truc tiếp bong da

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 16/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về truc tiếp bong da

livestream bong da

Tóm tắt: Sau đại học là cấp học cao nhất trong hệ thống giáo dục đại học, có nhiệm vụ quan trọng là ươm mầm những nhân tài chất lượng cao, trình độ cao và sáng tạo cho sự nghiệp hiện đại hóa đất nước. Bài báo này lấy việc tu nghiệp của sinh viên sau đại học các ngành chế tạo cơ khí và tự động hóa làm đối tượng nghiên cứu, thảo luận một số vấn đề thực tiễn trong quá trình đào tạo sau đại học, kết luận rằng trong tình hình mới, đào tạo sau đại học ngành cơ khí chế tạo vẫn còn một số vướng mắc. và các ngành tự động hóa, chẳng hạn như hệ thống đào tạo theo giáo trình, liên kết giảng dạy hợp lý, thiết thực còn yếu, cần tăng cường xây dựng đội ngũ giảng viên. Một số đề xuất và biện pháp được đưa ra nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo sau đại học. Kết quả nghiên cứu của luận án cung cấp tài liệu tham khảo cho việc đổi mới giáo dục sau đại học ở các trường cao đẳng và đại học, có vai trò tích cực trong việc nâng cao trình độ đào tạo của sinh viên sau đại học.


Từ khóa: Ngành Chế tạo Cơ khí và Tự động hóa; Đào tạo Sau đại học; Phương thức Đào tạo; Hệ thống Khóa học


Số phân loại thư viện Trung Quốc: G643 Mã nhận dạng tài liệu: A Số bài viết: 1006-4311 (2018) 10-0156-03


0 Lời nói đầu


Ngành sản xuất cơ khí và tự động hóa là ngành có lịch sử lâu đời nhất tại Đại học Hàng không Vũ trụ Thẩm Dương, là ngành trọng điểm do chính quyền tỉnh và Cục Khoa học và Công nghệ Quốc phòng thuộc Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin thành lập. Trong những năm qua, phần lớn giáo viên và sinh viên trong bộ môn đã coi "phục hồi cơ sở công nghiệp cũ ở Đông Bắc Trung Quốc" như một cơ hội để đi trước, thực hiện đột phá và đổi mới, dựa trên nền tảng của ngành công nghiệp và đối mặt với tương lai, và tiếp tục đào tạo hết đợt này đến đợt khác để phát triển quốc phòng và kinh tế địa phương những cán bộ chuyên môn kỹ thuật giỏi. Bằng sự nỗ lực không ngừng của thầy và trò, bộ môn này đã đạt được những thành tích nghiên cứu khoa học và học tập xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn.


Giáo dục sau đại học là cấp học cao nhất trong hệ thống giáo dục đại học, có nhiệm vụ quan trọng là ươm mầm những nhân tài chất lượng cao, trình độ cao, có sức sáng tạo cho sự nghiệp hiện đại hóa đất nước.[1]. Ngành luôn quan tâm đến công tác xây dựng nề nếp, nâng cao trình độ học vấn sau đại học, đã xây dựng được đội ngũ có phẩm chất tư tưởng tốt, trình độ học vấn cao, biên chế hợp lý, giàu kinh nghiệm thực tiễn, dũng cảm lao động, cần cù, dám nghĩ dám làm. tất cả các hướng nghiên cứu.Đội ngũ học tập tương đối ổn định. Tuy nhiên, do ảnh hưởng và những hạn chế của giáo dục đại học truyền thống, mô hình đào tạo bậc sau đại học ngành này vẫn còn nhiều bất cập, còn nhiều vướng mắc trong liên kết đào tạo như giảng dạy môn học, nghiên cứu khoa học, thực hành xã hội, viết luận văn.Điều này ở một mức độ nhất định còn hạn chế việc nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học. Luận án lấy việc đào tạo nghiên cứu sinh chuyên ngành cơ khí chế tạo và tự động hóa của trường này làm đối tượng, thảo luận một số vướng mắc trong quá trình đào tạo cao học và đưa ra một số đề xuất, biện pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng của nghiên cứu sinh.


1 Mục tiêu đào tạo của sinh viên sau đại học trong lĩnh vực cơ khí chế tạo và tự động hóa


Ngành sản xuất cơ khí và tự động hóa là ngành học nghiên cứu lý thuyết và công nghệ sản xuất cơ khí, hệ thống sản xuất tự động và công nghệ sản xuất tiên tiến.[2].Ngành học đề cao lý thuyết và thực hành đồng đều, đòi hỏi sinh viên phải có nền tảng lý thuyết và công nghệ vững chắc, đồng thời có khả năng nắm vững hơn kiến ​​thức và kỹ năng chuyên sâu trong một lĩnh vực cụ thể theo định hướng nghiên cứu và sở thích cá nhân.[3]. Theo nhu cầu đào tạo nguồn cán bộ kỹ thuật cao cấp trong lĩnh vực cơ khí cho đất nước, mục tiêu đào tạo thạc sĩ ngành này được xác định như sau: và thiết lập một thế giới quan khoa học Và phương pháp luận. Có chuyên môn và đạo đức khoa học tốt. Nhân cách tốt và thể chất và tinh thần khỏe mạnh. ② Có khả năng thích ứng với nhu cầu của tiến bộ khoa học và sự phát triển của xã hội, nắm vững lý thuyết cơ bản vững chắc và hệ thống chuyên môn về môn học này, thành thạo các phương pháp và kỹ năng thực nghiệm hiện đại trong môn học này, có khả năng nghiên cứu khoa học hoặc độc lập thực hiện các công việc kỹ thuật chuyên ngành. Có tác phong nghiên cứu khoa học nghiêm túc, tinh thần hợp tác tốt và kỹ năng giao tiếp vững vàng. ③ Có năng lực tổ chức và quản lý nhất định trong nghiên cứu khoa học hoặc công tác kỹ thuật chuyên ngành. Có tinh thần đổi mới, sáng tạo và tố chất doanh nhân. ④ Thành thạo ngoại ngữ.


2 Một số vấn đề trong quá trình tu nghiệp của sinh viên sau đại học trong lĩnh vực sản xuất cơ khí và tự động hóa


Trong những năm qua, ngành sản xuất cơ khí và chương trình đào tạo sau đại học về chủ đề tự động hóa của trường đã khám phá việc thiết lập mô hình đào tạo nhằm nâng cao chất lượng tổng thể. Đã có rất nhiều cải tiến trong việc nâng cao chất lượng toàn diện của sinh viên sau đại học, đặc biệt là khả năng đổi mới và thích ứng với xã hội. Tuy nhiên, trước sự phát triển mới của khoa học công nghệ và yêu cầu của nền kinh tế thị trường, trong đào tạo sau đại học ngành cơ khí chế tạo và tự động hóa vẫn còn một số vấn đề mới cần giải quyết.


2.1 Trình độ cơ bản nghề nghiệp của sinh viên không đồng đều, căn cứ vào tình hình thực tế và trình độ của bộ môn, nguồn nghiên cứu sinh tương đối hạn chế, nhiều sinh viên chưa được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ tương đối có hệ thống ở bậc đại học và kiến ​​thức cơ bản về chuyên môn. và khả năng tương đối yếu. Kết quả là nó cho thấy mức độ khó chịu nhất định đối với nội dung giảng dạy và quy trình giảng dạy ở giai đoạn sau đại học, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công trình nghiên cứu của luận án sau này.


2.2 Cần tăng cường quá trình giảng dạy các môn cơ bản nghiệp vụ Mặc dù đã trải qua quá trình đào tạo bậc đại học nhưng sinh viên vẫn còn bộc lộ vấn đề cơ sở lý luận tương đối yếu trong quá trình đào tạo sau đại học của ngành này. gây ra sự tồn tại của công tác nghiên cứu nhất định ở giai đoạn sau Khó khăn, dẫn đến trình độ lý luận của kết quả nghiên cứu cuối cùng còn thấp. Hơn nữa, việc thiếu kiến ​​thức lý thuyết cơ bản cũng khiến sinh viên thiếu ý tưởng và cảm hứng trong các phương pháp và phương pháp nghiên cứu, điều này cho thấy họ chỉ có thể tiếp tục thực hiện công việc nghiên cứu nếu chỉ dựa vào sự hướng dẫn toàn diện của giáo viên hướng dẫn. sinh viên tốt nghiệp để tham gia vào máy móc thực tế hơn trong tương lai. Làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật là rất không thuận lợi.


2.3 Quá trình giảng dạy của nghiên cứu sinh cần được tiếp tục củng cố và chuẩn hóa Sau một loạt các cải cách và cải tiến, chất lượng giảng dạy sau đại học của chuyên ngành này đã được cải thiện đáng kể. Mặc dù công tác giám sát, quản lý quá trình giảng dạy của nghiên cứu sinh đã được tăng cường nhưng việc chuẩn hóa giảng dạy vẫn cần tiếp tục được cải thiện và nâng cao. Ngoài ra, một số khóa học có xu hướng lỗi thời và chuyên biệt, và vẫn còn thiếu trong việc giới thiệu các quan điểm mới và công nghệ mới trong các lĩnh vực liên quan đến máy móc. Mối tương quan giữa các môn học chưa chặt chẽ, thiếu sự đan xen giữa các môn học dẫn đến sinh viên không có kiến ​​thức rộng, lĩnh vực chuyên môn quá hẹp, cấu trúc kiến ​​thức đơn lẻ, không đáp ứng được nhu cầu phát triển của xã hội.


2.4 Phương pháp giảng dạy và đánh giá phụ thuộc quá nhiều vào mô hình đào tạo đại học Giáo dục sau đại học môn học này đã được phát triển trong nhiều năm, nhưng hầu hết giáo viên giảng dạy sau đại học cũng đảm nhận công việc giảng dạy cho sinh viên đại học trong chuyên ngành của họ. Trong quá trình giảng dạy ở các cấp học, sự thay đổi, chuyển đổi vai trò của giáo viên ở một mức độ nhất định không đạt yêu cầu, giáo viên thường sao chép các phương pháp và phương pháp giảng dạy đại học sang quá trình đào tạo sau đại học. Trong chương trình và nội dung giảng dạy, đặc điểm của hướng nghiên cứu chưa đủ nổi bật, thường theo đuổi tính toàn diện, trùng lặp về nội dung, thiếu tính phù hợp, chưa đạt được sự kết hợp hữu cơ giữa tính cơ bản, tính hệ thống và tính khả dụng. Về phương pháp đánh giá, chủ yếu dựa vào kết quả thi cử, bài vở mà bỏ qua việc đánh giá năng lực thực hành của học sinh.


2.5 Bỏ qua để kích thích tính tự chủ, đổi mới của sinh viên Sau khi sinh viên bước vào bậc sau đại học từ bậc đại học, các em cần hoàn thiện và thăng hoa hơn nữa trong tư tưởng và ý thức. Trong công tác đào tạo sau đại học hiện nay, việc nâng cao tri thức và công nghệ được chú trọng hơn, việc thiếu giáo dục, hướng dẫn cho sinh viên về nhận thức chủ quan khiến sinh viên thiếu chủ động ham học hỏi và sáng tạo. Chỉ bằng cách khai thác và kích thích sự nhiệt tình của học sinh đối với việc học tập và đổi mới độc lập, học sinh mới có thể thực sự chuyển hóa kiến ​​thức thành khả năng, và giúp học sinh trở thành những tài năng đủ tiêu chuẩn trong lĩnh vực chuyên môn.


2.6 Cần đẩy mạnh hơn nữa việc đổi mới dạy học thực hành, sau nhiều năm tích lũy, chất lượng dạy học thực hành của môn học này không ngừng được nâng cao, các thiết bị thí nghiệm liên tục được cập nhật và phong phú. Tuy nhiên, các thiết bị thí nghiệm này còn đảm nhận công việc giảng dạy thực hành của đào tạo đại học, thời gian sử dụng và hiệu quả sử dụng của thiết bị vẫn chưa thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu trau dồi khả năng thực hành của học viên cao học. . Bên cạnh đó, trình độ đội ngũ phòng thí nghiệm và thực nghiệm còn có sự chênh lệch nhất định, cần nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực giảng dạy thực hành của một số gia sư, thiếu liên kết giảng dạy thực hành cao cấp như thí nghiệm toàn diện, tình hình trực tiếp làm cho kỹ năng thực hành và khả năng nghiên cứu khoa học của sinh viên còn thấp.


3 Đề xuất và biện pháp đổi mới mô hình đào tạo cho sinh viên sau đại học các ngành cơ khí chế tạo và tự động hóa


Trên cơ sở kinh nghiệm tham gia đào tạo sau đại học nhiều năm, kết hợp với kinh nghiệm thực tế cụ thể, chúng tôi cho rằng việc đổi mới mô hình đào tạo trình độ sau đại học các ngành cơ khí chế tạo và tự động hóa cần chú ý các mặt sau:


3.1 Tối ưu hóa hệ thống giáo trình và tăng cường xây dựng nội dung giáo trình Trên cơ sở làm rõ mục tiêu đào tạo của nghiên cứu sinh, cô đọng hơn nữa hướng nghiên cứu của nghiên cứu sinh chuyên ngành này, điều chỉnh phương pháp đào tạo ở mức độ nhất định, tối ưu hóa hệ thống giáo trình , tăng cường xây dựng nội dung chương trình giảng dạy, và làm cho các khóa học của sinh viên sau đại học Chuẩn bị cho sự phát triển biên giới[4]. Tăng tỷ lệ các khóa học cơ bản chuyên nghiệp sau đại học một cách thích hợp trong chuyên ngành này, và củng cố khả năng nắm vững kiến ​​thức lý thuyết cơ bản chuyên nghiệp của sinh viên sau đại học.Không ngừng mở rộng kiến ​​thức cơ bản của nghiên cứu sinh để cấu trúc kiến ​​thức của họ có nền tảng lý thuyết vững chắc[5]. Ví dụ, các khóa học "Rung động cơ học", "Phương pháp phần tử hữu hạn" và "Thiết kế hệ thống cơ điện hiện đại" đã được thêm vào các khóa học cơ bản chuyên nghiệp.Trong quá trình xây dựng nội hàm khóa học, một mặt, cần thiết lập một hệ thống khóa học nâng cao và hợp lý hơn theo tình hình hiện tại của môn học, đồng thời thêm bớt một số khóa học cho phù hợp; tên, mà còn về nội dung và hiệu ứng. Nó có thể phù hợp với trình độ nâng cao[6].


3.2 Khuyến khích giáo viên giới thiệu phương pháp giảng dạy theo kiểu hội thảo. hiểu biết kiến ​​thức Hiệu quả giảng dạy tốt nhất cho việc trao đổi học thuật[7].


Việc sử dụng phương pháp giảng dạy theo kiểu hội thảo không cho phép nghiên cứu sinh thay thế cách giảng dạy của giáo viên, mà là sự bổ sung cho phong cách giảng dạy của giáo viên và phát huy tác dụng giảng dạy của giáo viên. Trên cơ sở giáo viên hoàn thành bài giảng bình thường, sử dụng một phần thời gian hạn chế của mỗi tiết học, bố trí 2-3 học sinh thuyết minh, giới thiệu về các chủ đề đã được sắp xếp trước. Nội dung có thể phức tạp hoặc đơn giản, và lý thuyết có thể sâu hoặc nông, vấn đề là có thể giải thích rõ ràng và thể hiện sự hiểu biết và ý kiến ​​của bản thân về kiến ​​thức chuyên môn. Sau khi học viên giải thích, các học viên khác có thể đặt câu hỏi dựa trên nội dung giải thích và người giải thích cần đưa ra câu trả lời hoặc cách giải thích hợp lý. - nghiên cứu hoặc đánh giá lớp Thông tin thu được các kết quả kỹ thuật và kết luận chuyên môn có liên quan. Trong quá trình thảo luận và giảng dạy, giáo viên nên đóng vai trò chủ động phối hợp, giáo viên không phải là người đứng ngoài cuộc mà là người tham gia, hướng dẫn lựa chọn nội dung và phương pháp thảo luận, tạo cho học sinh cảm hứng nhất định đối với một số vấn đề chuyên môn.


3.3 Thúc đẩy toàn diện quá trình đổi mới dạy học thực hành Trong quá trình đào tạo sau đại học, cần tăng cường độ dạy thực hành một cách hợp lý, tích cực đẩy mạnh đổi mới hình thức và nội dung thực nghiệm. Thông qua đào tạo kỹ năng thực nghiệm cơ bản, trau dồi khả năng thực hành, khả năng nghiên cứu khoa học và khả năng đổi mới độc lập của học sinh. Theo điều kiện hiện có của phòng thí nghiệm, việc tăng cường xây dựng các phòng thí nghiệm bộ môn vẫn cần đầu tư nhiều nhân lực và tài chính. Điều kiện thí nghiệm và chất lượng thí nghiệm phải cao hơn tiêu chuẩn đào tạo đại học, tăng số giờ thí nghiệm chuyên nghiệp càng nhiều càng tốt và thiết kế thí nghiệm toàn diện trong mỗi khóa học thí nghiệm chuyên nghiệp.Đồng thời, tận dụng các điều kiện thuận lợi khác nhau, phấn đấu hình thành mô hình dạy học thực hành trên cơ sở hợp tác nhà trường - doanh nghiệp[3].


3.4 Thực hiện mạnh mẽ các hoạt động trao đổi học thuật Để mở rộng kiến ​​thức của nghiên cứu sinh, cần bố trí một số bài giảng toàn diện, xuyên suốt và xuyên suốt cho nghiên cứu sinh càng nhiều càng tốt, đồng thời mời một số chuyên gia nổi tiếng để thiết lập một loạt các nghiên cứu học thuật một cách có mục đích và có mục tiêu. Các bài giảng hoặc báo cáo đặc biệt, các quy trình này có lợi cho việc tạo ra một bầu không khí nghiên cứu hàn lâm, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho tư duy của sinh viên sau đại học, khơi dậy khát vọng tri thức và sáng tạo mạnh mẽ của họ, để nâng cao trình độ nghiên cứu và đào tạo nghiên cứu sinh.Đồng thời, các nghiên cứu sinh cũng được khuyến khích có cơ hội ra ngoài trường càng nhiều càng tốt, tham gia vào các hoạt động nghiên cứu khoa học, báo cáo học thuật và hội nghị học thuật do giám thị tham gia, và tiến hành các trao đổi học thuật cần thiết.[5].


3.5 Nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động của các tổ chức đào tạo sau đại học Hiện nay tổ chức kỷ cương có một cán bộ phụ trách và một thư ký chuyên trách, đồng thời kiêm nhiệm công tác giảng dạy và công tác giảng dạy. yêu cầu Một cơ chế tương đối hoàn chỉnh cho đào tạo sau đại học đã được thiết lập và các cuộc điều tra, thảo luận, trao đổi và tóm tắt thường xuyên được sử dụng để đảm bảo rằng công việc đào tạo sau đại học là liên tục và không ngừng.


3.6 Khuyến khích việc triển khai hệ thống hướng dẫn nhiều người hướng dẫn. Trong quá trình cố vấn cho sinh viên sau đại học, do cấu trúc kiến ​​thức và năng lượng của một người cố vấn bị hạn chế, nên khuyến khích việc triển khai hệ thống một người cố vấn kép hoặc nhiều người cố vấn (nhóm cố vấn). Hệ thống này có thể tránh một cách hiệu quả Hạn chế về trình độ nghiên cứu cá nhân của gia sư làm giảm chất lượng đào tạo sau đại học.Khi có một số chuyên gia liên ngành hoặc chuyên ngành khác trong nhóm trợ giảng, sẽ dễ dàng kích thích sự quan tâm đến kiến ​​thức của sinh viên sau đại học và mở rộng tầm nhìn lĩnh vực chuyên môn của họ[8]. Trong điều kiện hiện tại của bộ môn, qua những thử nghiệm sơ bộ về hệ thống trợ giảng kép ở bộ môn cho thấy hệ thống này có vai trò tích cực trong việc nâng cao chất lượng hướng dẫn tốt nghiệp và tăng cường quản lý học tập đối với loại hình hướng dẫn này. là cần thiết Không ngừng nâng cao và kiên trì trong quá trình đào tạo nghiên cứu sinh sau này.


3.7 Nỗ lực tăng cường xây dựng đội ngũ gia sư tốt nghiệp Chất lượng của gia sư là yếu tố then chốt quyết định khả năng đổi mới của sinh viên sau đại học. Đa số giáo viên trẻ ở các trường cao đẳng, đại học thiếu kinh nghiệm thực tế, việc đào tạo giáo viên ngắn hạn được tổ chức có kế hoạch, cho phép giáo viên trẻ vào doanh nghiệp và tham gia tích cực vào sản xuất thực tế của doanh nghiệp, cần phải nâng cao hơn nữa. khả năng kết hợp lý thuyết với thực hành sản xuất.Đồng thời, các cuộc hội thảo thường xuyên về các ý tưởng giảng dạy và phương pháp giảng dạy có thể thúc đẩy việc hình thành một bầu không khí tốt trong đó các trường đại học có thể học hỏi lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau và cùng phát triển.[6].


4. Kết luận


Trên cơ sở phân tích những vấn đề thực tiễn khác nhau trong quá trình đào tạo của học viên cao học các ngành cơ khí chế tạo và tự động hóa trong Nhà trường, luận án này đưa ra các giải pháp và biện pháp tương ứng, đồng thời cung cấp tài liệu tham khảo cho việc đổi mới đào tạo sau đại học ở các trường cao đẳng, đại học. Mặc dù giai đoạn này đào tạo sau đại học còn gặp một số khó khăn nhưng chỉ cần chúng ta cập nhật quan niệm, làm rõ mục tiêu, cải tiến cơ chế, tối ưu hóa đào tạo, tích cực tìm tòi các mô hình đào tạo sau đại học mới thì chắc chắn chúng ta sẽ đẩy được giáo dục sau đại học của nước ta lên một tầm cao mới. .


Tác giả: Guo JianyeChúc các bạn đọc tin truc tiếp bong da vui vẻ!

Original text