truc tiep bong da hnay

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 16/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về truc tiep bong da hnay

xem bong da truc tuyen

Tóm tắt: Sự phát triển kinh tế nhanh chóng đã thúc đẩy quá trình xây dựng đường cao tốc liên tục ở Trung Quốc và sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng trở nên gay gắt. Để chiếm vị trí thuận lợi trên thị trường và tăng trưởng kinh tế, nhiều công ty xây dựng sẽ lựa chọn hình thức đấu thầu giá thấp, điều này có thể gián tiếp làm tăng tỷ lệ trúng thầu. Tuy nhiên, do chi phí nhân công và các chi phí khác ngày càng tăng nên chi phí chung của dự án cũng sẽ tăng lên. Vì vậy, việc lập ngân sách đóng một vai trò rất quan trọng trong các dự án kỹ thuật đường cao tốc.


Từ khóa: kỹ thuật đường cao tốc; ngân sách dự án; chuẩn bị ngân sách; kiểm soát chi phí; các điểm kiểm soát


Phạm vi xây dựng của các dự án công trình đường cao tốc ngày càng rộng, sự cạnh tranh trên toàn thị trường ngày càng gay gắt, đối với các công ty xây dựng đường cao tốc, muốn nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường của mình thì phải đạt được tăng trưởng lợi nhuận. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, chi phí nhân công và các liên kết khác đang tăng cao, dẫn đến ngày càng có nhiều chi phí cần được đầu tư xây dựng toàn bộ dự án. Trên cơ sở đảm bảo chất lượng thi công các công trình kỹ thuật đường cao tốc, nhằm kiểm soát chi phí hiệu quả, đây cũng là vấn đề mà các đơn vị thi công đường cao tốc lớn phải quan tâm. Việc lập ngân sách xây dựng đường cao tốc có một mức độ phức tạp nhất định. Do có nhiều yếu tố liên quan nên các yếu tố này phải được phân tích một cách tổng thể để lập và thực hiện kế hoạch ngân sách đáp ứng các đặc điểm của dự án xây dựng đường cao tốc theo thực tế. và nhận ra tính đúng đắn. Kiểm soát chi phí hiệu quả. Chỉ bằng cách này, nó mới có thể tối đa hóa lợi ích kinh tế của các đơn vị xây dựng đường cao tốc và nó có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường của chính họ.


1 Các nguyên tắc cơ bản về lập ngân sách kỹ thuật đường cao tốc


1.1 Nguyên tắc liêm chính


Trong quá trình lập quy hoạch và xây dựng các dự án kỹ thuật đường cao tốc, quy mô xây dựng và chủ đầu tư tương đối lớn, sẽ có nhiều đơn vị tham gia, liên kết xây dựng và các yếu tố ảnh hưởng liên quan rất phức tạp. Đồng thời, có mối quan hệ chặt chẽ giữa quá trình xây dựng và các liên kết xây dựng khác nhau, và bất kỳ liên kết xây dựng nào cũng phải được hỗ trợ bằng kinh phí để đảm bảo sự phát triển suôn sẻ của công trình. Có nghĩa là, nếu thiếu hỗ trợ tài chính cho bất kỳ liên kết xây dựng nào, việc sử dụng vốn cho toàn bộ dự án sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí có thể khiến vốn không thể chảy, dự án dễ bị đình trệ. .Do đó, cần đảm bảo đủ vốn và đảm bảo rằng mỗi liên kết xây dựng có hỗ trợ tài chính tương ứng[1]. Vì vậy, khi chuẩn bị ngân sách dự án đường cao tốc, cần tuân thủ nguyên tắc toàn vẹn và lấy toàn bộ dự án làm điểm xuất phát để đảm bảo tính toàn diện và hợp lý của việc chuẩn bị ngân sách.


1,2 độ chính xác


Chuẩn bị ngân sách là một khâu rất quan trọng trong quá trình xây dựng các dự án kỹ thuật đường cao tốc, có ảnh hưởng trực tiếp và tác động đến hiệu quả kiểm soát chi phí, do đó phải đảm bảo tính hợp lý và chính xác của việc lập ngân sách để đảm bảo kiểm soát chi phí hiệu quả. Trong quá trình chuẩn bị ngân sách, các mục tiêu chuẩn bị phải được xác định, để đảm bảo rằng các kế hoạch cho mỗi liên kết có thể được thực hiện một cách hiệu quả. Đồng thời, phải đảm bảo tính hợp lý và khả thi của mục tiêu ngân sách khi lập, không chỉ đáp ứng yêu cầu cơ bản của các dự án kỹ thuật đường cao tốc trong quy hoạch và xây dựng mà còn phải xem xét một cách toàn diện tác động của một số yếu tố khách quan để tiến Hãy chuẩn bị để đảm bảo việc sử dụng quỹ an toàn trên đường cao tốc. Ngoài ra, cần đảm bảo tính chính xác của việc lập ngân sách, khi thực hiện công tác kiểm soát chi phí trong từng liên kết xây dựng, về cơ bản phụ thuộc vào yêu cầu tiêu chuẩn của việc lập ngân sách. Vì vậy, một khi không đảm bảo được tính chính xác của việc lập ngân sách thì chắc chắn sẽ dẫn đến sai lệch giữa yêu cầu thực tế của công trình và ngân sách, do đó cần phải thông tin kịp thời để tránh thất thoát nghiêm trọng.


2 Phân tích các vấn đề tồn tại trong kiểm soát chi phí kỹ thuật đường cao tốc


2.1 Thiếu nhận thức về kiểm soát chi phí


Trong quá trình thi công các công trình đường cao tốc cần một số lượng lớn nhân lực thi công, nhân lực thi công đến từ nhiều nơi nhưng về cơ bản chưa qua đào tạo đại học nên chất lượng chung còn thấp.Ngay cả một số cán bộ quản lý tại công trường cũng có nhiều người chưa có ý thức cao trong việc kiểm soát chi phí.[2]. Đồng thời, do thời gian xây dựng các dự án công trình đường cao tốc tương đối dài, chính sách xây dựng chưa đề cao tầm quan trọng của công tác kiểm soát chi phí xây dựng trong quá trình lập và thực hiện chính sách xây dựng nên vẫn còn bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, dẫn đến trong hiệu ứng kiểm soát chi phí ở giai đoạn này. Không lý tưởng lắm. Ngoài ra, khi các đơn vị thi công tham gia thi công các công trình đường cao tốc, một hiện tượng thường xảy ra là trực tiếp giao trách nhiệm về tiến độ, chất lượng thi công và các mặt khác cho cán bộ quản lý trên công trường, nhưng chi phí tương ứng thì công tác điều hành, quản lý lại trực tiếp. do cán bộ tài chính trong đơn vị đảm nhận. Do ảnh hưởng của các yếu tố này nên trong quá trình thi công các công trình kỹ thuật đường cao tốc thường xảy ra các vấn đề như kiểm soát chi phí kém, chi phí vượt tiêu chuẩn nghiêm trọng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích kinh tế của đơn vị thi công.


2.2 Các vấn đề về tổ chức


Khi phân tích vấn đề chi phí kỹ thuật đường cao tốc quá mức, nếu xét trên quan điểm thực tế, thì một trong những nguyên nhân của vấn đề là do tổ chức thi công. Đối với các đơn vị thi công khi tham gia thi công các công trình đường cao tốc nếu thiếu năng lực tổ chức thực hiện công việc thì không thể lựa chọn và bố trí hợp lý các biện pháp thi công, phương án thi công, v.v. Điều này không chỉ khiến hiệu quả xây dựng không đạt tiêu chuẩn như mong đợi mà còn dẫn đến tăng chi phí.


3 Điểm chính của kiểm soát chi phí kỹ thuật đường cao tốc


3.1 Các điểm chính của kiểm soát chi phí đối với các công ty xây dựng


Do thời gian xây dựng của các dự án kỹ thuật đường cao tốc tương đối dài, có nhiều liên kết xây dựng, có nhiều yếu tố và điều kiện phức tạp nên bất kỳ liên kết xây dựng nào cũng phải được kiểm soát chi phí để đảm bảo lợi ích kinh tế chung của dự án.Vì vậy, doanh nghiệp xây dựng phải thực hiện việc quản lý tổng thể chi phí công trình cho đơn vị quản lý từng công trình, đồng thời xây dựng và thực hiện hệ thống chỉ tiêu chi phí một cách khoa học và hợp lý.[3]. Doanh nghiệp xây dựng cũng nên xây dựng và áp dụng hợp lý hệ thống chỉ tiêu lợi nhuận tổng thể của dự án theo tình hình thực tế, kết hợp với đặc điểm của các dự án khác nhau để đạt được việc thực hiện các chỉ tiêu kiểm soát. Đồng thời, cần tăng cường tầm quan trọng của việc tích hợp dữ liệu dựa trên chi phí, điều này nhằm đảm bảo rằng hạn ngạch doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng trong thực tế và nó cũng có thể đạt được việc phát hành năng động, kịp thời và hiệu quả. Ví dụ, các chỉ số hoặc dữ liệu khác nhau tương ứng với các dự án khác nhau của doanh nghiệp xây dựng có thể được công bố nội bộ một cách thích hợp trong cùng thời kỳ. Ngoài ra, cần phân tích sâu các biện pháp quản lý chi phí của các công ty xây lắp khác và một số trường hợp kiểm soát chi phí điển hình để rút ra bài học kinh nghiệm, đúc kết kinh nghiệm, kiểm soát chi phí hiệu quả.


3.2 Phân tích các điểm chính của kiểm soát chi phí dự án


Các dự án kỹ thuật đường cao tốc luôn là cơ quan chính thực tế trong việc thực hiện công việc kiểm soát chi phí, vì vậy xung quanh cơ quan chính này, chi phí của dự án quản lý phải được tinh chỉnh. Đồng thời, cần kết hợp phân tích với đặc điểm của dự án kỹ thuật đường cao tốc để sử dụng hợp lý các biện pháp và phương pháp kiểm soát hiệu quả hơn, nâng cao nhận thức kiểm soát chi phí của toàn bộ nhân viên trên công trường. Trên thực tế, cũng có thể tổ chức cho tất cả nhân viên tham gia một số hoạt động đào tạo liên quan đến quản lý và kiểm soát chi phí, giải thích một số trường hợp, điều này sẽ giúp cải thiện việc kiểm soát chi phí của các dự án đường cao tốc. Đồng thời, một số yếu tố và điều kiện có thể có ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến chi phí phải được kiểm soát một cách hiệu quả để tránh sai sót về cơ bản khi ra quyết định. Ví dụ, kế hoạch tổng thể của các dự án kỹ thuật đường cao tốc và một số quy hoạch trọng điểm, v.v., phải được các bên liên quan chuẩn bị và thảo luận sâu. Ngoài ra, khi kiểm soát chi phí của các dự án kỹ thuật đường cao tốc, cần thực hiện kiểm soát thứ bậc đối với từng liên kết xây dựng theo các yếu tố như quy trình khác nhau và đặc điểm của các liên kết xây dựng khác nhau, nhằm tránh xuất hiện các kẽ hở trong quản lý.


4. Kết luận


Có một mối liên hệ không thể tách rời giữa việc lập ngân sách và kiểm soát chi phí của các dự án kỹ thuật đường cao tốc, và hai yếu tố này bổ sung cho nhau. Vì vậy, cần đảm bảo tính hợp lý, chính xác của việc lập ngân sách, làm cơ sở tin cậy và hiệu quả hỗ trợ cho việc thực hiện công tác kiểm soát chi phí trong từng liên kết xây dựng, tối đa hóa lợi ích kinh tế của đơn vị thi công.


người giới thiệu


[1]Chen Shisong. Phân tích việc kiểm soát chi phí xây dựng của toàn bộ quá trình xây dựng dự án kỹ thuật đường cao tốc[J].Smart City, 2020, 6 (2): 87-88.


[2]Han Min. Quản lý ngân sách kỹ thuật đường cao tốc và kiểm soát chi phí[J]Ju She, 2020 (3): 139, 158.


[3]Liu Juan. Phân tích nghiên cứu thực tế về quản lý chi phí động và kiểm soát chi phí trong quá trình kỹ thuật xây dựng[J]Ju She, 2020 (3): 150.


[4]Wei Zhennan. Thảo luận về các vấn đề thường gặp và giải pháp trong tổng hợp chi phí kỹ thuật đường cao tốc[J]Ju She, 2020 (3): 192.Chúc các bạn đọc tin truc tiep bong da hnay vui vẻ!

Original text