truc tiep bong da vtv6

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 17/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về truc tiep bong da vtv6

truc tiep bong da copa

Tóm tắt: Sau khi tìm hiểu thực tế giảng dạy, có thể thấy rằng nếu toàn bộ nội dung giảng dạy có thể được mô-đun hóa trong quá trình xây dựng toàn bộ hoạt động giảng dạy chương trình ngân sách dự án và thông qua việc thực hiện các ý tưởng giảng dạy chương trình tích hợp và dựa trên dự án thì sẽ được tối ưu hóa rất nhiều Hiệu quả giảng dạy của khóa học ngân sách dự án là thực hiện mục tiêu giảng dạy lý tưởng. Bài viết này dự định bắt đầu với việc phân tích các vấn đề và khiếm khuyết hiện có trong quá trình giảng dạy chương trình ngân sách kỹ thuật hiện tại, đồng thời kết hợp các yêu cầu khách quan của cải cách giảng dạy chương trình ngân sách kỹ thuật, để khám phá các ý tưởng cải cách chương trình giảng dạy chương trình giảng dạy dựa trên dự án và dạy học tích hợp trên lớp làm điểm tích hợp.


Từ khóa: dựa trên dự án, dạy học tích hợp trong lớp học, chương trình giảng dạy ngân sách kỹ thuật, ý tưởng cải cách dạy học


I. Giới thiệu


Đối với hoạt động giảng dạy của các khóa học kỹ thuật ngân sách, khi số lượng các công trình xây dựng tiếp tục tăng lên, các yêu cầu ứng dụng của nó ngày càng cao. Vì vậy, để đạt được hiệu quả giảng dạy lý tưởng, cần phải vận dụng một cách có hệ thống tài liệu giảng dạy, tối ưu hóa phương pháp giảng dạy và làm phong phú nguồn tài liệu giảng dạy, nhằm giải quyết một cách có hệ thống những tồn tại, hạn chế trong hoạt động giảng dạy của các môn học kỹ thuật ngân sách hiện nay. Các hoạt động dạy học trên lớp theo định hướng dự án và tích hợp chắc chắn là điểm khởi đầu và là điểm đột phá của công cuộc đổi mới dạy học hiện nay.


2. Phân tích những tồn tại, bất cập trong quá trình giảng dạy môn KTCTTL hiện nay


Trong quá trình xây dựng hiện nay ở Trung Quốc, nó thường sử dụng mô hình định giá theo số lượng, điều này không phù hợp với phương pháp và nội hàm được sử dụng trong toàn bộ hoạt động giảng dạy chương trình ngân sách và có một loạt vấn đề và thiếu sót. Trước hết, thiếu sự tích hợp có hệ thống giữa toàn bộ hoạt động dạy học và hoạt động ứng dụng thực tế, học sinh thiếu khả năng vận dụng. Hiện nay, trong quá trình hoạt động dạy học môn học dự án, toàn bộ hệ thống dạy học thiếu sự sắp xếp có hệ thống về phân bổ thời lượng, trọng tâm giữa dạy lý thuyết và dạy thực hành, do học sinh chưa được bố trí đầy đủ để tham gia dạy thực hành. học sinh chưa hình thành khả năng ứng dụng thực tế có hệ thống. Dự án ngân sách là môn học có tính ứng dụng thực tế mạnh mẽ, muốn đạt được hiệu quả giảng dạy lý tưởng thì phải tập trung trau dồi để hình thành khả năng ứng dụng thực tế cần thiết. Thứ hai, trong việc giảng dạy các khóa học kỹ thuật ngân sách, các tài liệu giảng dạy được sử dụng tương đối lạc hậu và có một khoảng cách lớn giữa nó và ứng dụng thực tế. Hiện tại, trong quá trình lập ngân sách dự án, cho dù là chuẩn bị ngân sách hay định giá danh sách số lượng kỹ thuật, họ đều không liên quan đến nội dung được mô tả trong các hoạt động giảng dạy. Điều này khiến nội dung tự học của nhiều học sinh không đáp ứng được nhu cầu ứng dụng cụ thể. Tuy nhiên, cơ chế đánh giá hiện nay của các khóa học ngân sách còn thiếu việc đánh giá năng lực cụ thể của học sinh, hệ thống đánh giá chưa hoàn thiện, đồng thời không khơi dậy được hiệu quả hứng thú học tập của học sinh. Cuối cùng, đối với việc giảng dạy các môn học kỹ thuật ngân sách, tồn tại và hạn chế lớn nhất của nó là hạn chế về phương pháp giảng dạy và phương pháp giảng dạy, hiện nay khi thực hiện các hoạt động dạy học, nhiều hoạt động dạy học vẫn theo phương thức dạy học truyền thống, không phân biệt được đó là mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình giảng dạy hoặc sự thiếu tích hợp hệ thống vào phương pháp soạn dự án hiện hành nên hiệu quả giảng dạy chưa lý tưởng.


3. Yêu cầu khách quan của việc đổi mới dạy học môn học ngân sách dự án


Kết hợp với tình hình khách quan của nhu cầu ngày càng cao về xây dựng công trình hiện nay, khi thực hiện đổi mới hoạt động dạy học môn Kỹ thuật công trình, chúng ta cần: Việc trau dồi khả năng ứng dụng thực tế, bổ sung có hiệu quả nội dung dạy học thực hành trong toàn bộ tiết dạy. hệ thống, phải được tích hợp đầy đủ. Bằng cách tập trung vào việc hoàn thiện các yếu tố thực hành, khả năng ứng dụng thực tế của sinh viên có thể được trau dồi một cách hiệu quả, và khi đó mục tiêu cải cách giảng dạy của toàn bộ chương trình học ngân sách có thể được thực hiện. Thứ hai, khi thực hiện các hoạt động đổi mới dạy học của môn học dự án ngân sách, để đạt được hiệu quả lý tưởng, các phương pháp dạy học được sử dụng trong hoạt động dạy học hiện nay phải được bổ sung và điều chỉnh. Hiện nay, khi thực hiện công tác giảng dạy các môn học kỹ thuật ngân sách, có sự chênh lệch lớn giữa dạy và học, giảng dạy và ứng dụng thực tế của sinh viên và đó cũng trở thành nguyên nhân quan trọng hạn chế khả năng ứng dụng của sinh viên. Để đạt được hiệu quả giảng dạy lý tưởng, bạn phải bắt đầu từ Các yếu tố giảng dạy phong phú, bắt đầu đổi mới phương pháp giảng dạy, thực hiện phương pháp dự án và phương pháp giảng dạy tích hợp trong lớp học để đạt được mục tiêu đào tạo lý tưởng. Cuối cùng, khi thực hiện cải cách giảng dạy các khóa học ngân sách kỹ thuật, cần phải kích thích sự tham gia và chủ động của sinh viên một cách hiệu quả nhất có thể, không chỉ để thúc đẩy sinh viên hứng thú tham gia vào quá trình học tập một cách có hiệu quả, mà còn giúp sinh viên hiểu và công nhận việc giảng dạy các khóa học kỹ thuật ngân sách. Mục tiêu và trọng tâm giảng dạy. Đánh giá từ hiện trạng của công tác ngân sách dự án, để đạt được mục tiêu cải cách giảng dạy lý tưởng, sinh viên cần hiểu nội hàm và cốt lõi của khóa học càng nhiều càng tốt.


4. Tổng quan về các ý tưởng đổi mới chương trình dạy học lấy dạy học trong lớp học theo dự án và tích hợp làm điểm tích hợp


Để hoàn thiện đổi mới chương trình dạy học, cần phải làm phong phú nội dung dạy học và cải tiến các yếu tố dạy học trên cơ sở kết hợp các mục tiêu dạy học lý tưởng, đưa ra các ý tưởng dạy học phù hợp với đối tượng học sinh, đáp ứng yêu cầu dạy học. Vì vậy, trong bối cảnh này, việc tích hợp các ý tưởng giảng dạy lớp học tích hợp và dựa trên dự án vào hệ thống giảng dạy chương trình ngân sách kỹ thuật nhất định đạt được hiệu quả giảng dạy lý tưởng. Thực chất, dạy học trên lớp theo dự án là một loại phương pháp dạy học mang tính hướng dẫn, trong quá trình thực hiện nó đặc biệt nhấn mạnh đến việc trau dồi khả năng ứng dụng thực tế cụ thể của học sinh. Trong quá trình áp dụng phương pháp dạy học này, chủ yếu là giáo viên và học sinh cùng nhau hoàn thành một dự án hoàn chỉnh. Khi tiến hành các hoạt động dạy học, trước hết phải chia cả lớp thành nhiều nhóm, sau đó giáo viên lựa chọn dự án có số lượng kỹ thuật phù hợp với học sinh dựa trên điều kiện và khả năng cụ thể của học sinh. Khi nội dung dạy học được một nửa, giao cho mỗi đội một bản vẽ đồ án, sau đó hướng dẫn học sinh bắt đầu nhìn vào bản vẽ, tính toán, giải thích cho học sinh những vướng mắc, khó khăn, sau đó cho học sinh sử dụng thủ công. tính toán Các đại lượng kỹ thuật cụ thể, sau đó so sánh kết quả tính toán của học sinh với kết quả tính toán của công ty chuyên nghiệp để kiểm tra các vấn đề và thiếu sót. Khách quan mà nói, việc áp dụng phương pháp dạy học này không chỉ nhằm đổi mới, hoàn thiện toàn bộ hoạt động dạy học mà còn hướng dẫn học sinh hình thành cách học có hiệu quả nội dung dạy học từ góc độ ứng dụng thực tế. Có thể nói, phương pháp dạy học trong lớp học theo dự án được thực hiện nhằm đào tạo học sinh nắm vững các yêu cầu khách quan của các chi tiết khác nhau trong khóa học ngân sách dự án một cách có hướng dẫn. Bên cạnh đó, xét từ thực trạng phát triển cụ thể của hoạt động dạy học theo chương trình ngân sách dự án hiện nay, có sự chênh lệch lớn giữa dạy học trên lớp và ứng dụng thực tế, đặc biệt là có khoảng cách lớn giữa nội dung dạy học trên lớp và nhu cầu ứng dụng thực tế, do đó. cần thiết để tích cực cải tiến các yếu tố dạy học, đổi mới phương pháp dạy học, thông qua việc tích cực xây dựng mô hình dạy học tích hợp trong lớp học để đạt được hiệu quả rèn luyện năng lực thực hành của học sinh. Khách quan mà nói, hoạt động dạy học môn KTCTTL là hoạt động dạy học có tính ứng dụng thực tiễn vô cùng mạnh mẽ, vì vậy để đạt được hiệu quả dạy học lý tưởng không chỉ cần nâng cao nội dung dạy học trong quá trình dạy học mà còn phải trau dồi của học sinh Mức độ hiểu và vận dụng các nội dung đã học. Trong việc thực hiện các hoạt động ngân sách dự án hiện tại, mô hình định giá được sử dụng là một phương pháp định giá hoàn toàn mới. làm rõ nội dung của định mức giá và các quy tắc chi tiết để đánh giá hồ sơ dự thầu. Tuy nhiên, để áp dụng hiệu quả phương pháp định giá này, cần phải làm phong phú thêm sự hiểu biết và nhận thức về các hoạt động ngân sách của dự án, đồng thời kết hợp các nhu cầu khách quan của thị trường hóa hiện nay, để đạt được hiệu quả giảng dạy lý tưởng.


V. Kết luận


Với sự gia tăng không ngừng của số lượng các dự án xây dựng hiện nay, nhu cầu về nhân tài kỹ thuật lập ngân sách ngày càng tăng, để đạt được hiệu quả giảng dạy lý tưởng của khóa học lập ngân sách dự án, cần kết hợp các nhu cầu ứng dụng cụ thể của công việc lập ngân sách dự án trong quá trình xây dựng của dự án xây dựng.Thực hiện cải cách dạy học. Trong toàn bộ quá trình đổi mới chương trình giảng dạy bằng ngân sách của dự án, nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp và động lực cụ thể của toàn bộ thị trường cũng phải được sử dụng để xây dựng nội dung và kế hoạch giảng dạy chương trình. Khi tiến hành đổi mới hoạt động dạy học một cách có hệ thống, chúng ta phải lựa chọn lồng ghép các khái niệm dạy học theo dự án và tích hợp vào đó thì mới đạt được hiệu quả dạy học lý tưởng.


người giới thiệu:

  [1]Wu Chengqun. Nghiên cứu về cải cách giảng dạy ngân sách kỹ thuật xây dựng[J].Kiến trúc Thiểm Tây. 2013 (05): 79-82.

  [2]Guo Junhua. Thảo luận về Cải cách Ngân sách Kỹ thuật Xây dựng[J]Fortune Today, 2014, (01): 191-193.

  [3]Liu Guanghai. Thảo luận về cải cách giảng dạy của khóa học "Chi phí kỹ thuật xây dựng"[J]Kiểm tra hàng tuần. 2015, (02): 77-82.

Tác giả: Wang XiaoaiChúc các bạn đọc tin truc tiep bong da vtv6 vui vẻ!

Original text