truc tiép bong da

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 08/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về truc tiép bong da

ti le ca cuoc bong da hom nay

KATHMANDU, ngày 8 tháng 10

Thành phố Kathmandu Metropolitan đã bắt đầu chiến dịch tiêm chủng cho những người từ 18 tuổi trở lên bằng liều vắc xin Vero cell Covid-19 đầu tiên kể từ hôm nay.

Chiến dịch tiêm chủng để thực hiện mũi tiêm đầu tiên sẽ kéo dài đến ngày 10 tháng 10 trong ba ngày.

Với mục đích này, thành phố đã thành lập một quầy tiêm chủng ở tất cả 32 phường cùng với năm trung tâm vắc xin bổ sung - Bệnh viện Cảnh sát Nepal, Bệnh viện Bir, Bệnh viện Dịch vụ Dân sự, Bệnh viện Paropakar và Bệnh viện Quân đội Birendra.

Thành phố đã kêu gọi tất cả những người đủ điều kiện đến các trung tâm tiêm chủng với chứng minh nhân dân có ảnh cùng với thẻ đăng ký hoặc số đăng ký nhận được sau khi cung cấp thông tin chi tiết trên trang web www.vaccine.mohp.gov.np.

Chương trình tiêm chủng sẽ bắt đầu lúc 10:00 sáng và kết thúc lúc 4:00 chiều hàng ngày.


Chúc các bạn đọc tin truc tiép bong da vui vẻ!

Original text