của lực lượng sản xuất, xã hội càng phát triển thì vai trò của trí tuệ càng lớn, khoa học là sản phẩm của sự phát triển trí tuệ con người. Vì vậy, vai trò của trí tuệ đối với năng suất quyết định rằng khoa học và công nghệ là năng suất chính. Từ hai cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, cuộc cách mạng khoa học và công nghệ lần thứ nhất nổ ra ở Anh vào thế kỷ 18 đã thúc đẩy nhân loại nhận thức rõ việc chuyển từ thủ công nghiệp truyền thống sang thời đại máy hơi nước, đây là đóng góp đầu tiên của trí tuệ con người vào năng suất. và công nghệ đầu tiên là năng suất. Biểu hiện đầu tiên của một yếu tố. Trong cuộc cách mạng công nghệ lần thứ hai, chúng ta bước vào thời đại điện từ thời đại hơi nước, đây là một bước tiến nhảy vọt nữa về năng suất lịch sử của loài người, nó vẫn phụ thuộc vào sự tiến bộ và phát triển của khoa học và công nghệ. Trên cơ sở đó, đồng chí Đặng Tiểu Bình đã tổng kết và đưa ra luận điểm nổi tiếng “khoa học và công nghệ là lực lượng sản xuất chủ yếu”.


Khoa học và công nghệ là lực lượng sản xuất chủ yếu, xét về vị thế, vai trò của khoa học và công nghệ đối với sự phát triển của lực lượng sản xuất. Vai trò của khoa học và công nghệ đối với sự phát triển của lực lượng sản xuất và nội hàm lý luận của nó chủ yếu bao gồm ba mặt sau:


(1) Khoa học và công nghệ đã làm thay đổi các yếu tố của năng suất. Sự phát triển của khoa học và công nghệ đã kéo theo trí tuệ của người lao động phát triển nhanh chóng, làm thay đổi mạnh mẽ sự tương phản giữa lao động trí óc và lao động chân tay, làm cho cơ cấu lực lượng lao động phát triển theo xu hướng thông minh.


(2) Sự phát triển của khoa học công nghệ đã làm thay đổi rất nhiều hình thức lao động của con người. Ngay từ khi bắt đầu cuộc cách mạng công nghệ lần thứ nhất, chúng ta thoát khỏi công nghiệp thủ công và hoạt động thể chất thuần túy, và bắt đầu kỷ nguyên động cơ hơi nước, kỷ nguyên điện, việc sử dụng máy móc thay cho sức lao động, lao động trí óc dần chiếm vị trí quan trọng. Thậm chí, một số máy móc thay thế hoàn toàn các hoạt động thể chất và tinh thần của con người.


(3) Sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ tác động ngày càng lớn đến cơ cấu kinh tế. Nếu như trước đây, nền kinh tế quốc dân chủ yếu là công nghiệp sơ cấp và công nghiệp cấp hai thì nay công nghiệp cấp ba đã chiếm một tỷ trọng lớn trong nền kinh tế quốc dân. Vì vậy, lý luận “khoa học và công nghệ là lực lượng sản xuất chủ yếu” có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với chúng ta. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của thời đại, nội hàm của nó cũng không ngừng phát triển và phong phú.


1.2 Định nghĩa khái niệm "Internet +"


Sau hai cuộc cách mạng công nghệ, thế giới đang trải qua một cuộc cách mạng công nghệ hoàn toàn mới do công nghệ thông tin thống trị, bao gồm công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới và công nghệ năng lượng mới. Sự xuất hiện của kỷ nguyên "Internet +" là một thời điểm đỉnh cao cho sự thắng lợi của cuộc cách mạng công nghệ này. Trong "Ý kiến ​​chỉ đạo của Hội đồng Nhà nước về việc tích cực thúc đẩy" Hành động "Internet +", đã chỉ ra rằng "Internet +" là tích hợp sâu sắc các thành tựu đổi mới của Internet với các lĩnh vực kinh tế và xã hội, thúc đẩy tiến bộ công nghệ, cải tiến hiệu quả và thay đổi tổ chức, đồng thời tăng cường sự đổi mới của nền kinh tế thực. Sức mạnh và năng suất, hình thành một hình thức phát triển kinh tế và xã hội mới rộng rãi hơn với Internet là cơ sở hạ tầng và các yếu tố đổi mới. Sắp kết hợp Internet với các doanh nghiệp truyền thống. Sự phát triển nhanh chóng của Internet là sản phẩm quan trọng của khoa học công nghệ thông tin, là xu thế và xu thế phát triển của thế giới, đang có tác động chiến lược và tổng thể đến sự phát triển kinh tế của các quốc gia. Vì vậy, chúng ta nên chủ động chào đón sự xuất hiện của kỷ nguyên “Internet +”, tích cực tận dụng những lợi thế do sự phát triển của Internet mang lại, phát triển kinh tế Trung Quốc, thích ứng với bình thường kinh tế mới. Đồng thời, chúng ta cũng nên Hãy cống hiến nhiều hơn cho khoa học dưới cơ hội của kỷ nguyên "Internet +". Ý nghĩa kỷ nguyên mới của lý thuyết cho rằng công nghệ là yếu tố đầu tiên của năng suất.


2 Tính tất yếu của khái niệm "Internet +"


2.1 Lựa chọn bất khả kháng trong kỷ nguyên dữ liệu lớn


Trong "Đề cương hành động thúc đẩy sự phát triển của dữ liệu lớn" đã đề xuất rằng sự hội tụ và tích hợp của công nghệ thông tin và xã hội kinh tế đã kích lối sống và năng lực quản trị quốc gia có ảnh hưởng quan trọng. Internet và dữ liệu lớn có mối quan hệ bổ sung cho nhau. Dữ liệu lớn và sự phát triển của Internet bổ sung cho nhau. Một mặt, sự phát triển của Internet đã cung cấp thêm dữ liệu, thông tin và tài nguyên cho sự phát triển của dữ liệu lớn, mặt khác, sự phát triển của dữ liệu lớn đã cung cấp thêm nhiều hỗ trợ, dịch vụ và ứng dụng cho sự phát triển của Internet. Sự xuất hiện của kỷ nguyên dữ liệu lớn và sự xuất hiện của kỷ nguyên “Internet +” cần được đồng bộ hóa, bởi vì sự phát triển của dữ liệu lớn phải dựa trên Internet. Đồng thời, sự phát triển của thời đại dữ liệu lớn cũng khiến Internet tràn ngập nội dung hơn. Vì vậy, sự phát triển của thời đại “Internet +” là sự lựa chọn tất yếu trong thời đại dữ liệu lớn.


2.2 Các yêu cầu bất khả kháng của toàn cầu hóa


Từ những năm 1980, khái niệm toàn cầu hóa đã dần được mọi người thừa nhận và làm quen. Sau một thời gian dài phát triển, thế giới ngày càng trở nên gần gũi hơn thông qua các mối quan hệ kinh tế và văn hóa. Và kết nối này liên quan trực tiếp đến Internet của nhà mạng. Trước đây, chúng ta phải biết một đất nước, một vùng miền phải biết qua sách vở hay kinh nghiệm bản thân, thì nay qua Internet chúng ta mới thực sự nhận ra rằng “hiền tài không đi hết thiên hạ biết hết”. Sự ra đời của kỷ nguyên “Internet +” sẽ đẩy toàn cầu hóa lên đến đỉnh cao. Về mặt kinh tế, “mua sắm toàn cầu” của chúng ta là một trường hợp điển hình, trước đây đi nước ngoài mua đồ ngoại thì ngày nay chỉ cần “net”, là một dạng kinh tế khác do “Internet +” mang lại. Toàn cầu hóa. Về mặt văn hóa, chúng ta có thể hiểu và học hỏi về văn hóa của bất kỳ quốc gia nào trên thế giới trên Internet mọi lúc, mọi nơi. Ngay cả về mặt chính trị, nó cũng có tác động. Sự phát triển Internet của nền chính trị thế giới- "Twitter" đã thu hút sự chú ý của mọi người. Lãnh đạo nhiều nước đã công bố “vòng tròn bạn bè” và giao lưu với nhau trong vòng bạn bè, chúng ta cũng có thể thấy được xu hướng phát triển giữa các nước từ sự giao lưu như vậy. Sự xuất hiện của "Twitter" trong chính trường cũng là một sự khai sáng có lợi từ thời đại "Internet +". Chúng ta cần tích cực hơn trong việc chào đón kỷ nguyên "Internet +". Đồng thời, các nhà lãnh đạo trong nước đã thường xuyên tương tác với người dân trên Internet trong những năm gần đây và lời chúc mừng năm mới của Tổng Bí thư Tập Cận Bình tới người dân cả nước trên Weibo cũng thu hút sự chú ý của chúng tôi.


Vì vậy, “Internet +” không chỉ là yêu cầu tất yếu trong thời đại dữ liệu lớn, mà còn là sự lựa chọn tất yếu cho sự phát triển toàn cầu. Chúng ta nên tích cực chào đón sự xuất hiện của kỷ nguyên "Internet +".


3 "Internet +" coi "khoa học và công nghệ là lực lượng sản xuất chính" có tầm quan trọng của thời đại


Sau khi kỷ nguyên “Internet +” ra đời, công nghệ Internet chiếm một vị trí không thể thiếu trong các yếu tố khoa học và công nghệ, tác động rõ rệt đến kinh tế, chính trị, văn hóa, sinh thái, xã hội, đặc biệt là trong quá trình toàn cầu hóa đang tăng nhanh. khổng lồ. Vì vậy, khi kỷ nguyên "Internet +" ra đời, khoa học và công nghệ với tư cách là lực lượng sản xuất chính có ý nghĩa quan trọng mang tính thời đại.


3.1 Thúc đẩy hội nhập công nghệ và kinh tế để thích ứng với bình thường mới của phát triển kinh tế


Quyết định cấp trên do nền kinh tế quyết định. Trong công cuộc xây dựng đất nước “năm trong một”, xây dựng kinh tế là nền tảng. Trước đây, việc xây dựng nền kinh tế của chúng ta chủ yếu dựa vào các doanh nghiệp truyền thống và nền kinh tế thực tế để tiến hành sản xuất truyền thống và bán hàng truyền thống. Mặc dù, với sự phát triển của Internet, một phần của lĩnh vực tiêu dùng đã được tích hợp với Internet và đạt kết quả tốt hơn, nhưng điều này hoàn toàn không đáp ứng được xu hướng “Internet +” của thời đại. Với sự ra đời của thời đại “Internet +”, các doanh nghiệp truyền thống và nền kinh tế thực của chúng ta đã bị ảnh hưởng rất nhiều, các phương thức truyền thống này không còn đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển và tiến bộ về kinh tế, xã hội của chúng ta. Vì vậy, chúng ta buộc phải thay đổi phương thức phát triển kinh tế và hiện thực hóa hình thức doanh nghiệp truyền thống “Internet +”, tức là thúc đẩy hội nhập công nghệ và kinh tế.


Vì vậy, trong giai đoạn kinh tế Trung Quốc chuyển mình, chúng ta phải thích ứng với làn sóng “Internet +” và chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế của mình. Phát huy hết lợi thế về quy mô và ứng dụng của Internet, tuân thủ cải cách, đổi mới và định hướng nhu cầu thị trường, nêu bật vai trò chính của doanh nghiệp, mở rộng mạnh mẽ chiều rộng và chiều sâu của việc tích hợp Internet với các lĩnh vực kinh tế và xã hội . Chỉ bằng cách thúc đẩy sự tích hợp của Internet và các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế và hình thành một mô hình phát triển của sức mạnh tổng hợp và tương tác giữa kinh tế mạng và kinh tế thực, chúng ta mới có thể thích ứng với bình thường mới của phát triển kinh tế và tiếp tục thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng và lành mạnh của nền kinh tế Trung Quốc.


3.2 Thúc đẩy sự kết hợp giữa công nghệ và sinh thái, tiến tới một kỷ nguyên mới của nền văn minh sinh thái xã hội chủ nghĩa


Hội nghị toàn thể lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc lần đầu tiên đưa ra năm khái niệm phát triển "đổi mới, phối hợp, xanh, cởi mở và chia sẻ" để đảm bảo thực hiện mục tiêu xây dựng một xã hội khá giả trong tất cả sự kính trọng. Môi trường sinh thái là chìa khóa để xây dựng toàn diện một xã hội sinh thái và khá giả. Tổng Bí thư Tập Cận Bình chỉ rõ: "Xây dựng nền văn minh sinh thái liên quan đến hạnh phúc của con người và tương lai của dân tộc. Chúng ta muốn nước xanh, núi xanh nhưng cũng muốn núi vàng, núi bạc. Chúng ta thích nước xanh, nước xanh". núi thay núi vàng núi bạc, non xanh nước biếc là vô giá ". xây dựng văn minh sinh thái, hoàn thiện hệ thống, xây dựng cơ chế bảo đảm cho việc xây dựng văn minh sinh thái. Trong đó, tăng cường hướng dẫn là con đường xây dựng chính, bởi chỉ bắt đầu từ ý thức của người dân thì chúng ta mới thực sự nhận thức được việc bảo vệ sinh thái và xây dựng sinh thái.


Nhưng làm sao chúng ta có thể thực hiện được việc tuyên truyền, giáo dục nhận thức của quần chúng nhân dân rộng rãi? Thúc đẩy sự kết hợp của Internet và xây dựng nền văn minh sinh thái. Với sự ra đời của thời đại “Internet +”, tốc độ thâm nhập của Internet đã tăng lên rất nhiều, cuộc sống trong tương lai sẽ gắn liền với Internet. đến nền văn minh sinh thái. Cuối cùng, trong thời đại dữ liệu lớn, Internet đóng một vai trò quan trọng trong việc thống kê và phân loại dữ liệu. Chúng ta nên tận dụng triệt để các chức năng này của Internet để thu thập các số liệu thống kê liên quan đến chất lượng môi trường, dưới các số liệu chính xác, tăng cường hoàn thiện hệ thống và cơ chế đảm bảo xây dựng văn minh sinh thái, nhằm nâng cao hiệu quả và tác dụng của việc xây dựng văn minh sinh thái. Chỉ có như vậy, chúng ta mới thực sự tiến tới một kỷ nguyên mới của nền văn minh sinh thái xã hội chủ nghĩa.


3.3 Thúc đẩy sự kết hợp giữa công nghệ và các dịch vụ xã hội, và mang lại lợi ích cho cuộc sống của người dân bằng công nghệ


Nhiệm vụ cơ bản của Đảng Cộng sản Trung Quốc là phải nhất quán phục vụ nhân dân và tăng cường sinh kế của người dân. Thúc đẩy tích hợp khoa học và công nghệ với các dịch vụ xã hội và mang lại lợi ích cho người dân bằng khoa học và công nghệ là việc chúng tôi thực hiện và ứng dụng mới lý thuyết “khoa học và công nghệ là lực lượng sản xuất chính” trong thời đại “Internet +”. Sự đóng góp của Internet đối với các dịch vụ xã hội chủ yếu được phản ánh trên hai khía cạnh. Một là hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới hàng loạt. Áp lực việc làm tăng mạnh trong những năm gần đây đã làm tăng đáng kể số người đang chờ có việc làm, điều này không có lợi cho việc xây dựng xã hội hài hòa của chúng ta, đồng thời cũng là một lỗ hổng lớn trong việc xây dựng đời sống của người dân. Với sự phát triển nhanh chóng của Internet, chúng ta nên sử dụng cơ hội này để thúc đẩy tinh thần kinh doanh và đổi mới hàng loạt. Ví dụ, các ngành liên quan xuất hiện từ việc sử dụng Internet đã nhanh chóng xuất hiện trong những năm gần đây. Taobao và Tmall, do Alibaba tạo ra, cung cấp một trung tâm mua sắm trực tuyến cho nhiều người và nhiều người trở nên giàu có nhờ bán đồ trên nền tảng này. Một ví dụ khác là các thương gia WeChat, một cách bán hàng khác thông qua WeChat Moments; sự xuất hiện của Didi Taxi cho phép các chủ xe sử dụng thời gian rảnh rỗi để thỉnh thoảng “chở khách”, giúp giảm bớt các khoản vay mua xe,… áp lực kinh tế. Hàng loạt các phương pháp khởi nghiệp và tìm việc làm với sự trợ giúp của Internet đã giúp giảm đáng kể áp lực việc làm và cải thiện mức sống của người dân.


Với sự hiểu biết ngày càng sâu sắc của xã hội về hội nhập và đổi mới Internet, việc hội nhập Internet không chỉ thể hiện ở việc gia tăng cơ hội kinh doanh và giảm áp lực việc làm mà còn mang lại cho cuộc sống của người dân nhiều tiện ích. Nó cũng phong phú hơn trong các lĩnh vực sinh kế của người dân, chẳng hạn như chăm sóc sức khỏe, giáo dục và giao thông. Việc sử dụng đăng ký trực tuyến trong điều trị y tế và bệnh viện đã mang lại sự thuận tiện cho nhiều người xếp hàng đăng ký và đặt lịch trước với các chuyên gia; Internet cũng được sử dụng phổ biến trong giáo dục và sự xuất hiện của các khóa học trực tuyến đã mang lại cho sinh viên nhiều cơ hội học tập hơn và vi Sự xuất hiện của các khóa học cũng nhằm thích ứng với Internet, cũng như đánh giá mạng và các khóa học chất lượng, đã tăng cường giao tiếp giữa giáo viên và học sinh. Mặc dù Internet đã làm tăng cơ hội cho tinh thần kinh doanh, nhưng thành quả của những hoạt động kinh doanh này sẽ mang lại lợi ích cho công chúng. Ví dụ, Didi Dache một mặt đã giải quyết được việc làm, mặt khác, những thành tựu này sẽ giúp cuộc sống của người dân trở nên thuận tiện hơn. Vì vậy, trong thời gian tới, cần đẩy mạnh hơn nữa sự kết hợp giữa công nghệ và dịch vụ xã hội, để Internet và xây dựng dân sinh nhằm hiện thực hóa lợi ích của sinh kế người dân bằng công nghệ.


3.4 Thúc đẩy tích hợp công nghệ và quản trị xã hội, và thúc đẩy chính phủ tiến tới quản trị sinh thái


Gao Hongbing, chủ tịch Alibaba, đề xuất rằng quản trị sinh thái của chính phủ là mô hình quản trị chính phủ trong tương lai. Phương thức quản trị sinh thái của chính phủ tương đối so với phương thức quản trị truyền thống, thay đổi phương thức quản trị ban đầu của chính phủ từ trên xuống thành từ dưới lên. Với sự ra đời của kỷ nguyên “Internet +”, công chúng tham gia ngày càng nhiều vào việc điều hành của chính phủ, có thể tập hợp được nhiều lực lượng xã hội hơn tham gia vào nhiều vấn đề quản trị xã hội. Ví dụ, trong xây dựng sinh thái, cho dù dự án XP ở Hạ Môn có được thực hiện hay không, sự tham gia của công chúng là rất đáng kể. Mặc dù cách nhiều người tham gia là không đúng, nhưng ý thức tham gia của họ đã được nâng cao rất nhiều.


Tuy nhiên, thời đại khoa học công nghệ “Internet +” ra đời cũng là con dao hai lưỡi, khi mang lại nhiều lợi ích cho chúng ta thì cũng sẽ mang lại một số tác động tiêu cực. Mặc dù Internet đã mang lại cho chúng ta không gian và nền tảng miễn phí, nhưng nó cũng tạo cơ hội cho một số tội phạm phát tán thông tin tục tĩu và không lành mạnh trên Internet, thậm chí một số người còn vu khống chính phủ và người dân một cách ác ý. Vì vậy, trong khi chúng ta đang tích cực chào đón kỷ nguyên này, chúng ta cũng phải cải thiện khả năng của mình để phân biệt, chọn lọc bản chất và loại bỏ những điều ngu ngốc.


Kỷ nguyên “Internet +” ra đời đã cho chúng ta học thuyết “khoa học và công nghệ là lực lượng sản xuất chủ yếu” mang ý nghĩa thời đại mới, cho phép tích hợp khoa học và công nghệ vào mọi mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, đời sống. . Đồng thời, chúng ta cũng nên có một thái độ tích cực để chào đón sự xuất hiện của thời đại này, trang bị cho mình khoa học và công nghệ để thích ứng với sự xuất hiện của thời đại như vậy.


Tác giả: Liu MinChúc các bạn đọc tin ty le keo ca cuoc bong da vui vẻ!

Original text