truc tuyen bong da k+1

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 07/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về truc tuyen bong da k+1

bong da m7

Nghề kế toán là nghề ứng dụng kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành, nội dung nghề nghiệp không chỉ bao gồm hệ thống lý thuyết kế toán hoàn chỉnh mà còn hỗ trợ các kỹ thuật nghiệp vụ kế toán. Việc đào tạo nghiệp vụ kế toán của các trường đại học đại học ứng dụng cần kết hợp giữa kiến ​​thức chuyên môn và nghiệp vụ kỹ năng, đồng thời sử dụng phương pháp đào tạo mô phỏng trong giảng dạy thực tế để nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và kiến ​​thức chuyên môn của sinh viên, nhằm trau dồi các chuyên gia kế toán sáng tạo và kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp. 1 Thực trạng giảng dạy thực hành các chuyên ngành tài chính kế toán ở các trường đại học ứng dụng

Hiện nay, chuyên ngành kế toán của các trường đại học ứng dụng trong nước nhìn chung áp dụng mô hình giảng dạy “lý thuyết chuyên nghiệp, kế toán thực hành mười, thực tập tốt nghiệp”. Trong công tác giảng dạy lý thuyết về tài chính kế toán, do kiến ​​thức chuyên môn của các môn học tương đối trừu tượng nên hình thức giảng dạy trên lớp truyền thống khiến sinh viên thiếu nền tảng chuyên môn khó hiểu sâu. Khóa đào tạo kế toán mô phỏng quy trình sản xuất và vận hành của một đơn vị kế toán, giúp học viên hoàn thiện quy trình điền chứng từ gốc, lập chứng từ kế toán, đăng ký sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính dựa trên ngành kinh tế cụ thể của đơn vị kế toán, và có một hệ thống cho công việc kế toán Trải nghiệm trực quan toàn diện. Sự quan tâm học tập của sinh viên trong quá trình đào tạo được khơi dậy, gắn lý thuyết với thực hành, ở một mức độ nhất định được nâng cao kỹ năng điều hành chuyên nghiệp, có kinh nghiệm và nhận thức hoàn toàn mới về công việc kế toán và nghiệp vụ kế toán. Đồng thời, chất lượng giảng dạy của các trường cao đẳng, đại học cũng được đảm bảo và nâng cao.

Nội dung giảng dạy của đào tạo kế toán tài chính có thể tóm tắt thành ba phần: một là giảng dạy đào tạo mô phỏng đơn mục, phần này sử dụng các chương trong giáo trình kế toán cơ bản làm đơn vị đào tạo để ôn tập và củng cố kiến ​​thức cơ bản về lý thuyết kế toán hoạt động. Yêu cầu quan trọng là phải nắm vững các yêu cầu và phương pháp ghi chép chứng từ, quy tắc đăng ký và phương pháp ghi sổ tài khoản, lập báo cáo kế toán; thứ hai là đào tạo nghiệp vụ phụ và thực hiện các bài tập mô phỏng về kế toán và chi phí. về các hạng mục kinh tế và kinh doanh của các doanh nghiệp thực, và nắm vững hơn nữa các lý thuyết cơ bản về kế toán tài chính và phương pháp xử lý kế toán; cuối cùng, thực hiện đào tạo mô phỏng toàn diện để thực hiện đào tạo mô phỏng về xử lý kế toán, quản lý tài chính, phân tích kiểm toán, v.v. -năm kinh tế kinh doanh của một doanh nghiệp cụ thể, nhằm nâng cao khả năng kế toán chuyên nghiệp của sinh viên Đồng thời phát triển toàn diện khả năng tư duy đổi mới để phát hiện và giải quyết vấn đề. Đồng thời kết hợp đào tạo mô phỏng tin học kế toán trong giảng dạy thực tế, kết hợp kiến ​​thức nghiệp vụ kế toán tài chính đã học với công nghệ máy tính, nắm vững hệ thống xử lý kế toán, hệ thống quản lý tiền lương, hệ thống quản lý tài sản cố định và các báo cáo hoạt động ứng dụng. các chức năng khác nhau của hệ thống quản lý. 2 Những vướng mắc trong thực hành giảng dạy chuyên ngành tài chính kế toán ở các trường đại học ứng dụng 2.1 Nội dung giảng dạy thực hành đơn lẻ, tỷ lệ giờ học và bố trí thời gian chưa hợp lý

Trong quá trình đào tạo, sinh viên hầu như chỉ tiếp xúc với một loại hình doanh nghiệp cụ thể như doanh nghiệp sản xuất, họ thiếu hiểu biết về kinh tế và chế biến kinh doanh trong các ngành khác. Nội dung đào tạo tập trung vào việc ghi sổ kế toán, quyết toán và lập báo cáo kế toán, và ít thực hành về thủ tục kiểm toán, phân tích tài chính và lập ngân sách.

Đồng thời, mặc dù tỷ lệ giờ dạy thực nghiệm trong kế hoạch dạy học hiện hành đã tăng lên nhưng nhìn chung ít hơn giờ lý thuyết, trong việc bố trí một số tiết chính khóa, giờ thực nghiệm thường bị giảm đi do số giờ lý thuyết gò bó. Mặt khác, hầu hết các trường Jing chỉ thiết lập các khóa học thử nghiệm vài tuần trong học kỳ sáu và bảy, và thời gian tương đối ngắn. Nội dung cũng chưa toàn diện, chưa hệ thống nên chưa đạt yêu cầu. 2.2 Sự lệch lạc so với vị trí nghề nghiệp thực sự, khó có thể trau dồi các phẩm chất nghề nghiệp toàn diện của sinh viên như nghi thức công sở và giao tiếp giữa các cá nhân

Việc đào tạo kế toán ở các trường cao đẳng, đại học hầu hết sử dụng các tài liệu được trích xuất và mô phỏng dựa trên kiến ​​thức lý thuyết, mặc dù điều này giúp sinh viên hiểu được những gì được dạy trên lớp, nhưng xét cho cùng thì đó là một nghiệp vụ kinh tế “sai lầm”, tách biệt với tình hình nghề nghiệp thực tế của cụ thể. kinh doanh. Trong quá trình đào tạo kế toán ban đầu, học viên chưa quen với việc xử lý nghiệp vụ và các giải thích của giáo viên chủ yếu dựa trên “đáp án”. các bài toán thực tế nên không tích hợp được, vận dụng kiến ​​thức đã học, đối mặt với các bài toán mới thường không thể rút ra suy luận và giải quyết một cách linh hoạt. Đồng thời, sinh viên bị hạn chế trong việc xác lập vai trò kế toán do không thực tế công việc nghiệp vụ, không nhận thức được đầy đủ vai trò của nhân viên kế toán trong các mắt xích khác nhau trong quá trình hoạt động, do đó thiếu hiểu biết rõ ràng về quy trình nghiệp vụ kế toán.

Trong công việc thực tế, cần có những phẩm chất chuyên môn toàn diện ngoài kiến ​​thức chuyên môn, chẳng hạn như nghi thức nơi làm việc, giao tiếp và giao tiếp giữa các cá nhân với nhau. Đây là những kỹ năng mà sinh viên đại học trong trường khó có thể trải nghiệm và trau dồi được từ các khóa đào tạo kế toán tại trường, dẫn đến nhiều vấn đề sau khi bước vào công tác xã hội. 2.3 Hệ thống đánh giá giảng dạy thực hành không hoàn hảo

Các trường cao đẳng, đại học hiện nay hầu hết sử dụng phương pháp xem xét toàn diện “lý thuyết mười thực hành” để đánh giá sinh viên, nhưng so với điểm thi lý thuyết cụ thể và khách quan thì việc đánh giá kỹ năng thực hành thường chủ quan và mơ hồ hơn. Thiếu một hệ thống đánh giá có hệ thống và tiêu chuẩn hóa. Trong quá trình đánh giá, do mức độ phức tạp của đánh giá kỹ năng thực hành nên tỷ trọng đánh giá kiến ​​thức lý thuyết tăng dần và được chú trọng hơn. Khi không có một hệ thống đánh giá giảng dạy thực hành hoàn chỉnh và cơ chế khuyến khích, sinh viên có xu hướng thụ động và coi thường thực hành. 3 Đề xuất cải tiến việc giảng dạy thực hành các chuyên ngành tài chính kế toán trong các trường đại học ứng dụng

Trước thực trạng và những vướng mắc trong thực tế giảng dạy chuyên ngành kế toán ở các trường đại học hệ ứng dụng, hưởng ứng tinh thần đổi mới giáo dục quốc dân và thực hiện yêu cầu đào tạo nhân tài ứng dụng, Khoa Công nghệ Ứng dụng Đại học Soochow đã tìm ra một phương án mới. mô hình giảng dạy thực hành chuyên ngành kế toán trong trường cao đẳng độc lập-cao đẳng độc lập chuyên ngành kế toán Hệ thống giảng dạy thực hành “Trinity”. Việc giảng dạy thực tế trước khi thực tập tốt nghiệp được chia thành ba liên kết: liên kết thứ nhất: thực hành giáo trình cốt lõi chuyên nghiệp; liên kết thứ hai: thực hành toàn diện chuyên nghiệp; liên kết thứ ba: thực hành công việc ban đầu và thực tế. Ba liên kết đang theo chiều hướng đi lên và không ngừng cải tiến, tạo thành một hệ thống giảng dạy thực hành ba ngôi “giáo trình cốt lõi chuyên nghiệp thực hành dựa trên từng loại hình kinh doanh của doanh nghiệp, thực hành toàn diện chuyên nghiệp dựa trên tất cả các hoạt động của doanh nghiệp và thực hành công việc thực tế dựa trên kế toán vị trí ”, Nâng cao khả năng thực hành kế toán của học viên một cách toàn diện.

Ba giai đoạn của dự án cải cách giảng dạy "Qianhui Class" đã được thực hiện là dự án đào tạo ngoài trường ở liên kết thứ 2. Mục đích của giáo dục là đào tạo các công ty cần những kế toán chuyên nghiệp và có năng lực, có thái độ làm việc siêng năng và đáng tin cậy. nhân sự tài chính. Qua ba năm thực hành đã đạt được những kết quả sơ bộ.Các cải tiến đào tạo toàn diện cụ thể như sau: 3.1 Thực hiện đa dạng các hình thức “hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp”, vận hành công việc thực tế, và nâng cao chất lượng giảng dạy

Phương pháp giảng dạy thực hành mô phỏng trong khuôn viên trường hiện nay không thể đáp ứng được nhu cầu tìm kiếm nhân tài ứng dụng của các doanh nghiệp trong bối cảnh xã hội cạnh tranh gay gắt. Thông qua các hình thức “hợp tác nhà trường - doanh nghiệp” đa dạng, các hợp đồng chi tiết được ký kết để tránh bí mật thương mại, đảm bảo an toàn cho sinh viên, đảm bảo nội dung giảng dạy và chất lượng giảng dạy, v.v., cung cấp cho sinh viên những công việc thực tế và xử lý các mối liên hệ kinh tế và kinh doanh thực tế của doanh nghiệp. Rèn luyện và nâng cao kỹ năng thực hành của học sinh.

"Qinhui Class" đã liên tiếp hợp tác với Công ty Kế toán Tô Châu Zhongqin, Cơ sở Đào tạo Tài năng Tài chính và Tài chính Công Tô Châu và Cơ sở Trình diễn Dịch vụ Gia công Kế toán Khu Công nghiệp Tô Châu, cho phép các học viên vượt qua khóa đào tạo trước khi làm việc một tháng, bao gồm cả kế toán, kiểm toán, v.v ... Hoạt động thực tế, và bốn tháng thực tập trong một công ty kế toán, bước ra khỏi sổ sách và rời khỏi doanh nghiệp. Trong thực hành công tác xã hội, sinh viên được học kiến ​​thức kế toán, nắm vững các quy tắc làm việc kế toán và trau dồi khả năng thích ứng với công việc.

Đồng thời, thông qua “hợp tác nhà trường - doanh nghiệp”, nhà trường có thể nâng cao hơn nữa trình độ và chất lượng giảng dạy của đội ngũ giảng viên. Trước yêu cầu giảng dạy kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, giáo viên dạy nghiệp vụ kế toán không chỉ cần có nền tảng kiến ​​thức lý luận chuyên môn vững chắc mà còn phải có kinh nghiệm làm việc kế toán tương ứng, có khả năng vận dụng kế toán và phân tích thực trạng hoạt động trong hoạt động kinh doanh thực tế để khóa học đang được giải thích.

Một mặt, dự án "Qinhuiban" hợp tác với các doanh nghiệp, cho phép giáo viên thực hiện các bài tập thực hành tại công ty đồng thời hướng dẫn sinh viên đào tạo và thực tập thực tế, tham gia vào các nghiên cứu, đào tạo nâng cao và công việc liên quan của doanh nghiệp, và cải thiện các kỹ năng thực hành kế toán và áp dụng chúng vào việc giảng dạy trong tương lai. Mặt khác, nhà trường thuê các kế toán, kiểm toán viên có liên quan trong doanh nghiệp thuyết minh hoặc giảng bài ở các chương sau liên quan đến kiến ​​thức lý thuyết của giảng dạy, để học viên củng cố và nâng cao hơn nữa nghiệp vụ kinh tế của công ty tham gia vào quá trình đào tạo thực tế. . Đồng thời, mối quan hệ giữa sinh viên và nhân viên công ty là “người thầy và người bạn”, có thể tiến hành tham vấn, thảo luận về các vấn đề nghề nghiệp, việc làm trong công việc, học tập và cuộc sống, để mở mang tư duy cho sinh viên.

Mô hình “Đào tạo và Mười kỳ thực tập” giúp sinh viên tiếp thu và sử dụng kiến ​​thức một cách độc lập, xây dựng và phát triển năng lực của mình đáp ứng nhu cầu xã hội và doanh nghiệp về nghề kế toán, nâng cao chất lượng đào tạo nhân tài và giáo viên của trường, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và đảm bảo việc làm của sinh viên Chất lượng, để đạt được mô hình nhiều mặt "đôi bên cùng có lợi". 3.2 Đẩy mạnh đổi mới nội dung giảng dạy thực hành, tăng cường xây dựng cơ sở đào tạo ngoài trường, nâng cao hệ thống năng lực nghiệp vụ kế toán

Trên cơ sở nền tảng đào tạo kế toán hiện có, trọng tâm của nội dung giảng dạy không chỉ dừng lại ở mức xử lý kế toán mà còn mở rộng sang phân tích tài chính, xử lý thuế,… để đáp ứng nhu cầu của các nhân tài kế toán cấp cao. Nội dung đào tạo giai đoạn 3 của dự án “lớp hội thảo” dựa trên xử lý kế toán của hai giai đoạn trước, bổ sung thêm nội dung viết báo cáo phân tích tài chính theo tình hình của đơn vị đào tạo, thực hiện kiểm toán và ngân sách tài chính năm sau. thực hành, vv, Không ngừng làm phong phú và cải tiến các mục tiêu nội dung và yêu cầu của đào tạo kế toán.

Cơ sở đào tạo ngoài trường nên phát triển một mô hình mới với sự tiến bộ của cải cách giảng dạy thực tế. Cơ sở đào tạo hiện tại của dự án "Qinhuiban" tập trung vào các vị trí trợ lý kiểm toán của các công ty kế toán. Các liên kết đào tạo trước khi làm việc chủ yếu bao gồm đào tạo kiểm toán viên của công ty. Trong thời gian thực tập, nó cũng cung cấp các vị trí kiểm toán hoàn toàn thực tế và đi đi sâu vào các loại hình doanh nghiệp. Trên cơ sở này, có thể mở rộng và phát triển các vị trí kế toán kiêm nhiệm trong các doanh nghiệp sản xuất nhỏ hoặc doanh nghiệp bán hàng, công ty kế toán cơ quan kế toán. Sinh viên sẽ có nhiều lựa chọn thực tập hơn và làm quen với bản chất kinh doanh và đặc điểm kế toán của nhiều ngành hơn, để làm rõ các mục tiêu lập kế hoạch nghề nghiệp và tăng cơ hội việc làm.

Đồng thời, trước khi dự án "Qinhuiban" ra khỏi khuôn viên trường, mô-đun giới thiệu đã được thêm vào để giảng bài và đào tạo cho sinh viên về phép xã giao nơi làm việc và giao tiếp giữa các cá nhân với nhau. phần giao tiếp cho phép các bạn sinh viên tổng kết và đúc kết kinh nghiệm thực tập của bản thân. Kiến thức lý thuyết chuyên nghiệp về tài chính kế toán và đào tạo trí tuệ cảm xúc tại nơi làm việc của học viên đã được thực hiện rất nhiều. 3.3 Tăng tỷ lệ giờ dạy thực hành và kéo dài thời gian đào tạo và thực tập

Để nâng cao kỹ năng vận hành thực tế của sinh viên kế toán và đạt được mục tiêu ươm mầm tài năng kế toán cao cấp và tài năng đại học ứng dụng, tỷ lệ giờ dạy thực hành và thời gian đào tạo, thực tập có thể được tăng lên một cách hợp lý. Chương trình "Qinhui Class" được thực hiện vào năm thứ 3. Sinh viên đã có nền tảng chuyên môn nhất định sẽ trải qua bốn tháng rưỡi đào tạo và thực tập thực tế, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, sau đó quay trở lại trường để củng cố và phát triển kiến ​​thức chuyên môn. để đạt được sự gia tăng theo hình xoắn ốc. Trên cơ sở đó, có thể kéo dài thời gian đào tạo và thực tập một cách hợp lý, tiến hành tổng kết và phản hồi theo từng giai đoạn thực tập với từng đơn vị thực tập, sắp xếp một cách có hệ thống nội dung công việc của sinh viên, giảm bớt sự chênh lệch thực tập giữa sinh viên các đơn vị khác nhau, nâng cao hiệu quả và hiệu quả thực tập. .

Đối với phương án dạy học hiện hành, cần bố trí hợp lý các giờ dạy lý thuyết và thực hành, tăng tỷ lệ tiết dạy sau. Không chỉ học chính khóa mà phải thiết lập liên thông thực hành từ các khóa kế toán cơ bản, nghĩa là bố trí giảng dạy thực hành đồng bộ với các khóa lý thuyết nghiệp vụ để học viên vận dụng lý thuyết vào giải pháp và xử lý. của doanh nghiệp thực tế càng sớm càng tốt, trau dồi niềm yêu thích với kế toán, và nắm chắc lý thuyết Kế toán, nâng cao kỹ năng hoạt động kế toán. 3.4 Thiết lập một hệ thống tiêu chuẩn đánh giá thực hành cụ thể, có hệ thống và khoa học

Phương pháp đánh giá của dự án trường học "Qinhuiban" đã thay đổi từ đánh giá đơn lẻ chủ quan ban đầu của giáo viên sang đánh giá đa cấp, đa hướng và nhiều góc độ. Cái gọi là "đa cấp" đề cập đến việc chuyển đổi đánh giá chủ quan của việc đào tạo sổ tay kế toán thành việc đánh giá nội dung toàn diện của sổ tay kế toán, máy tính hóa, excel, phân tích báo cáo và kiểm toán; "toàn diện" đề cập đến sự chuyển đổi của hệ thống đánh giá từ đánh giá kết quả kế toán thủ công Nhằm nhấn mạnh quản lý quá trình và đánh giá toàn diện; "đa góc độ" là sự chuyển đổi từ một chủ đề đánh giá duy nhất của giáo viên sang một chủ thể đánh giá nhiều góc độ như giáo viên, doanh nghiệp và người dự thi.

Hệ thống tiêu chuẩn đánh giá của hoạt động giảng dạy thực hành khác với tiêu chuẩn đánh giá lý thuyết chuyên môn, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tiêu chuẩn đánh giá, tính chủ quan càng mạnh. Để kiểm tra tốt hơn hiệu quả học tập của sinh viên trong đào tạo thực hành, sinh viên tránh thỏ nên sử dụng đào tạo thực hành, thực tập, phá hoại thụ động, lười biếng, v.v. riêng. Cuối cùng, kết quả đánh giá thực tập và giấy chứng nhận thực tập sẽ được cấp cho sinh viên để làm tư liệu tìm việc. 4. Kết luận

Việc đổi mới và nghiên cứu việc giảng dạy thực hành nghề kế toán cần chú trọng đào tạo khả năng đào tạo nhân tài bậc đại học ứng dụng, thống nhất giữa giảng dạy lý thuyết và giảng dạy thực hành, giải quyết các vấn đề thực tiễn công việc thông qua kiến ​​thức lý thuyết chuyên môn, trau dồi và xuất khẩu cho xã hội và doanh nghiệp. một nền tảng lý thuyết vững chắc Ngoài ra còn có các tài năng ứng dụng với khả năng thực hành vững chắc và khả năng phát triển sáng tạo. Với sự phát triển hơn nữa của hợp tác trường đại học theo định hướng ứng dụng và doanh nghiệp và không ngừng nâng cao trình độ giảng dạy của trường, thông qua nghiên cứu chuyên sâu về cải cách giảng dạy thực hành tương tự như "Lớp học Qinhui", sinh viên đã củng cố kiến ​​thức lý thuyết chuyên môn của mình kế toán và thành thạo kế toán, kiểm toán. Kỹ năng vận hành thực tế, có kế hoạch phát triển nghề nghiệp rõ ràng và trau dồi nghiệp vụ kế toán cơ bản, tạo nền tảng vững chắc cho việc học chuyên môn kế toán hoặc kế toán tiền lương sau này.


Chúc các bạn đọc tin truc tuyen bong da k+1 vui vẻ!

Original text