ty le cuoc bong da hom nay

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 28/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về ty le cuoc bong da hom nay

xem bong da keo nha cái

【Tóm tắt】 Sự phát triển của ngành y tế Trung Quốc đang tăng tốc. Sự phát triển nhanh chóng của một số cơ sở y tế đã thúc đẩy lĩnh vực y tế nói chung thể hiện trạng thái tiến bộ liên tục. Các cơ sở y tế muốn chiếm một vị trí thuận lợi trong một lĩnh vực công nghiệp mới. Nhìn chung Cần nâng cao trình độ kỹ thuật của bệnh viện cũng như trình độ quản lý của cán bộ y tế để bệnh viện có thêm lợi thế về thương hiệu dưới sự chung sức của cán bộ y tế, đồng thời với sự hỗ trợ của các lợi ích kinh tế. Để phát triển hơn nữa công nghệ, và trong hoạt động quản lý nhân sự, lập kế hoạch phát triển nguồn nhân lực là một trong những nhiệm vụ quan trọng, bài viết này phân tích các phương pháp lập kế hoạch cụ thể của nó.
[Từ khóa]quy hoạch phát triển nguồn nhân lực bệnh viện
Đội ngũ cán bộ y tế trong bệnh viện là một nguồn lực quan trọng trong hệ thống y tế, chỉ dưới sự chèo lái mạnh mẽ của đội ngũ cán bộ y tế thì bệnh viện mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ vận hành và điều trị bệnh nhân hàng ngày khi bệnh viện tham gia vào các hoạt động cạnh tranh mới lĩnh vực y tế, có ba loại Yếu tố cạnh tranh giúp bệnh viện có vị thế thống lĩnh, bao gồm quản lý tài chính, phát triển công nghệ và quản lý nhân tài. So với hai nội dung quản lý đầu, hoạt động quản lý nhân tài tương đối linh hoạt và có những thay đổi tương đối lớn. làm cho các cơ sở y tế ngày càng ổn định Để có nguồn nhân lực chất lượng cao, các nhà quản lý cần giúp đội ngũ nhân lực xây dựng các phương án quy hoạch phát triển dựa trên điều kiện cụ thể của bệnh viện. Bài viết này xin phân tích các phương pháp quy hoạch.
1 Phân tích đặc điểm
Khi lập kế hoạch phát triển nhân sự trong bệnh viện trong tương lai, trước tiên cần làm rõ các đặc điểm cơ bản của nhân sự để xác định các điểm chính của kế hoạch. Nếu muốn thể hiện đầy đủ ba đặc điểm này trong công việc, nhân viên y tế phải học hỏi từ những kiến ​​thức y khoa được cập nhật liên tục, và không ngừng nâng cao trình độ điều trị của mình thông qua các hoạt động thử thách bản thân chứ không chỉ cần có tinh thần giải quyết vấn đề độc lập Đồng thời, bạn có thể chủ động hợp tác khi cần thiết để gắn trí tuệ của bản thân với trí tuệ của tập thể.
2 vấn đề chính
Cơ chế thể chế lạc hậu cản trở sự phát triển của nguồn nhân lực. Mặc dù nhiều bệnh viện đã tham gia vào cuộc cạnh tranh thị trường nhưng hệ thống và cơ chế quản lý nội bộ vẫn là hình thức quản lý bệnh viện truyền thống, nhược điểm là bỏ qua tính đặc thù và thị trường của quản trị nhân lực, không đưa ra được tiêu chuẩn công bằng và hợp lý cho nhân tài bệnh viện. Nền tảng cạnh tranh và thăng tiến, quản lý nhân sự trong bệnh viện thường có biểu hiện là quản lý lộn xộn, thiếu khoa học. Cơ chế đánh giá của bệnh viện chưa lành mạnh, hầu hết các đánh giá mang tính hình thức, chưa thực sự gắn với việc thực hiện lợi ích cá nhân của người lao động, cơ chế khuyến khích hiện nay chưa đủ để huy động sự nhiệt tình của người lao động, không thể đạt được một tình huống đôi bên cùng có lợi giữa bệnh viện và nhân viên. Phân tích dưới góc độ cạnh tranh thị trường, giữa bệnh viện và người lao động có mối quan hệ việc làm nên có sự lựa chọn hai chiều và cùng có lợi giữa bệnh viện và người lao động.
3 Phân tích phương pháp lập kế hoạch hợp lý
Sau khi hiểu rõ các vấn đề về quản lý và hoạch định nguồn nhân lực trong hệ thống bệnh viện, bạn có thể đưa ra các phương pháp lập kế hoạch hiệu quả:
3.1 Xây dựng cơ chế tăng trưởng hợp lý. Khi giúp nhân viên y tế thực hiện công tác quy hoạch phát triển, trước hết cần cải tiến cơ chế tăng trưởng ban đầu của nhân viên, đồng thời sử dụng cơ chế tăng trưởng mới để đội ngũ làm rõ hướng tăng trưởng trước hết là môi trường của bệnh viện. Phải là một môi trường đầy không khí học tập và nhân viên y tế có thể Trong điều kiện học tập như vậy, họ có thể tiến hành các hoạt động học tập và giao tiếp với các nhân viên y tế khác. Những lợi ích của họ đối với bệnh viện thông qua việc học hỏi những hoạt động tích cực như vậy.
3.2 Xây dựng cơ chế khuyến khích. Cơ chế khuyến khích cũng là một nội dung trọng tâm trong kế hoạch quy hoạch nhân tài, một số bệnh viện xây dựng cơ chế khuyến khích cán bộ y tế chưa hợp lý, cần thay đổi để họ thực sự phát huy tác dụng hạn chế và khuyến khích. Cần hoàn thiện cơ chế khuyến khích theo nhu cầu phát triển của nhân viên y tế, để nhân viên y tế thay đổi thái độ làm việc tiêu cực ban đầu dưới sự kích thích của cơ chế khuyến khích. Hệ thống đánh giá cho phép tác động khuyến khích được phản ánh trong các hoạt động đánh giá. Nhân viên y tế có kết quả đánh giá tương đối xuất sắc có thể được khen thưởng về vật chất và chức vụ. Một số nhân viên y tế có kết quả đánh giá không đạt chuẩn cần bị trừng phạt thích đáng. phương pháp thẩm định cần đa dạng hơn, nhưng dù lựa chọn phương pháp thẩm định nào thì cũng cần đảm bảo tính công chứng của nó.
3.3 Lập kế hoạch phát triển dài hạn. Dù đào tạo nhân tài theo hình thức nào thì đó cũng không phải là công việc nhất thời, người quản lý cần chuẩn bị tâm lý để tuân thủ quy hoạch dài hạn, đồng thời mục tiêu quy hoạch phát triển phải phù hợp với định hướng phát triển chung của nhân lực y tế. .Dưới ảnh hưởng của kế hoạch phát triển của bệnh viện, nhà quản trị phân tích những đặc điểm cơ bản của nguồn nhân lực đặc biệt trong bệnh viện, nhà quản trị cũng cần bổ sung thêm các loại kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch theo sự thay đổi của y tế. nhân viên và bệnh viện.Vì vậy việc quy hoạch đó sẽ không hạn chế sự phát triển của nhân lực y tế.
3.4 Thiết lập một đội ngũ nhân tài hợp lý. Nhân tài là động lực phát triển chuyên môn của bệnh viện, đào tạo được nhân tài hợp lý là bảo đảm cho sự phát triển của bệnh viện, chỉ có xây dựng được đội ngũ nhân tài hợp lý mới có thể đảm bảo được sự phát triển bền vững của bệnh viện. Xây dựng được đội ngũ nhân tài xuất sắc là một dự án quan trọng để xây dựng nhân tài bệnh viện.
3.5 Xây dựng kế hoạch đào tạo nhân tài và quảng bá mạnh mẽ văn hóa bệnh viện. Đào tạo nhân tài là chiến lược quan trọng để phát triển bệnh viện, đặc thù của ngành y đòi hỏi người làm công tác y tế phải liên tục học hỏi những kiến ​​thức y học mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người bệnh và giải quyết những bệnh khó, phức tạp hơn. Xây dựng kế hoạch đào tạo hợp lý và khả thi là một dự án quản lý mà các nhà quản lý bệnh viện phải thực hiện, đồng thời cũng là một mắt xích quan trọng trong kế hoạch phát triển trung và dài hạn của bệnh viện.
Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực không chỉ bao gồm việc đào tạo các kỹ năng y tế của nhân viên y tế, mà đội ngũ cán bộ quản lý cần bổ sung xây dựng văn hóa bệnh viện độc đáo, để nhân viên y tế không bỏ qua việc xây dựng văn hóa bệnh viện. Việc xây dựng công trình này nhằm không ngừng lấp đầy những chỗ trống trong hệ thống tư tưởng ban đầu, đồng thời sử dụng các hoạt động sáng tạo văn hóa để tăng cường kết nối giữa các nhân viên y tế, để đội ngũ y bác sĩ trở thành một tập thể có tính gắn kết cao.
Kết luận
Trước hết, khi xây dựng kế hoạch phát triển, cán bộ nhân viên cần nắm chắc những đặc điểm đặc biệt này của nguồn nhân lực, sử dụng kế hoạch phát triển hợp lý để giúp nhân viên y tế đạt được nhu cầu phát triển của bản thân trong bệnh viện, để nhân viên y tế nằm trong kế hoạch phát triển. Theo ảnh hưởng, việc ở lại cơ sở y tế sẽ không khiến bệnh viện thường xuyên phải đối mặt với vấn đề chảy máu chất xám, chỉ cần ổn định giữ được những nhân tài ưu tú trong hệ thống y tế thì công tác điều trị thường xuyên của bệnh viện sẽ không bị ảnh hưởng và đội ngũ cán bộ quản lý. có thể Chọn một kiểu lập kế hoạch mới để dành thêm cơ hội cho nguồn nhân lực thể hiện mình.
Tác giả: Zhang Qin
【người giới thiệu】
  [1] Phân tích mức độ sẵn sàng của người dân và các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu dịch vụ y tế ở quận Xindu, Thành Đô[J]Huang Chi, Li Ningxiu, Yu Rongjiang, Huang Lilia. Y học dự phòng hiện đại. 2012 (17).
  [2] Nghiên cứu về Dự báo phân bổ nguồn nhân lực của các tổ chức y tế và y tế công ở Khu mới Phố Đông, Thượng Hải[J]Lou Jiquan, Jing Yuan, Chen Baozhong, Wang Li, Li Yanting, Huang Yao, Qu Tianhui, Zhang Yimin. Chăm sóc sức khỏe ban đầu của Trung Quốc. 2013 (08).
  [3] Dự báo nhu cầu nhân lực y tế cộng đồng dựa trên mô hình xám đa nhân tố[J]Xiang Honglian, Guo Shuxia, Tang Jingxia, Cao Li, Liu Xinping, Liu Jiaming, Guo Heng, Liu Haitao, Li Shugang. Thống kê Y tế Trung Quốc. 2015 (03).

Chúc các bạn đọc tin ty le cuoc bong da hom nay vui vẻ!

Original text