tv truc tiep bong da

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 08/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về tv truc tiep bong da

bong da 24

1. Giới thiệu

Trong những năm gần đây chiến lược quản lý đất nước theo pháp luật không ngừng được đẩy mạnh, nước ta ngày càng chú trọng đến vai trò của pháp luật trong đời sống, nhà trường và xã hội ngày càng tuyên truyền về tầm quan trọng của pháp luật. hiểu sâu hơn và hiểu luật hơn. Hiểu, ví dụ: Mọi người đã trở nên lý trí hơn trước, không còn sử dụng nhiệt tình của mình và chú ý nhiều hơn đến các quy tắc và trật tự; trước đây người ta thích giải quyết tranh chấp một cách riêng tư, nhưng bây giờ họ nhiều hơn thiên về việc ra tòa án nhân dân để đến tòa án nhân dân giải quyết các tranh chấp. Quan niệm pháp luật của người dân ngày càng mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, từ khi đổi mới và mở cửa, nền kinh tế nước tôi phát triển nhanh chóng, quan hệ xã hội giữa người với người cũng tăng lên, tranh chấp, mâu thuẫn cũng gia tăng, nhiều việc thay đổi, vụ việc ngày càng phức tạp. Để thích ứng với sự thay đổi này, sự phát triển của các cơ quan kiểm sát của nước tôi cũng cần theo kịp thời đại, cải cách phù hợp với nhu cầu của người dân và nâng cao hiệu quả xử lý vụ án của chính họ. Mặt khác, việc đổi mới tổ chức bên trong Viện kiểm sát là cần thiết của thời đại, và đây cũng là yêu cầu tất yếu để sử dụng hợp lý quyền lực của Viện kiểm sát. Việc thành lập và hoạt động của các cơ quan khác nhau của viện kiểm sát có hợp lý hay không ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả thực hiện quyền kiểm sát của viện kiểm sát. Trong nghiên cứu về đổi mới hệ thống viện kiểm sát, thì việc đổi mới thể chế bên trong cơ quan kiểm sát là một trong những vấn đề nóng được giới lý luận pháp luật quan tâm trong hơn chục năm trở lại đây và đã có nhiều bài viết liên quan. 2 Điều tra, phân tích thực trạng hoạt động của Viện kiểm sát

Như đã đề cập ở trên, chúng tôi đã đến thăm Viện kiểm sát nhân dân huyện Lai An, tỉnh An Huy, được sự giới thiệu của các cán bộ và cảnh sát của Viện kiểm sát nhân dân huyện Lai An, chúng tôi đã đến thăm hội trường văn phòng và các phòng họp của các sở ngành của nhân dân. Viện kiểm sát huyện Lai'an. Chúng tôi có hiểu biết có hệ thống về các phòng chức năng của Viện kiểm sát nhân dân cũng như hiểu biết chung về thực tế xử lý vụ án của Viện kiểm sát; ngoài ra, chúng tôi cũng đã mượn một số lượng lớn sách liên quan, tham khảo nhiều tài liệu khác nhau, và cuối cùng đã thực hiện phân tích tình hình của viện kiểm sát Một phân tích khoa học. Tác giả cho rằng sự phân bổ quyền lực trong nội bộ Viện kiểm sát đáng được thảo luận sâu. 3 Phân bổ quyền lực trong nội bộ viện kiểm sát

Khi nghiên cứu cải cách tư pháp, họ luôn nghiên cứu việc phân bổ quyền lực, và nghiên cứu việc thành lập viện kiểm sát tất nhiên cũng không ngoại lệ. Nhận thấy việc phân phối quyền lực cần có sự ủy quyền rõ ràng của pháp luật, điều này đã được quy định rõ trong Luật Tố tụng Hình sự và Luật Tố tụng Dân sự, do đó, chúng tôi không bàn đến vấn đề cách thức phân bổ quyền lực cho Viện kiểm sát theo hướng cải cách của tổ chức bên trong của Viện kiểm sát. Phải làm thế nào để quyền lực của Viện kiểm sát được phân bổ một cách khoa học và hợp lý trong chính mình. Hiện tại, hệ thống phê chuẩn ba cấp là đặc điểm chính của các cơ quan kiểm sát ở nước tôi trong việc giải quyết các vụ án, và các cơ quan quyền lực bên trong thể hiện các đặc điểm của tập thể hóa, quản lý và phân cấp theo cấp bậc. 3.1 Tập thể hóa việc thực hiện quyền lực của các cơ quan bên trong Viện kiểm sát

Trước hết, cơ quan công tố ở nước ta không thể nhân danh cá nhân thực hiện quyền kiểm sát, quyền kiểm sát chỉ được thực hiện bởi cơ quan chính của Viện kiểm sát. Ở nước ta, Kiểm sát viên bình thường không thể thực hiện quyền kiểm sát một mình, Viện kiểm sát là chủ thể của quyền kiểm sát và cả Kiểm sát trưởng không được thực hiện quyền kiểm sát. Thứ hai, mỗi viện kiểm sát thành lập ban kiểm sát tương ứng, những vụ việc lớn, vụ việc khó của viện kiểm sát do ban kiểm sát thảo luận và quyết định. Có thể thấy, việc thực hiện quyền công tố không phải do một cá nhân thực hiện mà do một tập thể thực hiện. 3.2 Hành chính hóa việc ra quyết định nội bộ của viện kiểm sát

Hệ thống kiểm tra, phê chuẩn hành chính và quản lý tư pháp của viện kiểm sát là hiện trạng của các cơ quan kiểm sát ở nước tôi. Theo luật và quy định có liên quan của nước tôi, một số vụ việc quan trọng và vấn đề khó khăn cần được trưởng công tố viên hoặc ủy ban công tố quyết định. Do đó, nhiều vụ án không phải do Kiểm sát viên thụ lý vụ án mà do Văn phòng Công tố hoặc Ủy ban Kiểm sát thực hiện, Kiểm sát viên phải tuân theo các quyết định này dẫn đến việc Kiểm sát viên không phải là chủ thể của vụ án độc lập. xử lý nhưng đã trở thành Công chức thực hiện mệnh lệnh của lãnh đạo cấp trên mất tính độc lập trong việc giải quyết vụ án, do đó Kiểm sát viên sẽ bị nhiều điều kiện can thiệp vào quá trình giải quyết vụ án. Ví dụ, nếu công tố viên xử lý vụ án nghĩ về một vụ án nào đó, nhưng lãnh đạo có quan điểm khác về vụ án, thì công tố viên xử lý vụ án phải tuân theo chỉ đạo và ý tưởng của lãnh đạo để xử lý vụ án. Trong các cơ quan hành chính, để đạt hiệu quả và chất lượng công việc, công chức cấp dưới thường phải làm việc theo sự chỉ đạo của lãnh đạo, không tự đề xuất giải quyết vấn đề, lãnh đạo ra quyết định mọi việc, đây là một đặc điểm. của các cơ quan hành chính và đã được thực tiễn chứng minh, có ưu điểm: có thể tập trung làm việc lớn, hiệu quả nâng cao rất nhiều. Tuy nhiên, với tư cách là cơ quan tư pháp độc lập, viện kiểm sát không nên có cùng thuộc tính với cơ quan hành chính, cơ quan tư pháp phải có tính độc lập của cơ quan tư pháp và không thể bị quyền lực hành chính can thiệp. Ngoài ra, khi trưởng công tố viên và ủy ban công tố nghe báo cáo của công tố viên, họ sẽ chỉ xét xử vụ án dựa trên báo cáo của công tố viên, họ sẽ không thẩm vấn các nghi phạm tội phạm và tự mình xem xét hồ sơ, cũng như không mất nhiều thời gian. hiểu. Một trường hợp nhất định. Điều này cũng dẫn đến việc lãnh đạo nghe báo cáo không thể hiểu hết được vụ việc và không đưa ra được những nhận định chính xác. 3.3 Phân cấp xử lý vụ việc trong viện kiểm sát

Viện kiểm sát của nước tôi đã áp dụng mô hình phê duyệt ba cấp. Có một cơ cấu quyền lực ba cấp để đề xuất xem xét và ra quyết định, tương ứng với quyền hạn của công tố viên đảm nhận, trưởng phòng và trưởng công tố viên. Người thụ lý vụ việc và Trưởng phòng, Trưởng phòng nơi có người thụ lý vụ việc không có quyền quyết định cách thức xử lý vụ việc, Trưởng phòng chỉ có quyền góp ý, Trưởng phòng có quyền góp ý, nhưng ông không có quyền thay đổi trường hợp. Tuy nhiên, trưởng công tố có thể thay đổi quan điểm xử lý của người thụ lý vụ án. Các trưởng phòng và trưởng công tố viên không trực tiếp xét xử các vụ án. Họ thường mặc định xử lý các sự kiện và bằng chứng do các công tố viên xác định trong vụ án và chủ yếu đóng vai trò là người gác cổng pháp lý và chính sách. Ví dụ, hệ thống này có lý do tồn tại của nó. , nó có thể ngăn chặn hiệu quả Việc lạm dụng quyền lực cá nhân của công tố viên có thể ngăn cản công tố viên không muốn tự mình xử lý vụ án, do đó kiểm sát viên xử lý vụ án không theo tính khí của mình để xử lý vụ án mà cho phép công tố viên để suy nghĩ về vấn đề một cách khách quan. Tuy nhiên, tác giả cho rằng hệ thống này cũng có những mặt hạn chế khác nhau: Thứ nhất, hệ thống này dẫn đến hiệu quả xử lý vụ án không cao, do một vụ án cần được kiểm soát bởi ba thủ tục là kiểm sát viên, trưởng phòng và trưởng. công tố viên. Nó trở nên phức tạp và làm giảm hiệu quả của việc xử lý vụ án; thứ hai, chế độ này gây ra vấn đề trách nhiệm không rõ ràng. Khi một công tố viên xử lý một vụ án, anh ta sẽ nghĩ rằng ai đó sẽ giúp anh ta kiểm tra vụ án sau đó và nghĩ rằng yêu cầu xử lý vụ án không cần nghiêm khắc, nên nảy sinh tâm lý ỷ lại, để khi xử lý vụ án, tinh thần của bản thân được giải tỏa, có sức ì trong việc xử lý vụ án, không theo đuổi những nội dung khắt khe của vụ án. việc xử lý vụ án cũng có thể gây xáo trộn trật tự tư pháp thời gian qua. Có nghĩa là, những người thụ lý vụ án không có quyền quyết định, và những người không có quyền quyết định cách xử lý vụ án. Hệ thống này có vẻ rất khoa học và hợp lý, nhưng trong thực tiễn xét xử, nó thường tạo ra những tác động ngược với ý định ban đầu của cơ sở. Cuối cùng, hệ thống này được bàn giao cho Viện trưởng phê duyệt, Kiểm sát trưởng thường ở vị trí lãnh đạo hành chính của đơn vị, công việc chủ yếu của Viện kiểm sát là quản lý, công việc cụ thể thường không xử lý trước. dòng, vì vậy nó đã thụ lý ít vụ hơn trong nhiều năm. Không hiểu rõ luật áp dụng cho vụ án hoặc để xảy ra những tình tiết không quen thuộc. người giải quyết vụ án ngay từ đầu, kiến ​​thức của kiểm sát viên không sâu như kiểm sát viên thụ lý vụ án khiến cho nhận định của kiểm sát viên trưởng chưa khoa học, hợp lý dẫn đến việc sử dụng pháp luật không chính xác. 4 Phương hướng cải cách của Viện kiểm sát 4.1 Thực hiện cải cách hệ thống bưu điện và lựa chọn những công tố viên xuất sắc để xử lý các vụ án

Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã thực hiện cải cách này, đó là bầu các công tố viên có chuyên môn cao và khả năng thụ lý vụ án làm công tố viên trưởng. Trưởng công tố và các công tố viên khác tạo thành một nhóm xử lý vụ án, và công tố viên trưởng là công tố viên chính của một vụ án nhất định, và các công tố viên khác chỉ hỗ trợ công tố viên trưởng xử lý vụ án. Hậu quả và trách nhiệm tương ứng với vụ án do trưởng công tố viên chịu trách nhiệm. Chỉ bằng cách này mới có thể đạt được mục tiêu của cải cách hệ thống bưu điện, nếu không sẽ dẫn đến sự tái diễn của mô hình phê duyệt ba cấp. 4.2 Bãi bỏ hệ thống xử lý vụ việc kiểm tra và phê chuẩn ba cấp và làm suy yếu việc giám sát các công tố viên xử lý vụ án

Cải cách này trước hết là mở rộng thẩm quyền xử lý vụ án của công tố viên, nghĩa là để cho người thụ lý vụ án có tiếng nói cuối cùng về vụ án của chính mình, tức là để cho công tố viên thụ lý vụ án trở thành người phụ trách vụ án của chính mình, để việc xử lý vụ việc sẽ không còn bị ảnh hưởng bởi những người khác. Việc xem xét và phê duyệt vụ việc có tính độc lập tương đối và bản thân người xử lý vụ việc trở thành cơ quan chính ra quyết định, loại bỏ thủ tục kiểm tra và phê duyệt hành chính về việc báo cáo ở các thứ ba, quyền kiểm tra và phê chuẩn của Trưởng công tố được chuyển thành quyền giám sát của công tố viên trong việc xử lý vụ án. Tức là trưởng công tố không còn ra quyết định xử lý vụ án nữa mà tiến hành giám sát và điều chỉnh hợp lý việc xử lý vụ án. Khi Kiểm sát viên mắc sai lầm hoặc những tình huống trái pháp luật trong việc xử lý vụ án, Trưởng Công tố lập tức thực hiện quyền kiểm sát, can thiệp vào việc xem xét vụ án và sửa chữa những sai sót và không đúng đắn của Kiểm sát viên khi xử lý vụ án. 4.3 Triển khai hơn nữa ủy ban công tố để trở thành tổ chức ra quyết định cho các vụ án lớn

Viện kiểm sát là một tổ chức quan trọng của Viện kiểm sát. Hiện nay, cơ cấu cán bộ của Ủy ban kiểm sát của nước tôi chưa hợp lý. Màu sắc hành chính quá mạnh. Hầu hết các thành viên của Viện kiểm sát đều bao gồm lãnh đạo Viện kiểm sát và các trưởng phòng quan trọng, điều này đã cản trở nhiều Kiểm sát viên chuyên nghiệp, nghiệp vụ vào Viện kiểm sát. Đối với việc cải cách thể chế trong tương lai của viện kiểm sát, cần chú ý đến việc bầu cử ủy ban kiểm sát và hạn chế quyền lực của trưởng công tố và mở rộng quyền lực của ủy ban công tố, vì điều này phù hợp với khoa học và khái niệm ra quyết định dân chủ. Chúng ta nên để công tố trưởng chịu trách nhiệm hoàn toàn, và chuyển dần các chức năng chính của ủy ban công tố trong việc xử lý các vụ án sang khía cạnh chính là giám sát. Khi các công tố viên gặp những vụ án khó và phức tạp, họ có thể trình lên ủy ban công tố để thảo luận, để sử dụng trí tuệ tập thể của các công tố viên và tính độc lập của các công tố viên xử lý vụ án sẽ không bị ảnh hưởng. Thứ hai, ủy ban công tố cần nỗ lực hơn nữa trong việc cung cấp các hệ thống cho công tố viên để xử lý các vụ án, cung cấp các dịch vụ tốt và tạo môi trường xử lý vụ án tốt cho các công tố viên; a nghiêm minh Trong hệ thống điều tra vụ án oan sai, nếu có vấn đề gì cần thiết phải phản đối ngay kiểm sát viên thụ lý vụ án, tiến hành thủ tục sửa lỗi đối với vụ án oan sai và truy cứu trách nhiệm pháp lý của công tố viên khi cần thiết và nghiêm túc. 5. Kết luận

Đổi mới thể chế của Viện kiểm sát là một nhiệm vụ tất yếu trong quá trình Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, không chỉ là một công việc tư pháp gian khổ mà còn là một nhiệm vụ xã hội gian khổ, các bộ phận có liên quan phải luôn quan tâm giải quyết những mâu thuẫn, vướng mắc trong Quá trình cải cách. Rủi ro. Cải cách này liên quan đến việc xây dựng nền tư pháp và ổn định xã hội của đất nước tôi, vì lợi ích sống còn của mọi công dân và sự ổn định lâu dài của đất nước chúng ta. Đây là cách duy nhất để nước ta điều hành đất nước theo pháp luật. Việc đổi mới viện kiểm sát không phải là chuyện một sớm một chiều, đòi hỏi sự chung sức, chung lòng đấu tranh của hàng nghìn người làm công tác pháp chế nước ta. Một ngày không xa, nước ta chắc chắn sẽ trở thành một nước xã hội chủ nghĩa được cai trị bằng pháp luật.


Chúc các bạn đọc tin tv truc tiep bong da vui vẻ!

Original text