truc tiep bong da viet nam

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 23/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về truc tiep bong da viet nam

ty le ca cuoc bong da

Tóm tắt: Khoa học (tri thức) và công nghệ là sự đúc kết kinh nghiệm thực tiễn sản xuất và đời sống hàng nghìn năm của con người. Với sự xuất hiện của trào lưu kinh tế tri thức, vị trí của nó trong sản xuất và đời sống của con người ngày càng trở nên quan trọng, khoa học công nghệ được đẩy lên hàng đầu trong lịch sử. Đồng chí Đặng Tiểu Bình đã đưa ra lý thuyết nổi tiếng “khoa học và công nghệ là lực lượng sản xuất chủ yếu” vào thời kỳ đầu của công cuộc đổi mới và mở cửa, lý thuyết này vẫn sáng ngời trong thời đại bùng nổ tri thức và có nhiều đặc điểm mới. Bài báo này đặt tư tưởng của đồng chí Đặng Tiểu Bình trên nền tảng của sự phát triển của khoa học và công nghệ để xem xét ý nghĩa và giá trị thực tiễn của nó.


Từ khóa: khoa học và công nghệ; năng suất sơ cấp; tự động hóa


1. Suy nghĩ chính của Đặng Tiểu Bình về "Khoa học và công nghệ là lực lượng sản xuất chính"


Là người lãnh đạo nòng cốt và lãnh đạo của tập thể lãnh đạo trung ương thế hệ thứ hai của Đảng, Đặng Tiểu Bình đã sáng lập ra Học thuyết Đặng Tiểu Bình trên cơ sở đúc kết một cách tận tâm những kinh nghiệm và bài học tích cực và tiêu cực kể từ khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Trong số đó, "Khoa học và công nghệ là lực lượng sản xuất chủ yếu ”luận điểm nổi tiếng của Người, Là phương hướng phát triển của công cuộc xây dựng kinh tế xã hội chủ nghĩa và khoa học công nghệ xã hội chủ nghĩa. Những ý tưởng chính của ông về khoa học và công nghệ có thể được tóm tắt như sau:


1. Nhiệm vụ cơ bản của chủ nghĩa xã hội là phát triển lực lượng sản xuất. Đặng Tiểu Bình cho rằng biểu hiện cơ bản của tính ưu việt của hệ thống xã hội chủ nghĩa là khả năng phát triển nhanh chóng với tốc độ mà xã hội cũ không có. "Nếu trong một thời kỳ lịch sử lâu dài, năng suất của các nước xã hội chủ nghĩa phát triển chậm hơn chủ nghĩa tư bản, thì ta có thể nói đến tính ưu việt nào? ”Năm 1985, Người chỉ rõ:“ Nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác là phát triển lực lượng sản xuất. ”“ Nhiệm vụ hàng đầu của chủ nghĩa xã hội là phát triển lực lượng sản xuất, từng bước nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân. "Một sự khái quát hóa ở mức độ cao đã được thực hiện. Sự khái quát này không chỉ chỉ ra nhiệm vụ cơ bản của chủ nghĩa xã hội -" giải phóng năng suất và phát triển năng suất ", mà còn tính đến mục tiêu giá trị của chủ nghĩa xã hội -" xóa bỏ bóc lột, xóa bỏ phân cực, và cuối cùng đạt được thịnh vượng chung. " Đặng Tiểu Bình cho rằng nhiệm vụ cơ bản của chủ nghĩa xã hội là phát triển lực lượng sản xuất, tôn trọng chủ nghĩa Mác là đóng góp lý luận quan trọng của Đặng Tiểu Bình và là cơ sở lý luận của tư tưởng Đặng Tiểu Bình về khoa học và công nghệ.


2. "Khoa học và công nghệ là lực lượng sản xuất chủ yếu". Đây là phần cốt lõi trong tư tưởng của Đặng Tiểu Bình về khoa học và công nghệ. Cơ sở lý luận của nó là học thuyết Mác về năng suất khoa học và công nghệ. Xã hội loài người bước sang thời kỳ hiện đại, cuộc cách mạng công nghệ lần thứ nhất xuất hiện, sản xuất máy móc đã thay thế lao động chân tay. Trước tình hình đó, Mác đã làm sáng tỏ một cách khoa học nội hàm của năng suất, “sự phát triển của sản xuất máy móc đòi hỏi sự ứng dụng có ý thức của khoa học tự nhiên”, “năng suất cũng bao gồm cả khoa học thực tế dựa trên sự phát triển của khoa học và công nghệ đương đại”. Trong ba thập kỷ qua, khoa học và công nghệ hiện đại không chỉ phát triển ở các lý thuyết khoa học riêng lẻ và công nghệ sản xuất riêng lẻ, cũng không có tiến bộ và cải cách theo nghĩa chung, mà những thay đổi sâu sắc đã diễn ra trong hầu hết các lĩnh vực khoa học và công nghệ, và những bước phát triển mới đã xuất hiện. Bước nhảy vọt ”. Năm 1978, tại Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc, Đặng Tiểu Bình đã nói: “Sự phát triển của khoa học và công nghệ hiện đại đã kéo mối quan hệ giữa khoa học và sản xuất ngày càng chặt chẽ hơn. Khoa học và công nghệ với tư cách là lực lượng sản xuất ngày càng thể hiện rõ vai trò to lớn của mình. " Năm 1988, khi tiếp khách nước ngoài, Đặng Tiểu Bình lần đầu tiên tuyên bố rõ ràng: “Khoa học và công nghệ là lực lượng sản xuất chủ yếu”. Năm 1992, Đặng Tiểu Bình lại chỉ ra trong cuộc nói chuyện ở miền Nam rằng "nền kinh tế phát triển nhanh hơn và phải dựa vào khoa học công nghệ và giáo dục. Tôi đã nói rằng khoa học và công nghệ là lực lượng sản xuất chính". Quan điểm này là sự phát triển sáng tạo lý luận khoa học công nghệ và lý thuyết năng suất của Đặng Tiểu Bình, đồng thời phản ánh xu thế phát triển khoa học và công nghệ đương đại.


3. Khoa học và công nghệ là chìa khóa để thực hiện hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa. Nhiệm vụ cơ bản của chủ nghĩa xã hội là phát triển lực lượng sản xuất, và bốn hiện đại hóa là mục tiêu theo từng giai đoạn để phát triển lực lượng sản xuất. Đặng Tiểu Bình cho rằng "khoa học và công nghệ là lực lượng sản xuất chủ yếu", trên thực tế đã xác định rằng khoa học và công nghệ phải là phương hướng chính của sự phát triển của lực lượng sản xuất. Đặng Tiểu Bình nói: "Chìa khóa của bốn hiện đại hóa là hiện đại hóa khoa học và công nghệ. Không có khoa học và công nghệ hiện đại thì không thể xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, công nghiệp hiện đại và bảo vệ Tổ quốc hiện đại. Nếu không có sự phát triển với tốc độ cao của khoa học và công nghệ, không thể có tốc độ cao nền kinh tế quốc dân. Phát triển ”. Luận án đã làm rõ vị trí quan trọng và vai trò to lớn của khoa học và công nghệ trong xây dựng kinh tế.


2. Sự phát triển của khoa học và công nghệ đương đại làm cho “khoa học và công nghệ là lực lượng sản xuất chủ yếu” có những đặc điểm mới


Kể từ đầu thế kỷ này, khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng, quy mô phát triển, tác dụng trên diện rộng, ảnh hưởng sâu rộng chưa từng có trong lịch sử. "Khoa học và công nghệ là lực lượng sản xuất chủ yếu" thể hiện những đặc điểm mới trong bối cảnh thời đại mới:


Thứ nhất, tốc độ chuyển hóa khoa học và công nghệ thành năng suất thực tế đã tăng nhanh. Sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ đã rút ngắn rất nhiều thời gian để chuyển khoa học và công nghệ thành năng suất. Ví dụ, chu kỳ từ phát minh đến ứng dụng trung bình là 70 năm trước thế kỷ 18, 14-70 năm trong thế kỷ 19, 20 năm vào nửa đầu thế kỷ 20, và rút ngắn xuống còn 7 năm sau chiến tranh. nói chung là 5-1 năm. Chúng ta hãy nhìn vào Dự án Manhattan, nơi đã sử dụng bom nguyên tử ở Hoa Kỳ trong chiến tranh. Do nhu cầu của chiến tranh, quả bom nguyên tử đầu tiên đã được hoàn thành trong vòng chưa đầy bốn năm. Chỉ mất 2 năm để các mạch tích hợp xuất hiện từ đầu và chỉ 1 năm đối với laser. Để thích ứng với điều này, tốc độ lão hóa của công nghệ mới và sản phẩm mới cũng đang tăng nhanh, và chu kỳ lão hóa không ngừng rút ngắn. Thế kỷ 20 là 40 năm, thập kỷ 1950 là 15 năm, thập kỷ 70 là 8-9 năm, thậm chí còn ngắn hơn so với thập kỷ 80. Tốc độ cập nhật của máy tính điện tử khoảng 5-8, tốc độ tính toán tăng lên 10 lần, chi phí giảm 90%, khối lượng giảm 9/10 lần. Từ sự phát triển thành công của bộ vi xử lý đầu tiên vào năm 1973 đến đầu những năm 1980, 4 thế hệ đã được thay thế.


Thứ hai, sự phát triển của khoa học và công nghệ đã làm biến đổi nền sản xuất xã hội sang hướng thâm dụng tri thức và thông minh. Hai trăm năm trước, ngành công nghiệp dệt may, ngành quan trọng hàng đầu của nền kinh tế quốc dân trong cuộc Cách mạng Công nghiệp, và các ngành công nghiệp thép, ô tô, đóng tàu và xây dựng sau này đã được thay thế, giờ đã trở thành "ngành công nghiệp hoàng hôn" và đã dần rút lui về phía sau vị trí thứ yếu. Hiện nay, nhiều ngành công nghiệp truyền thống ở Nhật Bản, Hoa Kỳ, Tây Âu và các quốc gia và khu vực khác đã đạt được tự động hóa. Đồng thời, các ngành công nghiệp mới nổi sử dụng nhiều công nghệ như công nghiệp điện tử, công nghiệp thông tin, công nghiệp hạt nhân, công nghiệp hàng không vũ trụ, sản xuất vật liệu mới và sản xuất công nghệ sinh học, chẳng hạn như đất nước mặt trời mọc, đã nhanh chóng phát triển thành "các ngành công nghiệp mặt trời mọc."


Thứ ba, tỷ trọng của các yếu tố tiến bộ khoa học và công nghệ trong tổng sản phẩm quốc dân tiếp tục tăng lên và đóng vai trò đầu tiên. Trong quá trình phát triển nền kinh tế quốc dân, các quốc gia trên thế giới đều dựa vào nhân lực trong giai đoạn đầu, vốn trong trung hạn và công nghệ trong tương lai. Có hai cách chính để phát triển năng suất và tạo ra của cải bằng cách dựa vào khoa học và công nghệ: một là chuyển đổi các ngành công nghiệp truyền thống, giảm tiêu dùng và tăng giá trị sản lượng; thứ hai, phát triển công nghệ cao và mở ra các ngành công nghiệp mới, chẳng hạn như thâm dụng tri thức các ngành công nghiệp và các ngành công nghiệp thông tin. Đặc biệt là đối với ngành sau này, ngành công nghiệp này có thể tạo ra nhiều của cải mà không cần dựa vào công nghệ và thông tin nhất định mà không cần một lượng lớn năng lượng và tài nguyên. Theo tính toán của hàm Douglas của các học giả nước ngoài, đóng góp của khoa học và công nghệ vào tốc độ tăng tổng sản lượng kinh tế quốc dân ở các nước phát triển là 5% -20% vào đầu thế kỷ này, 50% vào giữa thế kỷ này. , và 80% vào những năm 1980. Điều này cho thấy đầy đủ rằng đóng góp của công nghệ vào tăng trưởng kinh tế đã vượt quá đáng kể vai trò của lao động. Thực tế cho thấy rằng “khoa học và công nghệ là năng suất, thậm chí là năng suất chính”


Thứ tư, tiến bộ của khoa học kỹ thuật đã hiện đại hóa phương thức lao động. Kể từ cuộc cách mạng công nghệ lần thứ nhất, với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, công cụ sản xuất không ngừng được cải tiến, năng suất lao động tăng lên rất nhiều. Trong cuộc cách mạng công nghệ mới này, do sự phát minh và sử dụng rộng rãi của máy tính điện tử, hệ thống máy truyền thống đã xuất hiện trong xu hướng phát triển toàn cầu là tự động hóa nhà máy, tự động hóa văn phòng, tự động hóa gia đình và tự động hóa nông nghiệp. “Phần mở rộng của” đã trở thành “ sự mở rộng của bộ não. ”Hệ thống máy móc do công nghệ tạo ra không chỉ thay thế sức lao động thể chất của con người, mà còn thay thế một phần chức năng tư duy của bộ não con người, do đó, cơ thể con người phải mất vài năm hoặc vài thập kỷ mới được hoàn thiện, và thậm chí một số nhiệm vụ không thể hoàn thành được. Bởi vì công nghệ hiện đại đã tạo ra một bước nhảy vọt về chất trong công cụ sản xuất, nó đã nâng cao năng suất lao động một cách đáng kể và thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế xã hội.


Tóm lại, xã hội ngày nay là xã hội mà khoa học và công nghệ đóng vai trò chủ đạo trong phát triển kinh tế, sự phát triển của khoa học và công nghệ quyết định tốc độ và tiềm năng tăng trưởng kinh tế. Vì vậy, chúng ta nên coi trọng tư tưởng “khoa học và công nghệ là lực lượng sản xuất chủ yếu” của Đặng Tiểu Bình và nghiêm túc thực hành tư tưởng này trong xây dựng chủ nghĩa xã hội để đạt được mục tiêu lớn là xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.


Tác giả: Pan Haiyan và những người khácChúc các bạn đọc tin truc tiep bong da viet nam vui vẻ!

Original text