truc tiếp bong da keo nha cai

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 20/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về truc tiếp bong da keo nha cai

bong da link

Đừng đánh giá thấp việc viết phần này của phần tóm tắt của luận án. Đây là một bài luận ngắn mô tả nội dung quan trọng của tài liệu. Giống như trái tim trong cơ thể con người, nó đóng vai trò thể hiện chủ đề cốt lõi của công việc nghiên cứu. Vậy làm thế nào để viết tóm tắt nội dung của bài báo? Mời các bạn xem phần tổng hợp mới nhất của tòa soạn.


Tóm tắt tiếng Trung nói chung là 200-300 từ, và tóm tắt nước ngoài không vượt quá 250 từ nội dung. Cần lưu ý rằng một chức năng quan trọng của tóm tắt là tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm và phân loại tài liệu của mọi người, đồng thời cung cấp cho người khác thông tin họ cần trong một kho dữ liệu khổng lồ về tài nguyên dữ liệu. Phần tóm tắt của bài báo thường tuân theo cấu trúc ba bước là bắt đầu, mở rộng và kết thúc. Mở đầu là câu chủ đề, nội dung chính của luận điểm là thẳng thắn; mở rộng là giải thích thêm về câu chủ đề, giải thích quá trình lập luận, lập luận và phân tích của nó; phần cuối là kết luận hoặc bổ sung của toàn văn.


1. Định nghĩa của abstract


Tóm tắt cần nêu chung mục đích của công việc nghiên cứu, phương pháp thực nghiệm, kết quả và kết luận cuối cùng. Trọng tâm là kết quả và kết luận. Tóm tắt tiếng Trung nói chung không được quá 300 từ và tóm tắt nước ngoài không được vượt quá 250 từ nội dung. Ngoại trừ biện pháp cuối cùng, không có số liệu, bảng biểu, công thức cấu trúc hóa học, ký hiệu không công khai và thuật ngữ nào không được sử dụng trong phần tóm tắt. Phần tóm tắt có thể được đặt trên một trang riêng trước trang tiêu đề (không có văn bản trên trang), và phần tóm tắt của một bài báo học thuật thường được đặt sau tên sách và tác giả, và trước phần chính của bài báo.


Phần tóm tắt của bài báo còn được gọi là phần tóm tắt và phần tóm tắt nội dung. Phần tóm tắt là một bài văn ngắn với mục đích cung cấp tóm tắt nội dung của tài liệu không kèm theo chú thích và giải thích bổ sung, mô tả ngắn gọn và chính xác nội dung quan trọng của tài liệu. Các yếu tố cơ bản của nó bao gồm mục đích nghiên cứu, phương pháp, kết quả và kết luận. Cụ thể, đó là đối tượng và phạm vi chính của công việc nghiên cứu, các phương pháp và phương pháp được sử dụng, các kết quả và kết luận quan trọng được rút ra, và đôi khi là những thông tin quan trọng khác có giá trị tình báo. Phần tóm tắt phải độc lập và tự giải thích, đồng thời có lượng thông tin chính tương tự như tài liệu, tức là bạn có thể nhận được thông tin cần thiết mà không cần đọc toàn bộ nội dung. Phần tóm tắt không cho phép dư thừa, vì vậy nó cần được xem xét kỹ lưỡng nguyên văn. Nội dung phải đầy đủ, cụ thể và rõ ràng trong nháy mắt. Mặc dù bản tóm tắt tiếng Anh dựa trên bản tóm tắt tiếng Trung Quốc, nhưng nhu cầu của độc giả không biết đọc tiếng Trung Quốc nên được xem xét và không nên bỏ qua nội dung thực chất.


2. Phân loại tóm tắt


Theo nội dung khác nhau, tóm tắt có thể được chia thành ba loại sau: tóm tắt cung cấp thông tin, tóm tắt chỉ dẫn và tóm tắt báo cáo


(1) Báo cáo tóm tắt: Nó cũng thường được gọi là tóm tắt thông tin hoặc tóm tắt thông tin, được đặc trưng bởi một bản tóm tắt toàn diện và ngắn gọn về mục đích, phương pháp, dữ liệu chính và kết luận của bài báo. Thông thường, loại tóm tắt này có thể thay thế một phần việc đọc toàn bộ văn bản.


(2) Tóm tắt chỉ dẫn: Nó cũng thường được gọi là tóm tắt giải thích, tóm tắt mô tả hoặc tóm tắt lập luận. Nói chung, chỉ hai hoặc ba câu được sử dụng để tóm tắt chủ đề của bài báo mà không liên quan đến lập luận và kết luận. Nó chủ yếu được sử dụng để đánh giá , báo cáo hội nghị, v.v. Loại tóm tắt này có thể được sử dụng để giúp người đọc tiềm năng quyết định có đọc toàn bộ văn bản hay không.


(3) Bản tóm tắt chỉ báo: thể hiện phần có giá trị thông tin cao hơn của tài liệu dưới dạng bản tóm tắt báo cáo và thể hiện phần còn lại dưới dạng bản tóm tắt chỉ dẫn.


3. Cách viết phần tóm tắt của bài báo


Hiện tại, các bài báo đăng trên các tạp chí của Trung Quốc hầu hết đều sử dụng tóm tắt báo cáo. Nghĩa là, nó bao gồm bốn phần: mục đích, phương pháp, kết quả và kết luận của bài báo. Phần tóm tắt của khóa luận tốt nghiệp hầu hết được viết bằng cách sử dụng các phần tóm tắt chỉ dẫn, tức là tóm tắt chủ đề và nội dung chính của bài báo. Trong quá trình viết một bài tóm tắt, trước tiên tác giả nên giới thiệu sơ qua về bối cảnh viết của bài báo, sau đó là giới thiệu ngắn gọn về nội dung chính của bài báo, chủ yếu là giới thiệu sơ lược về dàn ý của bài báo. , và cuối cùng để nghiên cứu bài Ý nghĩa được giới thiệu.


Bài viết cụ thể có thể được giải thích dựa trên bốn điểm sau: bài toán dùng để giải quyết vấn đề gì; bài viết dùng phương pháp nào để giải bài toán này; kết quả thu được khi giải bài toán này; kết quả này có tác động lớn nào.


Thứ tư, những lưu ý khi viết tóm tắt


(1) Nội dung đã trở thành thông thường trong lĩnh vực chủ đề nên được loại trừ khỏi phần tóm tắt; nội dung xuất hiện trong phần mở đầu không được viết vào phần tóm tắt; nói chung, không giải thích và bình luận về nội dung của bài báo (đặc biệt là bản thân -đánh giá) nên được thực hiện.


(2) Không chỉ lặp lại thông tin đã có trong tiêu đề. Ví dụ, nếu tiêu đề của một bài báo là "Nghiên cứu về sự xuất hiện của thân rễ của một số hạt giống lan Trung Quốc trong nuôi cấy trong ống nghiệm", không viết ở đầu phần tóm tắt: "Để ... Nghiên cứu".


(3) Cấu trúc chặt chẽ, diễn đạt ngắn gọn, ngữ nghĩa chính xác. Những gì viết trước và những gì viết sau cần được sắp xếp theo một trình tự hợp lý. Các câu nên mạch lạc và có tiếng vang lẫn nhau. Tóm tắt Sử dụng các câu dài một cách thận trọng và cố gắng giữ các mẫu câu đơn giản. Mỗi câu đều phải rõ ràng, không được có những từ ngữ mơ hồ, chung chung hoặc mơ hồ, nhưng xét cho cùng thì tóm tắt là một bài văn ngắn hoàn chỉnh, và lối viết theo kiểu điện tín là điều không mong muốn. Bản tóm tắt không được phân đoạn.


(4) Sử dụng ngôi thứ ba.Nên sử dụng các phương pháp mô tả như "nghiên cứu về ...", "báo cáo tình hình hiện tại của ...", "thực hiện ... điều tra" và các phương pháp mô tả khác để chỉ ra bản chất và chủ đề của tài liệu, và không nhất thiết phải sử dụng "this article", "author", v.v. làm chủ đề


(5) Sử dụng thuật ngữ tiêu chuẩn hóa thay vì các ký hiệu và thuật ngữ không công khai. Thuật ngữ mới hoặc nếu không có thuật ngữ phù hợp bằng tiếng Trung Quốc, văn bản gốc có thể được ghi trong văn bản gốc hoặc trong ngoặc đơn sau khi dịch.


(6) Ngoại trừ việc không có tính linh hoạt, các công thức toán học và công thức cấu tạo hóa học nói chung không được sử dụng, không có hình ảnh minh họa và bảng biểu.


(7) Không cần trích dẫn trừ khi tài liệu xác nhận hoặc phủ nhận công trình đã xuất bản của người khác.


(8) Chữ viết tắt, chữ viết tắt, mã


Ví dụ về phần tóm tắt nội dung luận văn 1: Nghiên cứu ứng dụng trò chơi trong dạy học tiếng Anh ở trường tiểu học


[Abstract]Trong những năm gần đây, khi tiếng Anh ở bậc tiểu học ngày càng được toàn xã hội coi trọng, tiếng Anh đã trở thành môn học bắt buộc ở bậc tiểu học. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại nhất là hứng thú học tiếng Anh của học sinh tiểu học giảm dần cùng với việc nâng cao trình độ học ngoại ngữ. Các nhà nghiên cứu đã bắt đầu điều tra cách sử dụng trò chơi trong quá trình giảng dạy để tạo niềm vui cho lớp học của trẻ. Như chúng ta đã biết, giáo viên đóng vai trò quan trọng trong quá trình học tiếng Anh của trẻ. Tuy nhiên, việc huy động hứng thú học tập của học sinh không hề đơn giản, đòi hỏi phải có kỹ năng và năng lực. Vì vậy, tác giả thực hiện nghiên cứu này nhằm tìm hiểu tính khả thi và hiệu quả của trò chơi trong việc nâng cao hứng thú học tiếng Anh của học sinh tiểu học, đồng thời hy vọng sẽ mang lại lợi ích cho các giáo viên tham gia giảng dạy tiếng Anh ở trường tiểu học. Dạy học trò chơi tiếng Anh là một phương pháp hiệu quả, phù hợp với đặc điểm phát triển thể chất và tinh thần của trẻ và có thể nuôi dưỡng hứng thú học tập của trẻ. Đối với trẻ em, vui chơi là cuộc sống, và cuộc sống là vui chơi.


Trong trò chơi, các khả năng khác nhau của trẻ có thể được trau dồi, chẳng hạn như trí thông minh, nhận thức và kỹ năng giao tiếp xã hội. Trong các hoạt động dạy học trò chơi, các em luôn tích cực tham gia, lĩnh hội niềm vui học tập và thỏa mãn trải nghiệm thành công, điều này rất có lợi cho việc học tập suốt đời của trẻ. Chiến lược trò chơi, là một chiến lược quan trọng thường được sử dụng trong giảng dạy tiếng Anh ở bậc tiểu học, đóng một vai trò quan trọng trong sự tương tác giữa giáo viên và học sinh trong giảng dạy trên lớp. Chiến lược trò chơi kết hợp các đặc điểm lứa tuổi và nhu cầu sở thích của người học, đồng thời cố gắng để học sinh chơi trong trò chơi, học hỏi từ trò chơi và phát triển trong trò chơi. Chiến lược trò chơi có vai trò quan trọng như vậy trong giảng dạy, nhưng làm thế nào để phát huy hết vai trò của chiến lược trò chơi trong giảng dạy là một vấn đề đáng được nghiên cứu. Bài viết này lấy việc giảng dạy trò chơi tiếng Anh ở học sinh tiểu học làm điểm khởi đầu cho cuộc thảo luận và đề xuất các chiến lược giảng dạy tương ứng cho các vấn đề đang tồn tại, hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho các nhà giáo dục tiểu học.


Trước hết, bài viết này làm rõ ý nghĩa của trò chơi trong dạy học tiếng Anh cho trẻ em, đặc điểm của trò chơi và cách sử dụng trò chơi trong dạy học trên lớp từ góc độ tâm lý học và lý thuyết tiếp thu ngôn ngữ thứ hai.


Thứ hai, tác giả đã chọn hai lớp từ lớp 3 trường tiểu học Roelu làm lớp thực nghiệm và lớp đối chứng để dạy thí nghiệm so sánh, hai lớp do cùng một giáo viên dạy và sử dụng cùng một sách giáo khoa, nhưng sử dụng phương pháp thực nghiệm khác nhau. lớp học là phương pháp dạy học trò chơi, ở lớp đối chứng sử dụng phương pháp dạy học truyền thống là tiến hành thực nghiệm 3 tháng, cuối cùng, qua quan sát lớp học và phân tích mức độ hăng say học tiếng Anh của học sinh, chúng tôi nhận thấy rằng việc sử dụng trò chơi đối với trường tiểu học Việc dạy tiếng Anh không chỉ khả thi mà còn là một mô hình lý tưởng cho việc dạy tiếng Anh ở bậc tiểu học. Sau đó sử dụng phương pháp điều tra, phỏng vấn bằng phiếu điều tra để khảo sát thực trạng dạy học tiếng Anh ở tiểu học và những khó khăn của giáo viên khi thực hiện dạy học trò chơi. . Sự đa dạng của các tài liệu trò chơi, thiếu sự đổi mới, thiếu sự tham gia và trải nghiệm của học sinh, v.v.


Thứ ba, trên cơ sở điều tra hiện trạng, bài viết này bắt đầu từ đặc điểm học tiếng Anh của học sinh tiểu học và đưa ra bốn chiến lược dạy học dựa trên kết quả điều tra, nghiên cứu. Đầu tiên, hãy thiết lập trước một cách cẩn thận để đảm bảo sự phù hợp của việc dạy trò chơi. Thứ hai, hướng dẫn vừa phải để cải thiện sự tham gia và trải nghiệm của học sinh. Thứ ba, tương tác trong toàn bộ quá trình để tạo không khí vui vẻ và học hỏi. Thứ tư, tổng kết và mở rộng kịp thời, khơi dậy tư duy của học sinh, nâng cao hiệu quả dạy học trò chơi.


Có sáu chương trong bài báo này. Chương đầu tiên giới thiệu động cơ, mục đích và ý nghĩa nghiên cứu. Chương thứ hai là một tổng quan tài liệu, làm rõ các khái niệm cơ bản và đặc điểm của trò chơi và các kết quả nghiên cứu hiện tại của các học giả trong và ngoài nước. Chương thứ ba là cơ sở lý thuyết của nghiên cứu này và làm rõ các nguyên tắc cơ bản liên quan đến nó. Chương thứ tư là thiết kế thí nghiệm, chương này giới thiệu mục đích, đối tượng, vấn đề và quy trình của thí nghiệm và xử lý dữ liệu thông qua spss19.0. Chương thứ năm là dữ liệu nghiên cứu và phân tích. Chương 6 là phần kết luận, giới thiệu những phát hiện chính, những thiếu sót trong nghiên cứu và đề xuất.


[Từ khóa]dạy trò chơi, tiếng Anh tiểu học, chiến lược dạy trò chơi;


Ví dụ thứ hai về phần tóm tắt nội dung luận án: nghiên cứu tư tưởng âm nhạc Trung Quốc nửa đầu thế kỷ 20


[Tóm tắt]Bài viết này là một cuộc điều tra và nghiên cứu các tư tưởng âm nhạc Trung Quốc trong nửa đầu thế kỷ 20. Trong nửa đầu thế kỷ 20, văn hóa âm nhạc Trung Quốc đã có những thay đổi sâu sắc, bắt đầu từ sự du nhập của âm nhạc phương Tây và sự xuất hiện của những tư tưởng âm nhạc mới. Vào đầu thế kỷ 20, âm nhạc phương Tây dần dần và một số trí thức mới tiếp thu và tiếp nhận âm nhạc phương Tây đã dẫn đến sự trỗi dậy nhanh chóng của “tư tưởng âm nhạc phương Tây”. Đồng thời, sự khai sáng và cứu cánh Xu hướng xã hội của tư tưởng cũng góp phần hình thành “xu hướng khai sáng âm nhạc”. Hai trào lưu âm nhạc mới xuất hiện vào đầu thế kỷ đã có tác động cực kỳ quan trọng đến sự phát triển của văn hóa âm nhạc Trung Quốc nửa đầu thế kỷ 20. Kể từ đó, trong những năm 1920 và 1940, "giáo dục thẩm mỹ âm nhạc", "tư tưởng âm nhạc tinh hoa dân tộc", "tư tưởng cải tiến âm nhạc dân tộc" và "tư tưởng âm nhạc cứu quốc" đã liên tiếp xuất hiện trên sân khấu lịch sử của âm nhạc Trung Quốc, trong khi "học nhạc phương Tây “Sau Phong trào 4 tháng 5, nó đã và đang thể hiện một xu hướng phát triển toàn diện và có chiều sâu, là xu hướng tư tưởng âm nhạc có ảnh hưởng lớn nhất trong suốt nửa đầu thế kỷ XX.


Xu hướng giáo dục thẩm mỹ âm nhạc đã nảy sinh trong giai đoạn đầu của âm nhạc và bài hát học đường, và đạt được sự phát triển lớn hơn sau "Phong trào ngày 4 tháng 5". Nó đóng một vai trò tích cực và mạnh mẽ trong việc thúc đẩy sự phát triển của giáo dục âm nhạc sớm ở Trung Quốc, làm phong phú thêm đời sống âm nhạc xã hội và sự ra đời của âm nhạc mới. Tư tưởng âm nhạc tinh túy bắt nguồn từ giai đoạn giữa và cuối của âm nhạc học đường và được hình thành trong Phong trào Văn hóa Mới "Ngày 4 tháng 5." Nó nổi lên nhanh chóng dưới nền tảng của xu hướng tư tưởng âm nhạc phương Tây đang dần dần mạnh lên, phản ánh một thực tế rằng một số người Trung Quốc yêu âm nhạc và văn hóa truyền thống, từ chối chấp nhận những cảm giác và không khí "tinh hoa" bị ảnh hưởng bởi âm nhạc phương Tây. Sự trỗi dậy của tư tưởng âm nhạc cứu nước vào đầu những năm 1930 đã khiến tư tưởng giáo dục thẩm mỹ âm nhạc dần dần suy tàn, sau khi Chiến tranh chống Nhật bùng nổ, trào lưu âm nhạc tinh hoa dân tộc cũng nhanh chóng suy tàn. Xu hướng cải tiến âm nhạc Trung Quốc hình thành từ những năm 1920 cũng giống như xu hướng học nhạc phương Tây, chủ trương học hỏi và vay mượn các lý thuyết và kỹ thuật sáng tác âm nhạc phương Tây, cải biến âm nhạc truyền thống cũ của Trung Quốc, tạo ra âm nhạc Trung Quốc mới, và lấy con đường phát triển âm nhạc tích hợp âm nhạc Trung Quốc và phương Tây. Sự khác biệt là học nhạc phương Tây nghĩ rằng hình thức và công nghệ của âm nhạc phương Tây nên được sử dụng làm cơ sở cho việc sáng tạo âm nhạc mới của Trung Quốc, trong khi tư tưởng cải tiến của âm nhạc Trung Quốc chủ trương sử dụng các chất liệu từ âm nhạc cũ của Trung Quốc làm cơ sở. để tạo ra âm nhạc Trung Quốc mới. Đây là hai quan điểm khác nhau về sự hội nhập của âm nhạc Trung Quốc và phương Tây, cả hai đều đã có những khám phá hữu ích và đóng góp quan trọng vào việc xây dựng nền tân nhạc Trung Quốc. Tư tưởng âm nhạc cứu thế xuất hiện sau Biến cố ngày 18 tháng 9 là tư tưởng âm nhạc sôi động nhất trong nửa đầu thế kỷ 20. Đó là ý chí to lớn của nhân dân Trung Quốc chống đế quốc Nhật Bản xâm lược và đấu tranh giải phóng dân tộc. .


Phong trào âm nhạc mới lớn lên theo xu hướng này, cũng như những ý tưởng và sáng tạo âm nhạc mới được hình thành ở đây, đã trở thành một phần quan trọng nhất của xu hướng âm nhạc cứu rỗi, và dần dần phát triển thành một diễn ngôn quyền lực thống trị và có thẩm quyền vào cuối những năm 1940. họ không chỉ là những đóng góp lịch sử không thể xóa nhòa, mà còn có ảnh hưởng tiêu cực lớn đến sự phát triển của tân nhạc sau khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Những tư tưởng âm nhạc Trung Quốc nửa đầu thế kỷ 20 đều có quan hệ mật thiết với sự phát triển của “tân nhạc”, đồng thời, chúng cũng là biểu hiện tập trung của mối quan hệ mâu thuẫn chủ yếu giữa Trung Quốc và phương Tây, quan hệ giữa cổ đại và hiện đại, mối quan hệ giữa thanh lịch và phổ biến, và mối quan hệ giữa chính và phụ trong âm nhạc. Những mối quan hệ mâu thuẫn này cũng diễn ra trong quá trình phát triển của âm nhạc Trung Quốc nửa sau thế kỷ 20. Với những mức độ khác nhau. hiểu điều này một cách toàn diện hơn. Bản chất cơ bản và đặc điểm tổng thể của âm nhạc Trung Quốc trong một thời kỳ cũng giúp chúng ta nhìn nhận một cách tỉnh táo hơn những thăng trầm của âm nhạc Trung Quốc trong cả thế kỷ 20 và hiểu sâu hơn về nhiều vấn đề sâu xa trong sự phát triển của văn hóa âm nhạc Trung Quốc trong thế kỷ 20. Hiểu biết sâu sắc về lịch sử, hiểu biết sâu sắc về lịch sử, nghiên cứu lịch sử trong tổng quan lịch sử và vượt lên lịch sử trong sự phát triển của thời đại là mục đích cơ bản của tất cả các nghiên cứu lịch sử, bao gồm cả bài viết này.


[Từ khóa]nửa đầu thế kỷ 20, tư tưởng âm nhạc, âm nhạc mới;


Chúc các bạn đọc tin truc tiếp bong da keo nha cai vui vẻ!

Original text