tile cuoc bong da hom nay

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 07/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về tile cuoc bong da hom nay

vtv6 truc tiep bong da

Báo cáo mở đầu của luận án hẳn không còn xa lạ với các học giả, chủ yếu đề cập đến phương án lựa chọn đề tài do người chủ trì đề tài viết trên cơ sở điều tra, nghiên cứu sau khi đã xác định được phương hướng của đề tài và trình cấp trên. để được chấp thuận. Hôm nay, biên tập viên sẽ hướng dẫn các bạn cách viết báo cáo mở đầu khóa luận.


1. Ý nghĩa của báo cáo luận án


Báo cáo mở đầu không chỉ là tâm điểm của nghiên cứu văn học, mà còn là điểm phân tán của công trình nghiên cứu luận văn, có vai trò định vị công trình nghiên cứu. Nó chủ yếu giải thích sự cần thiết, tính khả thi và tính xác thực của nghiên cứu chủ đề này, đồng thời là sự trình diễn và thiết kế của chủ đề. Tính xác thực được phản ánh trong kế hoạch nghiên cứu.


Tên môn học là tên môn học cần chính xác, chuẩn và ngắn gọn.


Chính xác là tên của môn học cần giải thích rõ ràng môn học nghiên cứu là gì và đối tượng nghiên cứu là gì, và đôi khi phải viết ra phương pháp nghiên cứu. Tên đề tài phải phù hợp với nội dung nghiên cứu, không được quá lớn hoặc quá nhỏ và phải tóm tắt chính xác đối tượng và vấn đề nghiên cứu của mình.


Chuẩn hóa nghĩa là các từ và mẫu câu được sử dụng phải được chuẩn hóa và khoa học, không nên sử dụng các từ mang tính suy đoán, tốt nhất nên sử dụng các thuật ngữ lý thuyết thuần thục để xây dựng chủ đề. Không sử dụng các mẫu câu khẩu hiệu và câu kết luận. Bởi vì chúng tôi đang tiến hành nghiên cứu khoa học, chúng tôi phải sử dụng ngôn ngữ khoa học và chuẩn mực để thể hiện suy nghĩ và ý kiến ​​của mình.


Cô đọng có nghĩa là chủ đề ngắn gọn và súc tích. Cố gắng không sử dụng các từ mà bạn có thể làm mà không có, nói chung là không quá 20 từ.


2. Cách viết báo cáo luận văn


Kỹ năng định dạng và viết báo cáo luận văn


1. Dạng báo cáo luận văn


Nội dung chung của báo cáo mở đầu luận văn bao gồm:


(1) Nguồn gốc của đề tài, cơ sở và nền tảng của đề tài, mục đích của đề tài, ý nghĩa lý luận và giá trị ứng dụng thực tiễn.


(2) Tổng quan tài liệu, tập trung vào thực trạng nghiên cứu trong và ngoài nước và những vấn đề tồn tại, hướng phát triển, phương pháp nghiên cứu, lĩnh vực ứng dụng của đề tài nghiên cứu, đồng thời giới thiệu phạm vi nghiên cứu và phương pháp, phương tiện tổng quan tài liệu.


(3) Tư tưởng chỉ đạo của nghiên cứu môn học


(4) Kế hoạch nghiên cứu. Bao gồm các ý tưởng học thuật, phương pháp nghiên cứu (bao gồm cả phương pháp thử nghiệm sẽ được áp dụng), công nghệ chính, tuyến kỹ thuật, kế hoạch thực hiện, phân tích tính khả thi (bao gồm nghiên cứu khoa học bắt buộc và điều kiện thực nghiệm, khối lượng công việc và kinh phí của dự án) và những khó khăn có thể gặp phải trong nghiên cứu, Giải pháp các phương pháp và biện pháp, và các mục tiêu mong đợi.


(5) Các tài liệu tham khảo chính, liệt kê các tài liệu tham khảo được dẫn chiếu.


(6) Nghiên cứu lịch trình làm việc.


2. Kỹ năng viết báo cáo mở đầu luận văn


(1) Lựa chọn chủ đề thích hợp là điều kiện tiên quyết


Việc lựa chọn chủ đề rõ ràng thường bao hàm kết luận cơ bản của luận án, vì vậy việc lựa chọn chủ đề cần dựa trên các nguyên tắc sau:


* Nó đáp ứng các yêu cầu cơ bản của mục tiêu đào tạo chuyên nghiệp và đào tạo toàn diện, với độ khó và khối lượng nhiệm vụ phù hợp.


* Các vấn đề tương đối quen thuộc liên quan đến trình độ học vấn thực tế, công việc nghiên cứu khoa học hoặc thực hành sản xuất của một người.


* Đó là phần cần đánh giá toàn diện do sự phát triển nhanh chóng của nghề nghiệp của bản thân.


* Chủ đề phản ánh lý thuyết mới, công nghệ mới hoặc xu hướng mới trong chủ đề.


* Chủ đề được chọn không nên quá lớn, càng cụ thể càng dễ thu thập thông tin, bắt đầu từ một khía cạnh nào đó thì dễ đi sâu hơn.


(2) Mục tiêu nghiên cứu cụ thể nhưng không cứng nhắc và có giá trị


Mục đích và ý nghĩa của nghiên cứu là tại sao nó được nghiên cứu (dựa trên điều gì và được truyền cảm hứng từ những gì để thực hiện nghiên cứu này), và giá trị của việc nghiên cứu nó là gì. Điều này có thể được thảo luận dưới góc độ nhu cầu thực tiễn, chỉ ra rằng có một vấn đề trong thực tế cần được nghiên cứu và giải quyết, và hiệu quả thực tiễn của việc nghiên cứu đề tài này là gì, từ đó viết ra giá trị lý luận và học thuật. của chủ đề.


(3) Thu thập dữ liệu và tích cực học hỏi các lý thuyết cần thiết cho đề tài nghiên cứu là cơ sở của báo cáo luận văn


Đầu tiên, thu thập thông tin. Chúng ta cần hiểu cơ bản về tình hình nghiên cứu của người khác trong lĩnh vực này. Đặc điểm cơ bản nhất của nghiên cứu là sáng tạo.


Tài liệu là cơ sở để viết các bài báo học tập tốt, càng nhiều tài liệu thì càng dễ viết. Khi lựa chọn tài liệu, bạn nên chọn các tạp chí cốt lõi và các tác phẩm kinh điển của chủ đề, chú ý đến tính đại diện, độ tin cậy và tính khoa học của các tài liệu đã chọn, ưu tiên đọc các loại ngắn hạn (gần 3 đến 5 năm), và lâu dài sau này; mở rộng; Đọc tài liệu. Nếu cần, bạn cũng nên tìm văn bản gốc được trích dẫn trong các tài liệu liên quan để đọc, khi đọc chú ý làm phiếu đọc hoặc ghi chú đọc.


Thứ hai, học lý thuyết. Chúng ta cần phải nắm vững những kiến ​​thức lý thuyết cơ bản liên quan đến môn học của mình, để công việc nghiên cứu được đào sâu và có sự sáng tạo thực sự. Vì vậy, khi nghiên cứu khoa học, chúng ta phải từ nhiều phía và củng cố, để khi viết báo cáo đề xuất, chúng ta tự tin hơn, công thức có thể khoa học và hoàn thiện hơn.


Tổng quan tài liệu là sự đối chiếu quan điểm học thuật và phương pháp lý luận, cần chú ý tổ chức dữ liệu tài liệu theo các câu hỏi. Phần này nên mang tính phê bình, tóm tắt và bình luận về tài liệu dựa trên tầm nhìn phê bình của chính tác giả, thay vì "xếp chồng" các nghiên cứu hàn lâm trong các lĩnh vực liên quan.


(4) Tư tưởng chỉ đạo đúng đắn là bảo đảm chính trị cho báo cáo luận văn


Tư tưởng chỉ đạo là cần tuân thủ chỉ đạo nào và cần đáp ứng những yêu cầu nào ở tầm vĩ mô. Định hướng hoặc yêu cầu này có thể là triết học, lý thuyết chính trị, kế hoạch phát triển giáo dục của chính phủ, hoặc các ý kiến ​​chỉ đạo về vấn đề nghiên cứu. Đối với những đề tài có phạm vi tương đối lớn và thời gian dài, nhìn chung mọi người đều có tư tưởng chỉ đạo tương đối rõ ràng, có thể tránh được một số sai sót mang tính định hướng trong nghiên cứu lý luận.


(5) Kế hoạch nghiên cứu là cốt lõi của báo cáo mở đầu


Kế hoạch nghiên cứu là kế hoạch làm việc của toàn bộ đề tài nghiên cứu mà người nghiên cứu xây dựng sau khi đối tượng được xác định và trước khi bắt đầu nghiên cứu chính thức, quy định sơ bộ nội dung và các bước cụ thể của tất cả các khía cạnh của nghiên cứu đối tượng.


Mức độ của kế hoạch nghiên cứu là sự phản ánh quan trọng chất lượng và trình độ của một chủ thể. Một kế hoạch tốt có thể giúp chúng ta không thể bắt đầu hoặc không biết phải làm gì tiếp theo sau một khoảng thời gian và để đảm bảo rằng toàn bộ công việc nghiên cứu được thực hiện một cách có trật tự.


Vì vậy, kế hoạch nghiên cứu phải khoa học và thực dụng, không được tách rời thực tế.


(6) Tài liệu tham khảo phải mang tính đại diện.


(7) Lịch trình cần tỉ mỉ để thời gian hoàn thành luận văn được chính xác hơn.


3. Phần bảo vệ báo cáo mở đầu luận văn


Để đảm bảo chất lượng đào tạo của học viên và nâng cao chất lượng khóa luận thì việc đánh giá báo cáo mở khóa luận văn là rất cần thiết.


Buổi họp báo cáo khai mạc luận án sẽ có sự tham gia của 3 ~ 5 chuyên gia thuộc các chuyên ngành liên quan. khác.


Tại buổi họp báo cáo khai mạc luận án, sinh viên nên báo cáo chi tiết về chủ đề, đồng thời đưa ra những giải thích và giải thích cần thiết cho các câu hỏi của chuyên gia.


Điểm đánh giá của báo cáo mở luận án sẽ được ghi nhận là đạt tiêu chuẩn hoặc không đạt tiêu chuẩn. Các thành viên của đoàn đánh giá cuối cùng sẽ ký tên và đưa ra các ý kiến ​​đánh giá xem học sinh có đủ tiêu chuẩn hay không. Những người không đạt điểm báo cáo luận văn không được phép vào nghiên cứu đề tài.


Chúc các bạn đọc tin tile cuoc bong da hom nay vui vẻ!

Original text