tttt bong da hom nay

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 16/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về tttt bong da hom nay

bong da trực tiếp

[摘要]Trong những năm gần đây, với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế Trung Quốc, ngành xây dựng cũng phát triển nhanh chóng. Số lượng các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng tăng dần, chất lượng công trình trở thành mối quan tâm của người dân, ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành xây dựng trong thời kỳ mới. Trong các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp còn tồn tại những vấn đề như kiểm soát quá trình thi công chưa đầy đủ, quản lý an toàn chưa đầy đủ, trình độ kỹ thuật của nhân viên thi công thấp đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng công trình, hạn chế sự phát triển của xây dựng công nghiệp và dân dụng. Vì vậy, cần thiết phải hình thành các giải pháp hữu hiệu cho các vấn đề tồn tại, tăng cường quản lý xây dựng, đảm bảo chất lượng công trình và lợi ích kinh tế của các doanh nghiệp xây dựng.


[关键词]Cơ khí xây dựng công nghiệp và dân dụng; chất lượng công trình; giải pháp


Thời đại mới ra đời đã đặt ra cho ngành cơ khí xây dựng những yêu cầu khắt khe hơn, vì vậy việc nâng cao trình độ công nghệ xây dựng và tăng cường quản lý thi công tại chỗ đã trở thành xu thế phát triển tất yếu. Tuy nhiên, trong thực tế thi công, do đơn vị thi công thiếu quan tâm, đầu tư chưa đúng mức nên còn nhiều vướng mắc. Cần nâng cao tầm quan trọng của các công ty xây dựng, tham gia vào toàn bộ quá trình xây dựng, làm tốt công tác kiểm soát thi công, đảm bảo chất lượng công trình, thúc đẩy sự phát triển bền vững của các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng.


1 Các vấn đề trong các dự án xây dựng công nghiệp và dân dụng


Kiểm soát thi công công trình công nghiệp và dân dụng không đầy đủ: Trong các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng, do đơn vị thi công không chú trọng đến toàn bộ quá trình công tác kiểm soát thi công, cơ chế quản lý liên quan và cơ chế giám sát chất lượng chưa hoàn thiện, chưa hoàn thiện. chú ý khâu trước, khâu chuẩn bị chưa quản lý được nguyên vật liệu đã ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của nguyên vật liệu. Hệ thống quản lý chưa hoàn thiện, ý thức quản lý của đội ngũ cán bộ quản lý tương đối yếu, tính chuyên nghiệp chưa cao, khó phát hiện kịp thời các vướng mắc trong thi công, giám sát thiếu chặt chẽ dẫn đến các vấn đề thường gặp về chất lượng và an toàn. mối nguy hiểm trong dự án, và sự kết nối của các liên kết xây dựng khác nhau Có nhiều vấn đề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng chung của dự án. Trình độ kỹ thuật của nhân viên thi công cần được nâng cao: trong quá trình thi công thực tế, hầu hết nhân lực thi công là nông dân tạm thời triệu tập lao động tại chỗ hoặc lao động nhập cư, hầu hết chưa được đào tạo chuyên nghiệp, có hệ thống, chưa qua sản xuất. Trình độ chuyên môn, công nghệ, năng lực không được nâng cao, cập nhật kịp thời, chưa nói đến bắt kịp thời đại nên chưa có trình độ chuyên môn cao trong xây dựng công trình, ít cán bộ kỹ thuật có kinh nghiệm, trình độ cao, dẫn đến chất lượng đội thi công không đồng đều. Một số công nghệ tiên tiến nhập khẩu cũng sẽ bị hạn chế do trình độ kỹ thuật của nhân viên thi công khó thực hiện hiệu quả dẫn đến nhiều sự cố trong công trình. Công tác quản lý an toàn chưa được chú trọng: Công tác quản lý an toàn chưa được chú trọng, công nhân thi công trên công trường thiếu ý thức phòng ngừa an toàn cao, không áp dụng các biện pháp phòng ngừa an toàn dẫn đến công nhân thi công thường xuyên bị thương. Và rất dễ xảy ra hàng loạt tai nạn nguy hiểm. Do kéo dài thời gian thi công, dự án xây dựng không bố trí đủ thời gian huấn luyện an toàn cho nhân viên thi công dẫn đến nhân viên thi công ý thức phòng ngừa an toàn thấp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn trong thi công tại chỗ. .


2 Giải pháp cho các vấn đề của các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng


Làm tốt công tác giám sát và quản lý giai đoạn chuẩn bị trước khi xây dựng: Trong giai đoạn chuẩn bị trước khi xây dựng cần làm tốt công tác quản lý phương án thiết kế, điều tra sâu tại hiện trường. dữ liệu khác nhau để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu và tính hợp lý của kế hoạch. Hầu hết các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng đều là công trình có quy mô lớn, có nhiều liên kết thi công, phải lập phương án thi công theo liên kết công trình, giám sát quản lý tiến độ thi công đảm bảo đơn vị thi công thực hiện đúng. kế hoạch. Công tác quản lý ngân sách cũng đặc biệt quan trọng trong giai đoạn chuẩn bị sơ bộ. và đã quen với việc xây dựng bản vẽ của tòa nhà, tìm hiểu sâu và nghiên cứu thị trường, các nhân viên liên quan cũng cần làm tốt công việc phân tích dữ liệu, nắm vững thêm thông tin, làm cơ sở cho công tác lập ngân sách, lựa chọn vật liệu tiết kiệm chi phí và kiểm soát chi phí của dự án. Tăng cường quản lý chất lượng xây dựng: Trong công tác quản lý chất lượng xây dựng tại chỗ, một bộ phận đặc biệt được thành lập để giám sát, quản lý các kỹ thuật thi công và giám sát thi công tại chỗ, có thể kịp thời tìm ra những vướng mắc trong công nghệ thi công, giải quyết kịp thời, và tránh các mối nguy hiểm nghiêm trọng về an toàn. Thiết lập một cơ chế quản lý hợp lý để đảm bảo rằng các nhân viên quản lý phải tuân theo các quy tắc. Đưa ra hệ thống trách nhiệm và cơ chế khuyến khích, chấn chỉnh thái độ của nhân viên, kích thích sự nhiệt tình của cán bộ quản lý, và tăng cường quản lý xây dựng tại chỗ. Trước khi thi công, cần làm rõ công nghệ thi công, tìm hiểu kỹ các vấn đề công nghệ thi công đã lựa chọn của dự án này và chuẩn bị trước. Trong giai đoạn sau của quá trình xây dựng, nhân viên kiểm soát xây dựng cần can thiệp để giám sát và quản lý việc nghiệm thu công trình để đảm bảo rằng việc nghiệm thu đáp ứng các tiêu chuẩn liên quan. Ví dụ, trong một dự án xây dựng khu dân cư tại một địa điểm nào đó, đơn vị thi công đã giới thiệu đơn vị giám sát bên thứ ba và phối hợp với bộ phận giám sát của đơn vị thi công để thực hiện công tác giám sát và quản lý, chủ yếu là thi công, đấu nối và sử dụng vật liệu trong tất cả các khía cạnh của dự án. Giới thiệu nhân tài và tăng cường đào tạo kỹ thuật cho nhân lực xây dựng: Các công ty xây dựng cần quan tâm đến việc giới thiệu nhân tài, cả nhân lực xây dựng và nhân sự quản lý đều cần tăng cường đầu tư vào lĩnh vực xây dựng. Tích cực giới thiệu nhân tài và bơm máu tươi vào đội. Tăng cường đào tạo kỹ thuật cho nhân viên thi công, đặc biệt là một số công nghệ thi công tiên tiến, sau khi giới thiệu, trình diễn cho nhân viên thi công chuẩn hóa các thao tác khác nhau của nhân viên thi công. Hướng dẫn họ thi công theo đúng yêu cầu trong quá trình thi công, phát huy hết vai trò của công nghệ xây dựng tiên tiến, giảm thiểu sai sót trong thi công và nâng cao chất lượng công trình. Làm tốt công tác huấn luyện an toàn và nâng cao ý thức an toàn của nhân viên thi công: Các doanh nghiệp xây dựng cần làm tốt công tác huấn luyện an toàn cho nhân viên thi công, xây dựng kế hoạch huấn luyện hợp lý theo giờ giấc làm việc của nhân viên thi công. Thâm nhập nhận thức về các biện pháp phòng ngừa an toàn và tiêu chuẩn hóa các biện pháp phòng ngừa an toàn khác nhau. Hướng dẫn nhân viên thi công tham gia tích cực vào công việc đào tạo, nâng cao tầm quan trọng của các vấn đề an toàn và có thể thực hiện các biện pháp phòng ngừa an toàn phù hợp với các yêu cầu liên quan trong quá trình thi công tại công trường. Tránh một số kỹ thuật xây dựng nguy hiểm đe dọa đến an toàn cá nhân của nhân viên thi công. Đồng thời, tránh chôn giấu những nguy cơ mất an toàn và ảnh hưởng đến chất lượng công trình.


3. Kết luận


Tựu chung lại, trong các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng, chúng ta phải làm tốt công tác kiểm soát thi công và tham gia vào các giai đoạn đầu, giữa và cuối thi công để nâng cao chất lượng công trình. Tăng cường giám sát và quản lý chất lượng, phát hiện kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn về an toàn và các vấn đề chất lượng thông thường, giải quyết để đảm bảo các vấn đề sử dụng tiếp theo. Phải quan tâm đến việc giới thiệu những nhân tài ưu tú, làm tốt công tác đào tạo nhân lực xây dựng, nâng cao chất lượng công trình. Ngoài ra, cần làm tốt công tác quản lý an toàn tại chỗ, hướng dẫn nhân viên thi công các biện pháp phòng ngừa an toàn, nâng cao an toàn thi công tại chỗ. Thông qua một loạt các biện pháp nhằm từng bước loại bỏ hàng loạt vấn đề tồn tại trong các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng, đảm bảo chất lượng công trình, thúc đẩy sự phát triển bền vững của công trình xây dựng.


【người giới thiệu】


[1]Chen Tingting. Về các vấn đề tồn tại trong xây dựng công trình dân dụng và các biện pháp đối phó[J]Tiêu chuẩn hóa xây dựng kỹ thuật số, 2015 (4): 272-272.


[2]Zhang Jian. Về các vấn đề và giải pháp trong kỹ thuật xây dựng dân dụng[J]Nghiên cứu lý thuyết về xây dựng đô thị (Ấn bản điện tử), 2015,5 (31): 62-63.


[3]Yue Wei. Về các vấn đề và giải pháp trong kỹ thuật xây dựng công nghiệp và dân dụng[J]Nghiên cứu lý thuyết về xây dựng đô thị (Bản điện tử), 2014, (24): 345-345.Chúc các bạn đọc tin tttt bong da hom nay vui vẻ!

Original text