truc tiep bong da binh luan tieng viet

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 08/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về truc tiep bong da binh luan tieng viet

ty le keo bong da net

Tóm tắt: Nguồn tài liệu đỏ là nguồn tài liệu giảng dạy có chất lượng cao phục vụ công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, việc tận dụng nguồn tài liệu đỏ làm vật mang để thực hiện công tác giáo dục tư tưởng, chính trị cho học sinh trung học cơ sở có ý nghĩa to lớn. Hiện nay, việc khai thác triệt để, ứng dụng khoa học và hiệu quả nguồn tài nguyên đỏ trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng ở trường trung học cơ sở vẫn còn nhiều vướng mắc. Bài viết này tìm hiểu sơ bộ những cách ứng dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên đỏ trong giáo dục chính trị tư tưởng từ cách giáo dục trên lớp, cách trải nghiệm thực tế, đến cách truyền nhiễm văn hóa.
Từ khóa: tài nguyên đỏ; chính trị tư tưởng trường trung cấp; ứng dụng dạy học
Số phân loại thư viện Trung Quốc: G633.2 Mã nhận dạng tài liệu: A Số bài viết: 1992-7711 (2016) 10-078-01
1. Nội hàm và ý nghĩa của tài nguyên đỏ
(1) Nội hàm của tài nguyên đỏ. Tài nguyên đỏ là di tích lịch sử do nhân dân Trung Quốc hình thành dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong quá trình cách mạng dân chủ mới, xây dựng xã hội chủ nghĩa, cải cách và mở cửa, v.v.), thông tin (khẩu hiệu, văn kiện, thư , v.v.), và tinh thần (tinh thần cách mạng, tinh thần đấu tranh, tinh thần chống Nhật, tinh thần cởi mở, tinh thần mẫu mực, v.v.). nội hàm và phản ánh phong cách thời đại khác nhau, nhưng đặc điểm chung của tài nguyên đỏ là tài nguyên đỏ là của cải quý báu của Đảng, của đất nước, là nguồn lực giáo dục chính trị tư tưởng có chất lượng cao.
(2) Ý nghĩa của việc vận dụng tài nguyên đỏ trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng ở trường trung học cơ sở. Nguồn tài nguyên đỏ được sử dụng làm phương tiện vận chuyển để giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh trung học cơ sở, có thể giúp học sinh trung học cơ sở nhận thức đầy đủ tính tất yếu lịch sử của quá trình xã hội hóa chủ nghĩa Mác; giúp học sinh trung học thực sự nhận thức rằng hệ thống lý luận của chủ nghĩa xã hội với tiếng Trung đặc điểm là sự kết hợp những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác và thực tiễn cụ thể của các giai đoạn lịch sử khác nhau ở Trung Quốc Sản phẩm tất yếu của quá trình giúp học sinh trung học cơ sở kết hợp một cách có ý thức những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác với hướng dẫn lý luận của chủ nghĩa Mác Trung Quốc; giúp học sinh trung học cơ sở có ý thức xác lập lý tưởng và niềm tin vững chắc, đồng thời giáo dục các em kết hợp lý tưởng cao đẹp nhất với lý tưởng chung; Giúp học sinh trung học cơ sở học cách sử dụng quan điểm, quan điểm và phương pháp của chủ nghĩa Mác để phân tích xã hội hiện thực và quan điểm một cách biện chứng về chủ nghĩa xã hội "con đường quanh co, và tương lai tươi sáng "; giúp học sinh trung học cơ sở thiết lập các giá trị đúng đắn cho cuộc sống và củng cố định hướng giá trị của chủ nghĩa tập thể.
2. Hiện trạng nguồn tài nguyên đỏ trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng trường THPT.
Việc sử dụng nguồn đỏ để thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh trung học cơ sở ngày càng được giới giáo dục trung học cơ sở quan tâm hơn. Việc tích cực phát triển và sử dụng giá trị giáo dục chính trị tư tưởng của các nguồn tài nguyên đỏ và tìm ra cách sử dụng khoa học và hiệu quả vẫn còn nhiều khó khăn.
(1) Thiếu tính hệ thống. Việc sử dụng các nguồn tài liệu đỏ hiện nay để giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh trung học cơ sở thường chỉ giới hạn trong các nhóm tạm thời và theo từng giai đoạn đi thăm các di tích cách mạng, bảo tàng, khu tưởng niệm, v.v., thiếu các chủ trương, mục tiêu, nguyên tắc, kế hoạch rõ ràng tương ứng. Các quy định chi tiết, đánh giá hiệu lực, ... không có hệ thống và hiệu quả không tốt.
(2) Chú trọng hình thức hơn nội dung.Hiện nay, trong quá trình giáo dục tư tưởng, chính trị ở các trường trung học cơ sở, việc vận dụng các nguồn tài liệu đỏ thường chỉ giới hạn ở kiến ​​thức hình thức và cảm thụ, học sinh không nhận thức được giá trị giáo dục chính trị tư tưởng vốn có của nó thông qua các hình thức tĩnh và động, dẫn đến tách rời khỏi thực tế học tập và cuộc sống làm ảnh hưởng đến tư duy của học sinh cấp 2. Giáo dục chính trị.
(3) Hình thức sử dụng là đơn lẻ. Các hình thức giáo dục hiện có chủ yếu bao gồm thăm các địa điểm cách mạng, viện bảo tàng và nơi ở trước đây của các danh nhân; thăm các triển lãm ảnh và triển lãm vật thể; mộ liệt sĩ hy sinh trong Lễ hội Thanh Minh; nghe các báo cáo liên quan, v.v. Các hình thức giáo dục này còn quá chỉ dừng lại ở hình thức bề nổi, thiếu đào sâu giá trị giáo dục chính trị tư tưởng chứa đựng trong nguồn tài nguyên đỏ nên hiệu quả giáo dục rất hạn chế.
3. Những cách vận dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đỏ trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng
(1) Các cách giáo dục trong lớp học. Là tài nguyên giáo dục chất lượng cao, được sử dụng trong giáo dục và giảng dạy các môn lý luận chính trị tư tưởng trong nhà trường, làm phong phú nội dung giảng dạy, đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao tính nền nếp và hiệu quả của các môn học tư tưởng, chính trị cho học sinh trung học cơ sở.
1. Nguồn lực màu đỏ nhập vào "trong lớp học", và phương thức giảng dạy trên lớp được đa dạng hóa. Khai thác tối đa nội dung phong phú, hình thức đa dạng, lợi thế trực quan, sinh động của các nguồn tài nguyên đỏ, đồng thời tiến hành nghiên cứu, khai quật sâu về tinh thần cách mạng và ý nghĩa giáo dục của Weizhong chứa đựng trong đó.
2. Cải thiện cơ chế thẩm định các nguồn tài nguyên đỏ trong dạy học trên lớp. Ngoài hình thức đánh giá sổ tay truyền thống, có thể khám phá các phương thức và phương pháp dạy học kỹ thuật số, làm cho nó trở thành một phần mở rộng và bổ sung hiệu quả cho việc giảng dạy trên lớp và tập trung vào việc nâng cao chất lượng giảng dạy.
(2) Cách luyện tập và trải nghiệm. Quá trình sử dụng tài nguyên đỏ để giáo dục học sinh trung học cơ sở cần tuân thủ nguyên tắc “sát đời, sát thực, sát với học sinh”, kết hợp niềm tin cách mạng và tinh thần cao cả có trong tài nguyên đỏ với các hoạt động trải nghiệm thực tế. là để giải trí và dạy học. Để các nguồn tài nguyên đỏ có thể được sử dụng tốt hơn và hiệu quả hơn.
1. Tích cực thực hiện “Du lịch đỏ”. Nhà trường có thể sử dụng các ngày nghỉ để tổ chức cho học sinh đi thăm quan, học tập tại các thánh địa đỏ, các vùng có ý nghĩa phát triển về kinh tế, xã hội, trải nghiệm dấu chân của các liệt sỹ cách mạng, chọn những học sinh xuất sắc đi thăm các khu vực liên quan, để học sinh trung học cơ sở trải nghiệm những việc làm và đấu tranh anh dũng của các bậc tiền nhân cách mạng thông qua thực tiễn Tìm hiểu lịch sử vẻ vang và những thành tựu to lớn của cách mạng xã hội chủ nghĩa, công cuộc xây dựng, đổi mới và mở cửa, hun đúc lòng yêu nước, lý tưởng xã hội chủ nghĩa và niềm tin, giúp các em lập cái nhìn đúng đắn về thế giới, cái nhìn về cuộc sống và các giá trị.
2. Lập câu lạc bộ sinh viên đỏ. Cần phát huy hết vai trò của hội sinh viên, củng cố Đảng ủy nhà trường và Ban Thanh niên Cộng sản Đoàn quản lý hội sinh viên, bồi dưỡng và hướng dẫn sinh viên tích cực học tập tinh hoa của các nguồn tài nguyên đỏ như Tháng Năm Đỏ. Câu lạc bộ Sách của các chi hội sinh viên, Thi hùng biện, thi hát, thẩm định giấy, thi làm báo bảng đen, thi viết báo tay, báo cáo thực hành, v.v.
(3) Các cách lây nhiễm văn hóa. Việc sử dụng tài nguyên đỏ để thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh trung học cơ sở cần phát huy hết lợi thế độc đáo của tài nguyên đỏ, kết hợp với văn hóa vật chất trong khuôn viên trường, văn hóa tinh thần khuôn viên để tạo thành một môi trường khuôn viên hội tụ đầy đủ các con người thể thao và tạo cho học sinh một nguồn cảm hứng tinh thần và khích lệ tình cảm; giáo dục.
Là tài nguyên giáo dục chất lượng cao và hiệu quả cao, tài nguyên đỏ có thể khám phá hết giá trị và ý nghĩa của tài nguyên đỏ đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng của học sinh trung học cơ sở do đặc điểm riêng và có tác dụng đặc biệt đối với học sinh trung học cơ sở, có lợi cho nâng cao hiệu quả giáo dục tư tưởng, chính trị cho học sinh trung học cơ sở và xây dựng xã hội.
  [参考文献]
  [1] Li Xia. Zeng Changqiu. Về chức năng giáo dục tư tưởng và chính trị của nguồn tài nguyên đỏ[J]Thực tế, 2011.
  [2] Lou Xiaolin. Về việc ứng dụng các nguồn tài nguyên đỏ trong giáo dục tư tưởng và chính trị ở các trường cao đẳng và đại học. Đại học Công nghệ Thành Đô, tháng 5 năm 2014

Chúc các bạn đọc tin truc tiep bong da binh luan tieng viet vui vẻ!

Original text