ty le bong da keo nha cai

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 17/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về ty le bong da keo nha cai

xem bong da nhanh nhat

Tóm tắt: Bài viết này lấy vai trò thiết kế tổ chức thi công trên toàn bộ dự án làm điểm khởi đầu, sau đó giới thiệu các kiến ​​thức lý thuyết liên quan về quản lý chi phí trong dự án. Phương pháp phân tích lý thuyết sẽ thảo luận tác động của kế hoạch tiến độ, kế hoạch thi công và các biện pháp quản lý trong tổ chức thi công đến lợi ích kinh tế của dự án. Cuối bài báo cũng giải thích ngắn gọn cách sử dụng thiết kế tổ chức xây dựng để nâng cao lợi ích kinh tế của công trình.


Từ khóa: tổ chức thi công thiết kế kế hoạch kế hoạch biện pháp kinh tế lợi ích


I. Giới thiệu


Thiết kế tổ chức thi công đóng vai trò trung tâm hướng dẫn toàn bộ quá trình thi công, là sự kiểm soát vĩ mô trong toàn bộ quá trình thi công Mục đích phục vụ cho mục tiêu chất lượng, tốc độ, giá thành và mục đích sử dụng chính xác của công trình. thiết kế tổ chức có thể nâng cao Lợi ích kinh tế của đơn vị thi công. Với sự phát triển của nền kinh tế quốc dân và trình độ xây dựng không ngừng được nâng cao, các công trình bắt đầu phát triển theo hướng cao, to, nhiều công trình phụ trợ. chẳng hạn như số lượng lớn công nhân xây dựng tại chỗ và sử dụng Các loại máy móc nhiều và phức tạp, lượng nguyên vật liệu sử dụng nhiều, thi công khó khăn. Các nhà quản lý xây dựng ngày càng cân nhắc nhiều hơn những vấn đề phức tạp trong quản lý xây dựng, ngoài việc quản lý hoạt động xây dựng, họ còn phải đưa ra những lựa chọn hợp lý về kinh phí, nhân sự, vật tư, ... Chỉ có lập lịch trình hợp lý cho mọi vấn đề có thể xảy ra trong quá trình xây dựng mới đảm bảo bình thường Ngoài ra, trong quá trình xây dựng đã xuất hiện nhiều công nghệ mới, quy trình mới, chỉ cần cập nhật liên tục các khái niệm và mô hình quản lý của đơn vị thi công thì mới có thể mang lại lợi ích kinh tế lớn hơn cho doanh nghiệp. Chỉ khi không ngừng nâng cao hàm lượng khoa học trong thiết kế tổ chức thi công và nâng cao trình độ quản lý của cán bộ quản lý thì mới có thể phù hợp với xây dựng hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và giảm chi phí sản xuất.


2. Quản lý chi phí dự án


Chi phí đề cập đến các nguồn lực phải được đầu tư hoặc bỏ ra để sản xuất một sản phẩm. Đối với một dự án, tất cả các chi phí để hoàn thành dự án đều là chi phí, nghĩa là cái giá của việc đạt được thành công của dự án. Giá thành công trình là hình thức tiền tệ là giá trị kết chuyển của tư liệu sản xuất tiêu hao trong quá trình xây dựng và giá trị do lao động cần thiết của người lao động trong quá trình xây dựng mà công trình xây dựng làm đối tượng hạch toán. Quản lý chi phí xây dựng là dựa trên tiền đề đáp ứng chất lượng và thời gian xây dựng trong quá trình xây dựng, sử dụng hệ thống và biện pháp tương ứng, bắt đầu từ việc tổ chức và quản lý, kinh tế, công nghệ và hợp đồng, và kiểm soát chi phí theo tiêu chuẩn yêu cầu mục tiêu là tối đa hóa lợi nhuận và mang lại lợi ích kinh tế lớn nhất cho doanh nghiệp.


Theo phương pháp kế toán chi phí, chi phí có thể được chia thành các loại sau: (1) Chi phí ngân sách. Là chi phí ngân sách của dự án được xác định trên cơ sở dự án và đơn giá ngân sách tính trên bản vẽ thi công, phản ánh các chi phí trực tiếp và gián tiếp cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ xây lắp của dự án. (2) Giá thành thực tế. Là toàn bộ chi phí sản xuất thực tế phát sinh trong quá trình xây dựng, sản xuất của dự án và được tập hợp theo đối tượng hạch toán, khoản mục chi phí nhất định. (3) Chi phí mục tiêu. Là chi phí mục tiêu được xác định theo ngân sách xây dựng của doanh nghiệp. Chi phí mục tiêu này là dự án kỹ thuật được xác định trước trên cơ sở tổ chức thi công dưới sự chỉ đạo của người quản lý dự án, khai thác hết tiềm năng, thực hiện các biện pháp tổ chức kỹ thuật hiệu quả và củng cố quản lý và hạch toán kinh tế.Chỉ tiêu chi phí.


3. Ảnh hưởng của việc tổ chức xây dựng dự án đến chi phí dự án


1. Ảnh hưởng của việc lập kế hoạch tiến độ đối với lợi ích của dự án. Tiến độ thi công là nội dung cốt lõi của thiết kế tổ chức thi công, là lập tiến độ cụ thể về thời gian bắt đầu và kết thúc của từng công trình phụ theo quy định của hợp đồng và trên cơ sở kế hoạch thi công quy định. Nói chung, nó có thể được biểu thị dưới dạng lịch trình ngang hoặc lịch mạng. Mỗi phương án thi công luôn có tiến độ thi công tương ứng, nguồn lực đầu tư cũng khác nhau và có tốc độ tiến độ nhanh nên phải có phương án thi công đáp ứng yêu cầu về thời gian hợp đồng và có giá thành xây dựng thấp nhất. Tiến độ thi công có quan hệ mật thiết với trình tự thi công và hình thức tổ chức vận hành của phương án thi công, ở đây nói chung chúng tôi sử dụng công nghệ mạng xây dựng để tổng hợp tiến độ thi công, vì nó có thể phản ánh đúng trình tự thi công và chồng chéo thi công để đạt được quy trình thi công. - Công nhân thi công liên tục và liên tục có thể đẩy nhanh thời gian thi công mà không cần tăng nguồn lực đầu vào, để kế hoạch thi công đạt được mục tiêu là chi phí xây dựng ít nhất và mang lại lợi ích kinh tế tốt nhất với điều kiện đáp ứng thời hạn hợp đồng.


2. Ảnh hưởng của việc lập kế hoạch xây dựng đến lợi ích của dự án. Kế hoạch xây dựng là tài liệu bắt buộc áp dụng trong toàn bộ quá trình xây dựng dự án. Nó phải thiết thực, nhanh chóng, chất lượng cao, tiêu tốn ít và đạt được chi phí dự án thấp nhất với ít lao động sống và lao động vật chất nhất, và việc xây dựng đáp ứng yêu cầu thiết kế và nhu cầu của đơn vị thi công. Việc lựa chọn đúng phương án xây dựng có thể xác định tiêu chuẩn chất lượng dự án; tốc độ tiến độ dự án; mức chi phí của dự án. Việc sử dụng công nghệ mới, kỹ thuật mới, sửa chữa và lãng phí và sử dụng toàn diện các biện pháp kế hoạch xây dựng sẽ tiết kiệm nguyên vật liệu và chi phí. Một phương án xây dựng luôn có giá thành xây dựng tương ứng, chi phí đầu tư kết hợp các nguồn lực khác nhau cũng khác nhau, trong số đó phải có phương án đáp ứng yêu cầu của hợp đồng và có chi phí xây dựng ít nhất, đây là phương án xây dựng tốt nhất mà chúng tôi đang tìm. Về vấn đề này, chúng ta cần tính toán và so sánh chi phí xây dựng của nhiều phương án xây dựng khả thi tương ứng, từ đó có được phương án xây dựng tốt nhất.


3. Ảnh hưởng của các biện pháp quản lý đến lợi ích của dự án. Các biện pháp quản lý kinh tế kỹ thuật phổ biến bao gồm: biện pháp bảo đảm chất lượng, biện pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn, biện pháp kỹ thuật bảo vệ môi trường, biện pháp kỹ thuật tiết kiệm vật tư, biện pháp quản lý kỹ thuật thi công theo mùa vụ, v.v. Các biện pháp quản lý kinh tế kỹ thuật khác nhau sẽ làm thay đổi chi phí xây dựng công trình. Ví dụ, trong các biện pháp đảm bảo chất lượng ván khuôn, thông thường trong quá trình thi công phải bổ sung thêm gạt vữa dưới ván khuôn chân cột để tránh thất thoát vữa trong bê tông và gây thối rễ, tuy nhiên một số chi phí nhân công và chất lượng. chi phí kiểm soát được tăng lên, nó có thể ngăn ngừa thiệt hại nhiều hơn Chi phí chất lượng thất bại lớn cuối cùng có lợi cho chi phí của dự án xây dựng. Ví dụ, kiềng kép liên tục không chỉ tiết kiệm móc, thép mà còn tiết kiệm chi phí nhân công buộc thép, hơn nữa, dưới cùng một cấu hình của kiềng, khả năng cắt của cột có kiềng liên tục cao hơn so với cột thông thường. của kiềng hợp chất. Một ví dụ khác là việc sử dụng lưới an toàn bằng lưới dày đặc và các biện pháp bảo vệ khác ở bên ngoài công trình đang thi công trong các biện pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn để ngăn ngừa tai nạn như rơi từ độ cao và va chạm vật thể. giảm thiểu tai nạn an toàn nghiêm trọng Mang lại chi phí lớn hơn. Tóm lại, việc sử dụng các biện pháp đó chủ yếu nhằm kiểm soát chi phí chất lượng và chi phí an toàn trong phạm vi hợp lý để chống bội chi. Nhìn chung, việc thông qua thiết kế tổ chức thi công và quản lý dự án có thể mang lại lợi ích kinh tế lớn nhất cho dự án, đồng thời là thu hoạch cả hai bên cùng có lợi cho cả chủ đầu tư và đơn vị thi công.


4. Các biện pháp quản lý chi phí dự án


Kiểm soát chi phí xây dựng là việc thực hiện giám sát động đối với các chi phí tiêu hao tài nguyên và chi phí vật liệu phát sinh trong quá trình xây dựng thực tế. sao cho Chi phí thực tế nằm trong phạm vi hợp lý để đảm bảo rằng chi phí và mục tiêu có thể đạt được. Chúng ta có thể điều hành một cách khoa học việc quản lý chi phí xây dựng trên các phương diện biện pháp tổ chức, biện pháp kỹ thuật, biện pháp kinh tế, biện pháp hợp đồng. Các biện pháp tổ chức có khả năng thiết lập một tập hợp các kế hoạch kiểm soát chi phí được tiêu chuẩn hóa và các bước cụ thể hiệu quả. Lập kế hoạch mua sắm phải rõ ràng và hợp lý, và các điểm mấu chốt của việc kiểm soát chi phí trong quá trình xây dựng phải được phân bổ và sử dụng hợp lý. Áp dụng phương pháp giám sát và kiểm soát chi phí theo thời gian thực bất cứ lúc nào. Tăng cường quản lý chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng để tiết kiệm chi phí tiêu hao; tăng cường công tác quản lý thi công ở cấp lãnh đạo để tránh tăng chi phí do sử dụng thiết bị di động, cho thuê, lãng phí nguồn lực do lập kế hoạch, chỉ huy; kiểm soát chi phí. hệ thống yêu cầu một hệ thống và kế hoạch quản lý hoàn chỉnh, Trình tự sử dụng thực tế và tính chính xác của thông tin liên lạc đảm bảo hoạt động ổn định và hiệu quả. Biện pháp kỹ thuật là việc phân tích và lập phương án thi công tối ưu trong quá trình thi công, trên cơ sở biện pháp thi công tối ưu, so sánh và lựa chọn vật liệu cũng có thể đảm bảo chất lượng và sử dụng các phương tiện kỹ thuật để xác định mức chi phí thấp nhất Tiêu hao tài nguyên kế hoạch. Các biện pháp kỹ thuật không chỉ có vai trò kỹ thuật quan trọng trong quản lý chi phí xây dựng mà còn là phương tiện quan trọng để điều chỉnh sự gia tăng chi phí do sai sót mục tiêu gây ra. Vì vậy, việc sử dụng các biện pháp kỹ thuật không những phải đáp ứng yêu cầu về số lượng các giải pháp kỹ thuật mà còn phải lựa chọn các biện pháp kỹ thuật hiệu quả nhất, rẻ nhất từ ​​chúng. Các biện pháp kinh tế được sử dụng rộng rãi trong quản lý chi phí xây dựng. Việc thực hiện các biện pháp kinh tế cần có sự hợp tác của nhân viên tài chính và toàn thể nhân viên để hoàn thành công việc chi tiết. Từ khi bắt đầu đến khi kết thúc hợp đồng, các biện pháp hợp đồng nên đóng vai trò trong việc kiểm soát chi phí xây dựng. Thông qua việc nghiên cứu và tổng hợp các yếu tố bất ổn trong kiểm soát chi phí xây dựng, đưa ra các giải pháp hữu hiệu, áp dụng các phương pháp thực hiện hợp lý để các bên tham gia cùng chịu rủi ro do thực hiện dự án mang lại.


V. Kết luận


Qua nghiên cứu tác động của thiết kế tổ chức thi công đến lợi ích của dự án, chúng ta có thể hiểu được cách giải quyết mâu thuẫn cố hữu giữa chất lượng công trình và giá thành dự án. giá thành mang lại lợi ích kinh tế tối đa cho dự án. Đồng thời, chúng ta cũng thấy rằng các kế hoạch khác nhau, lịch trình khác nhau và phương pháp quản lý khác nhau cũng sẽ mang lại những lợi ích kinh tế khác nhau cho dự án. Trong thực tế công tác quản lý dự án, các nhà quản lý cần nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của thiết kế tổ chức thi công và sử dụng nó như một tài liệu chỉ đạo cho công tác quản lý xây dựng.


người giới thiệu:

  [1]Meng Lingshu. Tối ưu hóa thiết kế tổ chức xây dựng và xác định hợp lý chi phí dự án[J]Tài nguyên nước Haihe, 2009, (02): 46-47.

  [2]Tang Jiangming, Ye Hongzhi. Về tầm quan trọng của thiết kế tổ chức xây dựng[J]Kiến trúc Sơn Tây, 2008, (23): 211-212.

  [3]Chen Ling, Xu Shubo. Thảo luận về mối quan hệ giữa thiết kế tổ chức xây dựng và chi phí dự án[A].. Thư viện Học thuật về Kỹ thuật Xây dựng và Kiến trúc (Tập 9)[C].:, 2008: 2.

  [4]Wang Jianmin. Tối ưu hóa thiết kế tổ chức xây dựng và giảm chi phí kỹ thuật[J]Thông tin Khoa học và Công nghệ, 2012, (35): 372 + 434.

Tác giả: Li DiChúc các bạn đọc tin ty le bong da keo nha cai vui vẻ!

Original text