ty le bong da hom nay

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 23/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về ty le bong da hom nay

trực tiếp bong da

Hướng dẫn: Làm thế nào để viết một khóa luận tốt nghiệp triết học? Có lẽ đây là lần đầu tiên nhiều sinh viên mới tốt nghiệp viết luận văn nên họ không biết hướng viết rất nhiều và không thể bắt đầu. Luận văn này được xếp vào loại luận văn tốt nghiệp ngành nghệ thuật tự do. Đây là một mẫu bài làm luận văn tốt nghiệp triết học để các bạn tham khảo.


 Phần 1: Phân tích Ý nghĩa Triết học và Ý nghĩa Chiến lược của Con đường Trung Quốc


Tóm tắt: Kể từ khi thành lập nước Trung Hoa mới, Trung Quốc đã có con đường phát triển của riêng mình, con đường xã hội chủ nghĩa, Trung Quốc cũng là một trong số ít quốc gia trên thế giới đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, mọi người đều có quyền lực của mình và nhân dân là những người chủ của đất nước. Từ khi đổi mới, mở cửa, Trung Quốc đã tăng cường hợp tác, giao lưu đối ngoại, từng bước tìm hiểu con đường chủ nghĩa xã hội với những đặc điểm phù hợp với sự phát triển của Trung Quốc, hàm chứa nội hàm triết học phong phú: tính hợp lý của sự phát triển xã hội, tư duy biện chứng về sự thống nhất của các lý tưởng và thực tế, và như vậy. Con đường chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc còn có ý nghĩa chiến lược mạnh mẽ, chính nhờ sự tồn tại của nó mà nó có thể hướng nước ta khỏi sự lăng mạ của ngoại bang và từng bước trở nên mạnh mẽ hơn. Bài viết này khám phá và phân tích hàm ý triết học và ý nghĩa chiến lược của các con đường ở Trung Quốc.


Từ khóa: con đường Trung Quốc; ý nghĩa triết học; ý nghĩa chiến lược


Trong hơn 30 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa luôn đi qua con đường Trung Quốc, và giá trị của nó là vô cùng to lớn. Con đường chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc là nền tảng để Trung Quốc trở thành một nước hùng mạnh và là nền tảng để tăng cường năng lực cạnh tranh quốc tế. Trên cơ sở mở cửa với thế giới bên ngoài, con đường chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc đã từng bước tiếp thu kinh nghiệm, mô hình phát triển xuất sắc của các nước, kết hợp với kinh tế, văn hóa của Trung Quốc, đi vào con đường phát triển độc lập.


1 Ý nghĩa triết học của những con đường ở Trung Quốc


1.1 Kiên trì ý nghĩa của việc bắt đầu từ thực tế


Trung Quốc luôn tôn trọng vấn đề con đường, kiên định đi theo con đường chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, tôn trọng nguyên tắc tìm kiếm chân lý từ sự thật và tiến hành từ thực tế. Chủ nghĩa xã hội tinh hoa không phù hợp với nước ta, nước ta hiểu một cách khách quan điều kiện dân tộc của nước ta và từng bước đi vào con đường chủ nghĩa xã hội đặc trưng, ​​phù hợp với sự phát triển của nước ta. Trong quá trình này, nhìn vào lịch sử nước ta từ xưa đến nay, chúng ta có thể rút kinh nghiệm và tìm ra những vấn đề cơ bản cần giải quyết. Trong những ngày đầu thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, đất nước ta còn tương đối lạc hậu, nhưng nước ta không mù quáng lựa chọn con đường phát triển, mà tiến hành từ điều kiện thực tế của nước ta, tìm kiếm chân lý từ thực tế, giải quyết vấn đề. và tìm kiếm sự phát triển phù hợp với điều kiện thực tế của nước ta, thông qua các biện pháp đổi mới như cải cách, mở cửa, nền kinh tế nước ta phát triển nhanh chóng, vị thế quốc tế ngày càng nâng cao, người dân từng bước có cuộc sống hạnh phúc. Hàm ý triết học của con đường Trung Quốc thể hiện ở chỗ nước ta kiên định tiến hành từ thực tế, không theo đuổi quá mức và không phóng đại sự thật thì cuối cùng sẽ có sự phát triển và tiến bộ vượt bậc.


1.2 Ý nghĩa của việc kiên trì thực hành đổi mới


Con đường của Trung Quốc là vô cùng đổi mới, và đó là con đường đặc trưng của thực tiễn đổi mới mà nước ta đã giành được độc lập. Con đường xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc không có kinh nghiệm thành công của các nước khác để học hỏi mà chỉ có thể tìm kiếm sự đổi mới và đột phá trong thực tiễn từng bước. luyện tập.Đưa ra con đường phát triển đúng đắn. Đường lối của Trung Quốc cũng không ngừng đổi mới. Cải cách và mở cửa là một trong những đổi mới sâu rộng, cũng là con đường hình thành chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. giới thiệu khoa học công nghệ tiên tiến của nước ngoài. Con đường của Trung Quốc không chỉ tồn tại ở đổi mới lý thuyết, mà còn bao gồm đổi mới thể chế, đổi mới công nghệ, đổi mới văn hóa và các khía cạnh khác. Hàm ý của việc thực hành đổi mới các con đường của Trung Quốc đã dần dần khám phá ra một con đường phù hợp với điều kiện quốc gia của Trung Quốc.


1.3 Hàm ý của việc tuân theo các quy luật lịch sử


Dưới góc độ quá trình phát triển của Trung Quốc, quá trình phát triển của Trung Quốc luôn diễn ra thường xuyên. Nước ta chú ý đến sự phát triển của lịch sử, Đảng lãnh đạo trung ương giỏi vận dụng lôgíc lịch sử để giải quyết vấn đề, mặc dù sự kiện “Đại nhảy vọt” trong quá trình phát triển của đất nước ta đã có những sai lầm. và loại bỏ các tác động bất lợi của nó. Những điều như vậy xảy ra. Con đường Trung Hoa tuân theo quy luật lịch sử để phát triển thống nhất và tinh thần hiện tại, là hướng đi của thế giới tinh thần của con người và sự phát triển không ngừng của đất nước trong sự phát triển của nó. Con đường Trung Quốc vẽ nên một xã hội lý tưởng và tươi đẹp cho chúng ta, và mọi người đang làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu này. Thứ ba là thể hiện ở con người, con đường phát triển của Trung Quốc đều dựa vào dân, vì vậy tôn trọng dân, tìm hạnh phúc cho dân. Con đường của Trung Quốc đi theo hàm ý của quá trình phát triển lịch sử, đã giúp Trung Quốc từng bước trở nên thịnh vượng và vững mạnh.


2 Ý nghĩa chiến lược của các con đường của Trung Quốc


2.1 Cổ vũ cho việc xây dựng toàn diện một xã hội khá giả của Trung Quốc


Xây dựng một xã hội khá giả toàn diện là mục tiêu chiến lược trên con đường của Trung Quốc. mục tiêu của con đường của Trung Quốc. Bây giờ đã là năm 2020. Tuy chưa đạt được mục tiêu như mong đợi nhưng đã có những bước phát triển vượt bậc so với trước đây. Tuân thủ con đường của Trung Quốc có thể giúp chúng ta xây dựng một xã hội thịnh vượng vừa phải nhanh hơn và toàn diện. Đây là một bước quan trọng trong việc thực hiện sự trẻ hóa vĩ đại của đất nước Trung Quốc, và nó cũng là cơ sở cho nó.


2.2 Thuyết phục sự tuân thủ pháp quyền của Trung Quốc


Tôn trọng pháp quyền là tự hoàn thiện đường lối đối nội của Trung Quốc, nước này rất coi trọng việc xây dựng nhà nước pháp quyền và đề cao pháp quyền. Cho đến nay, đất nước đã thực hiện nhiều luật và quy định nhằm duy trì thượng tôn pháp luật. Trung Quốc muốn phát triển ngày càng tốt đẹp hơn. Xây dựng một đất nước theo pháp quyền là mục tiêu chiến lược trên con đường của Trung Quốc. Việc thực hiện chiến lược cai trị đất nước bằng luật pháp trên con đường của Trung Quốc có thể đẩy nhanh tốc độ của Trung Quốc đối với một quốc gia hiện đại hóa.


2.3 Tích cực thúc đẩy sự thịnh vượng của đất nước chúng ta


Ý nghĩa chiến lược quan trọng nhất của việc tuân theo con đường của Trung Quốc là đạt được sự thịnh vượng và sức mạnh của đất nước Trung Quốc. Con đường của Trung Quốc trong những năm qua không ngừng được cải thiện, tìm kiếm sự phát triển mở cửa, đi vào con đường chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Dưới sự dẫn đường của Trung Quốc, tốc độ phát triển của Trung Quốc nhanh chóng không thua kém các nước trên thế giới, Trung Quốc đã trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và có vị trí vô cùng quan trọng trên thế giới. Nếu không muốn bị ức hiếp thì trước hết chỉ có thể trở nên mạnh mẽ hơn, bởi vì chính sách hòa bình của Trung Quốc, cũng đã được ngày càng nhiều quốc gia công nhận để giao lưu và hợp tác với nhau để cùng nhau tiến bộ. Có thể thấy, việc tuân theo con đường của Trung Quốc có thể làm cho nước ta ngày càng thịnh vượng, có ý nghĩa chiến lược sâu rộng.


3. Kết luận


Tóm lại, chúng ta có thể hiểu rằng, con đường mà đất nước ta luôn đi theo có hàm ý triết học phong phú, bao gồm hàm ý kiên định xuất phát từ thực tiễn, hàm ý thực tiễn đổi mới, hàm ý tuân theo quy luật lịch sử, v.v. Các con đường của Trung Quốc cũng có ý nghĩa chiến lược sâu rộng. Chúng có thể giúp đất nước chúng ta xây dựng một xã hội vừa phải thịnh vượng toàn diện, thực hiện pháp quyền và thúc đẩy sự thịnh vượng và sức mạnh của đất nước. Đánh giá sự phát triển trong nhiều năm qua, đây chắc chắn là con đường phù hợp nhất cho sự phát triển của Trung Quốc, tôi tin rằng đất nước chúng ta nhất định sẽ có thể phát triển hơn nữa trên cơ sở đi theo con đường của Trung Quốc.


  Chương 2: Đặc điểm cơ bản và triển vọng tổng thể trong triết lý của Wang Yangming


Triết học là sự trình bày những suy nghĩ và tư tưởng, kỷ luật của tranh luận và giác ngộ, và thể hiện quan điểm và tinh thần, kết quả là có những lý thuyết và trường phái khác nhau. Vương Dương Minh là một triết gia nổi tiếng thời cổ đại, tư tưởng và tinh thần triết học của ông vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày nay, vẫn còn không gian và cần thiết để tìm hiểu và nghiên cứu. Giữa hiện hữu và hư vô, giữa trí óc và lý trí, giữa biết và làm, cảm nhận tinh thần lý thuyết triết học của Wang Yangming và trải nghiệm những tư tưởng sâu sắc của các triết gia có thể hình thành nên sự hiểu biết thấu đáo về triết học. "The Realm of Being and Nothing: The Spirit of Wang Yangming’s Philosophy" của Chen Lai dựa trên triết lý của Wang Yangming. Toàn ảnh.


Có rất nhiều nghiên cứu liên quan về tư tưởng triết học của Vương Dương Minh, đặc điểm của cuốn sách này là toàn diện và chi tiết, tư liệu lịch sử phong phú, quan điểm minh bạch và tìm hiểu sâu. Tác giả khám phá trạng thái sâu sắc của tinh thần triết gia từ hai cấp độ đối lập “hữu thể” và “hư vô”, trình bày bức tranh toàn cảnh về tư duy của triết gia, đồng thời giải thích những nét tinh tế trong quan điểm triết học của ông. Cuốn sách này khám phá một cách toàn diện, từ "tồn tại" và "không có gì", từ "trái tim" đến "lý trí", từ "kiến thức" đến "hành động", từ "tư cách" đến "lương tâm", Wang Yangming đã đưa ra nhiều ý tưởng và quan điểm khác nhau. , Triết học đối lập giải thích. Tất cả đều được trình bày trong cuốn sách. Có thể thấy sự thấu đáo trong triết lý của Wang Yangming và lĩnh vực tư tưởng cao cả trong danh sách và phân tích các quan điểm trong cuốn sách này. Chúng tôi nghiên cứu triết học với tâm lý “bao hàm”. Chỉ khi nắm vững toàn diện các lý thuyết và quan điểm triết học khác nhau, chúng ta mới có thể hình thành sự hiểu biết và kinh nghiệm của mình trong thảo luận, tranh luận, suy nghĩ và nhận thức, và đối mặt với cuộc sống với một thái độ triết học. Cuốn sách này rất giàu tư liệu lịch sử, tác giả đã trích dẫn các tác phẩm của Vương Dương Minh để giải thích sâu sắc các tư tưởng triết học, đồng thời thể hiện bản chất tư tưởng của ông một cách khách quan và chân thực. hiểu không. Cuốn sách này có một quan điểm rõ ràng. Nó bao gồm cả phân tích kỹ lưỡng về quan điểm "tâm là lý trí", khám phá "tồn tại hay không", phân tích từ góc độ chân thành và khách quan, và một cách chuyên sâu. thảo luận về quan điểm của "lương tâm". Không còn nghi ngờ gì nữa, nhiều quan điểm của Wang Yangming có ý nghĩa lý luận và vẫn còn nguyên giá trị trong môi trường xã hội hiện nay.


Không dễ để đạt đến cảnh giới tư tưởng của “mọi người”, nhưng không phải là con đường tất yếu để phát triển cá nhân, buộc bản thân phải có một thái độ tự kỷ luật nghiêm khắc, theo đuổi “lương tâm” và tập trung vào “tu dưỡng cá nhân”. Nếu mỗi cá nhân đều có lương tâm, chuyên tâm hướng thiện, tu dưỡng đạo đức thì môi trường xã hội nói chung sẽ lý tưởng hơn. Cuốn sách này đi sâu tìm hiểu, từ góc độ lịch sử phát triển, nó phân tích sự hình thành tư tưởng triết học của Vương Dương Minh, tìm hiểu cội nguồn, truy tìm cội nguồn, đưa ra những quan điểm triết học về sự hình thành và con đường rõ ràng. Quá trình trưởng thành và phát triển bản thân của Vương Dương Minh có những hoàn cảnh khác nhau ở những giai đoạn khác nhau, điều này cũng ảnh hưởng đến suy nghĩ của anh ta, khiến anh ta nhận ra quan điểm triết học của mình. Cuốn sách này là những bài phân tích theo quá trình phát triển và thay đổi này nên cũng có những thay đổi về quan điểm và sự chuyển đổi trong tư duy. Cảm nhận được sự thay đổi này và hiểu được bước ngoặt này, chúng ta có thể đào sâu hơn giá trị tư duy triết học của Wang Yangming và nắm bắt những đặc điểm của triết học truyền thống Trung Quốc.


Tóm lại, là một sự trình bày toàn diện những tư tưởng triết học của Vương Dương Minh và phân tích cặn kẽ về bản chất thực sự trong triết học của Vương Dương Minh, cuốn sách này là một kiệt tác hiếm có với quan điểm rõ ràng, giải thích cặn kẽ, phân tích toàn diện và tài liệu giàu thông tin. Cuốn sách này có ý nghĩa tích cực giúp người đọc hiểu hơn và cảm nhận được tư tưởng của triết học truyền thống Trung Quốc, nắm bắt được bản chất của triết học truyền thống, giúp người đọc hiểu được lĩnh vực của các triết gia và hoàn thiện bản thân với những tiêu chuẩn cao hơn.


Chúc các bạn đọc tin ty le bong da hom nay vui vẻ!

Original text