tructiepbong da

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 06/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về tructiepbong da

xem truc tiep bong da hom nay

Tóm tắt: Mục tiêu: Phân tích hiệu quả lâm sàng của châm cứu kết hợp châm cứu cảm nhiệt trong điều trị liệt mặt ngoại biên. Phương pháp: Từ tháng 6 năm 2018 đến tháng 6 năm 2019, 120 bệnh nhân liệt mặt ngoại biên được tiếp nhận và chia ngẫu nhiên thành hai nhóm, mỗi nhóm 60 trường hợp. Nhóm tham khảo được châm cứu thông thường kết hợp với phương pháp châm cứu thông thường, và nhóm nghiên cứu được châm cứu kết hợp với phương pháp châm cứu nhạy cảm với nhiệt. Hiệu quả lâm sàng và điểm số chức năng thần kinh mặt của hai nhóm được so sánh. Kết quả: Tổng tỷ lệ điều trị hiệu quả ở nhóm nghiên cứu cao hơn nhóm tham chiếu có ý nghĩa thống kê và sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P <0,05); điểm động, điểm tĩnh và tổng điểm của nhóm nghiên cứu là cao hơn nhóm tham chiếu và sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P <0,05). Kết luận: Việc áp dụng phương pháp châm cứu kết hợp với châm cứu cảm nhiệt có nhiều ưu điểm hơn trong điều trị liệt mặt ngoại biên, có thể thu được hiệu quả lâm sàng rõ rệt và cũng có thể cải thiện hiệu quả các triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân.
Từ khóa:Châm cứu cảm ứng nhiệt nhạy cảm Hiệu quả lâm sàng của liệt mặt ngoại biên

Liệt mặt ngoại biên đề cập đến sự chậm chạp và tê liệt của cơ mặt do dây thần kinh mặt không bình thường. Bên dưới nhân dây thần kinh mặt là tổn thương chính, còn được gọi là "miệng và mắt lệch" và "liệt mặt" trong y học Trung Quốc.[1]. Bệnh này có tốc độ khởi phát nhanh, đa số là liệt mặt ngoại biên nguyên phát, y học hiện đại gọi là bệnh viêm dây thần kinh mặt.Các đặc điểm lâm sàng chính là miệng và mắt lệch, góc miệng tĩnh, đường trán và rãnh mắt không đối xứng, động sẽ tìm thấy các cử động sau, bao gồm: răng và mắt nhắm, v.v., nếu tình trạng bệnh nhân nghiêm trọng hơn, ba điểm bên bị ảnh hưởng của lưỡi Vị giác thứ hai sẽ không bình thường[2]. Y học cổ truyền Trung Quốc có nhiều phương pháp điều trị liệt mặt ngoại biên, và lựa chọn hàng đầu là châm cứu. Nhưng hiệu quả điều trị đơn lẻ không phải là lý tưởng. Vì lý do này, từ tháng 6 năm 2018 đến tháng 6 năm 2019, 120 bệnh nhân liệt mặt ngoại biên đã được tiếp nhận để quan sát hiệu quả lâm sàng của châm cứu kết hợp với châm cứu cảm ứng nhiệt trong điều trị liệt mặt ngoại biên.


Chúc các bạn đọc tin tructiepbong da vui vẻ!

Original text