truc tiep bong da hon nay

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 07/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về truc tiep bong da hon nay

xem bong da nha cai

Nhiều người không biết định dạng của chủ đề khi viết bài. Nhiều người có thể hỏi, có bất kỳ yêu cầu định dạng nào cho chủ đề không? Tên đề tài luận văn chủ yếu bao gồm tên đề tài, các chuyên đề phụ và các tiêu đề theo từng cấp độ, hình thức và yêu cầu của mỗi tiêu đề là khác nhau, vì vậy cần chú ý những chi tiết này khi viết tên đề tài. Yêu cầu định dạng của tiêu đề của các chủ đề này được mô tả chi tiết dưới đây:


1. Yêu cầu về định dạng phông chữ của tiêu đề giấy


1. Định dạng phông chữ của tiêu đề luận án và các chủ đề phụ


Tên luận văn (số 2, chữ in đậm, căn giữa, không quá 20 từ)


Tiêu đề phụ của luận án (phụ, in đậm, căn giữa ngay dưới tiêu đề chính và dấu gạch ngang trước văn bản)


2. Định dạng phông chữ của mỗi tiêu đề cấp độ


Chương đầu tiên của tiêu đề cấp độ đầu tiên (hai chữ nhỏ, in đậm, căn giữa, số TimesNewRoman, một ký tự ở giữa, 18 điểm ở phía trước và phía sau của đoạn văn)


Tiêu đề cấp II 1.1 (thứ ba nhỏ, chữ in đậm, căn trái, số TimesNewRoman, một ký tự ở giữa, 13 điểm ở phía trước và phía sau của đoạn văn)


Tiêu đề cấp ba 1.2.1 (số bốn, chữ in đậm, căn trái, số TimesNewRoman, một ký tự ở giữa, 13 điểm ở phía trước và phía sau của đoạn văn)


Tiêu đề cấp bốn 1.2.2.1 (bốn nhỏ, chữ in đậm, căn trái, số TimesNewRoman, một ký tự ở giữa và văn bản được viết liên tục)


2. Định dạng sắp chữ của tiêu đề bài báo


1. Yêu cầu về cách viết và sắp chữ cho tiêu đề luận án


Tiêu đề luận văn còn được gọi là tiêu đề chung, tiêu đề, tiêu đề chung, tiêu đề, là từ ngữ súc tích bộc lộ chủ đề của báo cáo nghiên cứu và tóm tắt nội dung của bài báo một cách phù hợp và ngắn gọn nhất. .


Các yêu cầu cơ bản là:


---- Bám sát ý tưởng trọng tâm, ý tưởng rõ ràng, nội dung chính của báo cáo cô đọng cao để mọi người có thể biết được nội dung của báo cáo khi họ xem chủ đề, và tránh sử dụng những từ ngữ chung chung;


---- Hãy ngắn gọn và súc tích, tránh quá dài và cố gắng sử dụng ít từ nhất để phản ánh nội dung sâu sắc nhất. Khi chọn các từ được sử dụng trong tiêu đề, phải tính đến việc nó giúp chọn từ khóa và biên soạn thư mục và chỉ mục. Tránh sử dụng các từ viết tắt, đặc biệt là các từ viết tắt không phổ biến, từ viết tắt, ký tự, mã và công thức. Nói chung không quá 20 chữ Hán;


---- Rõ ràng, sinh động, trực quan và bắt mắt, khiến mọi người thích thú khi đọc "Tóm tắt" hoặc thậm chí toàn văn ngay khi nhìn thấy chủ đề.


Nếu chủ đề của luận văn không vừa một dòng, bạn có thể chuyển sang dòng khác. Hai hàng nhìn chung rộng ở phía trên và hẹp ở phía dưới theo hình thang ngược.


2. Cấp độ viết tiêu đề và yêu cầu sắp chữ


Tiêu đề thứ bậc là cấu trúc logic của bài báo, nó được dùng để chỉ ra thứ tự viết, mối quan hệ loài của từng phần trong nội dung và cấu trúc thứ bậc của hệ thống.


Tốt hơn là không nên có nhiều hơn 4 cấp tiêu đề và ít nhất 2 tiêu đề cho mỗi cấp. Tiêu đề và số tiêu đề không nên đặt ở cuối trang mà không có bài văn nào, tức là tránh lặp lại tiêu đề. Để có một bố cục rõ ràng, đẹp và bắt mắt, người ta thường sử dụng các phông chữ và cỡ chữ khác nhau để phân biệt các tiêu đề thuộc các cấp độ khác nhau. Khi mức tiêu đề giảm, kích thước phông chữ nên được giảm dần. Không sử dụng bất kỳ dấu chấm nào ở cuối tiêu đề.


Có ba bộ tiêu đề phân cấp thường được sử dụng. Phần sau chỉ giới thiệu các tiêu đề phân cấp mà không có "chỉnh sửa, chương, mục" được thể hiện bằng sự kết hợp giữa chữ số Trung Quốc và Ả Rập:


Tiêu đề cấp một: Chương 1, Chương 2, Chương 3 ..., còn sót lại một nhân vật;


Tiêu đề cấp 2: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 ……, sau đó bỏ trống một ký tự;


Tiêu đề ba cấp: 1.2.3 ......, có dấu chấm liền sau các chữ số Ả Rập, được đánh dấu ở dưới cùng bên phải. Lưu ý: không phải là dấu chấm;


Tiêu đề bốn cấp: 1.2.3.1 ......, với một ký tự phía sau.


Các từ tích cực và tiêu cực "①②③ ……" không thể được sử dụng trong tiêu đề.


Mỗi cấp độ của tiêu đề phải được viết trong một dòng mới và lưới trên cùng.


Chúc các bạn đọc tin truc tiep bong da hon nay vui vẻ!

Original text