tin nong bong da anh

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 16/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về tin nong bong da anh

bao bong da so truc tuyen

Mở đầu: Khóa luận tốt nghiệp ngành Kiến trúc là một đánh giá quan trọng mà nhiều sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành phải đối mặt, chỉ có đỗ mới có thể tốt nghiệp đúng tiến độ, vì vậy việc viết khóa luận tốt nghiệp là đặc biệt quan trọng đối với sinh viên tốt nghiệp. Khóa luận này được xếp vào loại khóa luận tốt nghiệp khoa học, Sau đây là một vài bài văn mẫu luận văn tốt nghiệp kiến ​​trúc do ban biên tập biên soạn để các bạn tham khảo.


  Phần 1: Phân tích kiểm soát chi phí dự án của doanh nghiệp xây lắp


Tóm tắt Với ​​sự phát triển không ngừng và theo chiều sâu của thị trường xây dựng Trung Quốc, các doanh nghiệp xây lắp đặt ra những yêu cầu cao hơn. Doanh nghiệp không chỉ thu được lợi ích kinh tế lớn hơn mà còn phải thu được lợi ích xã hội lớn hơn, đạt được sự phát triển nhanh hơn và tốt hơn. Trong các công ty xây dựng và lắp đặt, kiểm soát chi phí của các dự án kỹ thuật là một vấn đề cốt lõi và khó khăn. Để dự án xây lắp tiến hành một cách có trật tự, suôn sẻ và thu được lợi nhuận kinh tế tối đa trên cơ sở đảm bảo chất lượng công trình, doanh nghiệp xây lắp thường phải kiểm soát đầy đủ và hiệu quả chi phí. của dự án theo tình hình thực tế phát triển của mình, để hoàn thiện và nâng cao Hoạt động và quản lý của doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và trình độ quản lý chung của doanh nghiệp. Bài viết này tổng hợp tình hình thực tế và đặc điểm phát triển của bản thân doanh nghiệp, phân tích cấu thành chi phí của dự án, ý nghĩa của việc quản lý và kiểm soát chi phí, hiện trạng và các vấn đề trong kiểm soát chi phí, từ việc tiết giảm hợp lý chi phí nguyên vật liệu, kiểm soát nhân công. và chi phí lao động, và cải tiến doanh nghiệp. Một số biện pháp và chiến lược để kiểm soát chi phí dự án được đề xuất về hệ thống quản lý kiểm soát chi phí nội bộ, nâng cao nhận thức về quản lý chi phí của tất cả nhân viên và sử dụng phần mềm quản lý thông tin, có thể giải quyết hiệu quả vấn đề kiểm soát chi phí của các dự án kỹ thuật ở một mức độ nhất định, từ đó giúp doanh nghiệp Bảo đảm và hỗ trợ mạnh mẽ cho sự phát triển lâu dài của công ty.


Từ khóa: doanh nghiệp xây lắp, kiểm soát chi phí dự án kỹ thuật


Với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường xây dựng, để chiếm được vị trí dẫn đầu trên thị trường, các công ty xây lắp cần làm tốt công tác kiểm soát chi phí của các dự án kỹ thuật và phân bổ chi phí đầu tư hợp lý. Do đó, các doanh nghiệp xây lắp phải tăng cường kiểm soát chi phí trong toàn bộ quá trình, giảm hiệu quả chi phí xây lắp, từng bước nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường đồng thời đảm bảo đầy đủ chất lượng công trình.


1. Ý nghĩa của việc kiểm soát chi phí dự án của doanh nghiệp xây lắp


Giá thành công trình là toàn bộ các khoản tiêu hao của doanh nghiệp xây lắp trong quá trình xây dựng, được cấu thành từ hai bộ phận: chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp. Chi phí trực tiếp của dự án doanh nghiệp xây lắp bao gồm chi phí vật liệu và chi phí nhân công, chi phí vật liệu được chia thành chi phí vật liệu chính và chi phí vật liệu phụ; chi phí gián tiếp bao gồm chi phí trực tiếp của nhân công dự án.


Ý nghĩa của việc kiểm soát chi phí dự án xây lắp chủ yếu thể hiện ở các khía cạnh sau:


(1) Kiểm soát chi phí là kiểm soát các chi phí khác nhau của các dự án kỹ thuật


Kiểm soát chi phí của dự án xây lắp là việc quản lý và kiểm soát các chi phí và chi phí khác nhau như chi phí vật liệu, chi phí nhân công trong quá trình xây dựng dự án. Thông qua việc quản lý và kiểm soát các chi phí khác nhau, có thể phát hiện kịp thời các chênh lệch chi phí trong quá trình xây dựng của dự án, đồng thời ngăn chặn và sửa chữa hiệu quả thông qua phân tích so sánh chi phí và có biện pháp đối phó để kiểm soát hiệu quả các chi phí khác nhau của tổng thể dự án. Thực hiện trong phạm vi chi phí đã định, đồng thời đảm bảo hoàn thành dự án một cách suôn sẻ, giúp doanh nghiệp thu được lợi ích kinh tế lý tưởng.


(2) Nâng cao trình độ quản lý chung của doanh nghiệp


Tăng cường đào tạo và công khai công tác kiểm soát chi phí nội bộ của doanh nghiệp, để mọi nhân viên trong doanh nghiệp nhận thức được tầm quan trọng và then chốt của kiểm soát chi phí, để mọi nhân viên tham gia vào toàn bộ quá trình kiểm soát chi phí và đưa khái niệm quản lý kiểm soát chi phí vào tất cả mọi người. Các khía cạnh của công việc Nâng cao nhận thức về quản lý chi phí của toàn thể nhân viên, từ đó nâng cao trình độ quản lý chung của doanh nghiệp, đưa doanh nghiệp trở thành bất khả chiến bại trong cuộc cạnh tranh thị trường trong tương lai.


(3) Kiểm soát chi phí có thể hỗ trợ quản lý mạnh mẽ cho doanh nghiệp để tạo ra giá trị xã hội lớn hơn


Kiểm soát chi phí có thể giảm thất thoát vật liệu không cần thiết, nâng cao hiệu quả sử dụng vật liệu và nâng cao hiệu quả sản xuất lao động của nhân viên xây dựng; thông qua việc sử dụng vật liệu và công nghệ mới trong các dự án kỹ thuật, nó có thể làm giảm ô nhiễm môi trường khí quyển và đạt được mục đích tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải.


2. Các yếu tố bất lợi ảnh hưởng đến việc kiểm soát chi phí dự án cơ khí của doanh nghiệp xây lắp


Thứ nhất, trình độ quản lý của các doanh nghiệp xây lắp không đồng đều, có sự cạnh tranh không thường xuyên trong ngành xây lắp, trật tự cạnh tranh bình thường của các doanh nghiệp ban đầu bị phá vỡ thông qua các hành vi như hạ giá, ứng trước, dẫn đến hoạt động chuẩn mực đối với các doanh nghiệp xây lắp.


Thứ hai, vật liệu xây lắp có rất nhiều chủng loại, mẫu mã, giá cả dao động lớn, tính chất không ổn định dẫn đến giá vật liệu cũng có sự biến động lớn, như ống thép luồn dây điện, loại vật liệu rời này bị ảnh hưởng rất nhiều bởi giá thép và các sản phẩm bằng đồng.sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí nguyên vật liệu của toàn bộ công trình. Do thời gian thi công các công trình xây lắp kéo dài nên tác động giá vật liệu xây dựng đặc biệt rõ ràng, điều này sẽ làm tăng rủi ro trong việc thực hiện hợp đồng.


Thứ ba, một số công ty xây lắp chưa tự trau dồi đội ngũ lao động, thiếu đội ngũ lao động hợp tác lâu dài, trình độ chuyên môn kỹ thuật của nhân viên thi công tại chỗ chưa cao dẫn đến chất lượng công trình của các công ty xây lắp không cao. không được đảm bảo hiệu quả sẽ để lại những nguy cơ tiềm ẩn về chất lượng; đồng thời làm tăng khó khăn về tiến độ thi công và quản lý an toàn của các dự án xây lắp, gây lãng phí nguyên vật liệu và làm lại dự án, dẫn đến tổn thất thứ cấp về chi phí nguyên vật liệu. và chi phí lao động.


3. Vướng mắc trong kiểm soát chi phí dự án cơ khí của doanh nghiệp xây lắp


(1) Các công ty xây lắp không kiểm soát chặt chẽ chi phí nguyên vật liệu


Kiểm soát chi phí nguyên vật liệu là một hạng mục rất quan trọng trong công tác kiểm soát chi phí công trình của các doanh nghiệp xây lắp, chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí chung của các công trình xây lắp, do đó việc mua sắm, cung ứng và quản lý nguyên vật liệu phải được kiểm soát một cách hiệu quả. .Chỉ bằng cách này, chi phí nguyên vật liệu của các công trình xây lắp mới có thể giảm được một cách hiệu quả. Có những vấn đề sau trong quá trình thu mua nguyên vật liệu hiện tại:


1. Thiếu nghiên cứu thị trường đầy đủ về mua sắm nguyên vật liệu. Trong quá trình thu mua nguyên vật liệu chưa điều tra đầy đủ về thị trường cung ứng nguyên vật liệu và giá cả của các kênh bán hàng khác nhau, còn thiếu sót trong việc so sánh chất lượng, so sánh giá cả, so sánh khoảng cách vận chuyển nên khó khăn trong việc ước tính chi phí nguyên vật liệu. Dự án. Kiểm soát hiệu quả được hình thành; nếu không thành lập nhóm thu mua nguyên vật liệu gồm nhiều bộ phận thì không thể giám sát quá trình thu mua nguyên liệu.


2. Phương thức mua sắm nguyên vật liệu là đơn lẻ. Có nhiều loại và mẫu vật liệu cần thiết cho các dự án kỹ thuật, yêu cầu kỹ thuật và yêu cầu chất lượng đối với vật liệu cũng rất khác nhau. Không có phương thức mua sắm linh hoạt và có thể thay đổi theo kế hoạch mua sắm vật tư của dự án kỹ thuật. Mua sắm đơn lẻ chế độ sẽ làm tăng vật liệu của dự án kỹ thuật.


3. Thiếu các nhà quản lý vật tư có năng lực. Các công ty xây lắp chưa quan tâm đúng mức đến việc kiểm soát chi phí vật tư, không bố trí các vị trí đặc biệt để chứa vật tư, bố trí ngẫu nhiên những nhân viên không liên quan khác đến thu gom, không thực hiện kiểm tra và bảo quản theo đúng yêu cầu của hợp đồng mua sắm, dẫn đến việc dự trữ nguyên vật liệu bị chậm trễ Ảnh hưởng đến tiến độ thi công của dự án.


4. Các vật liệu đã không được sử dụng như kế hoạch. Nếu nguyên vật liệu không được sử dụng theo đúng kế hoạch sẽ không đáp ứng được yêu cầu tiến độ thi công tại chỗ, đồng thời gây tích tụ nguyên vật liệu tại chỗ, thất thoát hoặc mất cắp nguyên vật liệu, không có lợi cho quản lý vật tư tại chỗ và sẽ làm tăng chi phí vật liệu của dự án.


(2) Chi phí nhân công cao


Kiểm soát chi phí nhân công là một khâu quan trọng trong công tác kiểm soát chi phí của các doanh nghiệp xây lắp. Sự không rõ ràng của hợp đồng lao động và sự phức tạp của phương pháp xác định đơn giá làm tăng khó khăn cho tiến độ lao động và quá trình giải quyết lao động, ảnh hưởng đến tinh thần hăng say sản xuất của đội ngũ lao động, do đó làm tăng khó khăn cho công tác quản lý vật tư và quản lý tại chỗ, không chỉ gây thiệt hại về vật chất Tổn thất mà còn làm tăng chi phí nhân công, làm chậm tiến độ xây dựng của dự án và sẽ mang lại những ảnh hưởng tiêu cực nhất định cho doanh nghiệp.


(3) Hệ thống quản lý chi phí nội bộ của các doanh nghiệp xây lắp chưa hoàn thiện


Hệ thống quản lý chi phí nội bộ của các doanh nghiệp xây lắp chưa hoàn hảo là nguyên nhân chính dẫn đến vấn đề kiểm soát chi phí hiện nay trong các dự án cơ khí của các doanh nghiệp xây lắp. Mặc dù hệ thống quản lý chi phí của một số công ty xây lắp tương đối hoàn chỉnh nhưng sự quan tâm nội bộ của các công ty xây lắp chưa đầy đủ dẫn đến hệ thống quản lý chi phí không được triển khai, khó hình thành các ràng buộc hiệu quả đối với hành vi quản lý chi phí. của các bộ phận khác nhau và tất cả nhân viên, và không thể sử dụng hệ thống quản lý chi phí.


(4) Nhận thức về quản lý chi phí của toàn thể CBCNV trong các doanh nghiệp xây lắp chưa đầy đủ


Trình độ quản lý của cán bộ quản lý doanh nghiệp chưa cao, đặc biệt là quản lý dự án thiếu nhạy bén trong quản lý chi phí, kiểm soát chi phí, chất lượng công trình, cấp công trình, chưa hiểu rõ hơn về vai trò của mình trong quản lý dự án. ; không nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của việc đạt được các lợi ích kinh tế và xã hội lớn hơn và đơn phương tin rằng việc quản lý và kiểm soát chi phí của doanh nghiệp chỉ là việc của bộ phận tài chính và các bộ phận khác, không liên quan đến chính nó; Các hình phạt đối với vi phạm các quy định và kỷ luật của các nhà quản lý dự án không đủ mạnh để phát huy vai trò của họ trong việc kiểm soát chi phí dự án.


(5) Mức độ thông tin hóa về quản lý kiểm soát chi phí chưa cao


Với sự bùng nổ của quá trình thông tin hóa, các phần mềm quản lý thông tin hóa khác nhau xuất hiện trong một dòng vô tận và doanh nghiệp không thể xây dựng một nền tảng quản lý dữ liệu và thông tin tích hợp, và dữ liệu thông tin chi phí không thể được xử lý kịp thời, điều này sẽ khiến cho việc quản lý kiểm soát chi phí bị tụt hậu và doanh nghiệp không thể Công nghệ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật thuận lợi cho kế hoạch thực hiện các dự án kỹ thuật, dẫn đến mức độ quản lý chi phí doanh nghiệp thấp.


4. Đề xuất về kiểm soát chi phí dự án cơ khí của doanh nghiệp xây lắp


(1) Làm tốt công tác kiểm soát chi phí nguyên vật liệu cho tất cả các khâu của dự án xây lắp


Trong thi công các công trình xây lắp, chi phí vật liệu xây lắp chiếm hơn 50% tổng giá thành dự án, có thể thấy chỉ cần giảm chi phí vật tư hợp lý mới có thể kiểm soát hiệu quả giá thành công trình và các dự án lắp đặt. Để giảm một cách hợp lý chi phí vật liệu cần thiết cho việc xây dựng, nó có thể được quản lý từ các khía cạnh sau:


1. Tăng cường giám sát, kiểm soát các liên kết mua sắm vật tư. Trước hết, khi mua vật liệu, cần phải nghiên cứu thị trường đầy đủ và nghiên cứu về vật liệu theo yêu cầu của dự án kỹ thuật, tìm hiểu đầy đủ giá thị trường của vật liệu và so sánh nhiều nhà cung cấp vật liệu trong phạm vi quy định về chất lượng kỹ thuật. và chọn vật liệu có hiệu suất chi phí cao. Thứ hai, bộ phận mua sắm, bộ phận giá cả, bộ phận công nghệ, bộ phận pháp chế, bộ phận tài chính và các bộ phận khác tạo thành một nhóm mua sắm vật tư, và lựa chọn các nhà cung cấp vật tư có năng lực thông qua các phương thức đấu thầu mua sắm tiêu chuẩn hóa. Cuối cùng, hợp đồng mua bán cần quy định chi tiết và đầy đủ về giá cả, quy định kỹ thuật, yêu cầu chất lượng, phương thức vận chuyển nguyên vật liệu, nếu chủ sở hữu có thương hiệu được chỉ định thì tiến hành đấu thầu, mua sắm theo yêu cầu.


2. Tăng cường giám sát, kiểm soát các liên kết vận chuyển nguyên liệu. Vật tư phải đến công trình dự án theo từng đợt theo tiến độ thi công tại chỗ, không nên tự ý sắp xếp vào công trường, nếu không sẽ xảy ra tình trạng vận chuyển thứ cấp, thậm chí vận chuyển nhiều lần dẫn đến thất thoát vật tư. Chỉ cần vật tư được sắp xếp theo đúng tiến độ thi công của dự án thì có thể tránh được thất thoát vật tư do liên kết vận chuyển.


3. Áp dụng phương thức mua số lượng lớn tập trung. Việc mua tập trung với số lượng lớn vật liệu tiêu chuẩn hoặc thông dụng có thể trực tiếp giảm chi phí vật liệu trong quá trình mua sắm; đối với vật liệu có giá tương đối cao, có thể sử dụng hình thức thanh toán trước để chốt giá vật liệu trước, điều này cũng có thể giảm chi phí mua vật liệu.


4. Cải thiện việc kiểm tra và nghiệm thu kho nguyên vật liệu. Quy trình bảo quản vật tư phải nghiêm ngặt. Một nhóm nghiệm thu chung gồm cán bộ vật tư, quản đốc và quản lý dự án không được giao cho những người không liên quan nhận vật liệu. Cần kiểm soát chặt chẽ số lượng và chất lượng vật liệu xây dựng. Khi tiêu chuẩn nghiệm thu, nếu vật liệu được phát hiện là không phù hợp với các yêu cầu của hợp đồng, việc chấp nhận sẽ bị từ chối một cách kịp thời và các tài liệu liên quan sẽ được giữ lại để thu thập bằng chứng cho yêu cầu chống lại nhà cung cấp.


5. Nhận vật tư theo kế hoạch. Khi nhận vật tư xây dựng công trình phải thực hiện đúng kế hoạch, nếu vật tư vượt kế hoạch thì Quản đốc, Chủ nhiệm công trình và những người quản lý công trình khác phải cấp giấy xác nhận về việc sử dụng vật tư theo kế hoạch, nếu không vật tư không được. được chọn ngoài kế hoạch.


6. Áp dụng vật liệu mới và công nghệ mới trong các dự án kỹ thuật. Trong quá trình xây dựng sử dụng vật liệu mới, công nghệ mới để thay thế vật liệu, công nghệ lạc hậu nhằm nâng cao chất lượng và tiến độ thi công tại chỗ, từ đó giảm chi phí vật tư và nhân công theo yêu cầu của công trình.


(2) Áp dụng nhiều biện pháp hiệu quả để kiểm soát chi phí lao động


1. Đào tạo đội ngũ thi công chất lượng cao và ổn định. Công nghệ chuyên nghiệp của đội ngũ thi công là yếu tố then chốt đảm bảo tiến độ hoàn thành công trình được suôn sẻ, đồng thời nó cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng thi công của công trình. Thông qua đấu thầu phải lựa chọn đội ngũ xây dựng có năng lực, chuyên nghiệp, xây dựng đội ngũ lao động chất lượng cao, ổn định làm đối tác lâu dài của mình trong những điều kiện nhất định, nhằm đạt được hiệu quả cùng có lợi và sự phát triển chung của cả hai bên.


2. Giá cả sức lao động của sức lao động phải rõ ràng. Theo tình hình thi công cụ thể của dự án, cần phải ký hợp đồng dịch vụ nhân công với bên lao động để làm rõ giá dịch vụ nhân công; đơn giá của hợp đồng dịch vụ nhân công được xác định theo phương thức định giá theo điểm và đơn giản, dễ dàng. cách thức tăng tính minh bạch của việc thực hiện hợp đồng lao động và giảm bớt sự mâu thuẫn trong việc quyết toán chi phí nhân công.


3. Trau dồi nguồn lao động của chính công ty. Trong trường hợp có công trình kỹ thuật, phải hoàn thành đúng tiến độ thi công dự án để đảm bảo công trình hoàn thành suôn sẻ; trong quá trình thi công phải quy định cụ thể các biện pháp khuyến khích vật chất, cán bộ thi công tích cực thi công. được khen thưởng, điều này sẽ làm tăng nhân viên xây dựng.


(3) Cải thiện hệ thống quản lý kiểm soát chi phí của các doanh nghiệp xây lắp


Nội quy, quy chế là chuẩn mực hành vi của người lao động ở các vị trí khác nhau Doanh nghiệp xây lắp cần thiết lập và cải tiến hệ thống quản lý kiểm soát chi phí dựa trên tình hình thực tế của doanh nghiệp để hình thành các ràng buộc công việc hiệu quả cho tất cả các bộ phận và toàn thể người lao động trong doanh nghiệp. Mọi nhà quản lý phải nghiêm túc xem xét làm thế nào để thực hiện hiệu quả việc kiểm soát chi phí trong quá trình xây dựng của một dự án. làm tốt công việc Doanh nghiệp xây lắp chất lượng dự án và quản lý tiến độ dự án, để thực hiện tốt công tác quản lý chi phí.


(4) Tất cả nhân viên tham gia vào quá trình kiểm soát chi phí để nâng cao tinh thần trách nhiệm của nhân viên


Một kế hoạch kiểm soát chi phí chất lượng cao có tác động rất tích cực đến việc xây dựng các dự án kỹ thuật. Do đó, bước đầu tiên là nâng cao nhận thức về chi phí của những người tham gia dự án, để họ có thể nhận ra tầm quan trọng của kiểm soát chi phí dự án đối với việc xây dựng và việc thúc đẩy kiểm soát chi phí đã tạo ra một môi trường doanh nghiệp tốt cho sự phát triển suôn sẻ của kiểm soát chi phí dự án. Thứ hai, các doanh nghiệp xây lắp cần thiết lập hệ thống trách nhiệm quản lý, phân chia trách nhiệm quản lý khác nhau, xây dựng các biện pháp thưởng phạt hiệu quả, nâng cao ý thức trách nhiệm quản lý của các bên tham gia dự án, nâng cao hiệu quả quản lý kiểm soát chi phí dự án. Cuối cùng, các công ty xây dựng và lắp đặt cũng phải thực hiện đào tạo kiểm soát chi phí cho tất cả nhân viên. kiểm soát chi phí dự án Kinh nghiệm thực tế của nhân viên tài chính để thực hiện giám sát toàn diện và quản lý kiểm soát chi phí dự án.


(5) Thông qua phần mềm quản lý thông tin để theo dõi chi phí dự án trong toàn bộ quá trình


1. Kiểm soát nút xây dựng dự án. Sau khi ký hợp đồng xây dựng dự án và hợp đồng dịch vụ lao động thầu phụ, theo phạm vi thi công, chi phí vật liệu và chi phí nhân công được phân tích chi tiết theo nút điều khiển xây dựng dự án, dữ liệu chi phí liên quan được nhập vào phần mềm quản lý thông tin theo nút chi phí dự án để cải thiện kiểm soát chi phí kế toán Bằng cách này, giám sát toàn diện và kiểm soát kiểm soát chi phí có thể được thực hiện thông qua phần mềm quản lý thông tin, để chuẩn hóa việc quản lý các dự án kỹ thuật và quản lý kiểm soát chi phí một cách khoa học. Theo nút xây dựng của dự án, việc trưng dụng nguyên vật liệu và chi phí nhân công được báo cáo. Nếu chi phí của kế hoạch trưng dụng nguyên vật liệu và nút hợp đồng lao động vượt quá chi phí, phần mềm quản lý sẽ đưa ra lời nhắc và cảnh báo sớm để đạt được mục đích kiểm soát chi phí nguyên vật liệu và nhân công.


2. Phân tích so sánh chi phí. Theo tiến độ xây dựng của dự án, thông qua phần mềm quản lý thông tin để phân tích và kiểm soát nút chi phí của dự án, phân tích so sánh giữa chi phí thực tế và chi phí kế hoạch, đồng thời tiến hành xử lý có mục tiêu nhằm ngăn ngừa những biến động lớn về lợi ích của dự án.


V. Kết luận


Công tác quản lý kiểm soát chi phí của doanh nghiệp xây lắp có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của doanh nghiệp. Chỉ bằng cách thực hiện kiểm soát chi phí trong toàn bộ quá trình của các dự án kỹ thuật, nâng cao nhận thức về quản lý kiểm soát chi phí và tăng cường kiểm soát chi phí nguyên vật liệu và chi phí lao động, doanh nghiệp mới có thể thu được lợi ích kinh tế lớn hơn, tạo ra giá trị xã hội lớn hơn và đạt được sự phát triển nhanh chóng. .


  Chương 2: Nghiên cứu các vấn đề tồn tại và biện pháp đối phó của kiểm toán dự án xây dựng


Tóm tắt Với ​​sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế xã hội, quá trình đô thị hóa của Trung Quốc và sự phát triển của các dự án cơ sở hạ tầng cũng trở nên vô cùng nhanh chóng, đồng thời, cư dân từ mọi tầng lớp cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao về chất lượng của các công trình xây dựng. Tuy nhiên, trong thực tế công việc kiểm toán các dự án xây dựng không quá lý tưởng, dù xét về hiệu quả xử lý hay chất lượng xử lý thì cũng không thể đáp ứng được yêu cầu của thị trường xây dựng hiện đại và phát triển như hiện nay. Với việc mở rộng quy mô xây dựng của các dự án xây dựng, công tác kiểm toán kỹ thuật xây dựng đang phải đối mặt với những thách thức lớn hơn, gay gắt và phức tạp, trên cơ sở đó, các công ty xây dựng phải cải tiến và tăng cường công tác kiểm toán kỹ thuật xây dựng, trước những thực trạng bất hợp lý trong công tác kiểm toán hiện nay. cản trở công việc kiểm toán bình thường Để thúc đẩy có hiệu quả sự phát triển ổn định của doanh nghiệp trên thị trường, chúng ta cần kịp thời đổi mới các biện pháp quản lý và thực hiện đổi mới công tác kiểm toán. Bài báo này chủ yếu nghiên cứu những vấn đề tồn tại và biện pháp giải quyết của kiểm toán dự án xây dựng.


Từ khóa: kỹ thuật xây dựng, kiểm toán kỹ thuật, vấn đề, biện pháp đối phó


1. Tăng cường tầm quan trọng của kiểm toán dự án xây dựng


Công tác kiểm toán dự án đầu tư xây dựng chủ yếu là biện pháp hữu hiệu để xác định hợp lý và kiểm soát hiệu quả chi phí dự án trong dự án đầu tư xây dựng, đảm bảo sử dụng hợp lý, hợp pháp nguồn vốn dự án, nâng cao hiệu quả đầu tư. Thực hiện kiểm toán công trình xây dựng có thể giám sát, kiểm soát, đánh giá tính xác thực, hợp pháp và lợi ích của các hoạt động quản lý kinh tế của dự án xây dựng ở từng giai đoạn từ khi lập dự án đầu tư đến khi hoàn thành và bàn giao dự án xây dựng. Thực hiện kiểm toán kỹ thuật đối với các dự án xây dựng có thể kiểm soát và phản ánh hiệu quả chi phí kỹ thuật thực của dự án, đồng thời có thể giảm chi phí xây dựng dự án và nâng cao hiệu quả đầu tư của dự án. Việc tăng cường công tác kiểm toán các dự án xây dựng là vô cùng quan trọng, không chỉ có lợi cho việc cải thiện hệ thống giám sát dự án mà còn có lợi cho việc thực hiện và thực thi nghiêm túc việc kiểm toán, xây dựng, đấu thầu và các luật và quy định khác liên quan đến dự án xây dựng của Trung Quốc.[1]


2. Nội dung liên quan của kiểm toán dự án xây dựng


(1) Kiểm toán trước khi xây dựng dự án xây dựng


Một dự án xây dựng hoàn chỉnh cần được kiểm toán trước khi xây dựng. Nhiệm vụ chính là kiểm toán hợp đồng mà dự án xây dựng đã ký. để tạo nền tảng tốt cho các công việc xây dựng tiếp theo. Đồng thời, nó cũng bao gồm cả kiểm toán đấu thầu dự án, nếu công việc kiểm toán không được thực hiện thì sẽ có những rủi ro nhất định trong dự án đấu thầu được bảo hiểm, chỉ bằng cách kiểm toán chặt chẽ rủi ro đấu thầu và dự toán chi phí mới có thể thực hiện được sơ bộ. tiến hành suôn sẻ. Cuối cùng, kiểm toán nên được thực hiện khi thiết lập các dự án kỹ thuật, để đảm bảo nguồn và dòng vốn trong dự án xây dựng, đồng thời giám sát chặt chẽ các kiểm toán viên để tránh các hành vi bất hợp pháp.[2]


(2) Kiểm toán trong quá trình thi công dự án xây dựng


Liên kết xây dựng của công trình xây dựng là liên kết phức tạp nhất trong toàn bộ dự án, do đó cần kiểm toán chặt chẽ những thay đổi, khuất tất trong giai đoạn thi công để tránh xảy ra hiện tượng trốn tránh trách nhiệm không đáng có. Đồng thời, công tác kiểm toán trong quá trình thi công còn bao gồm cả việc kiểm tra trình độ của đơn vị giám sát và dòng vốn của đơn vị thi công để mọi công việc giữa hai bên được thực hiện một cách trung thực và khách quan, và cuối cùng là thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của dự án xây dựng.


(3) Kiểm toán quyết toán hoàn thành công trình xây dựng


Công tác kiểm toán quyết toán hoàn thành công trình xây dựng chủ yếu là kiểm toán việc sử dụng vốn của đơn vị thi công, bao gồm thay đổi công trình, yêu cầu cấp thị thực, thu hạn ngạch, kiểm định số lượng công trình. Công tác kiểm toán hoàn thành và quyết toán dự án xây dựng là vô cùng quan trọng, cần đảm bảo tính toàn vẹn và xác thực của thông tin số liệu, để kết quả kiểm toán phản ánh rõ ràng chi phí toàn diện của dự án.


3. Vướng mắc trong kiểm toán dự án xây dựng


(1) Chất lượng của đội ngũ kiểm toán dự án xây dựng chưa cao


Sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế xã hội và ngành xây dựng của Trung Quốc ở giai đoạn này dẫn đến việc đầu tư vào các dự án xây dựng của Trung Quốc ngày càng nhiều, dẫn đến sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong ngành. Trong thực tế công việc, do sự phát triển ngày càng nhanh nên ngày càng có nhiều yêu cầu hơn đối với người lao động. bỏ nhiệm vụ tại nơi làm việc, điều này rất có hại cho sự phát triển bền vững của công việc kiểm toán công trình xây dựng.[3]


(2) Tính xác thực của số liệu kiểm toán dự án xây dựng không cao


Công việc kiểm toán các dự án xây dựng thường là kiểm toán các thông báo thay đổi thiết kế, biên bản xem xét cuộc họp, số liệu ngân sách tiền lương, tài khoản hoàn công, tài liệu thuyết minh kỹ thuật, biên bản nghiệm thu, tuy nhiên việc thực hiện kế hoạch dự án chưa chặt chẽ dẫn đến thất thoát Trong một số trường hợp, tính xác thực của số liệu kiểm toán dự án xây dựng không cao, không đảm bảo chất lượng tổng thể của công trình, điều này còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho việc sử dụng công trình sau này.


(3) Công tác kiểm toán dự án xây dựng không thường xuyên, thiếu sự theo dõi trong toàn bộ quá trình


Công việc kiểm toán dự án xây dựng xuyên suốt toàn bộ dự án xây dựng và là một công việc vô cùng phức tạp. Trong công tác kiểm toán các công trình xây dựng, số lượng các công trình xây dựng tăng dần và các công ty chưa quan tâm đúng mức đến công tác kiểm toán kỹ thuật, dẫn đến việc kiểm soát giá trúng thầu trong quá trình kiểm toán trong quá trình thi công không được kiểm soát chặt chẽ, dẫn đến dẫn đến mù thị thực và vật tư do đơn vị thi công sử dụng Tình huống bất hợp lý.


4. Các chiến lược hiệu quả để giải quyết các vấn đề của kiểm toán dự án xây dựng


(1) Thiết lập một hệ thống quản lý kiểm toán hoàn chỉnh và chặt chẽ


Hệ thống chặt chẽ là cơ sở quan trọng để thực hiện quản lý chuẩn mực công việc kiểm toán. Cải thiện quản lý nội bộ về công tác kiểm toán, Đảm bảo rằng kiểm toán viên có thể thực hiện công việc kiểm toán theo quy định của pháp luật, chặt chẽ và công bằng về mặt khoa học, đồng thời làm cho công việc kiểm toán được chuẩn hóa và đúng quy trình hơn.


(2) Tăng cường hợp tác và trao đổi giữa các bộ phận khác nhau và tối ưu hóa kết quả kiểm toán


Công việc kiểm toán kỹ thuật xây dựng xuyên suốt toàn bộ dự án và là một quá trình lâu dài, vì vậy cần tăng cường sự hợp tác giữa các bộ phận trong quá trình này để không ngừng cải tiến và làm phong phú thêm thông tin kiểm toán, thực hiện kiểm toán các thủ tục chặt chẽ và khoa học hơn. Nó có thể làm cho hoạt động kiểm toán có giá trị riêng và thúc đẩy sự phát triển lâu dài của công việc kiểm toán.


V. Kết luận


Trong các dự án xây dựng, công tác kiểm toán là hình thức giám sát cơ bản nhất, vì vậy việc tăng cường quản lý công tác kiểm toán không chỉ đáp ứng nhu cầu cạnh tranh của thị trường mà còn góp phần quan trọng vào giá thành và lợi ích kinh tế của công trình xây dựng. đẩy mạnh xây dựng Lực lượng quan trọng vì sự phát triển lành mạnh và bền vững của ngành.


Chúc các bạn đọc tin tin nong bong da anh vui vẻ!

Original text