truc tiep bong da hnay

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 17/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về truc tiep bong da hnay

ket qua bong da truc tuyen cup c1

【Tóm tắt】 Dưới nền tảng tích cực thúc đẩy giáo dục kỹ sư cấp chứng chỉ chuyên nghiệp ở nước ta, phân tích các vấn đề trong hệ thống chương trình đào tạo ngành kỹ thuật đo đạc và bản đồ, kết hợp nhóm việc làm của sinh viên tốt nghiệp trường này, thiết lập hệ thống giáo trình dựa trên khả năng, phân tích và diễn giải và tối ưu hóa hệ thống chương trình giảng dạy đã thiết lập.


[Từ khóa]khả năng đạt được; kỹ thuật khảo sát và lập bản đồ; hệ thống chương trình giảng dạy


Trung Quốc đã tích cực thực hiện chứng nhận chuyên nghiệp về giáo dục kỹ thuật và tham gia "Thỏa thuận Washington" vào năm 2013. Việc thực hiện chứng chỉ chuyên môn giáo dục kỹ thuật là một biện pháp quan trọng đối với các cơ sở giáo dục đại học của Trung Quốc để thúc đẩy cải cách giáo dục kỹ thuật, và nó cũng là một biểu tượng quan trọng của quá trình quốc tế hóa giáo dục kỹ thuật. Hiện nay, nhiều trường cao đẳng đại học ở địa phương có tỷ lệ việc làm, trình độ chuyên môn, chất lượng việc làm thấp. Ý tưởng cơ bản cho việc chuyển đổi và phát triển các trường đại học và cao đẳng trong nước là "tham khảo kinh nghiệm của các trường đại học nước ngoài về công nghệ ứng dụng, dựa trên cơ sở địa phương, định vị rõ ràng, hợp tác trường - doanh nghiệp, mở trường, thu hút sinh viên và phục vụ xã hội." Chứng chỉ chuyên môn về giáo dục kỹ thuật là một cách hiệu quả để nhận ra sự gắn kết giữa giáo dục kỹ thuật và công nghiệp và nâng cao chất lượng đào tạo nhân tài kỹ thuật.


Học viện Khoa học và Công nghệ Liêu Ninh được nâng cấp thành cơ sở đào tạo đại học vào năm 2004. Vào tháng 12 năm 2015, nhà trường đã xây dựng “Kế hoạch thực hiện Chuyển đổi và Phát triển Học viện Khoa học và Công nghệ Liêu Ninh” trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Giáo dục và chuyển đổi các trường cao đẳng và đại học ở tỉnh Liêu Ninh sang thăm dò và thực hành giáo dục kỹ thuật. chứng chỉ chuyên nghiệp. Hệ thống tiêu chuẩn chứng nhận nhấn mạnh lấy sinh viên làm trung tâm, mục tiêu đào tạo và yêu cầu tốt nghiệp làm định hướng, và hệ thống chương trình giảng dạy, đội ngũ giảng viên và các điều kiện hỗ trợ là những cách để hiện thực hóa khái niệm chứng nhận nhằm ươm mầm tài năng đáp ứng nhu cầu của xã hội. Các ý tưởng của giáo dục biến đổi trong cùng một đường thẳng liên tục. Khám phá cải cách giáo dục kỹ thuật từ quan điểm của chứng chỉ chuyên nghiệp giáo dục kỹ thuật có ý nghĩa thực tế quan trọng đối với việc thúc đẩy chuyển đổi theo định hướng ứng dụng và phát triển các trường đại học và cao đẳng đại học mới tại địa phương.


Chứng chỉ chuyên môn giáo dục kỹ thuật cung cấp hướng dẫn tương lai cho sinh viên để bước vào lĩnh vực chuyên môn kỹ thuật bằng cách điều chỉnh kiến ​​thức, kỹ năng và các tiêu chuẩn đạo đức của sinh viên. Để đảm bảo chất lượng của sinh viên tốt nghiệp, chứng chỉ nghiệp vụ giáo dục kỹ thuật đề xuất 12 mục bao gồm kiến ​​thức kỹ thuật, phân tích vấn đề, nghiên cứu, sử dụng các công cụ hiện đại, kỹ thuật và xã hội, môi trường và phát triển bền vững, chuẩn mực nghề nghiệp, giao tiếp cá nhân và nhóm, quản lý dự án và học tập suốt đời. Yêu cầu chung về tốt nghiệp, các chuyên ngành cấp chứng chỉ phải vượt qua đánh giá để chứng minh rằng sinh viên được đào tạo để đáp ứng các yêu cầu tốt nghiệp này. Việc đạt được các yêu cầu tốt nghiệp chủ yếu thông qua một hệ thống đảm bảo như thiết lập khóa học, hoạt động thực hành kỹ thuật và hoạt động thực hành xã hội. Hệ thống giáo trình là tư tưởng chỉ đạo của hoạt động giáo dục đại học, là sự cụ thể hoá mục tiêu đào tạo và yêu cầu đào tạo, quy định kế hoạch hoạch định thực hiện mục tiêu đào tạo, xây dựng hệ thống giáo trình phù hợp với tiêu chuẩn cấp chứng chỉ nghiệp vụ giáo dục kỹ thuật, và kết hợp tình trạng phát triển nghề nghiệp và định vị trường học và định vị chuyên nghiệp tối ưu hóa hệ thống chương trình giảng dạy, có thể đảm bảo đầy đủ cho việc đạt được năng lực của học sinh.


1. Phân tích hệ thống giáo trình lý thuyết chuyên ngành đo đạc và bản đồ


Là một trường cao đẳng địa phương mới xây dựng, sinh viên ra trường tương đối cũ nên việc phân bổ nguồn lực chưa cao. Chuyên ngành kỹ thuật đo đạc và bản đồ là chuyên ngành trọng điểm, qua nhiều năm đã hình thành đặc điểm nghề nghiệp “kết hợp sản xuất, giáo dục và nghiên cứu, chú trọng rèn luyện năng lực”, hình thành sự kết hợp giữa các khái niệm giảng dạy chuyên nghiệp và giảng dạy lý thuyết hiệu quả, và tăng cường liên kết hiệu quả của dạy học thực hành. Thông qua quá trình đào tạo thực tế tại trường sát với môi trường kỹ thuật thực tế và thực hành đo lường kỹ thuật tại các đơn vị sản xuất, sinh viên đã được trau dồi lý thuyết vững vàng, khả năng thực hành vững vàng và khả năng xử lý số liệu. Tuy nhiên, việc xây dựng hệ thống chương trình lý thuyết còn một số vướng mắc, chủ yếu thể hiện ở các khía cạnh sau.


(1) Mặc dù một số đặc điểm của ngành khảo sát công trình và đào tạo nhân tài khảo sát mỏ được phản ánh trong kế hoạch đào tạo, nhưng các đặc điểm này không rõ ràng. đặt và tính đến các mỏ luyện kim ban đầu. Các tính năng, tồn tại trong một trật tự, phát triển các đặc điểm riêng của nó về mục tiêu đào tạo nhân tài, định hướng dịch vụ, hệ thống giảng dạy, v.v. và nâng cao danh tiếng của nghề.


(2) Mặc dù các chương trình đào tạo nhân tài năm 2013, 2014 và 2015 đều đặt ra các yêu cầu đào tạo nhân tài về kiến ​​thức, năng lực và phẩm chất, nhưng hệ thống chương trình vẫn quá chú trọng vào kiến ​​thức lý thuyết. Không thể đáp ứng yêu cầu giáo dục kỹ thuật dựa trên sự trau dồi năng lực của sinh viên; hệ thống chương trình giảng dạy chủ yếu do giáo viên thiết lập, không thể trau dồi khả năng tự học của sinh viên, do đó không thể trau dồi khả năng học tập suốt đời của sinh viên. có khả năng.


(3) Với sự phát triển của các ngành đo đạc và bản đồ, các công ty đo đạc và bản đồ ngày càng cần những sinh viên tốt nghiệp đại học đã thành thạo một số công nghệ đo đạc và bản đồ mới mà hệ thống giáo trình hiện nay khó đáp ứng được.


(4) Việc thiết lập chương trình học của hệ thống chương trình giảng dạy không đủ chặt chẽ. Việc thiết lập chương trình giảng dạy quá lỏng lẻo và mức độ phù hợp không mạnh mẽ, không thể trau dồi khả năng toàn diện của học sinh để giải quyết các vấn đề thực tế.


Do đó, dưới nền tảng của chứng chỉ nghiệp vụ giáo dục kỹ thuật, việc thực hiện nghiên cứu tối ưu hóa hệ thống giáo trình lý thuyết về kỹ thuật đo đạc và bản đồ có ý nghĩa rất lớn. có khả năng.


2. Hệ thống giáo trình dựa trên khả năng đạt được


Sau khi phân tích sự phát triển của ngành đo đạc và bản đồ và phân tích khảo sát sau đại học, mặc dù sinh viên kỹ thuật đo đạc và bản đồ có rất nhiều việc làm, nhưng nhóm công việc chính của sinh viên tốt nghiệp là: các công ty đo đạc và bản đồ, phòng kỹ thuật thuộc mọi tầng lớp xã hội, các công ty khai thác mỏ, các phòng kỹ thuật của Bộ Đường sắt, và các Công ty xây dựng và các công ty cầu đường. Kết hợp định vị trường học, định vị chuyên nghiệp và nhóm việc làm sau đại học, dựa trên các tiêu chuẩn chứng chỉ chuyên nghiệp về kỹ thuật đo đạc và bản đồ, kết hợp với các đặc điểm và yêu cầu của công tác đo đạc và bản đồ dựa trên thông tin, đáp ứng các yêu cầu của hệ thống đo đạc và bản đồ đã đăng ký để đào tạo nhân tài , từ các khóa học công khai, các khóa học cơ bản, các khóa học nghiệp vụ và các khóa học thực hành Bốn khía cạnh đã xây dựng một hệ thống khóa học chuyên nghiệp về kỹ thuật đo đạc và bản đồ dựa trên thành tích khả năng. Bảng phân bổ thời gian của hệ thống khóa học được thể hiện trong Bảng 1.


(1) Các lớp công khai


Các môn học bắt buộc phổ biến (học phần giáo dục phổ thông xã hội và nhân văn) chủ yếu bao gồm: môn chính trị (môn học thực hành trong thời gian rảnh), tiếng Anh (thực tập xếp loại giảng dạy), giáo dục thể chất (hình thức câu lạc bộ thể thao thực tập, không chiếm thời lượng giảng dạy lý thuyết. ), Cơ sở pháp lý và tu dưỡng tư tưởng, đạo đức, đại cương lịch sử Trung Quốc hiện đại và văn hóa truyền thống Trung Quốc.


Các khóa học tự chọn công cộng chủ yếu bao gồm: các khóa học khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, nghệ thuật và môi trường sinh thái.


(2) Các khóa học cơ bản


Các khóa học cơ bản bao gồm ba học phần: toán học và khoa học tự nhiên, cơ bản về kỹ thuật và cơ bản về chuyên môn.


Các mô-đun Toán học và Khoa học tự nhiên bao gồm: Toán cao cấp A (1), Toán cao cấp A (2), Đại số tuyến tính A, Lý thuyết xác suất và thống kê toán học, Vật lý đại học B (1), Vật lý cao đẳng B (2), Ứng dụng máy tính I (A ), Lập trình VB, cấu trúc dữ liệu và giới thiệu về khoa học trái đất, v.v.


Các mô-đun cơ bản về kỹ thuật bao gồm: vẽ kỹ thuật và AutoCAD (3), giới thiệu về kỹ thuật dân dụng, giới thiệu về kỹ thuật khai thác và đồ họa máy tính.


Các học phần cơ bản chuyên nghiệp bao gồm: Giới thiệu về Đo đạc và Bản đồ, Các nguyên tắc cơ bản về Đo đạc và Bản đồ, Các Nguyên tắc và Phương pháp Lập bản đồ Số, Bản đồ, Khảo sát Kiểm soát, Lý thuyết Lỗi và Khảo sát Nền tảng Điều chỉnh, Lập trình và Xử lý Dữ liệu Khảo sát và Lập bản đồ, Các Nguyên tắc và Ứng dụng GNSS, Khảo sát và Quản lý Bản đồ và các luật và quy định, các nguyên tắc và ứng dụng viễn thám, và phép đo ảnh, v.v.


(3) Các khóa học chuyên nghiệp


Các khóa học bắt buộc chính chủ yếu bao gồm: Khảo sát Kỹ thuật 1 (Cơ sở Khảo sát Kỹ thuật), Khảo sát Kỹ thuật 2 (Khảo sát Kỹ thuật Đường dây), Khảo sát Kỹ thuật 3 (Theo dõi và Dự báo Biến dạng Kỹ thuật), Khảo sát Kỹ thuật Công trình Mỏ và Công trình ngầm, Ngoại ngữ Chuyên nghiệp về Khảo sát và Các nguyên tắc về Bản đồ, Địa chính và Bất động sản và các ứng dụng của trắc địa, hệ thống thông tin địa lý, v.v.


Các khóa học tự chọn chuyên nghiệp chủ yếu bao gồm: điều chỉnh khảo sát nâng cao, thông số kỹ thuật đo đạc và bản đồ, khảo sát và thiết kế đường, giới thiệu về trái đất kỹ thuật số, thiết bị đo đạc, khảo sát và phân tích trường hợp bản đồ, máy quét laser ba chiều, đo lường và định giá công trình dân dụng, giới thiệu về thực quản lý bất động sản, khảo sát kỹ thuật chính xác, Tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững, đo biển và nước, nguyên tắc quy hoạch đô thị, giới thiệu về quy hoạch kỹ thuật thành phố, các nguyên tắc và ứng dụng đo lường công nghiệp, đo quang máy bay độ cao, v.v.


(4) Lớp thực hành


Các khóa học thực hành bao gồm hai mô-đun: mô-đun thực hành kỹ thuật (chuyên nghiệp) và mô-đun giáo dục chất lượng.


Các học phần thực hành kỹ thuật (nghiệp vụ) bao gồm: thực hành đo đạc địa hình 1 thực hành đặc biệt, thực hành đo đạc bản đồ số 2 thực hành đặc biệt, thực hành lập bản đồ địa hình 3 thực hành đặc biệt, thực hành ứng dụng xử lý dữ liệu đo đạc và bản đồ 5 thực hành đặc biệt, thực hành kiểm soát 6 thực hành đặc biệt Thực hành khảo sát, thực hành đặc biệt Thực hành khảo sát 7-GNSS, thực hành ứng dụng toàn diện Thực hành mô phỏng khảo sát kỹ thuật 1, thực hành ứng dụng toàn diện Thực hành mô phỏng khảo sát công trình ngầm 2 mỏ, thực hành ứng dụng toàn diện 3-Thực hành thu thập dữ liệu bất động sản và thực hành mô phỏng cơ sở dữ liệu, thực hành sản xuất 1- Đo đạc và bản đồ thông tin địa lý thực tập văn hóa doanh nghiệp, thực tập sản xuất 2-Khảo sát và lập bản đồ thông tin địa lý đồ án thực tập toàn diện, thực tập tốt nghiệp và thiết kế tốt nghiệp.


Các học phần giáo dục chất lượng bao gồm: giáo dục đầu vào, giáo dục quốc phòng cho sinh viên đại học, huấn luyện kỹ năng quân sự, lao động phúc lợi công cộng, học phần thực hành tư tưởng và chính trị A, giáo dục sức khỏe tâm thần, giáo dục sức khỏe cho sinh viên đại học, giáo dục tốt nghiệp, tiếp thu và sử dụng tài liệu, phát triển nghề nghiệp và hướng dẫn việc làm và các khóa học và đổi mới khác Mô-đun giáo dục Khởi nghiệp. Mô-đun giáo dục khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo khuyến khích sinh viên tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học và các cuộc thi khoa học và công nghệ khác nhau, chẳng hạn như cuộc thi mô hình toán học, cuộc thi kỹ năng khảo sát và bản đồ, cuộc thi lập trình khảo sát và bản đồ và cuộc thi đổi mới luận án công nghệ đo đạc và bản đồ. Khuyến khích học sinh tham gia đánh giá kỹ năng nghề các loại hình đo đạc và bản đồ. Làm cho sinh viên được đào tạo cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học và phát triển khoa học và công nghệ, đồng thời trau dồi cho sinh viên khả năng đổi mới, khả năng tổ chức và thực hiện và khả năng thực hành vững vàng. Khuyến khích sinh viên tham gia các bài giảng học thuật, lấy các chứng chỉ điểm khác nhau và nộp đơn cho các dự án đổi mới khoa học và công nghệ của sinh viên đại học, các dự án đổi mới thực tế của sinh viên đại học, v.v. Tổ chức cho học sinh sử dụng các ngày nghỉ để tham gia vào các hoạt động thực hành xã hội khác nhau, đồng thời tăng cường hơn nữa việc rèn luyện khả năng khai báo dự án, khả năng phối hợp và khả năng giao tiếp của học sinh.


Lưu ý: Mẫu số của mỗi phép tính tỷ lệ là tổng số tín chỉ. Toán học và khoa học tự nhiên chiếm ít nhất 15%; cơ sở kỹ thuật, cơ sở chuyên môn và các khóa học chuyên môn chiếm ít nhất 30%; thực hành kỹ thuật và thiết kế tốt nghiệp (luận văn) chiếm ít nhất 20%; các khóa học giáo dục phổ thông khoa học xã hội và nhân văn ( chiếm ít nhất 15 trong tổng số tín chỉ%).


Căn cứ vào khả năng đạt được, xây dựng hệ thống giáo trình phù hợp với mô đun. Khi xây dựng hệ thống giáo trình cụ thể, theo phân tích mục tiêu nhiệm vụ ở các giai đoạn khác nhau và các khía cạnh khác nhau trong từng học phần lớn, người ta chia thành các học phần nhỏ từ nông đến sâu, lồng vào nhau; mỗi học phần nhỏ tương ứng với các yếu tố năng lực khác nhau; sau các yếu tố khả năng được đóng gói Để trở thành một mô-đun giảng dạy. Nó được phân phối trong toàn bộ chương trình đào tạo nhân tài theo những quy tắc giảng dạy nhất định. Trên cơ sở hệ thống chương trình mô-đun, kết hợp với các nhóm công việc, phá bỏ ranh giới của các lĩnh vực môn học, lựa chọn nội dung chương trình theo phương thức liên ngành, tổ chức và tích hợp hệ thống chương trình, đạt được mục đích “có nền tảng dày, có phạm vi rộng và nhấn mạnh thực hành ". Thực hiện cụ thể Kế hoạch như sau.


Trước hết, theo tình hình thực tế của việc đào tạo các chuyên gia kỹ thuật đo đạc và bản đồ, kết hợp chặt chẽ với phân tích dữ liệu lớn của các đơn vị việc làm tốt nghiệp qua các năm, với mục tiêu ươm mầm những nhân tài hướng tới ứng dụng đầu tiên trong sản xuất kỹ thuật đo đạc và bản đồ, hệ thống chương trình giảng dạy được thiết lập phù hợp với hệ thống yêu cầu năng lực chứng chỉ kỹ sư tốt nghiệp.


Thứ hai, phân loại các khóa học đã được cung cấp dựa trên khả năng đạt được mục tiêu. Từ khả năng đạt được và các khóa học hỗ trợ cần thiết, các khóa học cơ bản, khóa học chuyên nghiệp và các khóa học thực hành để xây dựng ma trận liên kết, xác định khả năng được trau dồi của khóa học. Phân loại các khóa học trau dồi các khả năng tương tự, và làm rõ mối quan hệ giữa nội dung giảng dạy và thành tích năng lực. Xây dựng hệ thống giáo trình mang tính chuyên nghiệp rõ ràng. Tích hợp các khóa học có nội dung giảng dạy tương tự để đảm bảo rằng việc lập kế hoạch nội dung chương trình giảng dạy không bị lặp lại hoặc bị bỏ sót, thiết lập chương trình giảng dạy được tối ưu hóa và rõ ràng các đặc điểm của hệ thống nội dung chương trình giảng dạy.


Thứ ba, việc bố trí giảng dạy nội dung môn học được điều chỉnh. Theo quy trình sản xuất thực tế của ngành kỹ thuật đo đạc và bản đồ, việc giảng dạy được bố trí theo khái niệm quy trình làm việc, tuân theo quy luật tự nhiên của quá trình nhận thức, bố trí giảng dạy được điều chỉnh hợp lý để giải quyết vấn đề mà khóa học chuyên môn hiện nay. nội dung không liên quan chặt chẽ đến khóa học cơ bản nghiệp vụ. Trong việc sắp xếp khóa học, cần tuân thủ nguyên tắc “kiến thức cơ bản trước, kỹ thuật ứng dụng sau”.


Cuối cùng là phát triển và đổi mới chương trình giảng dạy mới. Kết hợp sự phát triển của các ngành đo đạc và bản đồ và nhu cầu của doanh nghiệp, các chỉ số khả năng mới được xác định, và việc xây dựng, xem xét và đánh giá các khóa học và quá trình thực hiện có sự tham gia chung của cộng đồng doanh nghiệp và cộng đồng giáo dục. Trong quá trình này, theo lý thuyết chương trình hiện đại, chương trình và hệ thống giáo trình sẽ nỗ lực tìm kiếm sự đổi mới và thay đổi trên cơ sở duy trì sự ổn định tương đối, và đạt được sự phát triển bền vững.


3. Kết luận


Theo yêu cầu của việc cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm kỹ thuật cho sinh viên tốt nghiệp ngành kỹ thuật đo đạc và bản đồ, hệ thống giáo trình lý thuyết của chuyên ngành kỹ thuật đo đạc và bản đồ của trường được phân tích đặc thù nghề nghiệp không rõ ràng, hệ thống giáo trình nhấn mạnh kiến ​​thức lý thuyết, chương trình học không phù hợp với sự phát triển của nhu cầu xã hội và chương trình học chặt chẽ. Không đủ bằng cấp và các vấn đề khác. Để đối phó với những vấn đề tồn tại, trước tiên, theo yêu cầu về khả năng chứng nhận chuyên môn, dựa trên yêu cầu về khả năng tốt nghiệp, phân tích khả năng được thực hiện và làm rõ mối quan hệ giữa hệ thống giáo trình và khả năng đào tạo; sau đó, khảo sát và lập bản đồ khóa học nghiệp vụ kỹ thuật được thiết lập theo các yêu cầu về khả năng đáp ứng các yêu cầu của Hệ thống chứng nhận giáo dục kỹ thuật, định hướng việc làm, thiết lập các khóa học công cộng tương ứng, khóa học cơ bản, khóa học chuyên nghiệp và khóa học thực hành; cuối cùng, dựa trên mô-đun hóa của hệ thống chương trình giảng dạy, phá bỏ ranh giới của các chuyên ngành, lựa chọn nội dung khóa học theo cách liên ngành, tổ chức và tích hợp lý thuyết cấu trúc chương trình giảng dạy.


Tác giả: Fan Haiying, v.v.Chúc các bạn đọc tin truc tiep bong da hnay vui vẻ!

Original text