ty le cuoc bong da hom nay

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 06/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về ty le cuoc bong da hom nay

ti le cuoc bao bong da

  Tóm lược:Mục đích: Quan sát hiệu quả lâm sàng của chấn thương cổ tay quay điều trị bằng năm kim vai kết hợp vận động khớp. Phương pháp: 80 bệnh nhân chấn thương vòng bít được chọn và chia thành nhóm thực nghiệm và nhóm chứng với 40 trường hợp mỗi nhóm theo phương pháp bảng số ngẫu nhiên. Nhóm thử nghiệm được điều trị bằng 5 kim tiêm vai kết hợp với vận động chung, và nhóm đối chứng được điều trị bằng vận động chung. Điểm số khớp vai UCLA sửa đổi, thang điểm đau vai và rối loạn chức năng (SPADI), phạm vi cử động của vai (ROM) và protein phản ứng C (C react protein) đã được quan sát trước và sau khi điều trị ở hai nhóm. Protein, CRP) , yếu tố hoại tử khối u (TNF) -α thay đổi. Kết quả: Điểm UCLA vai và ROM điều chỉnh của nhóm TN sau điều trị cao hơn nhóm ĐC, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P <0,05); điểm SPADI của nhóm TN sau điều trị thấp hơn nhóm ĐC. nhóm ĐC, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P <0,05); Sau xử lý, hàm lượng CRP và TNF-α ở nhóm TN thấp hơn nhóm ĐC và sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P <0,05); Tỷ lệ hữu hiệu ở lô thí nghiệm là 95,0%, ở lô đối chứng là 80,0%, nhóm cao hơn nhóm đối chứng, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P <0,05). Kết luận: Năm kim tiêm vai kết hợp với vận động khớp để điều trị chấn thương vòng bít quay có thể cải thiện chức năng khớp vai và vận động khớp vai của bệnh nhân, giảm đau, giảm mức CRP và TNF-α.


Chúc các bạn đọc tin ty le cuoc bong da hom nay vui vẻ!

Original text