trưc tiep bong da

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 16/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về trưc tiep bong da

choi game bong da dau to la liga

Tóm tắt: Trong những năm gần đây, các chính sách thuế dành cho các doanh nghiệp xây dựng đã có những ban hành mới, từ những chính sách mới này, các doanh nghiệp cũng cần có những hiểu biết mới và phương pháp thực hiện để hoạch định thuế. Bài viết này nghiên cứu các vấn đề về lập kế hoạch thuế của các doanh nghiệp xây dựng, đầu tiên là phân tích các đặc điểm về kế hoạch thuế của các doanh nghiệp xây dựng và các vấn đề hiện tại, sau đó tìm ra các giải pháp và biện pháp đối phó trên cơ sở phân tích các chính sách mới, hy vọng sẽ cung cấp tài liệu tham khảo cho các vấn đề về kế hoạch thuế của các doanh nghiệp xây dựng.


Từ khóa: doanh nghiệp xây dựng; lập kế hoạch thuế; vướng mắc và giải pháp


Với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế Trung Quốc, ngành xây dựng của Trung Quốc cũng phát triển ổn định, các chính sách về thuế của Trung Quốc cũng thay đổi theo để thích ứng với tình hình phát triển mới. Cùng với việc cải cách chính sách thuế, hệ thống thuế mới đang dần hình thành nên công tác lập kế hoạch thuế của các doanh nghiệp xây dựng cũng đứng trước những thách thức mới. Bộ phận kế hoạch thuế của các doanh nghiệp xây dựng cần điều chỉnh công tác kế hoạch thuế theo chính sách cải cách thuế và lựa chọn phương án kế hoạch phù hợp với điều kiện của mình, hơn nữa hệ thống kinh tế của các doanh nghiệp xây dựng là một mạng lưới rộng lớn, ảnh hưởng đến toàn bộ ngành thuế. vấn đề quy hoạch còn nghiêm trọng hơn, cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng.


1. Đặc điểm của chính sách thuế đối với doanh nghiệp xây dựng


Doanh nghiệp xây dựng là một mắt xích quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế Trung Quốc và là ngành trụ cột của Trung Quốc, về thuế, doanh nghiệp xây dựng khác với các ngành khác, việc quản lý tương đối khó khăn. Ví dụ, một công ty cần thực hiện công việc đấu thầu trước, sau đó tiến hành xây dựng và cuối cùng là bán hàng. Đây là một dây chuyền công nghiệp hoàn chỉnh. Có nhiều loại quỹ tham gia hơn so với các công ty thông thường. vấn đề. Ngoài ra, sau khi cải cách thuế mới, có hơn 10 loại thuế đối với các công ty xây dựng, bản chất, phương thức nộp và khả năng áp dụng của mỗi loại thuế là khác nhau. rất nhiều nhân lực.


2. Vướng mắc về kế hoạch thuế của doanh nghiệp xây dựng


(1) Khuyết tật về nhận thức trong lập kế hoạch thuế Trong quá trình phát triển và hoạt động của các doanh nghiệp xây dựng, hơn một nửa số doanh nghiệp không coi trọng công tác lập kế hoạch thuế và họ còn gặp các vấn đề như nhận thức về kế hoạch thuế còn nông cạn và ít hiểu biết. Theo tình hình hiện tại, một loạt các phân tích đã được thực hiện và nhận thấy rằng có hai nguyên nhân chính dẫn đến những vấn đề như vậy. Trước hết, việc bố trí thời gian thực hiện kế hoạch thuế chưa hợp lý, và lý thuyết tương ứng mới được áp dụng tại các doanh nghiệp lớn ở Trung Quốc trong một thời gian ngắn nên số lượng doanh nghiệp thực sự có thể thực hiện kế hoạch thuế trong quá trình này không nhiều. Đa số là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp xây dựng ít tham gia. Thứ hai, theo bản thân doanh nghiệp, để đảm bảo tiến độ kế hoạch thuế diễn ra bình thường thì phải đầu tư một lượng lớn vật lực, nhân lực và các nguồn lực khác, việc đầu tư phần nguồn lực này chắc chắn sẽ tiêu tốn quá mức chi phí của doanh nghiệp, do đó một số doanh nghiệp còn thiếu nhiệt tình trong việc thực hiện công tác này, chưa hình thành được sự thống nhất cao về công tác lập kế hoạch thuế.


(2) Khả năng chống lại rủi ro tương đối thấp, liên quan đến việc lập kế hoạch thuế, có một mức độ dự đoán nhất định trong đó. Khi tiến hành công tác lập kế hoạch thuế cần tiến hành đồng bộ với các chính sách có liên quan, tuy nhiên do chính sách thuế có hiệu lực về mặt thời gian và hiệu quả thực thi không cao nên trong quá trình phát triển thực tế sẽ gặp phải nhiều yếu tố không chắc chắn, điều này sẽ tăng rủi ro về thuế cho doanh nghiệp, gây thiệt hại nghiêm trọng cho doanh nghiệp. Ví dụ, trong chính sách thuế hiện hành, một số nội dung của một số chính sách đã bị hủy bỏ hoặc một số chính sách tương đối mơ hồ, và sự phát triển của các hoạt động thuế thiếu sự hỗ trợ khoa học phù hợp, dẫn đến thay đổi thẩm quyền lập kế hoạch thuế và ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh. của doanh nghiệp. Trong các doanh nghiệp xây dựng, nhân sự có liên quan chịu trách nhiệm về công tác lập kế hoạch thuế có chất lượng tổng hợp thấp, khả năng ứng phó với các tình huống khẩn cấp thấp, ngoài ra còn bị ảnh hưởng bởi các yếu tố nội khả năng chống chịu của doanh nghiệp.Khả năng rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của công tác thuế.


3. Giải pháp cho vấn đề hoạch định thuế của các doanh nghiệp xây dựng trong thời kỳ mới


(1) Nâng cao nhận thức về lập kế hoạch của người quản lý doanh nghiệp xây dựng đối với công tác quản lý thuế Hiện nay ở Thành Đô, tầm quan trọng của người quản lý doanh nghiệp xây dựng đối với công tác quản lý thuế đã tăng lên, nhưng ý thức lập kế hoạch thuế trong quá trình quản lý chưa cao và chưa có biện pháp hữu hiệu. cụ thể để giảm nó. Thuế đảm bảo chi phí sản xuất và tăng hiệu quả của doanh nghiệp. Người quản lý của một công ty xây dựng xác định hướng đi của công ty, và nhận thức về kế hoạch thuế cũng quyết định việc nộp thuế nước của công ty. Nếu các nhà quản lý không hiểu rõ về các chính sách thuế theo thời gian thực, hoặc sự hiểu biết của họ về khái niệm lập kế hoạch thuế không rõ ràng, một số nhà quản lý sẽ hiểu một cách thô tục việc lập kế hoạch thuế là trốn thuế, điều này sẽ có tác động tiêu cực đến việc lập kế hoạch thuế của công ty, từ đó làm giảm hiệu quả Kinh doanh. Đối với việc lập kế hoạch thuế doanh nghiệp, nó không chỉ để giảm các khoản nộp thuế doanh nghiệp mà còn tích hợp các nguồn lực của công ty, tăng cường giao tiếp của công ty và tăng cường giao tiếp giữa bộ phận tài chính và các bộ phận khác nhau, để hiểu sâu hơn về công ty và nộp thuế hợp lý. .


(2) Xây dựng mối quan hệ đối tác thuế - doanh nghiệp vững chắc. quan hệ hợp tác thuế - doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể trao đổi với cơ quan thuế nhiều hơn và coi các yêu cầu của cơ quan chức năng là quy tắc ứng xử để phát triển doanh nghiệp và nộp thuế hợp pháp, hợp lý và tuân thủ. Khi có sự khác biệt giữa hệ thống tài chính của mình và các quy định của luật thuế quốc gia, công ty nên xem xét cách giao tiếp hiệu quả với cơ quan thuế. các bộ phận liên quan và cố gắng đạt được sự hiểu biết về công ty và việc giải thích luật thuế. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng nên tìm hiểu thêm về cách giải thích các chính sách liên quan của cục thuế, điều này sẽ giúp doanh nghiệp phát hiện kịp thời những thiếu sót trong công tác quản lý thuế và giảm thiểu rủi ro về thuế.


(3) Doanh nghiệp thực hiện cơ chế cảnh báo sớm rủi ro liên quan đến thuế Trong bối cảnh trình độ kinh tế Trung Quốc không ngừng được cải thiện, việc cải cách hệ thống thuế cũng không ngừng tiến bộ, đối tượng đánh thuế, thuế suất và cơ sở tính thuế cũng liên tục thay đổi. Hàng loạt luật và quy định về thuế của nước ta cũng cần liên tục được cập nhật và hoàn thiện, ngành xây dựng đang trong giai đoạn đi lên nên lĩnh vực thuế liên quan tương đối nhanh, rủi ro về thuế cũng sẽ tăng lên. Đối với doanh nghiệp, rủi ro về thuế là thực tế khách quan, rủi ro về thuế có thể được chia thành rủi ro về thuế bên ngoài và rủi ro về thuế nội bộ. Rủi ro về thuế bên ngoài không thể kiểm soát được và các công ty có rủi ro về thuế nội bộ có thể phát hiện trước và tránh các yếu tố rủi ro. Lập kế hoạch thuế có đặc điểm là lập kế hoạch trước. Doanh nghiệp có thể tự phân tích các nút lập kế hoạch thuế và đề xuất phương pháp lập kế hoạch thuế - Cơ chế cảnh báo sớm rủi ro liên quan thực hiện kết hợp với doanh nghiệp quản lý chặt chẽ bộ phận tài chính của doanh nghiệp để tránh rủi ro về thuế do công tác nộp thuế gây ra ảnh hưởng đến sự phát triển của doanh nghiệp.


Thứ tư, kết luận


Hiện nay, công tác lập kế hoạch thuế của các doanh nghiệp xây dựng ở nước ta vẫn còn hàng loạt vướng mắc và khó khăn, chúng ta nên tìm giải pháp cho vấn đề lập kế hoạch thuế gắn với việc cập nhật chính sách thuế. Trong bối cảnh thời kỳ mới, chỉ có nỗ lực không ngừng và không chịu khó thì mới có thể đạt được những bước tiến không ngừng trong ngành và sự phát triển không ngừng của xã hội.


người giới thiệu


[1]Zhao Lin. Nghiên cứu các vấn đề về kế hoạch thuế và các biện pháp đối phó của các doanh nghiệp xây dựng trong thời kỳ mới[J]Nghiên cứu Tài khoản, 2020 (07): 162 + 166.


[2]Sun Juan. Thảo luận về Lập kế hoạch thuế và các biện pháp đối phó của các doanh nghiệp xây dựng trong kỷ nguyên mới[J]Tài chính và Kinh tế, 2019 (12): 239-240.


[3]Yan Chenlong. Các vấn đề về lập kế hoạch thuế hiện nay và các biện pháp đối phó với các doanh nghiệp xây dựng[J]Tài chính và Kinh tế, 2019 (11): 249-250.


[4]Wang Yuming. Phân tích các vấn đề và biện pháp đối phó trong việc lập kế hoạch thuế của các doanh nghiệp xây dựng[J].Điều hành, 2019, 13 (15): 45-46.


[5]Cui Shufen. Nghiên cứu về lập kế hoạch thuế và các biện pháp đối phó của các doanh nghiệp xây dựng trong kỷ nguyên mới[J]Thực tiễn Kinh tế và Thương mại, 2018 (22): 82.Chúc các bạn đọc tin trưc tiep bong da vui vẻ!

Original text