truc tiep bong da k+

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 07/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về truc tiep bong da k+

bong da tivi

Tóm tắt: Mục tiêu Phân tích tác dụng lâm sàng của sulpiride kết hợp với aripiprazole trong điều trị tâm thần phân liệt khó chữa. Phương pháp 112 bệnh nhân tâm thần phân liệt chịu lửa được chọn làm đối tượng của nghiên cứu này. Theo nguyên tắc cơ bản của phân bổ ngẫu nhiên, họ được chia thành nhóm nghiên cứu và nhóm chứng, mỗi nhóm 56 trường hợp. Bệnh nhân trong nhóm nghiên cứu được điều trị bằng sulpiride kết hợp với aripiprazole; nhóm chứng được điều trị bằng sulpiride kết hợp với olanzapine. Sự khác biệt về PANSS (thang điểm triệu chứng tích cực và tiêu cực), CGI-SI (Thang điểm ấn tượng tổng thể lâm sàng), ITAQ (Bảng câu hỏi về thái độ điều trị) và TESS (Thang đo phản ứng có hại của thuốc) được so sánh giữa hai nhóm. Kết quả Điểm PANSS, CGI-SI, ITAQ và TESS ở nhóm nghiên cứu tốt hơn so với nhóm chứng và sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P <0,05). Kết luận Việc điều trị sulpiride kết hợp với aripiprazole cho bệnh nhân tâm thần phân liệt khó chữa có thể đạt được hiệu quả điều trị đáng kể, có giá trị khuyến khích và ứng dụng.


Chúc các bạn đọc tin truc tiep bong da k+ vui vẻ!

Original text