truc tiep bong da k +

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 12/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về truc tiep bong da k +

tip bong da mien phi

Tóm tắt: Quản lý chi phí dự án là quản lý chi phí của các nguồn lực và điều kiện đầu vào của công trình xây dựng, hiện nay công tác quản lý chi phí dự án xây dựng nhà ở được người dân coi trọng, nó ngăn ngừa và giảm thiểu các tai nạn kinh tế và các nguy cơ tiềm ẩn trong quá trình xây dựng một cách hiệu quả, từ đó đảm bảo công trình Dự án diễn ra suôn sẻ. Bài báo này đề xuất các giải pháp khoa học và hợp lý cho các tồn tại và các yếu tố ảnh hưởng trong công tác quản lý chi phí dự án xây dựng nhà ở.
Từ khóa: quản lý chi phí; xây dựng nhà ở; các vấn đề; giải pháp đối phó
DOI: 10.16640 / j.cnki.37-1222 / t.2016.02.067
0 Lời nói đầu
Với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế xã hội, sự cạnh tranh trong ngành xây dựng ngày càng trở nên gay gắt, việc thực hiện quản lý chi phí dự án xây dựng đã trở thành một phương tiện hữu hiệu để nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành xây dựng, đồng thời cũng là một hiệu quả quan trọng trong tối ưu hóa phương thức quản lý của ngành xây dựng.Khái niệm về quản lý dự án xây dựng phải được phổ biến ở một mức độ nhất định, từ đó nhận thấy rằng nó có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của ngành xây dựng. có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển lâu dài của ngành xây dựng.
1 Những vấn đề quan trọng của xây dựng nhà ở trong quản lý chi phí dự án
1.1 Nhà ở tương đối lạc hậu trong quan niệm quản lý chi phí kỹ thuật xây dựng
Hiện nay, trong công tác quản lý và kiểm soát chi phí các dự án xây dựng nhà ở trong nước chưa đổi mới nhận thức, thiếu khái niệm tổng thể và phương thức quản lý mới. Trong quản lý dự án chi phí, động lực của dự án không thể được phân tích và kiểm soát đầy đủ. Khái niệm về quản lý chi phí dự án xây dựng nhà ở của đất nước tôi bị ảnh hưởng bởi hệ thống kinh tế và môi trường chính trị của đất nước tôi, điều này làm cho mô hình kinh tế kế hoạch ăn sâu vào quản lý chi phí dự án xây dựng nhà ở của đất nước tôi. Thay đổi, áp dụng phương pháp quản lý tĩnh. Việc thiếu dự toán hợp lý cho dự án và không tập trung vào ngân sách dự án mà chỉ chú trọng đến kinh phí đầu tư xây dựng dự án, dẫn đến việc chi phí dự án nằm ngoài tầm kiểm soát thường xuyên xảy ra, và không chỉ các quỹ đầu tư. chưa được quản lý và áp dụng hiệu quả.
1.2 Hệ thống pháp luật quản lý chi phí không hoàn hảo
Nước ta đã xây dựng các luật, quy định, điều khoản tương ứng về định mức dự án đầu tư xây dựng nhà ở. Tuy nhiên, do sự phức tạp của nền kinh tế thị trường và sự thay đổi của nhiều khía cạnh khác nhau như các dự án kỹ thuật, hệ thống ban đầu phải được thay đổi và thay đổi. Do đó, trong dự án kỹ thuật có nhiều sai sót, làm tăng giá thành công trình, đồng thời, nhân sự thực hiện dự án kém, mù quáng và thiếu hiểu biết pháp luật.
Hiện nay, thành phần cán bộ quản lý chi phí dự án xây dựng của nước ta rất phức tạp, hầu hết cán bộ thiếu kinh nghiệm thực tế về quản lý chi phí dự án xây dựng. Đồng thời, phần lớn cán bộ thiếu kiến ​​thức về quản lý chi phí dự án và kiến ​​thức pháp luật, chưa đủ năng lực về công việc này trong thực tế công tác quản lý chi phí dự án. Ở nước tôi, thành phần nhân sự trong ngành xây dựng rất phức tạp và không thể đòi hỏi chất lượng toàn diện của đội ngũ quản lý chi phí dự án xây dựng tương ứng. Hầu hết họ dựa vào hạn ngạch dự án để chuẩn bị và xem xét ngân sách dự án.
2 Các yếu tố ảnh hưởng của công trình xây dựng nhà ở trong quản lý chi phí
2.1 Ảnh hưởng của các yếu tố xây dựng trong công trình xây dựng
Xây dựng là một mắt xích quan trọng trong việc quản lý chi phí của các dự án xây dựng nhà ở, một lượng lớn vật liệu xây dựng, thiết bị, đồ dùng,… sẽ tham gia vào các dự án xây dựng nhà ở. Các thiết bị được sử dụng trong xây dựng tòa nhà sẽ phát sinh chi phí, và tiền đề của chi phí đòi hỏi phải có ngân sách và lập kế hoạch chi phí hợp lý. Tuy nhiên, trong thực tế công tác, trong công tác quản lý dự án xây dựng nhà ở, do những sai sót trong quá trình xây dựng và chất lượng của việc lựa chọn vật liệu và các khía cạnh khác. Nếu vật liệu xây dựng xuống cấp không sử dụng được thì phải lựa chọn vật liệu mới, gây lãng phí kinh phí. Kết quả chung là tăng chi phí xây dựng.
2.2 Ảnh hưởng của yếu tố con người
Quản lý chi phí dự án xây dựng nhà ở cần có nhân sự liên quan lập kế hoạch và quản lý. Vì vậy, đòi hỏi đội ngũ nhân viên phải có kinh nghiệm và phẩm chất chuyên môn phong phú để đủ năng lực và đảm nhận công việc quản lý chi phí các dự án xây dựng nhà ở. Nhưng trên thực tế, trong công tác quản lý chi phí dự án xây dựng hiện nay, đội ngũ cán bộ thiếu kinh nghiệm và phẩm chất chuyên môn đã ảnh hưởng không tốt đến hiệu quả công việc.
3 Các biện pháp tăng cường quản lý chi phí của các dự án xây dựng nhà ở
3.1 Thiết lập hệ thống quản lý chi phí kỹ thuật hợp lý và khoa học
Trong giai đoạn thi công công trình xây dựng nhà ở cần xem xét toàn diện các yêu cầu về chất lượng công trình, yêu cầu thời gian thi công, thiết bị máy móc, lượng nhân công đầu vào để từ đó lựa chọn phương án thi công hợp lý, chi phí thấp hơn và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật. Trên cơ sở hoàn thành các yêu cầu của kế hoạch dự án, sử dụng hợp lý cơ sở vật chất, thiết bị tại chỗ, sử dụng công nghệ xây dựng tiên tiến, thay thế vật liệu, sử dụng phụ gia và các biện pháp khác để giảm suất tiêu hao vật tư, nâng cao năng suất lao động, từ đó giảm chi phí dự án. Công tác quản lý chi phí dự án xây dựng nhà ở cần từng bước thiết lập hệ thống quản lý khoa học hoàn chỉnh: thiết lập cơ sở dữ liệu thông tin chi phí dự án xây dựng nhà ở, thiết lập hệ thống công bố thông tin đa kênh; phát triển mạnh mẽ ngành dịch vụ tư vấn quản lý chi phí kỹ thuật; thiết lập và nâng cao hệ thống trình độ cho kỹ sư chi phí; Tăng cường ứng dụng công nghệ máy tính.
3.2 Tăng cường kiểm soát và quản lý chi phí nguyên vật liệu
Thứ nhất, tăng cường quản lý việc sử dụng vật liệu trên công trường. Các đội thi công của công trình nhận vật tư nhân công theo đúng kế hoạch quy định, không để xảy ra lãng phí không cần thiết. Ngoài ra, nếu cần thay đổi trong quá trình xây dựng dự án, nhân viên ngân sách dự án phải tính toán chính xác mức tiêu hao vật liệu cần thiết cho dự án đã thay đổi và báo cáo mức tiêu hao vật liệu đã thay đổi cho người giám sát vật tư để kịp thời điều chỉnh kế hoạch tiêu thụ vật liệu. Thứ hai, chuẩn bị kế hoạch nhu cầu nguyên vật liệu. Căn cứ vào ngân sách bản vẽ thi công dự án và danh mục khối lượng kỹ thuật của nhà thầu trúng thầu, tổng nhu cầu vật tư dự kiến ​​cho dự án được lập. nguyên vật liệu còn lại do kỹ sư dự án cung cấp Kế hoạch, kế hoạch nhập nguyên vật liệu và kế hoạch chi phí nguyên vật liệu.
3.3 Cải thiện đội ngũ quản lý và mức độ làm việc trong chi phí dự án
Chi phí kỹ thuật xây dựng có phạm vi rộng và phức tạp, chi phí xây dựng liên quan đến kiến ​​thức chuyên môn rộng và quản lý chi phí kỹ thuật xây dựng là một chuyên ngành kỹ thuật. Phân tích theo quan điểm chuyên môn, quản lý chi phí dự án xây dựng nhà ở liên quan đến công nghệ, kinh tế, quy định và kiến ​​thức quản lý, và là một chuyên ngành toàn diện. Điều này đòi hỏi nhân viên chi phí kỹ thuật xây dựng nhà ở trước hết phải có đạo đức nghề nghiệp cao và tính chuyên nghiệp cao, ngoài ra nhân viên chi phí kỹ thuật xây dựng nhà ở phải có năng lực toàn diện vững vàng về ngân sách tài chính, chúng tôi phải nâng cao năng lực của họ một cách nghiêm túc để có kinh nghiệm về kỹ thuật xây dựng và thiết kế phải có kiến ​​thức tương đối phong phú và kiến ​​thức rất chuyên nghiệp về công nghệ và vật liệu xây dựng cơ khí.
3.4 Cải thiện quản lý hợp đồng quản lý chi phí dự án
Hợp đồng xây dựng là cơ sở chính để kiểm soát chi phí xây dựng dự án, kiểm soát chất lượng, kiểm soát tiến độ, đồng thời là cơ sở quan trọng để trích lập vốn dự án, quyết toán dự án và giải quyết các khiếu nại. Quản lý hợp đồng đóng một vai trò rất quan trọng trong việc quản lý và kiểm soát chi phí của dự án. Hợp đồng phải được thực hiện đầy đủ, thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của hợp đồng trong quá trình thực hiện hợp đồng, nâng cao nhận thức về chất lượng và thực hiện kiểm soát quá trình để tránh xảy ra khiếu nại.
4. Kết luận
Công việc quản lý và kiểm soát chi phí dự án xuyên suốt toàn bộ dự án xây dựng nhà ở. Nếu chi phí dự án phát sinh bất ngờ trong công tác quản lý và kiểm soát, chắc chắn sẽ dẫn đến chi phí ngân sách của dự án xây dựng nhà ở cao quá mức và lãng phí kinh phí và nguồn lực. . Do đó, cần kiểm soát tốt công tác quản lý chi phí của các dự án xây dựng nhà ở và nâng cao tương ứng hiệu quả sử dụng vốn dự án để đảm bảo lợi ích kinh tế, xã hội của các doanh nghiệp xây dựng. Bài viết này được cung cấp bởi wWw.DyLw.NeT, tờ báo chuyên nghiệp đầu tiên viết báo cáo giáo dục và dịch vụ viết và xuất bản, chào mừng bạn đến với dYlw.nET
người giới thiệu:
  [1]Meng Jumin, Xu Wenbo. Nói về quản lý và giám sát chi phí xây dựng[J]Kỹ thuật giá trị, 2014 (10): 69.
  [2]Han Lianfeng, Li Haipeng. Làm thế nào để tăng cường quản lý chi phí kỹ thuật cho các doanh nghiệp xây dựng[J].2014 (05): 23.
  [3]Zhang Shanyong. Ý tưởng về Cải cách Quản lý Chi phí Kỹ thuật Xây dựng [J]. (Bản điện tử), 2014 (08): 89.
  [4]Lin Huang. Hiện trạng và sự phát triển của quản lý chi phí kỹ thuật xây dựng[J]Vật liệu xây dựng và trang trí, 2013 (23): 375.

Chúc các bạn đọc tin truc tiep bong da k + vui vẻ!

Original text