truc tiep bong da y

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 20/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về truc tiep bong da y

coi bong da truc tuyen

Đối với giấy tờ thì cơ bản là phải viết tóm tắt, tuy nhiên nhiều người lần đầu chưa biết cách viết nên đặc biệt còn lúng túng, nhằm giúp mọi người có thêm tài liệu tham khảo khi viết tóm tắt, hôm nay chủ biên đã đã sắp xếp định dạng của phần tóm tắt của bài báo để bạn tham khảo.


Một số tóm tắt dành cho giao lưu quốc tế, nhưng cũng có những tóm tắt bằng tiếng nước ngoài (chủ yếu bằng tiếng Anh). Đó là một tuyên bố ngắn gọn về nội dung của bài báo mà không có ghi chú hoặc bình luận. Các mục đích sử dụng khác là để có được thông tin cần thiết mà không cần đọc toàn bộ nội dung của bài báo. Phần tóm tắt cần bao gồm các nội dung sau: ① Mục đích và tầm quan trọng của nghiên cứu; ② Nội dung chính của nghiên cứu, cho biết công việc nào đã được hoàn thành; ③ Các kết luận cơ bản và kết quả nghiên cứu thu được, nêu bật những hiểu biết mới của bài báo; ④ Ý nghĩa của kết luận hoặc kết quả. Mặc dù phần tóm tắt của bài báo phải phản ánh được nội dung trên nhưng lời văn phải thật ngắn gọn và đầy đủ nội dung tóm tắt, độ dài của bài báo nói chung giới hạn không quá 5% số chữ trong bài. Ví dụ, đối với một bài báo 6.000 từ, phần tóm tắt thường không vượt quá 300 từ.


Phần tóm tắt của bài báo không nên liệt kê các ví dụ, quy trình nghiên cứu, sơ đồ, công thức cấu tạo hóa học hoặc tự đánh giá.


  [示例]Tên luận văn: Ảnh hưởng của các thiên thể đến gia tốc trọng trường của trái đất


Tóm tắt của bài báo: Gia tốc trọng trường của trái đất là một đại lượng vật lý vô cùng quan trọng, với yêu cầu ngày càng cao về độ chính xác của phép đo gia tốc trọng trường thì càng phải xét đến ảnh hưởng của các thiên thể đến gia tốc trọng trường của trái đất. Bài báo này giới thiệu khái niệm cơ bản về ảnh hưởng của các thiên thể (bao gồm mặt trời, mặt trăng và các hành tinh trong hệ mặt trời) lên gia tốc trọng trường của trái đất, suy ra công thức tính toán ảnh hưởng và thông qua phân tích sai số, người ta chứng minh được rằng sự tương đối sai số của công thức này nhỏ hơn 1 × 10-9, điều này hoàn toàn thỏa mãn Các yêu cầu của phép đo gia tốc trọng trường chính xác hiện đại.


Lỗi thường gặp khi viết tóm tắt bao gồm sao chép phụ đề (mục lục) hoặc kết luận trong phần chính của bài báo; thứ hai là nội dung không cô đọng hoặc khái quát, và văn bản quá dài.


  [示例]Tên luận văn: Mô hình và thuật toán mô phỏng nhiệt mạch tích hợp


Tóm tắt giấy: Như chúng ta đã biết, các thông số đặc trưng khác nhau của các thiết bị bán dẫn là các hàm nhạy cảm của nhiệt độ[诸如ls(T),B(T),C1(T),Cp(T)……]Mạch tích hợp tích hợp một số lượng lớn các linh kiện trên một chip duy nhất, khi mạch hoạt động, điện năng tiêu thụ của các linh kiện sẽ sinh ra nhiệt lượng này sẽ lan tỏa xung quanh chip. Tuy nhiên, do khả năng chịu nhiệt của chip bán dẫn và vật liệu nền nên nhiệt độ của từng điểm trên chip không thể giống nhau. Đặc biệt đối với các mạch tích hợp công suất, khu vực các linh kiện có công suất lớn sẽ có nhiệt độ cao hơn, do đó sẽ có sự phân bố nhiệt độ không đồng đều trên chip.


Tuy nhiên, để đơn giản hóa tính toán, nói chung khi phân tích hiệu suất của mạch tích hợp, sự chênh lệch nhiệt độ này thường bị bỏ qua và người ta cho rằng tất cả các thành phần đều ở cùng một nhiệt độ. Ví dụ, chương trình mô phỏng mạch tổng quát-SPICE được xử lý theo cách này. Rõ ràng, giả định này mang lại sai số tính toán cho mạch tích hợp. Sai số sẽ lớn hơn đối với các mạch tích hợp nguồn. Vì vậy, làm thế nào để tính toán phân bố nhiệt độ trên chip mạch tích hợp, cách tính toán đặc tính mạch khi nhiệt độ linh kiện khác nhau, và làm thế nào để xem xét tương tác nhiệt và điện trên chip, đây là mục đích của bài viết này.


Bài báo này giới thiệu mô hình mô phỏng nhiệt của mạch tích hợp, và mô phỏng vấn đề mạch nhiệt như một vấn đề về mạch, sau đó sử dụng chương trình mô phỏng mạch để giải quyết sự phân bố nhiệt độ của chip. Bằng cách này, các chương trình phân tích mạch thuần thục có thể được sử dụng để cải thiện đáng kể tốc độ và độ chính xác của các phép tính. Dựa trên mô hình và thuật toán này, tác giả đã biên soạn chương trình YM-LiN-3 FORTRAN, chương trình này có thể xác định phân bố nhiệt độ của chip, đồng thời có thể tính toán các đặc tính của mạch khi các linh kiện ở nhiệt độ khác nhau, chương trình được truyền trên vi máy tính IBM-PC, Nhận được một kết quả hài lòng.


Phần tóm tắt của bài báo trên có gần 600 từ, rõ ràng là quá dài, miễn là sửa lại cẩn thận (ví dụ: đoạn đầu xóa được, đoạn 2 chỉ giữ lại mấy câu cuối, đoạn 3 thì thêm), nó có thể là hai đến ba trăm. Viết phần tóm tắt của bài báo.


Ví dụ về tóm tắt:


1. Một ví dụ về phần tóm tắt của giấy tiêu đề


[Tiêu đề]Các vấn đề và chiến lược trong việc xây dựng thư viện chữ Hán


【Tóm tắt】 Hướng phát triển của xây dựng thư viện đương đại là thư viện số Thư viện số là hình thức thư viện hiện hữu trong tương lai, trình độ nghiên cứu và xây dựng của nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiện trạng và chức năng của thư viện nước ta trong thời đại thông tin trong tương lai. Hướng đến xu thế khách quan của phát triển số hóa thư viện, bài viết này phân tích và thảo luận những vấn đề chính và chiến lược cần giải quyết trong xây dựng thư viện số từ những vấn đề mà thư viện số ở nước ta đang gặp phải.


[Title]Phá dỡ, di dời theo quy định của pháp luật để xây dựng đô thị hài hòa


【Tóm tắt】 Phá dỡ theo quy định của pháp luật và xây dựng một thành phố hài hòa là mục tiêu cuối cùng của các cơ quan chính phủ về quy hoạch đô thị. Để đạt được mục tiêu này, cần nghiên cứu ý nghĩa của việc phá dỡ theo quy định của pháp luật, tìm hiểu nguyên nhân của các mâu thuẫn trong việc phá dỡ, di dời và tìm ra và giải quyết các tranh chấp lợi ích khác nhau. Cách tiếp cận của việc này là góp phần xây dựng một xã hội hài hòa trên quan điểm hoàn thiện pháp luật và các quy định và phấn đấu vì lợi ích của người dân.


2. Ví dụ về tóm tắt luận văn tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ


[Tên luận án]Nghiên cứu về Phòng ngừa và Kiểm soát Ô nhiễm khí thải của Phương tiện Cơ giới và Cải thiện Giao thông Đô thị


【Tóm tắt】 Luận văn này phân tích các nguyên nhân gây ô nhiễm khí thải của phương tiện cơ giới, thảo luận về việc áp dụng nhiều biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nhằm giảm phát thải ô nhiễm khí thải của phương tiện cơ giới, đồng thời thực hiện nghiên cứu chuyên sâu về cải thiện giao thông đô thị . Bài báo này trước tiên thảo luận về tình trạng ô nhiễm không khí đô thị nghiêm trọng do khí thải xe cơ giới gây ra ở Trung Quốc. Thảo luận về nguyên nhân gây ô nhiễm khí thải của phương tiện cơ giới. Bằng cách tổng kết lịch sử phát triển, kinh nghiệm và các bài học về kiểm soát ô nhiễm phương tiện cơ giới trong và ngoài nước, hình thức của phần tóm tắt và phần tóm tắt mẫu của bài báo nhìn chung phải có phần tóm tắt, một số phần dành cho giao lưu quốc tế và phần tóm tắt bằng tiếng nước ngoài (chủ yếu bằng tiếng Anh) . Đó là một tuyên bố ngắn gọn về nội dung của bài báo mà không có ghi chú hoặc bình luận. Các mục đích sử dụng khác là để có được thông tin cần thiết mà không cần đọc toàn bộ nội dung của bài báo. Phần tóm tắt cần bao gồm các nội dung sau: ① Mục đích và tầm quan trọng của nghiên cứu; ② Nội dung chính của nghiên cứu, cho biết công việc nào đã được hoàn thành; ③ Các kết luận cơ bản và kết quả nghiên cứu thu được, nêu bật những hiểu biết mới của bài báo; ④ Ý nghĩa của kết luận hoặc kết quả.


Mặc dù phần tóm tắt của bài báo phải phản ánh được nội dung trên nhưng lời văn phải thật ngắn gọn và đầy đủ nội dung tóm tắt, độ dài của bài báo nói chung giới hạn không quá 5% số chữ trong bài. Ví dụ, đối với một bài báo 6.000 từ, phần tóm tắt thường không vượt quá 300 từ.


Phần tóm tắt của bài báo không nên liệt kê các ví dụ, quy trình nghiên cứu, sơ đồ, công thức cấu tạo hóa học hoặc tự đánh giá.


  [示例]


Tên luận văn: Ảnh hưởng của các thiên thể đến gia tốc trọng trường của trái đất


Tóm tắt của bài báo: Gia tốc trọng trường của trái đất là một đại lượng vật lý vô cùng quan trọng, với yêu cầu ngày càng cao về độ chính xác của phép đo gia tốc trọng trường thì càng phải xét đến ảnh hưởng của các thiên thể đến gia tốc trọng trường của trái đất. Bài báo này giới thiệu khái niệm cơ bản về ảnh hưởng của các thiên thể (bao gồm mặt trời, mặt trăng và các hành tinh trong hệ mặt trời) lên gia tốc trọng trường của trái đất, suy ra công thức tính toán ảnh hưởng và thông qua phân tích sai số, người ta chứng minh được rằng sự tương đối sai số của công thức này nhỏ hơn 1 × 10-9, điều này hoàn toàn thỏa mãn Các yêu cầu của phép đo gia tốc trọng trường chính xác hiện đại.


Lỗi thường gặp khi viết tóm tắt bao gồm sao chép phụ đề (mục lục) hoặc kết luận trong phần chính của bài báo; thứ hai là nội dung không cô đọng hoặc khái quát, và văn bản quá dài.


  [示例]


Tên luận văn: Mô hình và thuật toán mô phỏng nhiệt mạch tích hợp


Tóm tắt giấy: Như chúng ta đã biết, các thông số đặc trưng khác nhau của các thiết bị bán dẫn là các hàm nhạy cảm của nhiệt độ[诸如ls(T),B(T),C1(T),Cp(T)……]Mạch tích hợp tích hợp một số lượng lớn các linh kiện trên một chip duy nhất, khi mạch hoạt động, điện năng tiêu thụ của các linh kiện sẽ sinh ra nhiệt lượng này sẽ lan tỏa xung quanh chip. Tuy nhiên, do khả năng chịu nhiệt của chip bán dẫn và vật liệu nền nên nhiệt độ của từng điểm trên chip không thể giống nhau. Đặc biệt đối với các mạch tích hợp công suất, khu vực các linh kiện có công suất lớn sẽ có nhiệt độ cao hơn, do đó sẽ có sự phân bố nhiệt độ không đồng đều trên chip.


Tuy nhiên, để đơn giản hóa tính toán, nói chung khi phân tích hiệu suất của mạch tích hợp, sự chênh lệch nhiệt độ này thường bị bỏ qua và người ta cho rằng tất cả các thành phần đều ở cùng một nhiệt độ. Ví dụ, chương trình mô phỏng mạch tổng quát-SPICE được xử lý theo cách này. Rõ ràng, giả định này mang lại sai số tính toán cho mạch tích hợp. Sai số sẽ lớn hơn đối với các mạch tích hợp nguồn. Vì vậy, làm thế nào để tính toán phân bố nhiệt độ trên chip mạch tích hợp, cách tính toán đặc tính mạch khi nhiệt độ linh kiện khác nhau, và làm thế nào để xem xét tương tác nhiệt và điện trên chip, đây là mục đích của bài viết này.


Bài báo này giới thiệu mô hình mô phỏng nhiệt của mạch tích hợp, và mô phỏng vấn đề mạch nhiệt như một vấn đề về mạch, sau đó sử dụng chương trình mô phỏng mạch để giải quyết sự phân bố nhiệt độ của chip. Bằng cách này, các chương trình phân tích mạch thuần thục có thể được sử dụng để cải thiện đáng kể tốc độ và độ chính xác của các phép tính. Dựa trên mô hình và thuật toán này, tác giả đã biên soạn chương trình YM-LiN-3 FORTRAN, chương trình này có thể xác định phân bố nhiệt độ của chip, đồng thời có thể tính toán các đặc tính của mạch khi các linh kiện ở nhiệt độ khác nhau, chương trình được truyền trên vi máy tính IBM-PC, Nhận được một kết quả hài lòng.


Phần tóm tắt của bài báo trên có gần 600 từ, rõ ràng là quá dài, miễn là sửa lại cẩn thận (ví dụ: đoạn đầu xóa được, đoạn 2 chỉ giữ lại mấy câu cuối, đoạn 3 thì thêm), nó có thể là hai đến ba trăm. Viết phần tóm tắt của bài báo.


Ví dụ về tóm tắt:


1. Một ví dụ về phần tóm tắt của giấy tiêu đề


[Tiêu đề]Các vấn đề và chiến lược trong việc xây dựng thư viện chữ Hán


【Tóm tắt】 Hướng phát triển của xây dựng thư viện đương đại là thư viện số Thư viện số là hình thức thư viện hiện hữu trong tương lai, trình độ nghiên cứu và xây dựng của nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiện trạng và chức năng của thư viện nước ta trong thời đại thông tin trong tương lai. Hướng đến xu thế khách quan của phát triển số hóa thư viện, bài viết này phân tích và thảo luận những vấn đề chính và chiến lược cần giải quyết trong xây dựng thư viện số từ những vấn đề mà thư viện số ở nước ta đang gặp phải.


[Title]Phá dỡ, di dời theo quy định của pháp luật để xây dựng đô thị hài hòa


【Tóm tắt】 Phá dỡ theo quy định của pháp luật và xây dựng một thành phố hài hòa là mục tiêu cuối cùng của các cơ quan chính phủ về quy hoạch đô thị. Để đạt được mục tiêu này, cần nghiên cứu ý nghĩa của việc phá dỡ theo quy định của pháp luật, tìm hiểu nguyên nhân của các mâu thuẫn trong việc phá dỡ, di dời và tìm ra và giải quyết các tranh chấp lợi ích khác nhau. Cách tiếp cận của việc này là góp phần xây dựng một xã hội hài hòa trên quan điểm hoàn thiện pháp luật và các quy định và phấn đấu vì lợi ích của người dân.


2. Ví dụ về tóm tắt luận văn tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ


[Tên luận án]Nghiên cứu về Phòng ngừa và Kiểm soát Ô nhiễm khí thải của Phương tiện Cơ giới và Cải thiện Giao thông Đô thị


【Tóm tắt】 Luận văn này phân tích các nguyên nhân gây ô nhiễm khí thải của phương tiện cơ giới, thảo luận về việc áp dụng nhiều biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nhằm giảm phát thải ô nhiễm khí thải của phương tiện cơ giới, đồng thời thực hiện nghiên cứu chuyên sâu về cải thiện giao thông đô thị .


Chúc các bạn đọc tin truc tiep bong da y vui vẻ!

Original text