truc tiep bong da y

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 09/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về truc tiep bong da y

link bong da

Bởi Tang Xiaojun, Zhejiang Hengdao Construction Co., Ltd. Yiwu, Zhejiang 322000

Jin Zhiyan Chiết Giang Trung Quốc Commodity City Group Co., Ltd. Yiwu, Zhejiang 322000

【Tóm tắt】 Để đạt được mục tiêu phát triển của doanh nghiệp xây dựng đòi hỏi phải có sự quản lý của các dự án xây dựng. Sự phát triển của ngành xây dựng bị kìm hãm bởi trình độ quản lý, sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế nước ta đã làm cho phương thức quản lý dự án xây dựng và các biện pháp quản lý chất lượng công trình xây dựng trước đây không còn đáp ứng được yêu cầu của thời đại mới. trình độ quản lý và chất lượng công trình trở thành một vấn đề quan trọng, nội dung nghiên cứu của công tác quản lý dự án xây dựng nói chung khá phức tạp và bao hàm nhiều yếu tố.

[Từ khóa]quản lý dự án xây dựng; chất lượng xây dựng; chiến lược kiểm soát

1. Vướng mắc trong quản lý dự án và kiểm soát chất lượng công trình

Do hầu hết các dự án xây dựng đều tốn nhiều thời gian và trong điều kiện áp lực cạnh tranh gia tăng, phải đáp ứng yêu cầu đầu tư thấp và tiêu chuẩn cao, điều này làm xuất hiện nhiều yếu tố không có lợi cho việc xây dựng an toàn, do đó. nhiều vấn đề cần giải quyết trong quá trình xây dựng, đây cũng là trở ngại cho việc thúc đẩy phát triển các công trình xây dựng nhà ở ở nước ta, là vấn đề cấp bách cần giải quyết.

1.1 Thiếu một hệ thống xây dựng kỹ thuật hoàn chỉnh

Sau khi cải cách và mở cửa, đất nước tôi đã từng bước hình thành nền kinh tế thị trường, hệ thống đấu thầu được sử dụng trong các công trình xây dựng quy mô lớn đã thúc đẩy sự phát triển của ngành xây dựng cơ khí ở một mức độ nhất định, tuy nhiên vẫn còn nhiều vấn đề. Chức năng và tác dụng của hệ thống đấu thầu không tốt lắm. Bởi vì nhiều dự án kỹ thuật áp dụng hệ thống đấu thầu trong xúc tiến đầu tư, điều này có vẻ công bằng, nhưng có những hoạt động ẩn và mặc định nghiêm trọng trong tư nhân, điều này làm giảm chi phí của dự án xây dựng, rút ​​ngắn thời gian xây dựng để thu được nhiều lợi ích hơn và giảm chất lượng của dự án. Có thể thấy, khi sử dụng hệ thống đấu thầu, không có hệ thống giám sát phù hợp và hệ thống bảo đảm cho các bên tham gia đấu thầu, thiếu hệ thống kỹ thuật xây dựng hiệu quả và hoàn chỉnh trong ngành kỹ thuật xây dựng.

1.2 Những nguy cơ tiềm ẩn trong thiết kế kiến ​​trúc

Nhiều đơn vị thi công thiếu nhân lực kỹ thuật trình độ cao, nhân viên kỹ thuật công trình này không am hiểu tường tận về địa điểm xây dựng nên thường đưa ra quyết định chỉ dựa vào cái đầu trong thiết kế kiến ​​trúc mà không tính đến vấn đề thực tế, điều này khiến nhiều kiến ​​trúc Những nguy cơ tiềm ẩn được sử dụng trước khi các tiêu chuẩn do nhà nước quy định được đáp ứng, điều này làm tăng chất lượng của ngôi nhà lên rất nhiều.

1.3 Cắt góc của vật liệu xây dựng

Do đầu tư vốn lớn vào ngành xây dựng nên trong ngành xây dựng yếu tố chính ảnh hưởng đến chất lượng công trình nằm ở khâu lựa chọn vật liệu xây dựng, vật liệu xây dựng chủ yếu là lựa chọn loại xi măng xây dựng khác nhau, các loại xi măng khác nhau có độ hạt sỏi khác nhau kích thước và hàm lượng cát ảnh hưởng của nó đến chất lượng của các công trình xây dựng cũng khác nhau và cả nước không có một tiêu chuẩn thống nhất cho nó. Để tiết kiệm chi phí và tăng lợi ích kinh tế, nhiều đơn vị xây dựng sẽ sử dụng tay chân trong việc lựa chọn vật liệu xây dựng, do sử dụng vật liệu xây dựng kém chất lượng để xây dựng nên chất lượng công trình bị giảm sút rất nhiều, độ bền giảm, là những mối nguy hiểm lớn về an toàn.

1.4 Trình độ chuyên môn của nhân viên thi công chưa đạt chuẩn

Với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế nước ta, mức lương của lao động chân tay cũng tăng lên, tuy nhiên do số lượng công nhân xây dựng lớn, khó đào tạo có hệ thống cho toàn bộ nhân sự nên đã xảy ra hiện tượng chỉ tăng lương chứ không tăng tay nghề. Nhân viên thi công không có kỹ thuật thi công chuyên nghiệp, trong quá trình thi công khó thi công theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, gây ra các vấn đề về chất lượng xây dựng nhà ở và gây nguy hiểm về an toàn nhất định. Do đó, vấn đề tay nghề của nhân viên thi công không đạt chuẩn đã ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng công trình.

2. Các biện pháp cụ thể để đảm bảo quản lý dự án xây dựng và chất lượng công trình

2.1 Nâng cao chất lượng thiết kế của các dự án xây dựng

Giờ đây, cả đơn vị thi công và đơn vị giám sát đã nâng cao rất nhiều yêu cầu chất lượng thiết kế của các công trình xây dựng. Chất lượng chất lượng thiết kế và chất lượng công trình có quan hệ mật thiết với nhau. Tuy nhiên, do khối lượng công việc của đơn vị thiết kế hiện nay rất lớn nên việc thiết kế công trình gặp nhiều khó khăn khi phải đi thăm dò kỹ lưỡng công trình dẫn đến nhiều mẫu thiết kế không phù hợp với thực tế. Hơn nữa, đơn vị thiết kế chưa có hệ thống giám sát, quản lý hoàn chỉnh nên khi thi công dự án sẽ phát sinh nhiều sai sót về thiết kế. Về phương án thiết kế, cần cải thiện thông qua thăm dò tại chỗ. Khi hoàn thành bản vẽ thiết kế, người thiết kế nên thảo luận chi tiết kỹ thuật với nhân viên thi công, lắng nghe ý kiến ​​của họ và chỉnh sửa thiết kế cho phù hợp hơn với thực tế. Người thiết kế không chỉ phải thường xuyên xuống công trường để thăm dò, tích lũy kinh nghiệm thiết kế mà còn phải tìm hiểu các quy cách nghiệm thu thi công và các tiêu chuẩn kiểm tra đánh giá chất lượng.

2.2 Nhân viên xây dựng

Nhân lực của một công trình xây dựng đòi hỏi chất lượng chuyên môn của đội ngũ thi công là điều kiện tiên quyết, dù là trình độ lãnh đạo của lãnh đạo hay trình độ lý luận kỹ thuật của những người vận hành đều liên quan mật thiết đến chất lượng của công trình. Các nhà lãnh đạo có liên quan cần cải thiện chất lượng toàn diện của các nhà xây dựng có liên quan, để nhân viên tập trung vào nhu cầu của khách hàng, nhu cầu xã hội và lợi ích của công ty. Tập trung vào việc cải thiện các mục tiêu và năng lực tổ chức của bản thân, tuân thủ các hệ thống xây dựng và phương pháp vận hành có liên quan, đồng thời đảm bảo cơ bản chất lượng tổng thể của các khóa học.

2.3 Tăng cường quản lý chất lượng dự án

Trong nền kinh tế thị trường, quản lý chất lượng và phát triển kinh tế không thể tách rời, nhưng đây chỉ là phương tiện, không phải là mục tiêu thực sự. Trong quá trình hoạt động thực tế, không phân biệt giữa sơ cấp và thứ cấp. Vì vậy phải đảm bảo chất lượng, nâng cao chất lượng và làm tốt công tác chất lượng là điều kiện tiên quyết, các biện pháp quản lý phải hợp tình, hợp lý, khả thi. Thi công là giai đoạn hình thành của đơn vị thi công dự án, đồng thời cũng là giai đoạn quan trọng hình thành nên chất lượng công trình cuối cùng. Do đó, việc xây dựng dự án phải thực hiện giám sát chất lượng hình thành các giai đoạn khác nhau trong toàn bộ quá trình xây dựng theo các tiêu chuẩn liên quan do nhà nước và chính phủ ban hành, cũng như các văn bản hợp đồng xây dựng như nghiên cứu khả thi, quyết định dự án. - sản xuất, thiết kế kỹ thuật, thi công kỹ thuật và nghiệm thu dự án, v.v ... Trong mỗi giai đoạn, các yếu tố có thể ảnh hưởng đến chất lượng của dự án phải được kiểm soát, ngăn chặn, giảm thiểu hoặc loại bỏ một cách chủ động và hiệu quả nhằm đáp ứng các yêu cầu về chất lượng của phạm vi xây dựng đối với dự án xây dựng. Cán bộ quản lý chất lượng phải giám sát chặt chẽ nhân viên thi công theo các tiêu chuẩn xây dựng tại công trường và tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên thường xuyên đối với công trình xây dựng, chẳng hạn như hàm lượng tro hỗn hợp có đáp ứng yêu cầu thiết kế hay không. Nhân viên quản lý chất lượng cũng cần chứng minh sự vận hành chính xác cho công nhân trên công trường. Khi họ gặp vấn đề về chất lượng, nhân viên quản lý chất lượng nên làm việc với nhân viên xây dựng để giải quyết vấn đề. Nếu có vấn đề về chất lượng trên công trường, nhân viên quản lý không được chuyển giao trách nhiệm cho nhân viên thi công. Các nhà quản lý chất lượng chỉ có thể thực hiện công việc điều tra và nghiên cứu chi tiết để đạt được những phần thưởng và hình phạt rõ ràng đối với việc quản lý chất lượng dự án và các biện pháp thích hợp.

2.4 Giám sát tại chỗ nghiêm ngặt

Bộ phận giám sát của doanh nghiệp cần tăng cường quản lý nội bộ, thiết lập hệ thống giám sát chất lượng hợp lý, tăng cường bộ phận giám sát giám sát chất lượng các công trình xây dựng. Bộ phận giám sát cần thuê những giám sát chuyên nghiệp, nhân viên của bộ phận giám sát thực hiện nghiêm túc công việc giám sát công trường và làm việc chăm chỉ. Bộ phận hành chính của doanh nghiệp cần tăng cường sự kiểm tra của bộ phận giám sát để nâng cao hơn nữa trình độ quản lý chất lượng của đơn vị thi công.

2.5 Tăng cường giám sát

Công tác quản lý giám sát có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong công tác kiểm tra chất lượng công trình, việc tăng cường chú trọng công tác giám sát và quản lý mới có thể nâng cao chất lượng công trình một cách toàn diện, trong công trình xây dựng phải tăng cường giám sát từng mắt xích công trình , đồng thời phải tìm trên cơ sở ban đầu, đối với những vấn đề mới thì tiếp tục xác lập hệ thống cơ sở mới. Trước hết, cần làm rõ những yêu cầu cơ bản của công tác quản lý dự án, đảm bảo nó được thực hiện theo đúng yêu cầu, làm tốt mọi mặt của công trình, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thi công an toàn, hợp lý. xây dựng, và xây dựng tiêu chuẩn. Thứ hai, việc thực hiện chính sách phạt, đối với những nhân sự, đơn vị không thực hiện đúng yêu cầu thì xử phạt tương xứng, mục đích là thể hiện sự nghiêm minh của công tác giám sát, quản lý, không thể vi phạm. Và sau khi thi công lại xong sẽ tiến hành nghiệm thu, kiểm soát chất lượng công trình một cách hiệu quả.

Tóm lại là:

Sự phát triển và xu hướng của thị trường xây dựng nước ta bị ảnh hưởng bởi chất lượng của các công trình xây dựng, chỉ những công trình xây dựng tốt mới chiếm được lòng tin của người dân và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân; những công trình xây dựng không tốt sẽ không chỉ gây thiệt hại về tính mạng và tài sản của người dân. Các mối đe dọa cũng không có lợi cho sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp xây dựng. Vì vậy, để nâng cao công tác quản lý dự án xây dựng, tất cả các đơn vị tham gia xây dựng công trình cần phải thực hiện nhiệm vụ của mình, không thể buông lỏng mọi mặt thiết kế, thi công, giám sát để công trình được hoàn thành trong quản lý khoa học. với chất lượng và số lượng và có thể đạt được các mục tiêu đầu tư. Sự thoải mái của cuộc sống.

người giới thiệu:

[1] Yuan Peiguang. Các chiến lược hiệu quả để cải thiện quản lý xây dựng và kiểm soát chất lượng xây dựng[J]Phát triển Công nghệ Doanh nghiệp, 2016, 08: 170 + 172.

[2] Huang Zuping. Thảo luận về Quản lý Dự án Xây dựng và Các Biện pháp Kiểm soát Chất lượng Xây dựng[J]Vật liệu xây dựng .Jiangxi, 2016, 11: 259 + 264.

[3] Gong Dianguang. Các chiến lược hiệu quả để cải thiện quản lý xây dựng và kiểm soát chất lượng xây dựng[J]Vật liệu xây dựng và trang trí, 2016, 15: 149-150.

[4] Zhang Wu. Phân tích các chiến lược hiệu quả để quản lý dự án xây dựng và kiểm soát chất lượng xây dựng[J]Vật liệu xây dựng .Jiangxi, 2016, 21: 295 + 297.


Chúc các bạn đọc tin truc tiep bong da y vui vẻ!

Original text