ty le keo bong da

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 16/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về ty le keo bong da

bong da tin chuyen nhuong

Tóm tắt: Trong bối cảnh phát triển của các công trình xanh, dựa trên các đặc điểm của quản lý vòng đời của vật liệu xây dựng xanh, mô hình thông tin công trình (BIM) và công nghệ nhận dạng tần số vô tuyến (RFID) được kết hợp để xây dựng hệ thống quản lý vòng đời đối với vật liệu xây dựng xanh. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những ưu điểm của công nghệ BIM phù hợp với nhu cầu quản lý vật liệu xây dựng, có thể hiện thực hóa việc chia sẻ thông tin và truyền thông của tất cả các bên tham gia quản lý vòng đời của vật liệu xây dựng xanh, và thúc đẩy hiệu quả trình độ quản lý vật liệu xây dựng xanh trong các dự án công trình xanh.


Từ khóa: Công nghệ BIM, vật liệu xây dựng xanh, vòng đời đầy đủ; RFID, hệ thống quản lý;


Về tác giả: Wang Zhenshuang, nam, sinh năm 1982, quê Xiuyan, Liêu Ninh, hậu tiến sĩ, giảng viên, hướng nghiên cứu: kinh tế vật liệu ;; Wang Liguo, nam, sinh năm 1957, quê ở Lâm Nghi, Sơn Tây, giáo sư, giám sát tiến sĩ, hướng nghiên cứu : kinh tế đầu tư, kinh tế công nghệ và quản lý.


1. Giới thiệu


Phát triển công trình xanh là một mặt tất yếu của việc xây dựng một xã hội tiết kiệm tài nguyên và thân thiện với môi trường, nhiệm vụ hàng đầu của công trình xanh là phủ xanh vật liệu xây dựng, vì vậy cần đảm bảo vật liệu xây dựng xanh thân thiện với môi trường, năng lượng -tính năng tiết kiệm, lành mạnh, tiết kiệm và thoải mái. Hiện nay, các nghiên cứu về vật liệu xây dựng xanh chủ yếu tập trung vào việc đáp ứng yêu cầu thiết kế và xây dựng “bốn mặt bảo vệ môi trường” ở mức độ cao nhất, nhưng chưa hoàn thiện về cấp độ quản lý.


Mô hình hóa thông tin tòa nhà (Building Information Modeling, BIM) là một phương pháp quản lý vòng đời tích hợp của thông tin xây dựng, chạy qua tất cả các giai đoạn lập kế hoạch, thiết kế, mua sắm, xây dựng và vận hành dự án xây dựng và cung cấp sự quản lý hợp tác cho tất cả các bên liên quan đến dự án xây dựng Nền tảng cho công việc và trao đổi thông tin. Hiện tại, mức độ ứng dụng của công nghệ BIM ở Trung Quốc vẫn còn tương đối thấp và nó chủ yếu được sử dụng để thiết kế phụ trợ, hiển thị trực quan, phát hiện va chạm và mô phỏng tiến độ xây dựng. Về mặt quản lý dự án kỹ thuật, Zhao Bin chỉ ra rằng công nghệ BIM có thể giải quyết những thiếu sót của quản lý dự án truyền thống và có tính ưu việt trong quản lý tiến độ dự án; Ji Fanrong và những người khác chỉ ra rằng công nghệ BIM có thể thúc đẩy việc chia sẻ và trao đổi thông tin trong cuộc sống chu trình của các dự án kỹ thuật và nhận ra những người tham gia dự án. Quản lý trực quan. Có thể thấy, việc ứng dụng công nghệ BIM chủ yếu tập trung trong các dự án xây dựng, ứng dụng trong quản lý vật liệu xây dựng xanh còn tương đối ít.


Nghiên cứu này kết hợp các đặc điểm và nhu cầu thực tế của quản lý vật liệu xây dựng xanh, phân tích các ưu điểm kỹ thuật của công nghệ BIM trong quản lý vật liệu xây dựng xanh, từ đó đề xuất khung quản lý vật liệu xây dựng xanh và quy trình thực hiện dựa trên công nghệ BIM và công nghệ RFID.


2 Nghiên cứu các đặc điểm quản lý vật liệu xây dựng xanh


Vật liệu xây dựng xanh trong các dự án công trình xanh áp dụng phương pháp quản lý vòng đời đầy đủ, bao gồm quản lý thông tin trong các giai đoạn thiết kế, sản xuất, xây dựng, vận hành và bảo trì của dự án. Do đó, trong toàn bộ quá trình xây dựng các dự án công trình xanh, các yêu cầu cao hơn đã được đặt ra đối với việc quản lý vật liệu xây dựng xanh.


1) Các nhà sản xuất vật liệu xây dựng xanh cần quản lý tính xanh trong quá trình sản xuất của mình theo các tiêu chuẩn chứng nhận về vật liệu xây dựng xanh, đồng thời cung cấp các sản phẩm và vật liệu xây dựng có mức độ xanh khác nhau theo nhu cầu khác nhau của khách hàng và làm tốt công việc sản xuất., khối lượng bán hàng và quản lý hàng tồn kho.


2) Có nhiều loại vật liệu xây dựng và có nhiều nhà sản xuất và nhà cung cấp tham gia. .


3) Việc mua các sản phẩm và vật liệu xây dựng xanh trong dự án công trình xanh cần được thực hiện theo nhu cầu của khách hàng. Ngoài ra, sau khi dự án hoàn thành và được nghiệm thu, một lượng lớn thông tin xây dựng và thông tin về vật liệu xanh và sản phẩm của chúng cần được cung cấp cho chủ sở hữu bất động sản để thuận tiện cho việc bảo trì và thay thế vật liệu xanh trong giai đoạn sau của công trình xanh. dự án xây dựng.


Theo quan điểm đặc biệt của quản lý vật liệu xây dựng xanh trong các dự án công trình xanh, kết hợp với lý thuyết đánh giá vòng đời, các đặc điểm quản lý của vật liệu xây dựng xanh có thể được quy về khả năng hiển thị, tinh chế, sức mạnh tổng hợp và khả năng truy xuất nguồn gốc (xem Hình 1).


3 Phân tích sự phù hợp giữa các đặc điểm của quản lý vật liệu trong công trình xanh và các ưu điểm của công nghệ BIM


Để nghiên cứu quản lý vật liệu xây dựng xanh dựa trên công nghệ BIM, cần phân tích đặc điểm quản lý vật liệu xây dựng xanh, ưu điểm của công nghệ BIM và sự tương thích giữa hai phương pháp này.


3.1 Hình dung ba chiều


Mô hình ba chiều có thể cung cấp hiệu quả cho khách hàng các phương án thiết kế trực quan và mô phỏng sơ đồ xây dựng. Đối với các dự án công trình xanh, nhu cầu cao hơn đối với các mô hình ba chiều trực quan về thiết kế nhà ở, mua vật liệu xây dựng xanh, kế hoạch xây dựng và quản lý vật liệu xếp chồng lên nhau tại chỗ. Công nghệ BIM có thể cung cấp mô hình 3D trực quan về vật liệu xây dựng xanh và mô hình 3D mô phỏng xây dựng cho các dự án công trình xanh để đáp ứng nhu cầu vận chuyển vật liệu xây dựng xanh và hình ảnh hóa 3D xếp chồng.


3.2 Quản lý hợp tác


Trong quá trình xây dựng dự án công trình xanh, chủ đầu tư, đơn vị thiết kế, đơn vị thi công và nhà sản xuất vật liệu xây dựng xanh điều phối vật liệu xây dựng của toàn bộ dự án, toàn bộ dự án tạo thành một dây chuyền công nghiệp hóa. Trong giai đoạn thiết kế, chủ sở hữu, đơn vị thi công và nhà sản xuất vật liệu phải tham gia nghiên cứu toàn bộ kế hoạch thiết kế công trình xanh để hình thành nhu cầu giá trị cá nhân của người sử dụng, kế hoạch công nghệ xây dựng và kế hoạch sản xuất vật liệu xây dựng xanh. Vật liệu xây dựng xanh được sử dụng trong dự án có yêu cầu cao hơn đối với sự hợp tác quản lý của các bên tham gia dự án trong toàn bộ chuỗi ngành. Việc sử dụng các phương pháp quản lý thông tin công nghệ BIM có thể phối hợp tất cả các bên tham gia trong quá trình xây dựng dự án để có được thông tin quản lý vật liệu xây dựng xanh hiệu quả.


3.3 Quản lý tinh tế


Trong các giai đoạn thiết kế, xây dựng, vận hành và bảo trì các dự án công trình xanh, một cơ sở dữ liệu thông tin về vật liệu xây dựng xanh đã được tinh chỉnh cần được thiết lập để tất cả các bên tham gia dự án công trình xanh có thể tìm hiểu, đặt hàng, sử dụng và sản xuất vật liệu xây dựng xanh kịp thời và Cách thức chính xác để thực hiện quá trình xây dựng công trình xanh Quản lý tinh tế nhu cầu và sử dụng vật liệu xây dựng xanh ở Trung Quốc. Công nghệ BIM có thể thiết lập cơ sở dữ liệu thông tin về vật liệu xây dựng xanh để thực hiện việc quản lý tinh vi việc sản xuất, sử dụng và bảo trì vật liệu xây dựng xanh. lỗ hổng của quản lý vật liệu xây dựng.


3.4 Khía cạnh xác định nguồn gốc của thông tin


Trong giai đoạn vận hành của công trình xanh, người sử dụng có thể bảo trì, thay thế và điều chỉnh vật liệu xây dựng xanh được sử dụng theo nhu cầu của chức năng sử dụng, thông tin sản xuất của vật liệu xây dựng xanh, thông số chức năng vật liệu và kế hoạch xây dựng và các thông tin lịch sử kỹ thuật để duy trì công trình xanh Có vẻ đặc biệt quan trọng. Công nghệ BIM có thể ghi lại thông tin kỹ thuật chi tiết và thông tin vật liệu xây dựng xanh trong quá trình xây dựng công trình xanh. Khi các thay đổi kỹ thuật xảy ra, nó có thể ghi lại chi tiết trong BIM và nhanh chóng đánh giá mức độ xanh của công trình xanh. Những ưu điểm này là công trình xanh. bảo trì và quản lý sau này của các dự án và vật liệu xây dựng xanh cung cấp khả năng truy xuất nguồn gốc thông tin.


4 Kiến trúc hệ thống quản lý vật liệu xây dựng xanh dựa trên công nghệ BIM


4.1 Thành phần của hệ thống quản lý vật liệu xây dựng xanh


Cơ sở của việc thực hiện quản lý thông tin vật liệu xây dựng xanh trong các dự án công trình xanh là tiêu chuẩn hóa việc truyền tải thông tin. Theo quan điểm của sự tương thích giữa các ưu điểm của công nghệ BIM và các yêu cầu quản lý của vật liệu xây dựng xanh, một hệ thống quản lý vật liệu xây dựng xanh được xây dựng trên cơ sở IFC (Các lớp nền tảng của ngành) do Liên minh Công tác Hợp tác Quốc tế chỉ định. Theo mô hình lớp quản lý chuẩn IFC, từ trên xuống dưới là lớp quản lý ứng dụng, lớp trao đổi dữ liệu, lớp mô hình BIM và lớp dữ liệu cơ bản (Hình 2).


4.1.1 Lớp quản lý ứng dụng


Quản lý ứng dụng chủ yếu dựa trên mô hình ba chiều của công nghệ BIM để thực hiện việc quản lý các mô hình dự án công trình xanh, mô hình thiết kế, mô hình xây dựng và mô hình vật liệu xây dựng xanh, cũng như truy xuất nguồn gốc thông tin lịch sử và quản lý thông tin vận hành và bảo trì của công trình xanh trong quá trình vận hành và bảo trì sau này. Trong vòng đời của công trình xanh, tất cả các bên tham gia phát triển dự án có thể trích xuất thông tin tham số của vật liệu xây dựng xanh từ mô hình ba chiều dựa trên công nghệ BIM, chia sẻ thông tin và truyền thông kịp thời, tích hợp các nguồn lực quản lý của tất cả các bên và sử dụng chúng để được hỗ trợ Các quyết định quản lý đối với các dự án công trình xanh.


4.1.2 Lớp trao đổi dữ liệu


Lớp trao đổi dữ liệu chủ yếu thực hiện các chức năng truyền và quản lý dữ liệu dựa trên mô hình công nghệ BIM của thiết bị đầu cuối và mạng. Công nghệ BIM hiện thực hóa việc hợp tác quản lý vật liệu xây dựng xanh trong suốt vòng đời của các dự án công trình xanh, xây dựng nền tảng truyền thông tin mạng, thiết lập nền tảng dịch vụ "đám mây" và thực hiện chia sẻ và quản lý thông tin. Đồng thời, các thiết bị đầu cuối như máy tính xách tay và điện thoại di động có thể hỗ trợ phần cứng cho việc trao đổi dữ liệu công nghệ BIM.


4.1.3 Lớp mô hình BIM


Trong quá trình xây dựng công trình xanh, chủ sở hữu, đơn vị thiết kế và đơn vị thi công cần đặt hàng các sản phẩm, vật liệu xây dựng xanh trước khi thi công, xác định phương án kỹ thuật thi công chi tiết và so sánh các mô hình mô phỏng hoàn công khác nhau. Vì vậy, mô hình quản lý vật liệu xây dựng xanh BIM chú trọng hơn đến việc xây dựng thư viện vật liệu xây dựng xanh, mô hình ba chiều vật liệu xây dựng xanh, mô hình mô phỏng chương trình công nghệ xây dựng. Theo yêu cầu của các dự án công trình xanh về quản lý vật liệu xây dựng, lớp mô hình này thiết lập mô hình cốt lõi BIM về quản lý vật liệu xây dựng xanh để đáp ứng nhu cầu quản lý vật liệu xây dựng xanh trong vòng đời của các dự án công trình xanh.


4.1.4 Lớp dữ liệu cơ bản


Lớp dữ liệu cơ bản chủ yếu thực hiện việc chuyển đổi và quản lý dữ liệu mô hình của các phần mềm khác nhau dựa trên định dạng tệp IFC. Việc sử dụng mô hình công nghệ BIM để thực hiện quản lý vòng đời của vật liệu xây dựng xanh đòi hỏi phải áp dụng và chuyển đổi thông tin mô hình công nghệ BIM trên các nền tảng khác nhau. Vì vậy, việc thiết lập một định dạng tệp thống nhất là cơ sở. Liên quan đến thông tin sản xuất vật liệu và thông tin chức năng liên quan đến quản lý vòng đời của vật liệu xây dựng xanh, thông tin đánh giá vật liệu xây dựng xanh và thông tin mô hình thiết kế xây dựng và kết cấu, tất cả dữ liệu trong hệ thống kiến ​​trúc được lưu trữ và chuyển đổi ở định dạng IFC để đáp ứng Quản lý thống nhất dữ liệu cơ bản của BIM trên cùng một nền tảng. Sau khi hoàn thành dự án, cơ sở dữ liệu thông tin vật liệu xây dựng BIM cung cấp thông tin cho việc vận hành và bảo trì sau này của dự án, cung cấp thông tin tham khảo cho các dự án khác và hình thành phản hồi theo chu kỳ, và cuối cùng trở thành cơ sở dữ liệu BIM lớn hơn và phong phú hơn, giúp cải thiện công trình xanh của doanh nghiệp, ngành và quốc gia.Tổng thể cấp quản lý vật liệu xây dựng xanh trong dự án.


4.2 Thực hiện Hệ thống Quản lý Vật liệu Công trình Xanh


Công nghệ tần số vô tuyến RFID là công nghệ nhận dạng tự động không tiếp xúc để thu thập thông tin. Dựa trên những ưu điểm của công nghệ RFID tự động hóa, thông tin hóa và không cần giấy tờ, nó sử dụng thẻ RFID để liên tục thu thập và quét thông tin, đồng thời trao đổi thông tin với nền tảng BIM thông qua giao diện chương trình ứng dụng. Các thẻ RFID được chèn vào là duy nhất và có thể mở rộng. Trong giai đoạn thiết kế, thông tin tham số của vật liệu xây dựng xanh được thêm vào BIM, hiển thị theo thời gian thực của vật liệu xây dựng xanh, hiển thị trực quan các dự án xây dựng và xây dựng và lưu trữ thông tin tự động để tạo thành một Cơ sở dữ liệu BIM để Quản lý vật liệu trong quá trình lưu trữ, vận chuyển và cẩu xây dựng.


4.2.1 Giai đoạn sản xuất và vận chuyển nguyên liệu


Vật liệu xây dựng xanh được gắn vào các thẻ RFID tương ứng tại nhà máy và thông tin của vật liệu xây dựng xanh được quét và truyền tới BIM thông qua đầu đọc, và vật liệu xây dựng xanh được quản lý thông qua BIM. Nó rất hữu ích cho các nhà sản xuất và nhà cung cấp để đạt được mục tiêu quản lý không có khuyết tật và không tồn kho để quản lý nguyên vật liệu. của các vật liệu.


4.2.2 Giai đoạn xây dựng vật liệu


Theo dõi và giám sát quá trình thực tế của quá trình lưu trữ và treo vật liệu thông qua thẻ RFID, quản lý việc nhập và xây dựng vật liệu, đồng thời truyền thông tin kịp thời thông qua nền tảng đám mây để giảm các lỗi và thiếu sót có thể gây ra do nhập thông tin thủ công. Đối với ví dụ, trực tiếp khi vật liệu vào địa điểm để kiểm tra. Sử dụng đầu đọc RFID cố định để tự động thu thập dữ liệu và quản lý vật liệu.


4.2.3 Giai đoạn vận hành vật liệu


Trong quản lý tài sản, thông qua thông tin bảo trì của vật liệu trên thẻ RFID, nhân viên có thể nhanh chóng và chính xác tìm thấy vị trí của vật liệu và ghi lại từng thông tin bảo trì trong thẻ RFID, đồng thời tích hợp thông tin bảo trì vào Hệ thống quản lý tài sản BIM Bạn có thể hiểu trực quan về điều kiện vận hành của các vật liệu khác nhau trong các tòa nhà xanh, thuận tiện cho việc bảo trì và quản lý.


4.2.4 Giai đoạn loại bỏ vật liệu


Khi tuổi thọ của tòa nhà kết thúc, trong quá trình phá dỡ, thẻ RFID và cơ sở dữ liệu BIM có thể được sử dụng để xác định nhanh chóng và chính xác xem vật liệu trong các cấu kiện có thể được tái chế hay không và quản lý việc tái chế các vật liệu bị phá dỡ, giảm tiêu thụ vật liệu và năng lượng, đáp ứng các yêu cầu của công trình xanh.


5. Kết luận


Việc tích hợp thông tin hóa tòa nhà và công trình xanh là xu hướng tất yếu trong sự phát triển của ngành xây dựng trong tương lai. quản lý vật liệu xây dựng xanh trong các dự án công trình xanh. Đưa công nghệ BIM và công nghệ RFID vào quản lý vật liệu xây dựng xanh của các dự án công trình xanh có thể nâng cao hiệu quả trình độ quản lý vật liệu xây dựng xanh, hiện thực hóa sức mạnh tổng hợp và quản lý tinh vi vòng đời của vật liệu xây dựng xanh, và sẽ hình thành một công trình xanh BIM tại Đồng thời, cơ sở dữ liệu thông tin vật liệu được chia sẻ giữa các doanh nghiệp, ngành nghề để tạo thành cơ sở dữ liệu thông tin vật liệu xây dựng xanh BIM cho các doanh nghiệp, ngành và cả quốc gia, có ý nghĩa to lớn đối với việc nâng cao trình độ quản lý vật liệu xây dựng xanh trong các dự án công trình xanh.


Chúc các bạn đọc tin ty le keo bong da vui vẻ!

Original text