tin tuc bong da moi nhat

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 08/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về tin tuc bong da moi nhat

truc tiep kq bong da

Phản hồi từ các nhà tuyển dụng đối với sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại thường là kỹ năng ứng dụng ngôn ngữ của họ chưa đủ tốt, họ thiếu khả năng phục hồi trong môi trường kinh doanh và thiếu thuật ngữ chuyên môn. Còn các kiến ​​thức chuyên môn và kỹ năng về khả năng viết thư từ thương mại, kỹ năng giao tiếp bằng miệng, quy trình ngoại thương và quy trình thư tín dụng trong môi trường kinh doanh còn tương đối yếu. Đối với các trường cao đẳng, đại học đào tạo chuyên ngành tiếng Anh thương mại, để giải quyết vấn đề này, cần nghiên cứu thực tế giảng dạy kỹ năng nghề tiếng Anh thương mại. Điều quan trọng là phải làm rõ những kỹ năng nghề nào mà sinh viên chuyên ngành tiếng Anh thương mại nên học, chỉ bằng cách này, họ mới có thể được dạy một cách có mục tiêu và phù hợp với năng khiếu của họ.
1. Làm rõ nhu cầu của các vị trí chuyên môn
Để xác định những kỹ năng nghề nào nên học đối với chuyên ngành tiếng Anh thương mại, trước tiên cần phải xác định những vị trí nghề nghiệp mà sinh viên có thể tham gia.
Việc xây dựng và phát triển tiếng Anh thương mại đang dần trở nên thuần thục. Nhưng trên thực tế, vẫn chưa có hướng nghiên cứu rõ ràng và cụ thể cho chuyên ngành tiếng Anh thương mại. Lý do là nó vẫn chưa tách khỏi bản chất của ngôn ngữ là một công cụ, và kinh doanh luôn ở thế yếu trong nghề này. Lý do là các lĩnh vực mà nó chứa đựng quá rộng, chẳng hạn như kinh tế và thương mại quốc tế, tiếp thị, quản lý nguồn nhân lực, tài chính, thương mại điện tử, luật, v.v. Các vị trí việc làm đối với chuyên ngành kinh tế thương mại quốc tế bao gồm: nhân viên ngoại thương, nhân viên văn thư, v.v ... chuyên ngành marketing bao gồm điều tra viên thị trường, nhà hoạch định quảng cáo, v.v ... chuyên ngành quản lý nhân sự bao gồm: giám đốc nhân sự, quản lý chuyên nghiệp, đào tạo viên, trưởng phòng nhân sự bộ phận; các vị trí nghiệp vụ liên quan đến tài chính bao gồm: kế toán, thủ quỹ, giám sát kế toán, v.v. Vì vậy, để xác định kỹ năng nghề chuyên nghiệp của tiếng Anh thương mại, bạn nên tham khảo các nhóm đăng tuyển của các chuyên ngành liên quan, sau đó cụ thể đến kỹ năng nghề của vị trí và nội dung giảng dạy thực tế liên quan đến kỹ năng nghề. Các kỹ năng nghề của các chuyên ngành liên quan khác nhau được tóm tắt như sau: kỹ năng nghề cơ bản (ngôn ngữ, kiến ​​thức kinh doanh, sử dụng phần mềm văn phòng), kỹ năng nghề cốt lõi (lý thuyết chuyên môn, kiến ​​thức thực tế và khả năng kinh doanh liên quan đến từng vị trí) và kỹ năng nghề toàn diện ( đạo đức nghề nghiệp, trình độ nhân văn), phẩm chất thể chất và tinh thần, kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân), v.v.
2. Thực trạng dạy thực hành kỹ năng nghề
Sinh viên chuyên ngành tiếng Anh thương mại hiện nay đang gặp nhiều lúng túng: trình độ ngoại ngữ không bằng tiếng Anh chuyên ngành kinh doanh, không bằng sinh viên học chuyên ngành kinh doanh, năng lực thực hành và kỹ năng nghề không thể so sánh với sinh viên chuyên nghiệp.
Nguyên nhân là do chương trình giảng dạy chuyên ngành tiếng Anh thương mại của nhiều trường cao đẳng, đại học nhấn mạnh vào việc giảng dạy ngôn ngữ và không chú trọng đến việc đào tạo các kỹ năng chuyên môn.
Việc phát triển và nghiên cứu việc giảng dạy thực hành các kỹ năng nghề chuyên nghiệp cũng đang ở giai đoạn sơ khai. Các đảm bảo về thiết bị dạy học thực hành, giáo viên, chương trình giảng dạy, nội dung giảng dạy, phương pháp giảng dạy và các khía cạnh khác không hoàn hảo.
3. Trau dồi kỹ năng nghề có mục tiêu theo yêu cầu công việc
1. Thiết lập khóa học. Chương trình giảng dạy cần đảm bảo rằng cấu trúc kiến ​​thức chuyên môn của sinh viên có thể hỗ trợ việc làm, việc làm và phát triển nghề nghiệp của sinh viên trong tương lai. Nghĩa là, đào tạo kiến ​​thức chuyên môn, đào tạo ngôn ngữ và kỹ năng nghề nên trở thành nội dung cốt lõi của chương trình đào tạo nghiệp vụ tiếng Anh thương mại và chiếm một tỷ trọng quan trọng. Để thay đổi tình hình hiện nay khi chuyên ngành tiếng Anh thương mại tập trung vào việc trau dồi kỹ năng ngôn ngữ và đơn giản là nâng cao kiến ​​thức kinh doanh, cần cho phép việc dạy kỹ năng nghề bao gồm việc học ngoại ngữ và học kiến ​​thức chuyên môn vững chắc.
2. Hình thức dạy học. Sử dụng mô hình giảng dạy của CBI, Hướng dẫn dựa trên nội dung (giảng dạy dựa trên nội dung), là sử dụng trực tiếp các thao tác thực hành để hoàn thiện kiến ​​thức chuyên môn nói ngôn ngữ, học hỏi kiến ​​thức chuyên môn và nâng cao khả năng ứng dụng ngôn ngữ. Đó là sử dụng thực hành dạy kỹ năng nghề để thực hiện phương thức dạy “ba ngôi” về kiến ​​thức chuyên môn, dạy ngôn ngữ và vận hành thực tế.
3. Chúa Ba Ngôi. Việc thực hiện mô hình dạy học “ba trong một” dạy kỹ năng nghề chuyên nghiệp dạy thực hành đòi hỏi phải có sự đảm bảo về thiết bị, giáo viên, thể chế và quản lý. Hoạt động thực hành của kỹ năng nghề không thể tách rời thiết bị, chẳng hạn như: thiết bị máy tính cần thiết cho hoạt động của phần mềm văn phòng; phần mềm đào tạo mô phỏng và thiết bị phần cứng cho quy trình kinh doanh theo yêu cầu của kỹ năng nghề cốt lõi của bài. Thiết bị đào tạo cho các vị trí chuyên môn liên quan đến marketing. Việc đảm bảo đội ngũ giáo viên cần có những giáo viên “tổng hợp, kép đủ”. Để trau dồi năng khiếu kép về chuyên môn và kỹ năng nghề, giáo viên phải là giáo viên có trình độ kép, có trình độ kép, có kiến ​​thức chuyên môn vững vàng, khả năng ngôn ngữ và sức mạnh toàn diện trong thực hành và hoạt động của các vị trí nghề nghiệp. Bảo lãnh thể chế đề cập đến sự hợp tác giữa trường học và doanh nghiệp. Sinh viên chuyên ngành tiếng Anh thương mại nên hợp tác sâu rộng với các công ty trong ngành để thiết lập cơ sở đào tạo, cho phép sinh viên thực tập tại công ty trong thời gian học hoặc kỳ nghỉ hè, và thực hành kiến ​​thức đã học ở các vị trí công việc thực tế. Về mặt quản lý, xét về khả năng học tập tự chủ của sinh viên trong các trường cao đẳng và đại học độc lập, các yêu cầu về hệ thống và đánh giá hàng ngày đảm bảo hiệu quả của việc dạy và học trong và ngoài lớp.
4. Sự kết hợp của lớp học, chứng chỉ, bài đăng và cuộc thi. Ngoài ra, chế độ giảng dạy của lớp học, chứng chỉ, bài đăng và cuộc thi chạy xuyên suốt. Trong đó, tài liệu và nội dung giảng dạy phải hướng đến hoạt động thực tiễn của kỹ năng nghề. Việc thi cấp chứng chỉ cũng cần được lồng ghép vào giảng dạy, bắt buộc học sinh phải có chứng chỉ nghề, vì vậy cần chứng minh học sinh có năng lực nghề và giúp học sinh có được chứng chỉ năng lực tương ứng. Bài đăng đề cập đến đào tạo kỹ năng công việc. Điều này cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa nhà trường và doanh nghiệp.Cách duy nhất để có được kỹ năng nghề chuyên nghiệp và khả năng thực hành [本文由wWw.dYLw.nEt提供,第 一论文网进行论文代写和论文发表服务,欢迎光临dYLW.neT]Chỉ trong công việc thực tế của cơ thể, mới có thể có kinh nghiệm thực sự và lợi ích thực sự. Vì vậy, các chuyên ngành tiếng Anh thương mại phải có sự hợp tác sâu rộng với các doanh nghiệp để đảm bảo việc giảng dạy thực tế được thành công. Cạnh tranh là tham gia các cuộc thi kỹ năng thực hành liên quan đến chuyên môn. Khuyến khích học sinh tham gia các cuộc thi khác nhau ở cấp quốc tế, quốc gia, cấp tỉnh và cấp trường cao đẳng. Để học sinh củng cố và rèn luyện những kiến ​​thức đã học trên lớp thông qua cuộc thi.
Bốn, tóm tắt
Tóm lại, việc giảng dạy thực hành các kỹ năng nghề nghiệp tiếng Anh thương mại cần được định hướng theo nhu cầu của các vị trí xã hội, và cần thực hiện các thiết lập chương trình mục tiêu, mua thiết bị, đào tạo giáo viên, cải cách giảng dạy và các biện pháp khác để thay đổi và nâng cao cấu trúc kiến ​​thức chuyên môn. của chuyên ngành tiếng Anh thương mại. Khả năng hoạt động thực tế và sự phát triển của việc làm, lựa chọn nghề nghiệp và nghề nghiệp. Để hiện thực hóa việc ươm mầm những tài năng kép thực sự và đáp ứng nhu cầu chung của xã hội, các trường cao đẳng, đại học độc lập để tồn tại và phát triển.
người giới thiệu:
  [1]Wang Lixia. Nghiên cứu sơ bộ về chiến lược giảng dạy các kỹ năng chuyên nghiệp tiếng Anh thương mại ở các trường dạy nghề trung học[J]. Cải cách và Đổi mới, 2014 (05)

Chúc các bạn đọc tin tin tuc bong da moi nhat vui vẻ!

Original text